Nowe domy przy targowisku

ilustracja

7 września o godz. 17.00 w Sopotece przy Kościuszki 14 odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu szkoły przy ul. Polnej (plan M-6/05a). Dokument ten ma objąć ustaleniami targowisko, dawny budynek szkoły przy Polnej wraz z boiskiem i leżącą między nimi ulicę Klenczona i fragment Jana z Kolna z budynkami nr 23 i 25.

Plan zagospodarowania tych działek obowiązuje od roku 2006 i 2011, kiedy zmniejszono ograniczenia wymiarów dla nowych budynków na działce zajmowanej przez szkołę i znajdującej się na jej dawnym boisku. Obecnie jest oznaczony jako M-6/05. W projekcie zawarte jest unieważnienie odpowiedniej części tego planu i przyjęcie dla niego osobnej uchwały i oznaczenia M-6/05a. W ostatnich latach zmieniano warunki zagospodarowania tego rejonu miasta na działkach sąsiednich: między stadionem a torami i na hipodromie.

Nowe budynki będą mogły powstać z przeciwnej strony dawnego boiska, przy którym obecnie znajduje się szkoła wyższa. Ich wysokość ograniczono do 14m, maksymalne wymiary do 14m x 24m, a powierzchnię do 30% działki (o powierzchni 0,33 ha). 30% jej powierzchni będzie musiało pozostać pokryte roślinnością. Obecnie dozwolone są tam mniejsze budynki — o wysokości do 12,5m na 20% powierzchni działki — z ograniczeniem funkcji do usług oświaty i edukacji. Projekt nowych zapisów stanowi natomiast, że mogłyby się tam dowolnie mieścić mieszkania lub lokale usługowe.

Fragment dawnego boiska przeznaczony na sprzedaż i zabudowę zajęła zieleń.

Na terenie należącym do szkoły również będą mogły powstać nowe budynki o maksymalnej wysokości do 17m. Obecny plan zagospodarowania narzuca ograniczenie takiej samej wysokości.

Zabytkowe budynki przy Jana z Kolna 23 i 25 na skraju dawnego Świemirowa będą mogły zostać rozbudowane o maksymalnie 10%. Na ich posesjach jednak będą mogły powstać nowe budynki o wysokości do 9m, pod warunkiem że nie przekroczą 30% powierzchni działki. Również będą mogły dowolnie mieścić mieszkania lub lokale usługowe.

Spotkanie prowadziła zastępca naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, obecny był wiceprezydent Marcin Skwierawski, projektant Wojciech Peszkowski i radny Jan Karasowski. Marcin Skwierawski stwierdził, że proponowane w projekcie projekcie wielkości budynków mogą pozwolić na wybudowanie około 40 mieszkań komunalnych.

Mieszkańcy pytali m.in.:

  • Czy planowany jest remont ulicy Głowackiego i wyznaczenie na niej miejsc postojowych?
  • Czy zamiast nowych budynków teren mógłby zostać przeznaczony na ogólnodostępny park?
  • Czy w miejscu wyznaczonym w studium zagospodarowania miasta po przeciwnej stronie torów powstanie parking przesiadkowy na terenie kolejowym?
  • W jaki sposób projektanci uwzględnili wymóg ochrony krajobrazu?

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 16 września, a uwagi do projektu można składać do 7 października 2020 r.