Zabudowa myjni przy 3 Maja

ilustracja

13 sierpnia o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Karlikowa pomiędzy 3 Maja i Jana z Kolna, wzdłuż torów kolejowych (plan M-6/06). Teren ten wyznaczono pod koniec roku 2016 zmniejszając dwa dotychczasowe obszary, na których obowiązują już plany zagospodarowania przestrzennego – M-7/04 i M-6/05.

W miejscu myjni na 3 Maja powstaną budynki wielorodzinne o pochyłych dachach, wysokości 8-12,5m. Jeden budynek nie będzie mógł przekroczyć powierzchni 450 m². Łącznie będą mogły zająć maksymalnie 30% powierzchni działki, której minimum 55% ma pozostać powierzchnią biologicznie czynną.

Budynki zajmą początek obecnej ścieżki pieszej z 3 Maja w kierunku Jana z Kolna. Zastąpi ją nowa droga o szerokości 10m pomiędzy obecną myjnią a budynkami mieszkalnymi (na terenie dawnych młynów). Droga zakończy się placem nawrotowym tuż przy trybunach stadionu rugby. Dalej będzie można przejść do obecnej ścieżki w kierunku 3 Maja lub przejechać tam rowerem.

ilustracja
Miejsce wyznaczone na nowy hotel przy Jana z Kolna.

Przy obecnym połączeniu ścieżki z ulicą Jana z Kolna, na terenie obecnego parkingu gruntowego przy trybunach wyznaczono teren o powierzchni 350m² na potrzeby budynku przeznaczonego na usługi turystyczne. Będzie mógł on mieć maksymalnie 24m długości i 12,5m wysokości. Na pozostałym obszarze stadionu projekt dopuszcza usługi, gastronomię, a nawet sklepy o powierzchni 75 m² na jeden budynek.

W przychodni przy Jana z Kolna 16 również będą mogły znajdować się lokale usługowe i sklepy, ale bez hoteli i gastronomii. Tak samo jak za zabytkowym budynkiem przy Jana z Kolna 24, gdzie dodatkowo możliwa będzie zabudowa jednorodzinna (jak w stanie obecnym).

ilustracja
Myjnia przy 3 Maja 61.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 30 sierpnia, a uwagi do projektu można składać do 15 września 2018 r.