Dyskusja o zagospodarowaniu Kamiennego Potoku

16 lipca 2012
ilustracja

O godz. 16.00 16 lipca 2012 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kraszewskiego, Tatrzańskiej, Sienkiewicza, Podgórnej i Wejherowskiej (M-2/02). Jest to trzecie wyłożenie projektu planu dla tego rejonu. Dyskusja nad poprzednią wersją planu odbyła się 2 kwietnia br. Na obszarze tym dotychczas nie obowiązywał plan zagospodarowania. Projektantem jest Wojciech Peszkowski.

Niezagospodarowane nieruchomości na rogu Podgórnej i Kraszewskiego.

Zmiany w trzecim wyłożeniu dotyczą wyłącznie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic Podgórnej i Kraszewskiego - pod adresami Kraszewskiego 8, oraz Podgórna 2 i 4. Poprzednia wersja dopuszczała tam, jak i przy całej ulicy Podgórnej wyłącznie zabudowę jednorodzinną. Po uwzględnieniu uwag na temat tego zapisu, aktualna wersja projektu dopuszcza budynki mieszkalne do 4 mieszkań.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 2 sierpnia, a uwagi do planu można składać do 16 sierpnia 2012 r.