Zabudowa między torami a Niepodległości

ilustracja

4 marca o godz. 13.00 odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między Al. Niepodległości, Marynarzy, 3 Maja i wschodnią granicą terenów kolejowych (plan P-1/01). Do udziału można było rejestrować się na stronach internetowych firmy Google w sposób opisany w biuletynie informacji publicznej miasta.

Podczas pierwszej dyskusji publicznej ponad rok temu wyłożono do wglądu zmiany dotyczące nowej zabudowy m.in. między Poznańską a 3 Maja na terenie obecnego składowiska Zakładu Oczyszczania Miasta.

Parking
Pasy zieleni w pasie drogowym wzdłuż budynków przy zachodniej stronie Niepodległości

Dokument pozostał w praktycznie niezmienionej treści od poprzedniego wyłożenia rok temu. Główna zmiana polega na wydzieleniu z pasa drogowego Alei Niepodległości terenów zieleni przy budynkach po zachodniej stronie ulicy (od strony lasu). Osobne zapisy wprowadzono też dla części tej ulicy, który zajmują schody wejściowe i świetliki do piwnic budynku przy Niepodległości 718. Ponadto dla terenów graniczących z terenem torów kolejowych dopisano obowiązek uwzględniania odpowiednich przepisów.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 25 marca, a uwagi do projektu można składać do 8 kwietnia 2022 r.