Nowy Cmentarz Komunalny (projekt)

ilustracja

Obecnie pochówki ziemne w Sopocie możliwe są na Cmentarzu Komunalnym i Katolickim. Na Cmentarzu Komunalnym możliwe są również pochówki w kolumbariach na urny z prochami. Aktualizacje planów zagospodarowania z ostatnich lat umożliwiają również powiększanie cmentarzy. Po południowej stronie Malczewskiego możliwe jest powiększenie cmentarza katolickiego o 1,7ha od czasu uchwalenia planu zagospodarowania w roku 2012. Obowiązujący plan zagospodarowania lasu komunalnego dla górnej części ulicy Malczewskiego umożliwia poszerzanie cmentarza w kierunku schroniska dla zwierząt. Studium zagospodarowania przestrzennego miasta z roku 2017 ograniczyło terytorialnie te możliwości od strony 23 Marca.

ilustracja
Jasnym kolorem oznaczono miejsce na rozbudowę cmentarza między Malczewskiego i 23 Marca. Rys. W. Peszkowski, E. Daniell, Ł. Górczyński.

Projekt Poszukiwanie nowych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych we współczesnych założeniach funeralnych. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Sopocie autorstwa Karoliny Pietruszki powstał w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem dr Agnieszki Gębczyńskiej-Janowicz. Wykorzystuje przyjęte przez radę miasta możliwości zagospodarowania terenu na obecnych terenach leśnych za cmentarzem żydowskim. Może stanowić kontynuację ekstensywnego zagospodarowania terenów wzdłuż Malczewskiego związanych z funkcjami cmentarza. Projektowane obiekty rozpoczynają się już przy gruntowej drodze biegnącej od 23 Marca wzdłuż ogrodzenia cmentarza żydowskiego. Główne wejście zlokalizowano na przedłużeniu obecnego przejścia dla pieszych przy kościele.

ilustracja

W tym miejscu rozpoczyna się szeroka aleja prowadząca do głównego budynku. Jej przebieg zaplanowano na osi prawie równoległej do ulicy Malczewskiego. Po południowej stronie tej alei zaplanowano tarasowo ułożone kolumbaria aż do wierzchołków wzgórza. Miedzy nimi wydzielono osobne tereny na dwa pola pamięci. Poruszanie się między nimi będzie możliwe po sieci żwirowych ścieżek łagodnie prowadzących w górę zbocza.

ilustracja

Ścieżki między kolumbariami.

Aleja prowadzi do największego z kilku zaprojektowanych budynków. Znaczna jego część została zlokalizowana pod powierzchnią ziemi, tak aby stworzyć wtapiający się w krajobraz obiekt, dopasowany do parkowego charakteru terenu i wykorzystujący jego ukształtowanie.

ilustracja

Główny trakt pieszy łączący teren nowego cmentarza i prowadzący do budynku pogrzebowego.

Budynek ten składa się z dwóch połączonych brył leżących po obydwu stronach szerokich schodów stanowiących kontynuację głównej alei. Pod dachem budynku schody rozgałęziają się prowadząc na wyższe partie terenu, w kierunku schroniska dla zwierząt.

ilustracja

Główne pomieszczenia w dolnej kondygnacji budynku

Wnętrze budynku zostało zaprojektowane tak, aby pomieścić większość funkcji wymaganych na nowej części cmentarza. Na jego górnej kondygnacji znajdą się pomieszczenia biurowe i magazynowe. Na dolnej zaprojektowano krematorium z zapleczem, kaplice i toalety. Komin odprowadzający gazy z pieców kremacyjnych zlokalizowany jest przy głównej ulicy w zagłębieniu i sąsiedztwie drzew, aby nie wybijał się w linii krajobrazu.

ilustracja

Duża kaplica z ławkami i świetlikiem nad katafalkiem

Jedna z kaplic oddzielona jest od spalarni dużą szklaną witryną. W pracy ciągłej szyba jest zasłonięta kurtyną, która może zostać odsłonięta, jeśli rodzina wyrazi chęć obserwacji procesu kremacji. W drugiej z kaplic zastosowano doświetlenie sufitowe nad katafalkiem, podobnie jak w niedawno oddanej kaplicy na starszej części Cmentarza Komunalnego. Światło przechodzące przez pryzmaty pada na ścianę za mównicą tworząc kolorowe wzory.

ilustracja

Zakole korytarza z drzwiami do kaplicy po lewej i wejściem z zewnątrz po prawej

Przeciwnie jednak niż w oddanej kaplicy, opisywany projekt przewiduje w kaplicach ławki z oparciami. Z zewnątrz do obydwu kaplic prowadzą korytarze przylegające do przeszklonych dziedzińców z rosnącymi drzewami. Za sufity korytarzy służą wielowarstwowe świetliki z czujnikami natężenia światła. Ściany we wnętrzu kaplic, korytarzy i dziedzińców mają zostać bez wykończenia, odsłaniając beton architektoniczny.

ilustracja

Pole pamięci – czyli miejsce do rozsypywania prochów

W bardziej odległych miejscach rozległego terenu zlokalizowano mniejsze budynki przeznaczone na toalety i punkty poboru wody. Parkingi podziemne zaprojektowano pod dwoma z nich – pod głównym budynkiem i mniejszym mieszczącym toalety przy głównym wejściu na teren. Wjazdy na obydwa te parkingi umieszczono maksymalnie blisko jezdni Malczewskiego. Dodatkowe krany z wodą i pojemniki na odpady zaprojektowano w kilkunastu punktach skrzyżowaniach ścieżek.