Uchwała krajobrazowa w praktyce

ilustracja

Uchwała krajobrazowa w Sopocie weszła w życie 6 czerwca ub.r. Wtedy właśnie minęło 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym województwa. Wojewoda nie skorzystał z możliwości wniesienia zastrzeżeń do żadnego z jej punktów. Na przestrzeni ubiegłego roku uchwała krajobrazowa była co najmniej dwukrotnie zaskarżana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W lutym br. sąd ten odrzucił rozpatrywane skargi (wyroki II SA/Gd 664/18 i II SA/Gd 531/18). Wyroki te mogą uprawomocnić się w najbliższych tygodniach. Obecnie uchwała nadal obowiązuje w brzmieniu uchwalonym przez radę miasta 26 marca ub. r.

Jej zapisy stanowią, że na terenie Sopotu można umieszczać jedynie urządzenia reklamowe dozwolone w danym miejscu. Za inne niż dozwolone grożą kary administracyjne naliczane za każdy dzień ekspozycji reklamy. Naliczać je ma prawo organ wykonawczy gminy – prezydent, wójt, burmistrz.

Uchwała daje 12 miesięcy na dopasowanie wszystkich konstrukcji powstałych przed jej wejściem w życie do jej zapisów. Natomiast każde nowe urządzenie od czerwca ub. roku musi być zgodne z zasadami uchwały. Wielu zarządców nieruchomości jednak nie uwzględnia obowiązujących zasad.

ilustracja
Tablice reklamowe na elewacjach i w wersji wolnostojącej

Najwięcej niedozwolonych nośników można zauważyć na Alei Niepodległości. W tej strefie oznaczonej w uchwale jako strefa administracji i biznesu dozwolono wiele typów urządzeń reklamowych, choć o wymiarach znacząco mniejszych niż wciąż stosowane. Największe ze stosowanych niedozwolonych nośników to tablice reklamowe mocowane bezpośrednio na ścianach budynków, wiele tablic wolnostojących i mniejsze banery na barierach i ogrodzeniach. Zgodnie z zasadami uchwały mogłyby być one zastąpione np. przez urządzenia reklamowe typu citylight, flagi na masztach lub latarniach, lub też plakaty na słupach (o powierzchni do 9m²).

ilustracja

Niedozwolone tablice wolnostojące, banery z tworzyw sztucznych przesłaniające balustrady, na dalszym planie ekran wolnostojący i szyld zbiorczy przekraczające dozwolone wymiary.

Nieliczne sklepy dostosowały już okna do zakazu oklejania szyb na powierzchni przeszklenia większej niż 20-30% (zależnie od lokalizacji budynku). Wiele sklepów prawdopodobnie zdemontowało przeszklenia i zastąpiło je przegrodami z materiałów nieprzeziernych.

ilustracja

Kazimierza Wielkiego 7
ilustracja

3 Maja 17
ilustracja

Niedozwolony na ulicy Chopina winder, reklama na ogrodzeniu oraz tablice – mocowane na oknach i wolnostojąca.
ilustracja
Tablice różnych rozmiarów
ilustracja
Pylony cenowe, reklama na planszy i na koszu na śmieci.

Upodobanie do wieszania płacht na płotach nie ominęło również jednostek budżetowych gminy. Otrzymaliśmy zdjęcia reklam na posesji Muzeum Sopotu, szkoły podstawowej i budynku w którym znajduje się lokal MOPS.

ilustracja
Niepodległości 876
ilustracja
Reklama dzierżawcy restauracji w Muzeum.
ilustracja
Aula Uniwersytetu wykorzystana jako nośnik dla reklamy usług edukacyjnych
ilustracja
Reklama usług szkoły podstawowej

Dla istniejących urządzeń postanowienia uchwały staną się obowiązujące po roku od jej wejścia w życie. Po dwóch latach zaczną dotyczyć szyldów.