Przebudowa skrótu Profesorskiej

ilustracja

21 października Zarząd Dróg i Zieleni zakończył publikację dokumentacji przetargowej na roboty budowlane związane z odnowieniem nawierzchni skrótu prowadzącego podwórkami na tyłach Bohaterów Monte Cassino i Czyżewskiego. Zbudowane w tym rejonie garaże zostały usytuowane w przebiegu dawnej ulicy Profesorskiej. Inwestycję zaplanowano w projekcie budżetu na bieżący rok razem z inwestycjami z kategorii infrastruktury wodno-ściekowej: Parkowa - Kordeckiego - Al. W. Polskiego – Kilińskiego i tunel SKM Kamienny Potok.

Prace dotyczą instalacji podziemnych, ale również nowej nawierzchni. Podzielono je na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonana zostanie kanalizacja deszczowa łącząca wody opadowe z podwórzy i dachów sąsiednich budynków. W drugim etapie wykonana zostanie ostateczna nawierzchnia oraz oświetlenie. Środki będą pochodzić z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii).

ilustracja
oprac. własne na podstawie proj. aut. M. Nietupski, P. Brzuchalski

Nitka kanalizacji deszczowej o przekroju 30cm zostanie umieszczona pod całą długością utwardzanego odcinka drogi wewnętrznej: między budynkami przy Monte Cassino 27, 33, 29, Czyżewskiego 7 a 5 i garażami, w tym również między ciągami garaży za budynkiem Czyżewskiego 7.

Na powierzchni terenu ostatnią warstwą ma być kostka betonowa. Jezdnia o szerokości 3,5m ma otrzymać kostkę w kolorze jasnoszarym, a pozostała szerokość drogi w kolorze grafitowym. Spadek jezdni ma kierować wody na środek lub krawędź jezdni, gdzie mają przebiegać „korytka ściekowe” o szerokości 0,5m. Płynąca nimi woda będzie kierowana do kratek w jezdni. W tym celu poziom nawierzchni ma zostać uregulowany na całym przebiegu nowej drogi.

W narożniku miedzy garażami obok budynku Czyżewskiego 7 teren wokół drzew ma zostać wyłożony betonową kostką ażurową na powierzchni 128m². Nawierzchnie betonowe nieprzepuszczalne zajmą ponad 1000m².

Cały teren ma być oświetlony sześcioma latarniami o wysokości 5m.

Obecne nawierzchnie z płyt betonowych i trylinki mają zostać zutylizowane na wysypisku.

ilustracjailustracja
Nawierzchnie z kostki stosowane przez ZDiZ: w podwórku za Bohaterów Monte Cassino 45 i przy Słowackiego