Bilans gminnego systemu gospodarowania odpadami

ilustracja

Radni otrzymali propozycję podwyżki opłat za odbiór odpadów na najbliższe lata. Jako uzasadnienie Urząd Miasta przedstawił sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2015-2018. Zawiera ono m.in. informację o łącznych kwotach podawanych w deklaracjach za gospodarowanie odpadami, zaległościach w opłatach za odbiór odpadów, kosztach ich odbierania, zyskach z odsprzedaży surowców wtórnych.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

wykres

Koszty odbioru odpadów na tle należnych wpłat.

W ostatnich czterech latach koszty wynosiły średnio 10,264 mln zł rocznie i rosły z roku na roku od 0,3% do 12%. Wpływy z opłat za odbiór śmieci wynosiły średnio 9,861 mln zł rocznie i rosły w tempie od 2,4% do 13%. W roku 2018 koszty przerosły wpływy i rok ten zakończył się dla systemu niedoborem w wysokości 325 tys. zł. Przy czym połączone nadwyżki z lat 2015-2017 wyniosły 888 tys. zł i w zupełności mogłyby pokryć ubiegłoroczny niedobór. Niestety po dofinansowaniu pojazdów ZOM z nadwyżek tych zostało tylko 72 tys. zł, co nie wystarczy na pokrycie ubiegłorocznego niedoboru.

ilustracja
Pojazd dla ZOM przy Sobieskiego w roku 2015.

Wpływy za odbiór śmieci są naliczane według kwot ze składanych deklaracji. Kwoty te nie zawsze wpływają w całości i w terminie. Zaległości w opłatach wynosiły średnio 7-10% rocznie i z biegiem lat malały aż do roku 2017. W 2018 zaległości nie zmalały – przewyższyły te z 2017 o prawie 9%. Wchodząc w szczegóły, okazuje się że zaległości od mieszkańców jednak z roku na rok malały, również w roku 2018. To zaległości od firm wzrosły w roku 2018 o ponad połowę w stosunku do roku 2017 i to zadecydowało o sumarycznym wzroście zaległości w całym systemie.

wykres

Kwoty odzyskane na tle zaległości wg płatników.

Jak ściągane są zaległości od firm i mieszkańców? Czy jest to działanie skuteczne? Urząd Miasta nie podał w uzasadnieniu uchwały takich danych. Wiadomo jedynie, że zarządzanie i administracja, windykacja w ramach systemu gospodarowania odpadami kosztuje podobną kwotę z roku na rok, która stanowi 6% całości kosztów systemu. Dzięki temu po roku spływa ponad połowa opłat spóźnionych o rok i więcej.

wykres

Ceny skupu surowców wtórnych na tle przychodów ze sprzedaży.

Ile warte są zebrane odpady z miasta? Zakład Oczyszczania Miasta co roku podsumowuje kwoty za odsprzedaż posegregowanych surowców. W latach 2015-18 wynosiły one średnio 261 tys. zł rocznie. Stanowi to około 2-3% ogółu przychodów i podobnie drobny procent kosztów. Zatem wahania cen skupu odpadów nie wpływają w znaczącym stopniu na koszty całego systemu. Choć warto zauważyć, że ceny skupu makulatury w perspektywie trzech opisanych lat spadły o około połowę.

Ile wyrzucają sopocianie? Masa zebranych odpadów w mieście waha się z roku na rok o około 10%. W ostatnich trzech latach była mniej więcej stała. Zakład Oczyszczania Miasta zbierał rocznie średnio 12 tys. ton odpadów.

ilustracja

Jedyny stały wzrost w ostatnich trzech latach dotyczy więc: zarówno kosztów odbioru odpadów, jak i wpłat za odbiór śmieci. Wiceprezydent Marcin Skwierawski i naczelnik Elżbieta Turowiecka obawiają się jednak, że obecny poziom wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych nie zapewni pokrycia kosztów funkcjonowania systemu.