Zmiany w statucie i strefie parkowania

Zakończyły się obrady 43. sesji rady miasta. Radni zaktualizowali statut miasta, rozpatrywali skargi mieszkańców i uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego, oraz ustanowili nowe formy ochrony przyrody.

Strefa płatnego parkowania w centrum obejmie całą długość Obrońców Westerplatte, również od wąwozu do ulicy Goyki. Aktualnie parkowanie jest płatne tylko od strony Bohaterów Monte Cassino do mostku nad wąwozem. Przetargu na nowe parkomaty jeszcze nie ogłoszono.

Większe wydatki

Zaktualizowano koszty rozpoczętych już w tym roku inwestycji. Zmniejszenie i przesunięcie boiska i placu zabaw przy Mickiewicza 49, będzie droższe o 230 tys. niż przeznaczono na ten cel w czerwcu. Łączny koszt przebudowy wyniesie więc około 1 mln zł. 170 tys. przeznaczono na prowadzenie (do końca roku 2018) opieki chirurgicznej w weekendy od 8.00 do 22.00. Niedawny koncert dla mieszkańców okazał się droższy o 70 tys. Młodzieżowa orkiestra dęta działająca przy MDK ma otrzymać 15 tys. zł dotacji na zakup instrumentów.

Zmiany w planach zagospodarowania

Przyjęto zmiany w planie zagospodarowania hali tenisowej. Radni poparli propozycje prezydenta odrzucenia wszystkich jedenastu uwag złożonych do projektu tych zmian. Dotyczyły one dopisania możliwości prowadzenia usług noclegowych na terenie, na którym znajduje się hala tenisowa, basen i szkoła oraz podwyższenia maksymalnej wysokości projektowanych budynków z 12 do 14 m.

Radni poparli rozpoczęcie opracowań umożliwiających rozbudowy na wybranych terenach. Należą do nich m.in. posesja kościoła przy Kujawskiej, leżące na zachód Haffnera posesje przy Helskiej, Bałtyckiej, Mokwy, Majkowskiego, Kubacza.

Tam chodzi o to, że bardzo ładny zabytkowy budynek, przy ulicy Kubacza 2 w tej chwili niszczeje. Zapisy planu są tak restrykcyjne, że nie pozwalają w zasadzie na jakiekolwiek naruszenie bryły. I będzie rozpatrywana możliwość np. rozbudowy w głąb posesji.Krzysztof Swędrzyński, naczelnik wydziału architektury i urbanistyki

Nowe możliwości w statucie

W wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym zaktualizowano odpowiednie zapisy w statucie miasta. Zagwarantowano w nich m.in. obowiązek rejestracji przebiegu obrad, złożonych pisemnie interpelacji, rozkładu głosów w głosowaniach nad uchwałami. Ustawa zwiększa również próg liczby podpisów wymaganych do składania projektów uchwał do rad gmin. Nowe zapisy w statucie podnoszą próg do wysokości co najmniej 300 podpisów, od 2011 statut wymaga ich 200. Znowelizowana ustawa nakłada również obowiązek corocznej organizacji debat nad raportem o stanie miasta. Głos w nich będzie mogło zabrać co najmniej 15 mieszkańców, którzy zgromadzą co najmniej 50 podpisów najpóźniej dzień przed debatą. Ustawa wymaga również powołania spośród przedstawicieli wszystkich klubów komisji do rozpatrywania skarg na prezydenta i kontrolowane przez niego instytucje miejskie. Dotychczas skargi takie rozpatrywali radni w Komisji Rewizyjnej.

Użytki ekologiczne i pomniki przyrody

Trzy nowe użytki ekologiczne zostały wyznaczone na terenie miasta. Są to zapowiadane w studium zagospodarowania miasta: Kokoryczowe Zbocze, Cisowe Zbocze, Konwaliowe Wzgórze. Z listy pomników przyrody skreślony został suchy wiąz szypułkowy przy Wybickiego 20. Jednocześnie na listę pomników wpisano drzewo tego samego gatunku przy Mieszka I 5. Drzewo to ma 340cm w obwodzie na wysokości 1,3m. Ponadto radni poparli przycięcie suchych gałęzi na 10 innych pomnikach przyrody.

Radni odrzucili skargę członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mickiewicza na odmowę informacji na temat spotkania wiceprezydenta z przedstawicielami Domu Pomocy Społecznej i Spółdzielni Mieszkaniowej 16 kwietnia br. oraz na uniemożliwienie uczestnictwa w tym spotkaniu.

Nie dojdzie do wykupu terenów przy Sępiej na potrzeby parkingu buforowego. Obecny użytkownik wieczysty zrezygnował z transakcji.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=sfuW0sVYTLE.