Dyskusja publiczna o rozbudowie kościoła przy Kujawskiej

ilustracja

18 listopada o godz. 17.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu kościoła przy Kujawskiej 50/52 (plan (M-2/03a).

Projekt nowego planu zagospodarowania dotyczy posesji kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego wraz towarzyszącymi budynkami na styku Brodwina i Kamiennego Potoku. Od roku 2012 obowiązuje tam plan zagospodarowania dla północnej części Kamiennego Potoku. Rok temu radni postanowili wyłączyć działkę kościoła z planu zagospodarowania osiedla i stworzyć dla niego osobną uchwałę. Obecny plan z roku 2012 dopuszcza powstanie małego budynku na zapleczu kościoła. Maksymalną powierzchnię jego zabudowy określa na 100m². Wyłożona propozycja zwiększa tę powierzchnię do 120 m².

Budynek ten znajduje się w głębi działki, na zapleczu posesji przy Małopolskiej 44a. Proponowane zapisy utrzymują ograniczenie jego wysokości do znajdującego się obok budynku przy Małopolskiej 44b. Dla pozostałych budynków mogących powstać na posesji kościoła prezydent zaproponował ograniczenie maksymalnej wysokości do 12,5m. Obecnie obowiązujące zapisy wykluczają możliwość ich nadbudowy. Wyłożony projekt zachowuje to ograniczenie tylko dla ciągu budynków obiektu noclegowego funkcjonującego pn. Dom Misyjny.

Ponadto obowiązujący plan nie określa powierzchni możliwej do zabudowy ani powierzchni biologicznie czynnej. Przedstawiony projekt określa maksimum powierzchni zabudowy na 35%, a powierzchnie biologicznie czynnej na minimum 15%.

ilustracja

Podczas sesji 18 września 2018 radni pytali o powody rozpoczęcia prac nad zmianami w planie zagospodarowania. Według wiceprezydenta Skwierawskiego wnioskodawcą zmian był proboszcz parafii kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego. Natomiast Lesław Orski utrzymywał że wnioskodawcą było zgromadzenie misjonarzy św. Wincentego a Paulo, a nie sam proboszcz, który zastąpił poprzedniego, który miał nie dawać sobie rady z finansami. Grzegorz Wendykowski natomiast twierdził, że na bardzo wstępnym etapie jest pomysł utworzenia instytucji kultury w starym budynku kościoła pokrytym eternitem. Z kolei prezydent Karnowski wspominał o projekcie szkoły prywatnej.

Obecnie obowiązujący projekt zagospodarowania dopuszcza na posesji kościoła wszelkie usługi nieuciążliwe. Przedstawiony projekt zachowuje tę możliwość.

Prace nad zmianami w planie trwały nieco ponad rok.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 26 listopada, a uwagi do projektu można składać do 10 grudnia 2019 r.