Szczepienia i szkoły

ilustracja

Po dwóch godzinach obrad zakończyła się XVII sesja rady miasta. Radni zajmowali się między innymi planami zagospodarowania, zmianami nazw szkół w szpitalu i programem szczepień dla kilkudziesięciu mieszkańców.

Radni przyjęli konsultowany od roku 2014 plan dla Kamiennego Potoku. Uwzględnili 2 z 50 uwag zgłoszonych po tegorocznej dyskusji publicznej w marcu. Dotyczą one błędnego oznaczenia drogi i zmian w sformułowaniach opisujących funkcje dróg wewnętrznych. Nie zgłaszano uwag dotyczących błędu w zapisach ustanawiających ochronę konserwatorską dla budynku przy Wejherowskiej 32. Odrzucone uwagi dotyczyły m.in. dojazdu od zaplecza wąskich posesji przy Junaków, dróg wewnętrznych wokół przedszkola, maksymalnej wysokości zabudowy.

Dla mnie obawa o dojazd do swoich komórek w porównaniu do dojazdu do żłobka czy przedszkola to trochę za mało poważna historia, żebyśmy uwzględniali tą uwagę.Jacek Karnowski

Kolejny zaakceptowany przez radnych plan zagospodarowania dotyczył możliwości rozbudowy na działce zajmowanej przez zespół budynków wokół Kościoła na Kujawskiej, na przyległej do niego działce zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i obejmował teren przeznaczony na drogę wewnętrzną. Do projektu zgłoszono 6 uwag. Uwzględniono jedną z nich, dotyczącą uzupełnienia treści o numer wpisu Sopotu do rejestru zabytków. Pozostałe uwagi zgłoszone do planu zostały odrzucone bez dyskusji.

Fot. J.Malinowska

Program szczepień

Radni zatwierdzili tekst porozumienia, na podstawie którego przeprowadzone będą bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom. Celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na inwazyjną chorobę pneumokokową. Możliwość skorzystania ze szczepienia będą mieli mieszkańcy w wieku powyżej 65 lat, którzy leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i astmy oskrzelowej. Koszty mają zostać pokryte w 50% z budżetu samorządu województwa pomorskiego i 50% z budżetu miasta na br. Szczepienia mają odbywać się do końca roku po wyłonieniu wykonawców w procedurze przetargowej. Z programu ma skorzystać co najmniej 24 mieszkańców.

Edukacja w nowym szpitalu

Radni zatwierdzili skrócenie nazwy niedawno utworzonej szkoły w pomieszczeniach Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie przy 23 Marca 93. W szpitalu tym działają oddziały reumatologiczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. Nadaną w tym roku kilkuwyrazową nazwę Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 11 dla Uczniów Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Ruchowo skrócono do pierwszych trzech słów. Ponadto utworzono w tym szpitalu Specjalne Liceum Ogólnokształcące i Specjalny Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej. Oddział przedszkolny ma działać 5,5 godziny w tygodniu w wyodrębnionym miejscu lub pomieszczeniu.

Bircza, powiat przemyski. Fot. G.Jakubowski

Gmina Chmielnik w powiecie rzeszowskim otrzymała pomoc finansową z budżetu miasta na br. Na naprawdę sieci wodno-kanalizacyjnej w tej gminie przeznaczono 50 tys. zł.

Zapis obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=4tUkSPH12xg. Obrady odbyły się w auli budynku ratusza.