Ścieżka rowerowa wzdłuż Armii Krajowej

ilustracja

17 kwietnia Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił wybór wykonawcy w przetargu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Armii Krajowej. Na sfinansowanie przebudowy zarezerwowano 4 mln zł w tegorocznym budżecie. Fundusze mają pochodzić z projektu Rozbudowy węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi finansowanego z programów operacyjnych. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego na kwotę 2,5 mln zł. Łącznie wpłynęło 5 ofert, ich średnia cena wynosiła 3,28 mln zł.

Prace mają być prowadzone w dwóch etapach. Do 30 czerwca 2020 mają zakończyć się na środkowym odcinku między rondem przy 23 Marca a Wybickiego, a od stycznia 2021 od Wybickiego do Reja i od wjazdu z Alei Niepodległości do Armii Krajowej 116.

Przebudowa węzła Kamienny Potok obejmuje przebudowę Alei Niepodległości na odcinku ok. 590 m od ul. Armii Krajowej do ul. Wejherowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Malczewskiego i inwestycjami towarzyszącymi, jak parking, połączenia z drogami powiatowymi. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę Armii Krajowej celem wyodrębnienia ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego umożliwiającej połączenie z modernizowanym węzłem.

Przebudowa będzie dotyczyła głównie chodnika po stronie wschodniej, gdzie przebiega ścieżka rowerowa. Zmiany na obszarze obecnej jezdni będą dotyczyły głównie jej zwężeń i powierzchni niektórych skrzyżowań wraz z przejściami dla pieszych. Trzy skrzyżowania zostaną wyniesione o 10cm i pokryte czerwoną kostką betonową. Powierzchnia chodnika przeznaczona dla rowerów oraz odcinki samodzielnej drogi rowerowej zostaną pokryte mieszanką grysowo-mastyksową. Tę samą nawierzchnię na wzmocnionej podbudowie będą miały też przejazdy rowerowe przez wyniesione skrzyżowania. Z jezdni zniknie obecny pas rowerowy między Andersa a Wybickiego. Tylko na krótkich odcinkach w Parku Inki i na wysokości posesji przy Armii Krajowej 145 i 147 trasa rowerowa będzie oznakowana jako droga dla rowerów. Chodniki będą poprowadzone w obecnych miejscach z minimalną szerokością 1,3m. Ich nowa nawierzchnia ma zostać wykonana głównie z szarej kostki betonowej 10x20. Nie przewidziano wycinek drzew i krzewów.

Przy skrzyżowaniu Aleją Niepodległości chodnik będzie wykonany z kostki betonowej trapezowej koloru piaskowego, jak na wszystkich ostatnio remontowanych chodnikach tej ulicy. Od ścieżki rowerowej będzie oddzielony opaską z takiej samej kostki koloru brązowego. Od Alei Niepodległości do wjazdu osiedla Aquarius założono jedynie wymianę nawierzchni drogi dla rowerów na bitumiczną. Dalej do ronda przy 23 Marca nie przewidziano żadnych robót: w 2014 roku została tam wybudowana ścieżka bitumiczna koloru czerwonego.

Od ronda 23 Marca do ulicy 1 Maja zaprojektowano przełożenie kostki betonowej koloru szarego na chodniku, w miejscach gdzie wymagała tego przebudowa ścieżki rowerowej. Będzie to prawie cały odcinek między skrzyżowaniami oprócz terenu w pobliżu zatoki przystankowej naprzeciwko biblioteki uniwersyteckiej. Jezdnia i skrzyżowania pozostaną bez zmian.

ilustracja
Po stronie biblioteki nie przewidziano wymiany chodnika.

W Parku Inki założono wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej przy minimalnej zmianie jej przebiegu. W obrębie parku dwa fragmenty o łącznej długości kilkudziesięciu metrów zostaną oznakowane jako droga dla rowerów. Na pozostałej długości Armii Krajowej ścieżka pozostanie wspólną drogą dla rowerów i pieszych. Część parkowego chodnika o nawierzchni żwirowej ma odcinku stykającym się z nową drogą dla rowerów zostanie pokryta kostką betonową.

ilustracja
Przy 1 Maja przebieg ścieżki nie ulegnie zmianie. Rys. P. Urbański, K. Kowalska, Ł.Antoniewicz.

Między ulicami Sikorskiego i Andersa zaprojektowano ścieżkę rowerową o nowej nawierzchni i chodnik o zmiennej szerokości. Na wysokości posesji przy Armii Krajowej 92 i 90 chodnik zyska nową nawierzchnię ze wspomnianej szarej kostki. Wjazdy na posesje zaprojektowano z kostki betonowej o tych samych wymiarach koloru grafitowego.

Na skrzyżowaniu z Andersa zaprojektowano pierwsze skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej koloru czerwonego celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Założono też przebudowę chodnika w obrębie skrzyżowania i ułożenie dwóch rzędów płytek integracyjnych przed przejściami dla pieszych. Przejazd rowerowy zostanie przesunięty o kilka metrów bliżej środka skrzyżowania.

ilustracja
Od skrzyżowania z Andersa ścieżka będzie przebiegać w miejscu wygospodarowanym po zwężeniu jezdni. Rys. P. Urbański, K. Kowalska, Ł.Antoniewicz.

Od Andersa do Krasickiego ścieżka będzie biec w całości po odpowiednio poszerzonym chodniku. W tym celu z jezdni zniknie dotychczasowy pas rowerowy, a jej szerokość zostanie zwężona do 3,5-4m. W miejscu gdzie występuje zatoka postojowa, ścieżka rowerowa o szerokości 2m zostanie poprowadzona tak jak obecnie, między zatoką a istniejącym chodnikiem z kostki betonowej, na który pozostanie 1,6m do ogrodzenia.

Od Andersa do Reja zwężona jezdnia Armii Krajowej zyska nową nawierzchnię ścieralną. Zostanie ona wykonana z mieszanki grysowo-mastyksowej na podbudowie z asfaltobetonu. W takim samym standardzie została wykonana nowa nawierzchnia w okolicy skrzyżowania Armii Krajowej i Słowackiego w roku 2016 przy okazji budowy ciepłociągu.

Przez ulicę Krasickiego zaplanowano wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, dzięki czemu pojazd skręcający w Armii Krajowej może zostać zmuszony do redukcji prędkości, co zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się po przejeździe rowerowym.

Między Krasickiego a Wybickiego ścieżka rowerowa zajmie częściowo pas wyodrębniony po zwężeniu jezdni. Na odcinku około 60 m za istniejącą zatoką postojową chodnik zostanie zwężony do minimum 1,3m. Od Krasickiego aż do Reja chodnik zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej 10x20 koloru szarego.

ilustracja
Wyniesione skrzyżowanie Wybickiego. Oznakowanie poziome na chodnikach poza zakresem przetargu. Rys. P. Urbański, K. Kowalska, Ł.Antoniewicz.

Na skrzyżowaniu z Wybickiego zaprojektowano wyniesienie całej powierzchni skrzyżowania. Przejazd rowerowy zostanie przesunięty w kierunku jego środka. Na krawędzi przejść dla pieszych zostaną wstawione płytki integracyjne.

Na skrzyżowaniu z Kochanowskiego zaprojektowano wyniesiony wlot z dolnej części tej ulicy. Na jego powierzchni znajdzie się przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów poprowadzony po łuku schodzącym w dół, w kierunku Niepodległości. Dalej do Reja zaplanowano tylko wymianę nawierzchni na całej szerokości wschodniego chodnika między pasem zieleni a ogrodzeniami posesji.

ilustracja
Wyniesione przejście dla pieszych przez Kochanowskiego. Rys. P. Urbański, K. Kowalska, Ł.Antoniewicz.

Na skrzyżowaniu z ulicą Reja zaprojektowano wyniesienie całej nawierzchni skrzyżowania, wymianę chodników po jego północnej stronie i wbudowanie płytek integracyjnych na krawędziach przejść dla pieszych.

ilustracja
Rys. P. Urbański, K. Kowalska, Ł.Antoniewicz.
na ten temat:

Węzeł integracyjny Kamienny Potok

ilustracja
Remont Armii Krajowej

... czytaj dalej >>>

Ronda na Kamiennym Potoku

ilustracjaczytaj dalej >>>

Parking przy Wejherowskiej i Obodrzyców

ilustracja

... czytaj dalej >>>

Przebudowa skrzyżowań Niepodległości Wejherowska Malczewskiego

ilustracja... czytaj dalej >>>