Transmisja obrad Rady Miasta

W piątek 19 marca zakończyła się 23. sesja rady miasta.

Radni zajmowali się sprawami:

 1. rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta
 2. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
 3. zmian w budżecie na bieżący rok
 4. zapłaty podatków, opłat i należności za pomocą karty płatniczej
 5. przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Gmin Pomorskich”
 6. określenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków PFRON
 7. uchwalenia Statutu Uzdrowiska Sopot
 8. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024”
 9. podwyższenia stawek opłat za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania
 10. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 11. bezprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy teatru na plaży
 12. przekazania nieruchomości Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku
 13. bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy oraz wydzierżawienia działki przy Alei Niepodległości nr 606-610 i przy Czyżewskiego 35 w Gdańsku
 14. obciążenia hipoteką nieruchomości pod halą widowiskowo-sportową przy ul. Łokietka 63
 15. wolne wnioski

Zapis obrad jest dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=JBRdv31aRkk.