Nazwa 23 Marca bez zmian

ilustracja

Po dwóch godzinach obrad zakończyła się XXXI sesja rady miasta. Pod obrady trafił dokument zmieniający patrona ulicy 23 Marca. Nazwa dotychczas upamiętniała wyzwolenie Sopotu w roku 1945. Wg nowego dokumentu ta sama nazwa odnosi się do Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej obchodzonego 23 Marca. Datę tę Sejm ustanowił w roku 2007.

Nie konsultowaliśmy tego z IPN-em, ale wiemy, że w innych miastach Polski, m.in. w Szczecinie, była szeroka konsultacja Rady Miasta Szczecina z IPN-em w identycznych sytuacjach – kiedy nazwa ulicy, czy nazwa jakiegoś obiektu była poprzednio związana z komunizmem, a w międzyczasie do tej nazwy została dopisana inna treść.Wieczesław Augustyniak

Radni zezwolili na wydzierżawienie na 20 lat bez przetargu fundacji Sport na Zdrowie terenów przy Emilii Plater 40 i Bitwy pod Płowcami 55. Na wydzierżawionym terenie fundacja planuje budowę ośrodka rehabilitacji w basenach solankowych. W wyniku wstępnych prac projektowych ustalono, że realizacja inwestycji będzie prowadzona na terenie o łącznej powierzchni 3.200 m² obejmującym obecny parking przy Bitwy pod Płowcami 55 i teren ośrodka wypoczynkowego w domkach kempingowych rozciągającego się między Bitwy pod Płowcami a plażą obok hotelu Mariott.

Pawilony kempingowe mają zostać przeniesione bliżej plaży, aby zrobić miejsce dla ośrodka rehabilitacji.

Wcześniej budynki basenów planowano usytuować na wysokości ulicy Hestii. Uchwałę zezwalającą na bezprzetargowe wydzierżawienie tego terenu podjęto na sesji 10 kwietnia 2017. W tym celu przygotowano też projekt zmiany planu zagospodarowania pasa nadmorskiego i ulicy Bitwy Pod Płowcami i niedawno poddano go dyskusji publicznej.