XIV sesja - Głosowania imienne i tramwaj wodny

16grudnia
ilustracja

O godzinie 16.00 zakończyła się ostatnia w tym roku sesja rady miasta, jednocześnie pierwsza według nowego statutu. Radni głosowali imiennie.

Przegłosowano tylko cztery uchwały. Trzy z nich dotyczyły wycofania dotychczasowej dotacji dla tramwaju wodnego na Hel w przyszłym roku. W sezonie 2012 nie będzie dopłat do tej linii z budżetu miasta. W sezonie 2011 dotowano 50% kosztów biletu normalnego w jedną stronę - tj. 18 z 36zł. Łącznie kwoty dopłat wyniosły ok. 400tys. zł. Mimo to popyt... czytaj dalej >>>

Skarga GRRES oddalona

15grudnia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił w całości skargę Global Retail and Residential Estate Services na wybór inwestora w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego zabudowy terenów przydworcowych. Oddalono wniosek Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej o refundację kosztów zastępstwa procesowego. Orzeczenie jest  >>> czytaj dalej...

sygnatura orzeczenia III SA/Gd 468/11

Spotkanie w sprawie budżetu 2012

14grudnia

Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Fułek, zaprosił mieszkańców Sopotu na spotkanie poprzedzające głosowanie nad projektem „Budżetu miasta Sopotu na 2012 rok”.

Spotkanie odbyło się w środę 14 grudnia o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta. Na spotkaniu ... czytaj dalej >>>

XIII sesja rady miasta - Opłaty lokalne

18listopada
ilustracja

Uchwalono nowe podatki i opłaty lokalne na rok 2012. Stawki, w tym podatku od nieruchomości, wzrastają o około 4% w stosunku do roku 2011. Opłata targowa w dni targowe (wtorek i piątek) wynosi od 5,60zł za sprzedaż z ręki lub ziemi do 33zł za sprzedaż z samochodu ciężarowego (dotychczas 5,40-32zł). W pozostałe dni stawki wynoszą 80% tych kwot. W dniach zorganizowanych targów wystawienniczych opłata wynosić ma 30zł za 20m2.

Podatek od posiadania psów wyniesie... czytaj dalej >>>

Spotkanie w Dworku Sierakowskich

25paź

25 października 2011 profesor Marek Sperski zaprosił mieszkańców do Dworku Sierakowskich na godz. 18.00 na spotkanie poświęcone projektom nowego dworca.

Krzysztof Swędrzyński, naczelnik wydziału urbanistyki i architektury, przedstawił plan zagospodarowania przestrzennego terenów przydworcowych. Marcin Kaniewski z firmy BGI przedstawił zaakceptowaną przez Urząd Miasta koncepcję zagospodarowania terenu.

Jean-Yves Ebel przedstawił odrzuconą przez Urząd Miasta koncepcję zagospodarowania terenu przez firmę Global Retail and Residential Estate Services.   >>> czytaj dalej...

Posiedzenie komisji w sprawie terenów przydworcowych

18paź

18 października o 15.30 rozpoczęło się posiedzenie połączonych komisji Turystyki i Uzdrowiska, Architektury i Urbanistyki oraz Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska. Andrzej Kohnke, profesor Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zrecenzował projekt w imieniu Honorowej Rady Architektów przy Prezydencie Miasta.  >>> czytaj dalej...

Urzędnicy zaakceptowali inwestora

7paź

7 października w Urzędzie Miasta o 17.00 odbyła się prezentacja zaakceptowanej przez komisję przetargową oferty uczestnictwa w procesie partnerstwa publiczno-prywatnego na zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie. Komisja analizowała jedną ofertę, którą złożyła Bałtycka Grupa Inwestycyjna. Druga zgłoszona oferta Global Retail and Residential Estate Services została odrzucona z przyczyn formalnych i nie była oceniana przez komisję przetargową.  >>> czytaj dalej...

Przedszkola i Plac 2 miast - XII sesja rady miasta

7października

Uszczegółowiono zapisy dotyczące odpłatności za przedszkola. Uchwała nie zmienia wysokości opłat: 170zł miesięcznie do 8 godzin i 199 zł powyżej 8 godzin (3,40zł i 2,70zł za godzinę). Kwota ta może być obniżona do 50% w przypadku korzystania z usług przedszkola przez drugie dziecko z jednej rodziny, natomiast przez trzecie i następne do 25%. Aktualne progi dochodowe wykluczające skorzystanie z tej zniżki to maksymalnie 477zł dochodu miesięcznego na osobę samotną i 351zł na osobę w rodzinie.
Uchwała Nr XII/121/2011

Rada miasta odr... czytaj dalej >>>

Nowy statut, konsultacje i żłobki - XI sesja rady miasta

9września

9 września o godz. 9.00 rozpoczęła się XI sesja rady miasta.Zaktualizowany został budżet na rok 2011. Wyższe od przewidywanych dochody z czynszów (w kwocie 500tys. zł) przeznaczono na remonty budynków komunalnych. Dodatkowe fundusze otrzymał projekt elektronicznego udostępniania zasobów bibliotecznych przez Bibliotekę Publiczną w Sopocie. Na złożenie aplikacji o organizację Halowych Mistrzostw Świata 2014 przeznaczono 100 t... czytaj dalej >>>

VIII sesja rady miasta - Opłaty za przedszkola

6maja

Imieniem Agnieszki Osieckiej nazwano jedną z alejek w Parku Północnym w pobliżu Grand Hotelu. Alejka łączy ulicę Powstańców Warszawy z aleją Franciszka Mamuszki, przebiegając obok pomnika Haffnera.

Związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określono poziom opłat za pobyt dzieci w sopockich przedszkolach. Uchwała nie zmienia ... czytaj dalej >>>

VII sesja - nowe ulice i wydatki

8kwietnia

Drodze dojazdowej do targowiska miejskiego od ulicy Jana z Kolna nadano nazwę Krzysztofa Klenczona. Skwer przy Grand Hotelu w obok dawnej stacji paliw otrzymał imię Czesława Miłosza.

... czytaj dalej >>>

VI sesja rady miasta - kwalifikacja wojskowa

4kwietnia

Radni przyjęli tylko dwie uchwały. Oprócz uchylenia zasad dotacji wspierania sportu, upoważniono... czytaj dalej >>>

Drugie spotkanie w sprawie inwestycji

29marca

Odbyło się drugie z cyklu spotkań w ramach konsultacji społecznych na temat planów inwestycyjnych miasta na lata 2014-2020. W filii miejskiej biblioteki przy ulicy 23 marca obecnych było około 30 osób. Spotkanie prowadził ... czytaj dalej >>>

Pierwsze spotkanie w sprawie inwestycji

21marca

21 marca 2011 odbyło się pierwsze z cyklu spotkań w ramach konsultacji społecznych na temat planów inwestycyjnych miasta na lata 2014-2020. W Państwowej Galerii Sztuki przy placu Zdrojowym obecnych było około ... czytaj dalej >>>

V sesja rady miasta

4marca

4 marca 2012 o godzinie 9.00 rozpoczęła się V sesja rady miasta Sopotu.
Podjęto uchwałę o realizacji budynków komunalnych na pięciu posesjach. Podjęcie uchwały umożliwić ma ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków. Projekty nowych budynków będą dotyczyły tych miejsc:
• Al. Niepodległości 640a
• ul. Okrzei
• ul. Haffnera 27a
• ul. Świemirowska 2-4
• ul. Rzemieślnicza 36-38
Część spośród mieszkań znajdujących się w tych budynkach ma zostać sprzedana na zasadach wolnorynkowych.

Postanowiono zlecić prezydentowi przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat planów inwestycyjnych miasta na lata 2014-2020. ... czytaj dalej >>>

Posiedzenie Komisji w sprawie terenów przydworcowych

21lut

21 lutego 2011 r. o godz. 17.00 w urzędzie miasta odbyło się posiedzenie Komisji rady miasta do spraw architektury i urbanistyki Rady Miasta Sopotu na temat projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów przydworcowych. Posiedzenie otworzył przewodniczący rady miasta Wojciech Fułek. Powitał zgromadzonych około stu mieszkańców i przekazał głos Kazimierzowi Jeleńskiemu, przewodniczącemu komisji.

Naczelnik wydziału strategii i rozwoju urzędu miasta Zofia Kaszkur przedstawiła projekt planu i jego założenia.

Miejska konserwator zabytków Danuta Zasławska stwierdziła, że wypowie się na temat projektu zabudowy po jego przedstawieniu przez ewentualnego inwestora.  >>> czytaj dalej...

Dyskusja publiczna o szkole przy ulicy Polnej

21lut

21 lutego 2011 w urzędzie miasta rozpoczęła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu targowiska i stadionu przy ul. Jana z Kolna (plan M-6/05). Znajdują się tam dwie działki ograniczone ulicami Jana z Kolna, Głowackiego, Polną i terenem targowiska: od strony południowej 117/1 ze szkołą i boiskiem oraz niezabudowana 117/2 od strony północnej.

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Swędrzyński z wydziału architektury i urbanistyki. Poinformował, że w 2009 rada miasta podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania terenu na wniosek Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. ... czytaj dalej >>>

Dyskusja publiczna na temat zabudowy Łysej Góry

13lut

13 lutego 2011 w Urzędzie Miasta Sopotu odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Lasy Komunalne w mieście Sopocie (R-6/01). Spotkanie prowadził pracownik wydziału urbanistyki i architektury Krzysztof Swędrzyński . Na pytania mieszkańców odpowiadała również projektant planu Urszula Zimińska. Dyskusja towarzyszyła drugiemu wyłożeniu do wglądu i przedstawieniu radzie. W poprzednio projektowanej wersji zapisy planu dopuszczały m.in. rozbudowę baru Sabat do 780m². Na wniosek radnych, w obecnym projekcie budynek ten może zostać rozbudowany do 400m². Obecnie jego powierz... czytaj dalej >>>

Spotkanie na temat zabudowy Łysej Góry

11lut

Wiceprezydent Sopotu Bartosz Piotrusiewicz zaprosił mieszkańców na spotkanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania lasów komunalnych w Sopocie, w tym terenu Łysej Góry oraz potrzeby budowy w Sopocie kolejnego żłobka i komercyjnego Domu Seniora. Spotkanie odbyło się 11 lutego w Sopockim Domu Seniora przy ul. Mickiewicza 49. Na spotkaniu nie byli obecni przedstawiciele Lasów Państwowych ani Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Pracownik wydziału urbanistyki i architektury Krzysztof Swędrzyński przedstawił projekt planu. Plan przewiduje zachow... czytaj dalej >>>

Spotkanie na temat skweru przy Kościuszki

10lut

10 lutego (czwartek) na godzinę 18.00 radni zaprosili mieszkańców na spotkanie informacyjne na temat terenu zielonego (skwerku) przy Urzędzie Miasta. Celem spotkania było omówienie koncepcji zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kościuszki, Sobieskiego, 3 Maja (M7-04), w tym fragmentu parku przy Urzędzie Miasta. Wcześniej miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu dla tego obszaru.

Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący rady miasta Piotr Meler. ... czytaj dalej >>>

Spotkanie w sprawie terenów przydworcowych

1lut

Prezydent zaprosił mieszkańców Sopotu we wtorek, 1 lutego o godzinie 18.00 do Państwowej Galerii Sztuki w Domu Zdrojowym na spotkanie w sprawie rewitalizacji terenów przydworcowych oraz budżetu Miasta.

Prezydent rozpoczął spotkanie od prezentacji na temat budżetu miasta na rok 2011.

Piotr Rutkowski z pracowni Horus przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu, którą opracował na zlecenie urzędu miasta w roku 2006. Założył, że nowe budynki mają nie przewyższać otaczającej zabudowy.   >>> czytaj dalej...

IV sesja rady miasta

28stycznia

O godzinie 9.00 rozpoczęła się IV sesja rady miasta. Uchwalono budżet na rok 2011. Według uchwały dochody miasta w 2011 roku mają wynieść 294.228.198 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 348.805.953 złotych. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 55 mln wyniesie 1450 zł na mieszkańca. Pokryty zostanie m.in.kredytami w wysokości 47 mln zł. Maksymalny poziom zadłużenia Sopotu może wynieść w 2011 roku 48,71%, przy ustawowym progu 60%.

Największe pozycje w wydatkach to:

  • 29 mln - budowa przystani jachtowej przy molo
  • 23 mln - ulice wokół Ergo Areny (ul. Bitwy pod Płowcami i Łokietka oraz fragment Drogi Zielonej)
  • 20 mln - modernizacja Opery Leśnej
  • 11 mln - wyposażenie Ergo Areny
  • 8 mln - przebudowa Placu Przyjaciół Sopotu.

Utrzymanie urzędu pochłonie 20 mln,... czytaj dalej >>>

Dyskusja publiczna o skwerku przy Kościuszki

17sty

17 stycznia 2011 r. o godz. 16.00. w sali 36 Urzędu Miasta Sopotu odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kościuszki, Sobieskiego, 3 Maja, w mieście Sopocie (M7-04). Urząd Miasta reprezentowali Krzysztof Swędrzyński i Krzysztof Hueckel. Założenia i historię uchwalania planu dla tego terenu przedstawiała inżynier Maria Czerniak. Obecnych było około 20 osób. ... czytaj dalej >>>