Przeniesienie ZSH

ilustracja

Po trzech godzinach obrad zakończyła się VII sesja rady miasta.

Radni ostatecznie zdecydowali o przeniesieniu Zespołu Szkół Handlowych z budynku przy rondzie Chopina i Kościuszki do budynku dawnej szkoły podstawowej i gimnazjum na Wejherowskiej. Uchwały w tej sprawie były podejmowane przez radę miasta od dwóch lat, kiedy zapoczątkowano procedurę skutkującą wydaniem negatywnej opinii przez kuratorium. Wyrok nr II SA/Wa 1214/18 w tej sprawie zapadł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w styczniu br. Uchylił on negatywne opinie kuratorium i ministerstwa w sprawie przeniesienia siedziby szkoły. Przeciwko przeniesieniu głosowały dwie osoby. Budynek przy Kościuszki 18/20 ma zostać przekształcony na pomieszczenia Urzędu Miasta.

Natomiast my planujemy zaproponować Państwu, żeby na czas remontu mógł przenieść się tam Urząd, a potem żeby ten budynek pozostał w zasobie gminnym dlatego, że mamy wiele jednostek typu MOPS itd. rozproszone po całym mieście, wydawanie 500+ jest na Kamiennym Potoku itd., żeby to zostało jako także część administracyjna dla Urzędu Miasta.Jacek Karnowski

Poprzedni rok w systemie gospodarowania odpadami zakończył się niedoborem finansowym, który powstał z niewystarczających opłat za wywóz śmieci z nieruchomości. Jednak skumulowane nadwyżki z lat poprzednich wciąż przewyższają ubiegłoroczny deficyt. Radni zdecydowali o przeznaczeniu ich części na zakup zbiornika na odpady kompostowe za 75 tys. zł.

Po zakończeniu głosowań prezydent Karnowski przez około pół godziny prezentował swoje poglądy i dokonania w sprawie uregulowania krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych.

Jestem przeciwny, żeby teraz tworzyć bazę tych niehotelowych obiektów, dlatego że my wtedy bierzemy za nich odpowiedzialność. Jeżeli nie mamy możliwości egzekucji od nich sposobu zachowania (...) to jednak myślę, że jak się nie ma narzędzi, to lepiej takiego spisu nie robić, bo my go legitymizujemy te osoby, a nie mamy na nich wpływu, jak oni się zachowują.Jacek Karnowski
To, co można robić, ta ścieżka oddziaływania jest bardzo długa, bardzo kręta, wieloinstancyjna i często nieskuteczna po prostu, bo ci mieszkańcy, którzy są najbardziej pokrzywdzeni, no rezygnują.Bartosz Łapiński

Zapis obrad jest dostępny na stronie https://youtu.be/UU17kafpfbk