Plan zagospodarowania szkoły przy Wejherowskiej

Około 6 godzin trwała ósma sesja rady miasta. Radni zajmowali się między innymi raportem o stanie miasta, sprawozdaniami budżetowymi jednostek gminnych, planami zagospodarowania przestrzennego i sieci szkół ponadgimnazjalnych. Po dwugodzinnej debacie nad raportem o stanie miasta, do której zgłosiło się dwóch mieszkańców, przewodniczący rady miasta ogłosił 45-minutową przerwę. Radni poświęcili ją na przejazd rowerowy w jednolitych koszulkach aleją Wojska Polskiego, której część otwarto po zmianie nawierzchni ścieżki rowerowej.

Nowy plan M-2/02a i kolejne wkrótce

Przyjęto nowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Kamiennego Potoku. Dotyczy on tylko posesji zajmowanej przez budynki dawnej szkoły podstawowej nr 3 i gimnazjum nr 2. Zmiany w treści planu umożliwiają zwiększenie parametrów zabudowy na bieżące potrzeby szkoły. Na poprzedniej sesji radni ostatecznie potwierdzili przeniesienie Zespołu Szkół Handlowych do tego budynku. Przed głosowaniem do projektu planu wniesiono 4 uwagi. Wskazywały one na możliwe błędy rzeczowe w treści planu. Radni poparli stanowisko prezydenta, aby częściowo uwzględnić jedną ze zgłoszonych uwag i do treści dołączonej do planu prognozy oddziaływania na środowisko dodać informację o położeniu stanowiska archeologicznego przy południowej granicy obszaru objętego planem. Pozostałe trzy uwagi do planu radni odrzucili większością głosów bez dyskusji.

ilustracja

Radni podjęli też decyzję o rozpoczęciu prac nad zmianami w dwóch innych planach zagospodarowania przestrzennego. Wspólnie z władzami Gdańska mają zostać opracowane projekty planu zagospodarowania okolic hali widowiskowej. Zostały one ograniczone do terenów publicznych w sąsiedztwie hali powyżej skarpy: utwardzonych i nieutwardzonych placów, oraz utwardzonych i nieutwardzonych dróg wokół ogrodów działkowych. Mają one określić lokalizację i wymagania dla usług związanych z działalnością hali widowiskowo-sportowej i jej obsługą transportową. Drugim miejscem, dla którego postanowiono opracować zmiany w planie zagospodarowania są okolice Obrońców Westerplatte. Zmiany mają dotyczyć tylko obecnego budynku biblioteki przy Obrońców Westerplatte 16. Po utworzeniu jej oddziałów przy Kościuszki 14 i Goyki 3, w obecnym budynku ma zostać dozwolone prowadzenie innych usług niż obecnie możliwe, czyli wystawiennictwa, bibliotekarstwa, kultury i sztuki oraz gastronomii jako uzupełnienie funkcji podstawowej. Bryła budynku biblioteki podlega ochronie konserwatora zabytków. Stanowi własność gminy razem z sąsiadującą drogą dojazdową.

Z gospodarki mieszkaniowej na koncerty

Wprowadzone przez radnych zmiany w budżecie miasta na bieżący rok dotyczyły m.in. zredukowania o 800 tys. zł funduszy na gospodarkę mieszkaniową. Radni postanowili bez dyskusji przeznaczyć je m.in. na reklamę i promocję, koszty utrzymania schroniska dla zwierząt, dotacje na modernizację energetyczną budynków, obsługę Teatru na Plaży i koncerty w Operze Leśnej (Organek, Jan Garbarek, Big Band „Skalpel”, Koncert dla mieszkańców).

Michał Stróżyk zrzekł się mandatu radnego. Na stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej został wybrany w jego miejsce Jan Karasowski.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=DVKHQykSZNs.