Podwyżki za parkowanie

22 października odbyły się zdalne obrady rady miasta. Radni podwyższyli opłaty za parkowanie, przekazali mieszkanie gminie ewangelicko-augsburskiej i 2 miliony złotych szpitalowi na utworzenie oddziału chirurgicznego zamiast na remont ratusza.

Wprowadzone w ubiegłym i bieżącym roku podwyżki stawek za wywóz śmieci już przełożyły się na większe wpływy do budżetu. Mimo, że do końca roku pozostały jeszcze dwa miesiące, skarbnik miasta zdecydował się zaproponować poprawki w uchwale budżetowej, tak aby uwzględnić w niej wpływy wyższe o 2,1 mln zł. Zamiast przeznaczenia podobnej kwoty na prace remontowe w budynku ratusza, radni przeznaczyli ją na dotację dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego. Kwota ta ma być przeznaczona na stworzenie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia z blokiem operacyjnym i zakup niezbędnego sprzętu. Rok temu fundusze te miały pozwolić na przebudowę miejskiego ratusza wraz z mniejszym budynkiem zajmowanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Podczas sesji okazało się, że uchwała w tej sprawie nie została dostarczona radnym na posiedzenia komisji w dniach 19 i 20 października. Z informacji o zmianach w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że projekty uchwał zostały opublikowane dopiero 21 października po godzinie 9:19.

Radni podwyższyli jednorazowe opłaty za parkowanie. Opłaty za kolejne godziny wzrosną o 27-30% w stosunku do aktualnych stawek. Aktualne stawki obowiązują od niecałego roku. W roku 2019 podwyższono je o około 10% w stosunku do stawek za postój w płatnej strefie wprowadzonych w roku 2017. Opłata za pierwszą godzinę oraz opłaty ryczałtowe, roczne i miesięczne, w tym abonamenty dla mieszkańców nie uległy zmianie. Wyższe stawki mają obowiązywać od początku przyszłego roku.

Chodziłoby o to, żeby zmienić pozostałe parkometry o możliwość płacenia nie tylko bilonem, ale również papierowymi środkami, no i tak jak to jest w innych miejscowościach, żeby rzeczywiście była możliwość dokonywania opłat również kartą płatniczą.Lesław Orski
Natomiast no czekamy, tak naprawdę szukamy środków zewnętrznych, przy dziejszej sytuacji finansowej nie stać nas na wydatkowanie ponad 2 miliony złotych na nowe parkometry, co nie jest też taką potrzebą pilnego rzędu.Marcin Skwierawski

Radni zgodzili się przeznaczyć jedno z mieszkań komunalnych przy Sobieskiego dla gminy ewangelicko-augsburskiej z siedzibą w przy Kościuszki 51. Mieszkanie ma być rekompensatą za działki gruntowe leżące między kościołem św. Jerzego a skarpą przy Sobieskiego, na których wzniesiono kwiaciarnię i szalet przy Monte Cassino 22/24. Działki te zajmują łącznie 200m², a powierzchnia mieszkania wynosi 51m².

Wszyscy radni zgodzili się upoważnić prezydenta miasta do samodzielnego przyznawania lokali mieszkalnych rodzinom z Białorusi.

Oczywiście na początku pewnie je przyjmiemy do hotelu, dlatego że w tej chwili remontujemy dla nich mieszkania.Jacek Karnowski

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=5SwMxflOBKc.