Dzierżawa budynków klubu

ilustracja

Po 5 godzinach zakończyła się XX sesja rady miasta zorganizowana w trybie zdalnym. Radni zajmowali się m.in. podwyżkami opłat lokalnych w przyszłym roku, sprzedażą alkoholu, zabudową działek niezabudowanych i parkingów i dzierżawą mola i budynków klubu żeglarskiego.

Opłaty lokalne na rok 2021 będą o kilka procent wyższe niż w roku bieżącym. Nie została podwyższona opłata targowa, która w przyszłym roku ma być refundowana ustawowo z budżetu państwa. Opłata od posiadania psów również ma pozostać na poziomie z bieżącego roku. Według jednej z prawdopodobnie ostatnich korekt bilansu budżetowego na bieżący rok dochody mają wynieść 397 mln zł, a wydatki 439 mln zł. W uchwale sprzed roku przewidywano 365 mln zł dochodów i 412 mln zł wydatków. Jednym z powodów wzrostu dochodów są m.in. wpływy z podwyższonych opłat za odbiór śmieci i wyższe dotacje z budżetu państwa.

Programy zdrowotne

Radni przedłużyli na najbliższe 3 lata cztery programy zdrowotne dla wybranych mieszkańców:

  • szczepienia przeciwko wirusowi HPV (120 dziewczynek w wieku 12 lat)
  • profilaktyka próchnicy zębów (3200 uczniów)
  • profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego (150 z 6347 mężczyzn po 50 roku życia)
  • „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku” (pobyty dzienne w „Leśniku” dla 200 osób z 6713 mieszkańców po 70 r.ż)

Programy mają być realizowane w placówkach medycznych wybranych w osobnych konkursach. Nie podano jeszcze terminów ich rozpoczęcia w poszczególnych latach. Łączny ich koszt na przestrzeni trzech lat ma wynieść 360 tys. zł.

Niepowodzeniem zakończył się miejski program szczepień na grypę, uchwalony na sesji 27 września br. Urząd Miasta ogłosił 18 września konkurs ofert na wykonanie minimum 565 szczepień mieszkańców, którzy przekroczyli 65 lat. Koszt szczepionki i jej podania miał być w całości pokryty z budżetu miasta. Nie wpłynęła żadna oferta od podmiotów opieki zdrowotnej zainteresowanych wykonywaniem szczepień.

Szczepionek nie ma. Myślę, że najpierw nas zaszczepią na CoViD, a potem na grypę. Jacek Karnowski

Nieuwzględnione uwagi

Radni przyjęli trzy zmienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które były wykładane do wglądu i dyskutowane publicznie na przestrzeni ostatniego roku. Do planu zagospodarowania szkoły i targowiska przy Polnej zgłoszono 26 uwag. Do planu zagospodarowania Podjazdu z fragmentami Bohaterów Monte Cassino i Niepodległości zgłoszono 6 uwag. Do planu zagospodarowania parkingu na rogu Reja i Armii Krajowej zgłoszono 16 uwag. Prezydent przedstawił radnym rozstrzygnięcie polegające na odrzuceniu wszystkich złożonych uwag do tych planów. W dyskusji na temat planów i odrzucenia złożonych uwag głos zabrała jedna radna.

Widzę, że to jest po prostu teren zupełnie całkowicie zaniedbany porośnięty jakimiś dzikimi krzakami i aż się prosi o to, żeby przy ulicy, która prowadzi do dworca (jest to jedna z ważniejszych ulic w Sopocie), żeby przy tym terenie coś było, żeby tam coś stało. Anna Łukasiak

Radni zatwierdzili rozstrzygnięcie prezydenta i odrzucili wszystkie zgłoszone uwagi.

Diagnoza Stanu Miasta

Dr Mikołaj Cześnik przedstawił Diagnozę Stanu Miasta wykonaną na podstawie uchwały z ub. roku i zlecenia Urzędu Miasta.

I mam nadzieję Panie Profesorze, że te nasze spory, bo myśmy z panem profesorem dość często się spierali, chociaż no, tutaj wielki szacunek dla wiedzy pana profesora i całego zespołu, no jednak mam nadzieję, że te spory doprowadzą do tego, że znajdziemy jakiś sposób, żeby może trochę zmienić lekko zwrotnicę, ale na pewno nie o 180°, bo miasto jest jednak pewnym takim organizmem, który bardzo łatwo wykoleić.Jacek Karnowski
Jeden z budynków klubowych.

Więcej pokoi w budynkach klubu

Radni podjęli uchwałę przychylającą się do wniosku Sopockiego Klubu Żeglarskiego z siedzibą przy Hestii 3. Zysk tego stowarzyszenia za rok ubiegły (2019) wyniósł 120 tys zł. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż na kwotę 2,2 mln zł, z której zysk wyniósł 0,5 mln zł. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie z góry na kolejne 10 lat (do roku 2034) bez przetargu umowy dzierżawy „budynku rozwoju motorycznego B3” o pow. użytkowej 1.031,81 m². W budynku tym zamierza przeprowadzić przebudowę polegającą m.in. na utworzeniu pokoi hotelowych kosztem niewykorzystywanych pomieszczeń treningu wysokościowego oraz na montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu. W budynku tym działa m.in. basen solankowy (wykorzystywany przez Fundację Sport na Zdrowie), rehabilitacja, gabinety medyczne, sale gimnastyczne, sauna. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje prezydent Sopotu.

Drzewa przy ulicach i budynkach

Radni wyrazili zgodę na przycięcie gałęzi na kolejnym z dwóch dębów przy Jagiełły tworzących pomnik przyrody. Jeden z nich, stojący bliżej schodów został już przycięty w roku 2017. Sesja zakończyła się dyskusją na temat ostatnich nasadzeń drzew na chodniku przy Kolberga. Po pół godziny uczestnicy obrad ostatecznie ustalili, że zasadzonym gatunkiem są wierzby, a nie lipy.

Dąb szypułkowy przycięty w roku 2017.

Zmniejszono ilość zezwoleń dla sklepów z mocnymi alkoholami (powyżej 18%) o dwa, do 41 w całym mieście. Z zezwoleń zrezygnowały dwa sklepy: przy Grunwaldzkiej i Jana Kazimierza. Liczba zezwoleń na podawanie alkoholu dla placówek gastronomicznych została utrzymana na poziomie 230 placówek w całym mieście.

Urząd Skarbowy w Sopocie stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych 20 spośród 21 radnych.

Te błędy to nie są jakikolwiek szwindle czy nasze lenistwo, tylko nieznajomość konkretnych procedur i konkretnych tych punktów w zeznaniach podatkowych. Anna Łukasiak

Zapis obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=fxgb44N0EvM.