Dyskusja publiczna o zabudowie kempingu i ujęcia solanki

ilustracja

9 września o godz. 16.30 w urzędzie miasta odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między aleją Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a Bitwy pod Płowcami (plan R-3/05a). Chodzi o teren między aleją Wojska Polskiego i Bitwy pod Płowcami na odcinku od Lasku Karlikowskiego do hotelu Chemik. Obejmuje hotel Mariott, ujęcie solanki i teren z kempingiem i polem namiotowym.

Plan dla tych działek obowiązuje od roku 2003. Zmieniano go trzykrotnie, ale w częściach leżących obok obszaru, którego dotyczy tegoroczny projekt zmian: raz w roku 2009 na potrzeby zaprojektowania przystani żeglarskiej, a następnie dwukrotnie w 2015 w części, na której znajdują się hotel Chemik, dawne sanatorium MSWiA oraz budynki plażowe. Teren między ujęciem solanki a Bitwy pod Płowcami został wystawiony na sprzedaż w 2017. Wtedy też rozpoczęto procedurę zmiany planu zagospodarowania wymienionych działek.

Projekt zmian opublikowano 26 sierpnia. Polegają one m.in na dopisaniu do funkcji uzdrowiskowej usług noclegowych zajmujących do 50% powierzchni nowych budynków. Dokładnie taka możliwość została wpisana do planu zagospodarowania sąsiednich sanatoriów w 2015. Proponowane zapisy umożliwiają również wybudowanie basenów solankowych. Na ich potrzeby radni zgodzili się w roku 2017 wydzierżawić 3,2ha z obecnego terenu kempingu przy Bitwy pod Płowcami prywatnej fundacji.

W miejscu tego trawnika może powstać nowy hotel lub sanatorium.

W tekście zmienionego planu ma znaleźć się określona wprost możliwość wznoszenia budynków do 16m wysokości o dachach płaskich i spadzistych, powierzchnia zabudowy do 25% działki oraz wskaźnik 55% minimalnego udziału powierzchni gruntu pokrytego roślinnością. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym wymaga dla tego obszaru procentowego udziału terenów zieleni na poziomie nie mniejszym niż 65%. Wskaźnik w wysokości 55% powierzchni przyjęto w nadziei, że zieleń w Lasku Karlikowskim i pasie nadmorskim pozwoli na osiągnięcie wymaganego wskaźnika 65% dla całej strefy ochrony uzdrowiskowej w mieście.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu potrwa jeszcze do 16 września, a uwagi do projektu można składać do 2 października 2019 r.