Coraz większy budżet

ilustracja

21. sesja rady zakończyła się we wtorek 22 grudnia. Najwięcej czasu radni poświęcili na debatę nad przedstawionym przez prezydenta projektem budżetu miasta na rok 2021. Wprowadzili również nowy regulamin wynajmu mieszkań komunalnych i zatwierdzili rozpoczęcie prac nad kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Budżet i ogrody działkowe

Debata nad projektem budżetu miasta na rok 2021 trwała ponad dwie godziny. Podczas sesji radni zwracali uwagę na usterki transmisji obrazu i dźwięku pochodzącego od uczestników uczestniczących w obradach spoza budynku Urzędu Miasta. W tym celu ogłoszono przerwę.

Z jednej strony wzrosła ta pula, którą mamy do dyspozycji jako samorząd, a z drugiej strony wzrastają, podnosi się stopa życiowa w trudnym czasie pandemii poszczególnych mieszkańców Sopotu(...) Jesteśmy gorącymi zwolennikami modernizacji budynku Urzędu Miasta.Bartosz Łapiński
Natomiast pozbywanie się w obecnych czasach jakichkolwiek terenów zielonych, działek, i nawet jeszcze szukanie plomb na zapleczach kamienic, aby w ten sposób pozyskać dochody, to uważam, że to jest chybiony kierunek.Grażyna Czajkowska
To nie jest szpital dla sopocian, bo jak ktoś mówi, czytam gdzieś, że szpital dla sopocian to znaczy, że kłamie. Bo nie ma szpitala dla sopocian, dla gdańszczan, dla kartuzian, dla kościerzynian, dla jakichś pucczan i gdynian. Są szpitale w Polsce.Jacek Karnowski

W przyszłym roku na remont budynku Urzędu Miasta przeznaczono niecałe 7 mln zł, a w kolejnych latach do roku 2026 włącznie – dalsze 30 mln zł. Natomiast na inwestycje w nowowybudowanym Pomorskim Centrum Reumatologicznym przy 23 Marca 93c w przyszłym roku nie zaplanowano żadnych wydatków, a w roku 2022 i 2023 po 1 mln zł.

Podczas tej dyskusji prezydent miasta ujawnił plany dotyczące terenów ogrodów działkowych.

Ja sobie nie przypominam takiej decyzji naszej, żebyśmy chcieli sprzedawać ogródki na ulicy Łokietka, także prosiłbym, żebyśmy o tym nie mówili. One rzeczywiście są traktowane jako taka rezerwa, ale ja się skłaniam do tego, co mówi pani radna Czajkowska, że one chyba powinny zostać. Może kiedyś następne pokolenia zmienią zdanie. Natomiast co do ogródków na Łok..., na Bitwy pod Płowcami, to tam w większości to raczej takie rejestracje zaczynające się na C, na W. Raczej to nie powiedziałbym, że to byli mieszkańcy Sopotu. A by nam się może się marzył tam, żeby tam był park uzdrowiskowy, żeby tam rozwijać funkcję sanatoryjną, żeby jednak ten Sopot jako uzdrowisko, no też znacie państwo sytuację z Leśnikiem, z naszym sanatorium, żeby mógł się rozwijać w tamtym kierunku.Jacek Karnowski

Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta przyjęte dwa i pół roku temu przewiduje dla ogrodów działkowych przy Bitwy pod Płowcami tereny zabudowę mieszkaniowo-usługową, usługi turystyki, rekreacji i zabudowę uzdrowiskową, a dla ogrodów przy Łokietka usługi ponadlokalne z przewagą zieleni.

Stare i nowe mieszkania komunalne

Ponieważ zbliża się termin oddania do użytku mieszkań w nowych budynkach komunalnych przy Niepodległości 650 i 654 (na wysokości Świemirowskiej), radni przyjęli szczególny regulamin przyznawania tych lokali. Podobnie jak regulamin dla lokali w niedawno oddanych budynkach przy Świemirowskiej i Malczewskiego, zawiera on widełki dochodowe i warunki do spełnienia dotyczące okresu zamieszkiwania na terenie Sopotu. Uproszczono jednak tabelę punktacji i uwzględniono w niej osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Zniesiono również różnicowanie punktów ze względu na wiek wnioskodawców. Dopisano wprost, że mieszkańcom tych 2 budynków nie przysługują żadne miejsca postojowe związane z mieszkaniami. Wynika to z polityki władz miasta ujawnionej podczas jednej z ostatnich dyskusji publicznych. Radni kwestionowali różnicowanie punktacji wg liczby dzieci i zawiłe kryteria obliczania kwoty dochodu we wnioskach wymaganych od chętnych do wynajęcia nowych mieszkań. Przyjmowanie tych wniosków ma się rozpocząć od 18 stycznia przyszłego roku.

Natomiast w starych dzielnicach nadal pozostają niezamieszkałe mieszkania komunalne sprzedane z bonifikatami ich poprzednim najemcom. W około 70% z nich nadal nikt nie jest zameldowany. Takie stwierdzenia znajdują się w przyjętej przez radnych polityce mieszkaniowej na lata 2020-2026. Wg danych przedstawionych w tym dokumencie, całe budynki składają się z mieszkań zakupionych w celach inwestycyjnych lub w celu wynajmu krótkoterminowego. W przyjętej polityce przyjęto cel polegający jedynie na spowalnianiu, a nie zapobieganiu lub odwracaniu tego procesu wyludniania się. Ma temu służyć wybudowanie w latach 2020-2026 ok. 330 nowych mieszkań komunalnych*. Na budowę takiej liczby mieszkań zarezerwowano środki w prognozie finansowej na kolejne lata. Do roku 2026 mają to być kwoty w wysokości 75 mln zł. Radni zaakceptowali politykę jednogłośnie.
* Polityka mieszkaniowa Miasta Sopotu na lata 2020-2026. Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym, str. 14.

Zmiany planów zagospodarowania

Radni postanowili rozpocząć prace nad zmianami w planie zagospodarowania ulicy Podgórnej.

Rzeczywiście mamy oto taki przypadek, że tak by się..., że przychodzi bardzo często projektant do mnie, albo inwestor i mówi: „Ja bardzo szanuję drzewa i mam tak pięknych ich dużo u siebie na działce. U siebie na działce tak, ale obok na działce, albo tam gdzie buduję, to już nie bardzo”. Także tutaj chciałem powiedzieć dlaczego tak naprawdę przystępujemy do tego planu.Jacek Karnowski

Obowiązujący plan zagospodarowania dla posesji przy tej ulicy uchwalono w roku 2012.

Natomiast powody rozpoczęcia prac nad zmianami zapisów planu zagospodarowania terenu błoni przy Polnej wraz z przyległymi hotelami przy Bitwy pod Płowcami, dla których obowiązujące plany przyjmowano w latach 2000-2004, uzasadniono koniecznością wzmocnienia funkcji uzdrowiskowej, oraz potrzebą dostosowania zapisów starych planów do wymagań określonych w obecnie obowiązujących przepisach. Nie podano, czy prace mają na celu umożliwienie powstania nowych obiektów uzdrowiskowych. Obecnie na tym terenie, wydzierżawionym na wiele lat pobliskim hotelom bez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego błoni, znajdują się przestrzenie wygrodzone na potrzeby przyszłego zagospodarowania.

ilustracja
Hotelowy plac zabaw i wyznaczony taśmą obszar na części błoni należącej do miasta. Teren wydzierżawiony w roku 2016.

Skarga na Inspektora Nadzoru Budowlanego

Do rady miasta wpłynęła skarga kolejnego mieszkańca na działania prezydenta związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Radni uznali ją za bezzasadną zwracając uwagę na uregulowania ustawowe dotyczące służby cywilnej. Stwierdzili też, że poczta elektroniczna w tej sprawie była kierowana na niewłaściwy adres poczty elektronicznej prezydenta miasta.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronach https://www.youtube.com/watch?v=9s_KjiSrACs i https://www.youtube.com/watch?v=lqS27JR7Yks..