Parkowanie i dotacje

ilustracja

Podczas 31. sesji Rady Miasta radni zajmowali się m.in. podwyżką opłat za parkowanie, deklaracjami za opłaty za odbiór odpadów, dotacjami do remontów budynków zabytkowych, finansowaniem przebudowy dróg i stadionu, petycją w sprawie kortów oraz wprowadzeniem programów polityki społecznej i nagród dla uczniów.

Drożej w parkomatach

Strefa płatnego parkowania będzie obowiązywać w dotychczasowych granicach i godzinach. Znacząco wzrosną natomiast stawki za jednorazowe parkowanie: do 4,5 zł za pierwszą godzinę. Codzienna zniżka na kartę sopocką wyniesie 50%, ale tylko za pierwszą godzinę parkowania w ciągu doby. W Wigilię i Sylwestra płatne parkowanie ma obowiązywać tylko do 16.00 (w pozostałe dni roku dopiero od 22.00, jak dotychczas).

Radni odrzucili pomysł całkowicie darmowego parkowania dla sopocian podczas pierwszej godziny postoju.

Okrajanie budżetu obywatelskiego

Pula środków w budżecie obywatelskim na przyszły rok zostanie zmniejszona o 430 tys. zł w stosunku do lat ubiegłych. Zostało to uzasadnione wystąpieniami wnioskodawców ogólnomiejskiego projektu Pumptrack - tor do jazdy na rowerze, na desce i na rolkach podczas poprzedniej sesji. Wyrażali oni żal z powodu niezakwalifikowania ich projektu do realizacji i przeznaczenia środków pozostałych po przeznaczeniu na projekty z miejsc 1-5 na częściową realizację kładki, która zajęła siódme miejsce. Pod wpływem tych wystąpień zarówno prezydent, jak i komisja rady miasta, postanowiły zmniejszyć środki na tegoroczny budżet obywatelski na rzecz realizacji ubiegłorocznego projektu, który nie zakwalifikował się do realizacji z braku środków. Mimo sprzeciwu niektórych radnych, przedstawiano tę decyzję jako kompromisową.

Wydaje mi się, że złą praktyką jest, aby arbitralnie wybierać jeden projekt, który uzyskał określoną ilość głosów, aczkolwiek nie był na tyle popularny, że według zasad, które zostały ustalone, a były równe dla wszystkich, i tym samym nie przyjęty do realizacji, żeby dwa lata później wybierać sobie dowolnie jeden z projektów, zgłaszać go jako uzasadnienie do realizacji i jednocześnie obniżać o kwotę realizacji tego projektu budżet dla wszystkich projektów, które będą sopocianie wybierać w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. To nie jest poważne traktowanie sopocian, tak się nie powinno robić, to nie jest fair wobec wszystkich innych projektów, które są głosowane, i to nie jest po prostu fair wobec mieszkańców.Bartosz Łapiński
My nie zabieramy nikomu środków, pulę zostawiamy tę samą, natomiast przesuwamy realizację. Ja nie wiem nawet, co to jest ten pumptrack, czy jak to się nazywa.Jacek Karnowski

Nowe formularze do opłat za śmieci

Po raz kolejny wprowadzono nowe wzory deklaracji za odbiór odpadów ze wszystkich rodzajów nieruchomości. Raz już wprowadzono je w tym roku w zupełnie nowej formie, ale od tego czasu radni zdążyli przekształcić Zakład Oczyszczania Miasta w spółkę, a do obsługi opłat za śmieci wyznaczyć dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni. Treść nowych deklaracji będzie więc identyczna za wyjątkiem pierwszej strony, na której określona jest jednostka przyjmująca deklaracje. Nowe formularze mają obowiązywać od 1 kwietnia.

Rosną koszty przebudowy 3 Maja

Wzrosnąć mają koszty tegorocznych remontów dróg. Z reguły to przedsięwzięcia kilkuletnie, ale już w tym roku zwiększono wydatki powyżej poziomu określonego podczas sporządzania projektu budżetu na bieżący rok. Modernizacja stadionu na końcu Wybickiego ma zostać wykonana szybciej i już w tym roku wydatki mają dojść do 5,7 mln. Natomiast przebudowa 3 Maja ma być droższa o 2 mln zarówno w tym roku, jak i w 2023, co ma zamknąć się słuszną sumą 22 mln zł za całość prac.

Wiecie Państwo jaka jest sytuacja: rosną koszty wszystkiego.Skarbnik Miasta

Dotacje konserwatorskie dla 18 budynków

Z wnioskami o dotacje do remontów budynków zabytkowych złożono 27 wniosków. Dofinansowanie przyznano w przypadku osiemnastu budynków na kwotę 877 tys. zł. Dla pojedynczego budynku dopłaty wynosiły od 10 do 149 tys. zł.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=wMqeWhQneUo.