Podwyżki i plany zagospodarowania

ilustracja

Na 30. sesji rady miasta 28 stycznia radni zajmowali się bonifikatami od ceny wykupywanych mieszkań komunalnych, karami za brak segregacji odpadów, planami zagospodarowania i dofinansowaniem wymiany pieców.

Trudniej o dotacje i bonifikaty

Dotacje do likwidacji kotłowni i pieców węglowych wprowadzone przed dwoma laty zostały ograniczone do inwestycji wykonywanych w bieżącym roku, do niezadłużonych wnioskodawców, zameldowanych w Sopocie, oraz poddane możliwości ostatecznego rozstrzygnięcia ich przyznania przez prezydenta miasta.

Radni jednogłośnie poparli propozycję prezydenta usunięcia bonifikat z obowiązującej aktualnie uchwały o wykupie mieszkań komunalnych przez obecnych najemców. Dotychczas bonifikata wynosiła maksymalnie 20%. Obecnie najemcy będą mogli wykupywać mieszkania komunalne za cenę rynkową, ponieważ po sprzedaży wykupionych lokali, nowi właściciele w większości nie meldują się w nabytych lokalach a traktują lokale jako lokatę kapitału, miejsce do wypoczynku lub z przeznaczeniem na krótkoterminowy wynajem.

Taniej nie segregować

Zmniejszą się kary doliczane do opłaty za śmieci w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowej segregacji. Radni na poprzedniej sesji zmienili stawki z dwukrotności podstawowej opłaty na czterokrotność. Teraz zmienili je z powrotem na dwukrotne.

Niestety ta wysoka opłata mamy głosy, że okazała się zbyt wysoka i dla wielu osób była ona trudna do uniknięcia, dlatego też proponujemy Państwu projekt uchwały, która obniża tą opłatę z powrotem do wysokości dwukrotności opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. p.o. Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni, w tym Aleksandra Gosk, która prowadzi lokal gastronomiczny w Domu Zdrojowym i zabrała głos imieniu przedsiębiorców niesegregujących:

...jeżeli mogę podać na przykładzie dla całego Domu Zdrojowego były to przed podwyżką opłaty rzędu 3 tys.zł. Po podwyżce za zwykły wywóz nieczystości jest to 9 tys. zł dla całego obiektu, wobec czego jeżeli narzucona byłaby czterokrotna kara, to łatwo policzyć, iż taka sankcja będzie wynosiła dla jednego przedsiębiorcy około 50 tys. zł. Faktycznie jest to troszkę za dużo. Dziękuję za tą uchwałę. Aleksandra Gosk
No chcemy, żeby była segregacja, ale też no miejmy baczenie na to, że te kwoty już były bardzo, bardzo ogromne. Piotr Bagiński
Nieposegregowane odpady przed Domem Zdrojowym

Zmienione plany zagospodarowania

Radni przyjęli dwa nowe plany zagospodarowania przestrzennego: Niepodległości i Rzemieślniczej: (P-1/02) i (P-1/03a) i zmiany do planu zagospodarowania parkingu przy Chopina (C-1/13a).

Dwa plany południowego odcinka wschodniej strony Niepodległości (od strony torów kolejowych) w proponowanych do przyjęcia wersjach były wyłożone w ub. roku. Plan P-1/02 był wyłożony do wglądu w lipcu 2021, a 20 lipca 2021 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem. Do jego treści wniesiono 9 uwag, z czego częściowo uwzględniono dotyczące terenu 01.MU (Rzemieślniczej 8-24) i dodano zalecenie wprowadzenia pasa wielopiętrowej zieleni od strony terenów kolejowych. Z tymi zmianami kolejna wersja projektu została ponownie wyłożona do wglądu i poddana dyskusji w grudniu 2021. Treść odrzuconych uwag dotyczyła m.in. ilości miejsc postojowych, powierzchni zabudowy działek, długości elewacji i stopnia nachylenia dachów. Do nowej treści wniesiono kolejne 9 uwag, w wyniku których uzupełniono Prognozę oddziaływania na środowisko o właściwy dokument uzgodnienia. Pozostałe 8 uwag, których odrzucenie radni zaakceptowali, dotyczyło m.in. grzebieniowego układu zabudowy, uzasadnienia kontynuowania koncepcji urządzania Osi Administracji i Biznesu, ilości miejsc postojowych, powierzchni zabudowy działek i scalenia nieruchomości przy Rzemieślniczej w jedno zamierzenie inwestycyjne.

Plan P-1/03 był wyłożony do wglądu we wrześniu 2021, a 14 września 2021 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem. Do jego treści wniesiono 2 uwagi dotyczące szerokości drogi wewnętrznej między budynkiem handlowym przy Niepodległości 697 a Sopocką Akademią Tenisową. Radni wyrazili zgodę na odrzucenie obydwu.

Plan C-1/13a był wycofany spod obrad poprzedniej sesji. Tym razem radni większością głosów zgodzili się na odrzucenie uwag do projektu i wprowadzili zmiany do zapisów planu.

Aktualności w sprawach mieszkań komunalnych

Radni również wyrazili zgodę na przyznanie lokali komunalnych pięciu rodzinom repatriantów z Kazachstanu i na utworzenie we współpracy z podmiotem zewnętrznym Społecznej Agencji Najmu, która ma pozyskiwać lokale na wolnym rynku i wynajmować je na cele mieszkaniowe osobom o dochodach przewyższających limity obowiązujące kandydatów do najmu lokali komunalnych.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=yZyGh3b2ZqA.