Raport o stanie miasta 2018

W ostatnim dozwolonym przez ustawę dniu prezydent Karnowski opublikował raport o stanie miasta. Zawiera on kilkunastostronicowy tekst opisujący ubiegłoroczne działania finansowane z budżetu. Składa się głównie z entuzjastycznych wniosków. Wśród pełnych optymizmu zapewnień można jednak znaleźć wiele konkretnych danych:

 • 120 drzew zasadzono przy Niepodległości za 560 tys. zł
 • 7 najemców skorzystało z możliwości obniżki czynszu za wymianę pieca węglowego
 • 12 właścicieli lokali skorzystało z dotacji WFOŚiGW do wymiany pieca węglowego
 • zakupiono 7 urządzeń do gromadzenia małych elektroodpadów
 • utworzono 3 nowe użytki ekologiczne
 • 15 492 razy zostało odwiedzone Muzeum Sopotu
 • 212 692 razy zostały odwiedzone filie biblioteki
 • jest do nich zapisanych 11 224 czytelników
 • w Operze Leśnej zorganizowano 12 spotkań dla dorosłych z dziećmi
 • z harmonogramu prac dla remontu budynku przy Goyki 3 zakończono m.in. rozbiórki i renowację dachu i stropów
 • Straż Miejska wydała 2065 bezpłatnych kart parkingowych dla mieszkańców
 • zbudowano 500m drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż 23 Marca – od pętli autobusowej do schodów przed sanatorium
 • wykonano nową nawierzchnię odcinka drogi rowerowej o nieznanej długości w Parku Północnym – od molo do Parku Północnego
 • 37 378 przejazdów rowerem wykonali uczestnicy kampanii Rowerowy Maj
 • 227 pracowników uczestniczyło w konkursie Wkręć się w Sopot
 • MOPS objął różnymi formami pomocy 1903 osoby w 1232 rodzinach
 • 22 osoby skorzystały z systemu teleopieki
 • 103 osoby przebywały całodobowo w Domu Seniora
 • 208 osób skorzystało z darmowych świadczeń okulistyki a 98 – urologii
 • 259 osób skorzystało z turnusów w sanatorium Leśnik
 • z opieki wytchnieniowej w budynku DPS skorzystały 3 osoby
 • z transportu dla niepełnosprawnych skorzystano 1652 razy
 • 13 bezrobotnych podjęło pracę po projekcie Centrum Integracji Społecznej, 2 po wykonywaniu prac społecznie użytecznych, 7 po udziale w spółdzielni socjalnej, a 4 po projekcie Aktywni Mieszkańcy
 • 59 najemców komunalnych odpracowywało zaległości czynszowe
 • 3 mieszkania chronione przekazano wychowankom pieczy zastępczej
 • nieokreśloną liczbę mieszkań przekazano w najem 12 repatriantom z Kazachstanu
 • 710 dzieci korzysta z opieki miejskich przedszkoli
 • 74 dzieci korzysta z opieki w miejskim żłobku
 • do opieki nad 52 dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych dopłacano po 300 i 150 złotych miesięcznie na jedno dziecko
 • wybudowano 76 mieszkań komunalnych
 • 2 rodziny wybrały mieszkania do samodzielnego remontu spośród 6 oferowanych
 • nie doszło do utonięć w kąpieliskach morskich
 • rejonie Parku Północnego zamontowano 51 kamer
 • wymieniono na energooszczędne 104 lampy w Dolnym i 41 w Górnym Sopocie z 1293 zaplanowanych do wymiany

Niektóre wnioski są zbyt daleko idące lub bezpodstawne, np.:

 • system płatności przez internet rzeczywiście pozwala płacić za czynności urzędowe, lecz prowadzone wyłącznie przez wydział komunikacji urzędu miasta – związane z rejestrowaniem pojazdów i uprawnieniami kierowców,
 • limity na sprzedaż alkoholu w lokalach nie zostały zmniejszone do 230 lokali z alkoholem powyżej 18% i 245 ze słabszymi alkoholami, ponieważ w lutym 2017 było ich właśnie 230, niezależnie od zawartości alkoholu w podawanych napojach.

Ważnych informacji zabrakło:

 • jak zmieniła się liczba mieszkańców
 • ile budynków podłączono do sieci ciepłowniczej
 • ile przyznano dotacji do modernizacji do wymiany źródeł ciepła w lokalach prywatnych
 • ile lokali komunalnych jest ogrzewanych piecami kaflowymi
 • ile świadczeń udzieliło miejskie Ambulatorium Chirurgiczne – od października do grudnia ub.r.
 • ile razy wypożyczono rowery trójkołowe dla niepełnosprawnych
 • ile boksów dla zwierząt znajduje się w schronisku uruchomionym w lipcu ub.r.
 • ile projektów zrealizowano w budżecie obywatelskim w 2018
 • ile dni w roku kąpieliska były zamknięte podczas sezonu kąpielowego
 • ile odwiedzin turystów odnotowano
 • jaka powierzchnia ulic i chodników została wyremontowana

W raporcie brak też konkretnych danych na temat ubiegłorocznych działań Straży Miejskiej.

Przeczytaj raport o stanie miasta Sopotu w 2018 (6,4 MB)

Debata o stanie miasta

Po ubiegłorocznych zmianach statutu mieszkańcy mogą wypowiadać się podczas debaty o stanie miasta. Zaplanowano ją w trakcie sesji rady miasta 27 czerwca, która rozpocznie się o godz. 10.00. O możliwości zabrania głosu decydować ma kolejność zgłoszeń mieszkańców do Przewodniczącego Rady Miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której ma być rozpatrzony raport.

Debata odbyła się podczas 8. sesji rady miasta. Uczestniczyło w niej dwóch mieszkańców, którzy zebrali wymaganą liczbę podpisów. Ich wypowiedzi trwały około pół godziny i zostały zarejestrowane. Następnie radni wypowiadali się w dyskusji nad raportem i wykonaniem budżetu w roku 2018.

Raport nie powinien być laurką, tak jak w tej chwili tutaj zostało przedstawione, jest to w mojej ocenie bardziej taka forma promocyjna. Grażyna Czajkowska
My nie wiemy kto ten raport stworzył, również jako radni. Wojciech Fułek
A co niepokoi jeszcze bardziej, to to że prezydent miasta Sopotu w swoim raporcie o stanie miasta przywołuje te niezrealizowane inwestycje(...) budowę kolejnych mieszkań komunalnych, termomodernizację placówek oświatowych, czy budowę Art Inkubatora. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że to są właśnie te inwestycje które w 2018 roku nie zostały w pełni zrealizowane.Bartosz Łapiński
W planach budżet niejednokrotnie jest rozdmuchany, bo musimy coś zapisać w budżecie żeby starać się o te środki, a potem życie weryfikuje. I też musimy pokazać w projekcie budżetu bardzo duże zadłużenie, a już w realizacji budżetu, w sprawozdaniu jest mniejsze...Proszę nam nie zarzucać, że się chwalimy czymś czego nie ma. Nie będziemy ukrywać, że przedłuża nam się remont Domu Dziecka, a to z tego powodu, że po prostu też mamy problemy z uzgodnieniami i z przepisami, które po prostu są nieraz zupełnie nienormalne.Jacek Karnowski
3 miesiące, 6 miesięcy, na uzyskanie warunków przyłączeniowych. Totalna katastrofa, a wystarczy przesłać maila z warunkami, które są prawdopodobnie w systemie.Marcin Skwierawski
A zarząd hipodromu to już w ogóle. On się po prostu pogrąża finansowo i to kosztuje nas coraz więcej. To po prostu w tym momencie miasto Sopot następuje dekapitalizacja tego wszystkiego. Tak, jak w chwili obecnej mamy właściwie ruinę i dekapitalizację naszych kortów tenisowych. Ryszard Kajkowski