Archiwum

Podwyżka opłaty za śmieci

Po 4 godzinach zakończyły się obrady V sesji rady miasta. Radni podnieśli opłaty za śmieci, zmienili regulamin najmu lokali komunalnych i wprowadzania psów na plażę, przyjęli plan zagospodarowania hipodromu i zmniejszyli liczbę sklepów z alkoholem.... czytaj dalej >>>

Parking przy Wejherowskiej i Obodrzyców

ilustracja

22 marca Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił wybór wykonawcy w przetargu na budowę parkingu przy Wejherowskiej. Zastąpi on obecny plac z tymczasowymi pawilonami handlowymi w rejonie skrzyżowania Wejherowskiej z Obodrzyców. Jest to kolejny element przebudowy węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok... czytaj dalej >>>

Bilans gminnego systemu gospodarowania odpadami

ilustracja

Radni otrzymali propozycję podwyżki opłat za odbiór odpadów na najbliższe lata. Jako uzasadnienie Urząd Miasta przedstawił sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2015-2018. Zawiera ono m.in. informację o łącznych kwotach podawanych w deklaracjach za gospodarowanie odpadami, zaległościach w opłatach za odbiór odpadów... czytaj dalej >>>

Loteria podatkowa

ilustracja

13 lutego Urząd Miasta ogłosił konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej pn.: „Nagrody za PIT w Sopocie”. Wśród osób, które po rozliczeniu podatku dochodowego z sopockim urzędem skarbowym zgłoszą się do loterii, zostanie rozlosowanych 11 nagród. Potencjalni wykonawcy... czytaj dalej >>>

Uchwała krajobrazowa w praktyce

ilustracja

Uchwała krajobrazowa w Sopocie weszła w życie 6 czerwca ub.r. Wtedy właśnie minęło 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym województwa. Wojewoda nie skorzystał z możliwości wniesienia zastrzeżeń do żadnego z jej punktów. Na przestrzeni ubiegłego roku uchwała krajobrazowa była... czytaj dalej >>>

Bonifikaty za użytkowanie wieczyste

Zakończyły się obrady 4. sesji rady miasta. Radni zajmowali się m.in. przekształcaniem użytkowania wieczystego we własność, dopłatami do remontów elewacji i wymiany okien, połączeniem szkół średnich. Wprowadzili zmiany do tegorocznego sposobu głosowania w budżecie obywatelskim... czytaj dalej >>>

Aktualności z poprzednich lat