Archiwum

100% dotacji na wymianę pieców

Po sześciu godzinach obrad zakończyły się obrady 12. sesji rady miasta. Oprócz przyjęcia budżetu na przyszły rok radni wprowadzili nowe regulaminy wykupu lokali i dotacji na wymianę okien i ogrzewania, zatwierdzili rozpoczęcie zmian w trzech planach zagospodarowania i rozpatrzyli dwie skargi na prezydenta.... czytaj dalej >>>

Zmiany w poborze opłat lokalnych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku częściowo uchyliło wszystkie 5 uchwał dotyczących stawek podatków lokalnych na przyszły rok. Podobnie jak w maju br. Izba zakwestionowała we wszystkich uchwałach zapisy z mocą obowiązującą. Uznała je za niezgodne z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz z... czytaj dalej >>>

Środki PFRON i mieszkania chronione

11. sesja rady miasta Sopotu trwała niespełna godzinę. Została zwołana przed końcem miesiąca, aby możliwe było w tym roku przyjęcie wniosków o przydział środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną. W trakcie roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dodatkowe 24 tys. na realizację tego typu zadań... czytaj dalej >>>

Dyskusja publiczna o zabudowie przy Podjeździe i Niepodległości

ilustracja

18 listopada o godz. 16.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części pasa przykolejowego, w zakresie kart terenu 02 i 04 (plan C-2/06).

Zmiany w planie... czytaj dalej >>>

Dyskusja publiczna o rozbudowie kościoła przy Kujawskiej

ilustracja

18 listopada o godz. 17.00 w urzędzie miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu kościoła przy Kujawskiej 50/52 (plan (M-2/03a).

Projekt nowego planu zagospodarowania dotyczy posesji kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego... czytaj dalej >>>

Wydatki na plażę i centrum geriatrii

Po czterech godzinach zakończyła się 10. sesja rady miasta. Radni zajmowali się stawkami podatków lokalnych na przyszły rok, budową mieszkań komunalnych i centrum geriatrii oraz zasadami wydawania mieszkańcom abonamentów na postój w strefie płatnej. W miejsce byłego radnego Michała Stróżyka, mandat objęła urodzona w roku 1939 Irena Klara Ellward. ... czytaj dalej >>>

Przebudowa skrótu Profesorskiej

ilustracja

21 października Zarząd Dróg i Zieleni zakończył publikację dokumentacji przetargowej na roboty budowlane związane z odnowieniem nawierzchni skrótu prowadzącego podwórkami na tyłach Bohaterów Monte Cassino i Czyżewskiego. Zbudowane w tym rejonie garaże zostały usytuowane w przebiegu dawnej ulicy Profesorskiej. ... czytaj dalej >>>

Dyskusja publiczna o zabudowie kempingu i ujęcia solanki

ilustracja

9 września o godz. 16.30 w urzędzie miasta odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między aleją Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a Bitwy pod Płowcami (plan R-3/05a). Chodzi o teren między aleją Wojska Polskiego i Bitwy pod Płowcami... czytaj dalej >>>

Dyskusja publiczna o zabudowie Okrężnej i Księżycowej

ilustracja

9 września o godz. 15.30 w urzędzie miasta odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na rogu Okrężnej i Księżycowej (M-3/01). W tym miejscu znajdują się sady i piętrowe budynki jednorodzinne. Obowiązuje dla nich plan zagospodarowania z 2002 roku.... czytaj dalej >>>

Pawilon handlowy przy Wejherowskiej

Zakończyły się obrady 9. sesji rady miasta. Radni przyznali dotacje do remontów budynków zabytkowych, wyznaczyli teren na pawilon handlowy na Kamiennym Potoku, odrzucili skargę na prezydenta i powołali ławników sądów powszechnych... czytaj dalej >>>

Najwyższa Izba Kontroli o budżecie obywatelskim

ilustracja

2 września Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt: „Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych”. NIK kontrolował prezydenta miasta Jacka Karnowskiego w zakresie wyboru i realizacji projektów budżetu obywatelskiego w latach 2016-2018. Kontrolę zakończono 9 grudnia 2018... czytaj dalej >>>

Plan zagospodarowania szkoły przy Wejherowskiej

Około 6 godzin trwała ósma sesja rady miasta. Radni zajmowali się między innymi raportem o stanie miasta, sprawozdaniami budżetowymi jednostek gminnych, planami zagospodarowania przestrzennego i sieci szkół ponadgimnazjalnych. Po dwugodzinnej debacie nad raportem o stanie miasta, do której zgłosiło się dwóch mieszkańców, przewodniczący rady miasta ogłosił 45-minutową przerwę. Radni poświęcili ją na... czytaj dalej >>>

Raport o stanie miasta 2018

W ostatnim dozwolonym przez ustawę dniu prezydent Karnowski opublikował raport o stanie miasta. Zawiera on kilkunastostronicowy tekst opisujący ubiegłoroczne działania finansowane z budżetu. Składa się głównie z entuzjastycznych wniosków. Wśród pełnych optymizmu zapewnień można jednak ... czytaj dalej >>>

Przeniesienie ZSH

ilustracja

Po trzech godzinach obrad zakończyła się VII sesja rady miasta.

Radni ostatecznie zdecydowali o przeniesieniu Zespołu Szkół Handlowych z budynku przy rondzie Chopina i Kościuszki do budynku dawnej szkoły podstawowej i gimnazjum na Wejherowskiej. Uchwały w tej sprawie były podejmowane ... czytaj dalej >>>

Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny w liceum nr 1

ilustracja

Parter liceum nr I przy Książąt Pomorskich zostanie przebudowany na potrzeby stowarzyszenia, które m.in. prowadzi zabiegi z zakresu fizykoterapii. 17 maja Urząd Miasta poinformował o wyborze w przetargu wykonawcy prac na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy Książąt Pomorskich 16/18 z przeznaczeniem na... czytaj dalej >>>

Trasa rowerowa od mola do Gdańska

ilustracja

2 kwietnia Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił wybór wykonawców w przetargu na budowę ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego od mola do granicy Gdańska. Fundusze mają pochodzić z projektów Pomorskie Trasy Rowerowe i Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie finansowanych z programów operacyjnych. Prace mają trwać 6 miesięcy i zakończyć się... czytaj dalej >>>

Podwyżka opłaty za śmieci

Po 4 godzinach zakończyły się obrady V sesji rady miasta. Radni podnieśli opłaty za śmieci, zmienili regulamin najmu lokali komunalnych i wprowadzania psów na plażę, przyjęli plan zagospodarowania hipodromu i zmniejszyli liczbę sklepów z alkoholem.... czytaj dalej >>>

Parking przy Wejherowskiej i Obodrzyców

ilustracja

22 marca Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił wybór wykonawcy w przetargu na budowę parkingu przy Wejherowskiej. Zastąpi on obecny plac z tymczasowymi pawilonami handlowymi w rejonie skrzyżowania Wejherowskiej z Obodrzyców. Jest to kolejny element przebudowy węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok... czytaj dalej >>>

Bilans gminnego systemu gospodarowania odpadami

ilustracja

Radni otrzymali propozycję podwyżki opłat za odbiór odpadów na najbliższe lata. Jako uzasadnienie Urząd Miasta przedstawił sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2015-2018. Zawiera ono m.in. informację o łącznych kwotach podawanych w deklaracjach za gospodarowanie odpadami, zaległościach w opłatach za odbiór odpadów... czytaj dalej >>>

Loteria podatkowa

ilustracja

13 lutego Urząd Miasta ogłosił konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej pn.: „Nagrody za PIT w Sopocie”. Wśród osób, które po rozliczeniu podatku dochodowego z sopockim urzędem skarbowym zgłoszą się do loterii, zostanie rozlosowanych 11 nagród. Potencjalni wykonawcy... czytaj dalej >>>

Uchwała krajobrazowa w praktyce

ilustracja

Uchwała krajobrazowa w Sopocie weszła w życie 6 czerwca ub.r. Wtedy właśnie minęło 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym województwa. Wojewoda nie skorzystał z możliwości wniesienia zastrzeżeń do żadnego z jej punktów. Na przestrzeni ubiegłego roku uchwała krajobrazowa była... czytaj dalej >>>

Bonifikaty za użytkowanie wieczyste

Zakończyły się obrady 4. sesji rady miasta. Radni zajmowali się m.in. przekształcaniem użytkowania wieczystego we własność, dopłatami do remontów elewacji i wymiany okien, połączeniem szkół średnich. Wprowadzili zmiany do tegorocznego sposobu głosowania w budżecie obywatelskim... czytaj dalej >>>

Aktualności z poprzednich lat