Rondo i worki na gruz

ilustracja

24. sesja rady miasta w trybie zdalnym zakończyła się 13 maja. Radni zajmowali się m.in. odmową nadania imienia Cypriana Kamila Norwida rondu przy Bitwy pod Płowcami, wywozem odpadów, zadłużeniem najemców lokali, zgłaszaniem wniosków do budżetu, dotacjami do remontów i szlabanem przy Reja.

Radni postanowili zmniejszyć ilość odpadów budowlanych i remontowych bezpłatnie przyjmowanych przez Zakład Oczyszczania Miasta i zakończyć ich odbieranie z posesji. Ma ona wynosić pół tony rocznie na lokal mieszkalny. Nie określono, czy większe ilości odpadów rozbiórkowych będą w ogóle przyjmowane i za jaką opłatą. W każdym razie ich dostarczanie do punktu zbiórki przy ZOM ma się teraz odbywać na własny koszt mieszkańców. Jednocześnie radnym przekazano podsumowanie ilości odpadów rozbiórkowych przyjmowanych do ZOM w latach 2018-20. Wynika z niego, że ilość tych odpadów nie zwiększa się, tylko utrzymuje się na stałym poziomie około 1100 ton rocznie.

Zakładam też, że nie każdy będzie się decydował na taki ruch, bardziej skorzysta jednak z komercyjnych usług tego typu dostępnych na rynku. Naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska
Jednak ta usługa związana z wywozem tych odpadów remontowych była szalenie mocno ceniona przez mieszkańców, natomiast ona zupełnie odpadnie, bo ze względu na koszty ponoszone przez ZOM w Sopocie, on jest blisko dwukrotnie wyższy niż koszt konkurencji, z którą mamy problemy, bo oni niestety nie wywożą tych odpadów w odpowiednim czasie. Lesław Orski

Radni wprowadzili też zmiany do uchwał i regulaminów w celu umożliwienia rzadszego odbierania odpadów z pojemników, które zapełniają się najwolniej. Możliwość taka ma dotyczyć pojemników na odpady z lokali użytkowych przeznaczonych do gromadzenia makulatury, szkła i plastiku. Odstępy między odbiorami tych odpadów będą mogły być wydłużone do miesiąca. Zarówno rzadsze odbiory i zakończenie odbioru odpadów rozbiórkowych mają wejść w życie od lipca br.

Szlaban na Reja

Radny Paweł Petkowski spytał prezydenta miasta o plany w sprawie dostępności leśnej części ulicy Reja. Dyskusja w tej sprawie jest na podobnym etapie jak rok temu.

Czy miasto idzie w kierunku sporu prawnego w sądzie w tej kwestii szlabanu, czy tak jak dyrektor Obajtek wyciągnął rękę w gestii mediacji i załatwienie tej sprawy przedsądownie? Paweł Petkowski

Prezydent odniósł się do tego pytania we fragmentach dwunastominutowej wypowiedzi i stwierdził, że nie zgadza się na ponoszenie opłat za udostępnienie ulicy.

Nie ja zamykałem szlaban(...) Zamyka się ulicę Reja dlatego, że tam był z tego co wynika wypadek i Lasy Państwowe muszą zapłacić odszkodowanie(...) Mieszkańcy Sopotu nie będą płacili Lasom Państwowym(...) My nie będziemy płacić(...) Publicznie was proszę o mediację. Jacek Karnowski
Nawet jeżeli sprawa trafi do sądu, to myślę, że sąd też będzie chciał to zrobić polubownie, więc mówiąc brzydko jesteśmy skazani na rozmowy. Piotr Bagiński
Wbrew twierdzeniom uczestników dyskusji, szlaban jest otwierany.

Dotacje konserwatorskie

Z wnioskami o dotacje do remontów obiektów zabytkowych wpłynęło 5 kompletnych podań. Dofinansowanie przyznano w przypadku czterech budynków. Najwyższą kwotę przeznaczono dla kościoła Zbawiciela, który w ubiegłym roku korzystał z dotacji na remont wieży. W tym roku przyznano 380 tys. zł na remont dachu tego kościoła. Pozostałe 120 tys. zł podzielono między budynki przy Abrahama 21, Krótkiej 2, Niepodległości 777.

Wnioski do budżetu

Radni przyjęli uaktualnione procedury uchwalania budżetu miasta. Nie przewidują one możliwości zgłaszania wniosków do budżetu miasta na kolejne okresy bezpośrednio przez mieszkańców. Mieszkańcy mogą korzystać w sprawie swoich propozycji z pośrednictwa instytucji kultury, komunalnych osób prawnych oraz miejskich radnych. Podmioty te mogą corocznie do 15 września kierować do Skarbnika Miasta swoje wnioski na rok następny.

Są miasta jak np. Gorzów, czy Kalisz, gdzie też jest konkretny zapis dotyczący mieszkańców, w jakiej formie mogą składać wnioski do projektu uchwały budżetowej, ale może w przyszłości. Grażyna Czajkowska

Umorzenia zaległych czynszów

Zakończył się program edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2016-2020. Radni postanowili przedłużyć go o kolejne dwa lata. Umorzenia, z których będą mogli skorzystać najemcy zalegający ze spłatami, będą wyższe niż w ostatnich latach. Dłużnicy mogą wnioskować o:

  • całkowite umorzenie zaległości przy zwolnieniu lokalu
  • umorzenie 80% zadłużenia przy przeniesieniu do mniejszego lokalu komunalnego
  • umorzenie 80% zadłużenia pod warunkiem spłaty 20% w ciągu dwóch miesięcy
  • umorzenie połowy zadłużenia pod warunkiem spłaty połowy w ratach do końca roku 2022

Dłużnicy komunalni korzystający z programu nie będą mogli wnioskować o wykup lokalu. Wiceprezydent Skwierawski podał, że około 400 najemców lokali jest zadłużonych powyżej miesiąca.

Rondo Norwida

Radni odrzucili projekt uchwały zgłoszonej przez mieszkańców. Dotyczył on nadania nazwy Rondo im. Cypriana Kamila Norwida jednemu z rond przy Bitwy pod Płowcami. Komisja ds. nazewnictwa obiektów miejskich negatywnie zaopiniowała tę uchwałę. Uzasadniła swoją opinię brakiem powiązań C.K. Norwida z Sopotem, nieadekwatnością tej formy upamiętniania do zasług artysty, ograniczoną liczbą nienazwanych rond, ulic i skwerów w mieście, kolizją z terminem obchodów 120-lecia nadania Sopotowi praw miejskich oraz innymi już zaplanowanymi na rok 2021 wydarzeniami kulturalnymi. Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta poddał w wątpliwość, czy nadawanie nazwy sopockiemu rondu imienia C.K. Norwida to najbardziej właściwa forma upamiętnienia artysty.

Jedno z rond przy Bitwy pod Płowcami

Podczas dyskusji na temat nadania nowej nazwy radni nie wskazali, o które z rond przy Bitwy pod Płowcami chodzi. Za przyjęciem uchwały głosowało pięciu radnych: Irena Ellward, Wojciech Fułek, Jan Karasowski, Paweł Petkowski, Grzegorz Wendykowski. Pod projektem podpisy złożyło 231 mieszkańców.

Zapis transmisji z obrad jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=sT7SvgfC3_Q.

> > >