Budżet miasta na rok 2021

17 listopada 2020 Urząd Miasta opublikował pierwszą wersję projektu budżetu na przyszły rok.

Dochody miasta w 2021 roku miałyby wynieść 387.072.840 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 438.015.040 złotych. Zarówno wydatki jak i dochody prognozuje się na poziomie o 6% wyższym niż rok temu. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 51 mln zł ma zostać pokryty m.in. z emisji obligacji i niezrealizowanych przedsięwzięć w tym roku. Roczne spłaty dotychczasowych kredytów to kwota 14 mln.

Największe planowane wydatki to:

 • 45 mln - planowane remonty ulic
 • 15 mln - budowa budynków komunalnych

Największe źródła dochodów to:

 • 105 mln - podatek dochodowy od osób indywidualnych (PIT)
 • 9 mln - podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)
 • 60 mln - podatki od nieruchomości i inne lokalne
 • 26 mln - wpływy z najmu i dzierżawy
 • 23 mln - zyski ze sprzedaży działek do zabudowy (3 Maja 52, 1 Maja 32, Haffnera 27a)
 • 9 mln - raty za wykupione lokale komunalne

Nowe ulice

Po zakończeniu remontu Niepodległości na Kamiennym Potoku (7,5 mln zł w przyszłym roku) na remont mniejszych ulic zarezerwowano 1,7 mln zł. W tej kwocie mieszczą się koszty remontu Piaskowej, Podgórnej, kolejnego odcinka Zacisza oraz kontynuacja wymiany chodników na Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich i remont schodów między Kaszubską i Małopolską. Mniej pewny jest remont i przedłużenia większych ulic. Budowa przedłużenia Okrzei i Karlikowskiej, Smolnej i Kolejowej za łącznie 8 mln zależy od przyznania dotacji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast z unijnych programów mają pochodzić już przyznane środki na remonty, które planowano na ten rok, a które nie zostały jeszcze rozpoczęte:

 • Parkowej wraz z przyległymi ulicami (10 mln),
 • Pogodnej i ul. Architektów (2 mln),
 • Abrahama, Andersa i Mickiewicza (8 mln),

oraz na dwa remonty mniejszych ulic:

Nowe oświetlenie uliczne w kwartale położonym pod skarpą (między Grunwaldzką a Sobieskiego i Chopina a Bohaterów Monte Cassino) ma kosztować prawie 6 mln zł.

Chodniki i zieleń

Po wydaniu w tym roku 600 tys. zł na remont tunelu dla pieszych pod Aleją Niepodległości między Bohaterów Monte Cassino a 3 Maja, przyszłoroczne koszty robót w tym miejscu oszacowano na 1,5 mln zł. Na Armii Krajowej zaplanowano sfinansowanie kolejnego etapu przebudowy ścieżki rowerowej i jezdni (za 2 mln) oraz chodników po stronie zachodniej (od strony lasu). Chodnik ma zostać wymieniony również na odcinku Haffnera.

Nasadzenia szpalerowe na odcinkach Niepodległości przebiegających przez Kamienny Potok mają kosztować 0,5 mln zł, a budowa Altany Kollatha 150 tys. zł. Ten ostatni projekt nie zakwalifikował się do realizacji w tegorocznym głosowaniu na budżet obywatelski.

Do realizacji z bieżącego roku pozostaje budowa ciągu pieszego między Piaskową a Moniuszki, podobnie jak Łąka Kwietna pod halą na granicy z Gdańskiem. Zrezygnowano całkowicie z zaplanowania jakichkolwiek kwot na wprowadzenie zieleni na plac na dole Bohaterów Monte Cassino, mimo że niedawno odbyły się na ten temat spotkania z mieszkańcami, a na bieżący rok nie wykorzystano środków przeznaczonych na meble i donice na Plac Przyjaciół Sopotu wraz z zagospodarowaniem zielenią.

Podobnie jak w ubiegłych latach w przypadku skrzyżowania Świemirowskiej i Leśnej, w przyszłym roku planowany jest wykup za 0,5 mln zł fragmentu prywatnych działek przy Małopolskiej w celu poprowadzenia drogi wokół nowego żłobka.

Kolejne budynki gminne

I podobnie jak od kilku lat, ponad 10 mln zostało zarezerwowanych na koszty budowy mieszkań komunalnych. Na dokończenie 2 nowych budynków przy Niepodległości 650-654 zarezerwowano 4 mln zł (13,75 mln. zł na br.). 2 budynki przy 3 Maja 61 mają kosztować 4 mln, a przy Obodrzyców 20a – 1,1 mln zł. Remont zabytkowej willi przy Niepodległości 652a usytuowanej między nowymi budynkami ma kosztować 3,5 mln zł.

Kolejne mieszkania komunalne mają pojawić się przy Smolnej, Reja, Jana z Kolna, Sobieskiego i Niepodległości 785a. W przypadku tego ostatniego budynku, przed budową jest jeszcze wymagane zakończenie działań przygotowawczych: wykupu działki i wykonania projektu. Ponadto żadna z wymienionych lokalizacji (oprócz Obodrzyców) nie została uwzględniona w uchwale z 2015 roku.

Na modernizacje i przebudowy istniejących lokali gminnych zaplanowano łącznie 4,8 mln (3,5 mln w dziale 70004 i 1,3 mln w dziale 70005). W tej kwocie mieści się koszt remontu lokalu na potrzeby jednego z sopockich stowarzyszeń. W ostatnich dwóch latach z budżetu miasta finansowano remont lokalu na potrzeby Stowarzyszenia SPON założonego przez radnego W. Augustyniaka. W przyszłym roku ma to być remont lokalu na potrzeby Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji założonego przez P. Harhaja (bez powodzenia kandydował na radnego). W mijającym roku to stowarzyszenie realizowało finansowaną przez MOPS pomoc dla seniorów.

W br. budynek Urzędu Miasta miał zostać wyremontowany od zewnątrz i wewnątrz za 2,2 mln zł. Ponieważ tych prac nie zrealizowano, w przyszłym roku na jego remont i przebudowę ma zostać przeznaczone już 5 mln zł. Remont ma się zakończyć w roku 2026. Dodatkowo inwestycja pn. adaptacja budynków ZSH w zlikwidowanej szkole na Kościuszki ma kosztować 1,5 mln zł.

Na prace przy rozpoczętej budowie nowego żłobka przy Obodrzyców, która ma się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku, zarezerwowano 6,7 mln zł.

Molo

Po zakończeniu umowy z dotychczasowym dzierżawcą mola na utrzymanie tego obiektu wraz z przystanią przeznaczono ponad 5 mln rocznie, w tym pół miliona na prace remontowe. Natomiast przyszłoroczne wpływy z biletów i opłat za cumowanie oszacowano w jednym miejscu projektu (str. 53) na 8, a w innym na 6 mln zł (str. 123).

Jednocześnie powrócono do wysuniętej w 2017 koncepcji rozbudowy przystani z funduszy Unii Europejskiej i tym razem zarezerwowano na nią 3,5 mln zł.

Podobnie przeniesiono niewykorzystaną kwotę z tegorocznego budżetu na opracowanie nowego znaku graficznego miasta wraz z koncepcją wdrożenia za 70 tys. zł.

Obiekty i kluby sportowe

Z tegorocznego budżetu przeniesiono kwotę miliona złotych (w formie zakupu udziałów w sp. z o.o. pn. Hala Gdańsk-Sopot) na montaż 164 nowych opraw oświetleniowych na hali na granicy z Gdańskiem oraz podwojono (do miliona złotych) kwotę przeznaczoną na remonty starych stajni na hipodromie (w tej samej formie finansowania).

Minimalnie zmniejszono dotacje dla klubów sportowych opisywane jako zlecanie usług marketingowych na rzecz miasta. W przyszłym roku na wyścigi konne, międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO, Trefl Sopot – koszykówka, MKS „Ogniwo” Sopot i inne w zaplanowano 2,4 mln zł.

Na kolejną wersję systemu wypożyczania roweru metropolitalnego, która nadal jest na etapie wstępnych uzgodnień zarezerwowano 742 tys. zł. Obserwatoria astronomiczne, które rok temu wybrano do realizacji w tym roku, mają kosztować 700 tys., a remont Orlika na Brodwinie 660 tys. zł. Parking rowerowy przy szkole nr 7 wybrany w tegorocznym głosowaniu na budżet obywatelski ma kosztować 270 tys. zł, czyli więcej niż remont miejsc postojowych przy wejściu do siedziby pogotowia ratunkowego za 190 tys. zł. Nie uwzględniono osobnych środków na realizację leśnych ścieżek i tras rowerowych pn. Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami, ani na utworzenie osobnego przejazdu rowerowego przez Niepodległości na wysokości tunelu pod przystankiem kolei na Kamiennym Potoku, który został wybrany do realizacji w głosowaniu na budżet obywatelski w roku 2018.

Na koszty odbioru odpadów komunalnych i ich interwencyjnego usuwania zarezerwowano 17 mln zł, ponieważ dokładnie na tyle szacuje się wpływy z opłat za odbiór odpadów.

Obiekty i wydarzenia kulturalne

Oferta kulturalna nie zostanie poddana większym ograniczeniom, wiele z cyklicznych festiwali ma się odbyć bez zmian. Imprezy realizowane przez BART (m.in. koncerty w Operze, Sopot Classic, Sopot Festival) mają kosztować ponad 3 mln zł, a Literacki Sopot 600 tys. zł. Ten ostatni festiwal dotyczący literatury włoskiej ma być realizowany przez instytucję kultury ART. INKUBATOR GOYKI 3. Na wyposażenie jej siedziby oraz dokończenie rozpoczętego 3 lata temu remontu przeznaczono 3 mln zł. Kolejne 1,5 mln zł mają wynieść same koszty funkcjonowania tej instytucji. Jej łączny roczny budżet ma dorównać budżetowi Muzeum Sopotu. Dla porównania wyposażenie nowej siedziby biblioteki dla dzieci przy Goyki 1 po likwidacji Miniteki ma kosztować 60 tys. zł.

Na elementy artystyczne w przestrzeni miejskiej planuje się wydać co najmniej 150 tys.zł:

 • rzeźba mewy na rondzie Hestii: 100 tys. zł,
 • artystyczne graffiti na przystanku kolei w Kamiennym Potoku: 50 tys. zł.
ilustracja

Pojazdy

Po głosowaniu w tegorocznym budżecie obywatelskim koszty zakupu nowej karetki wyceniono na 800 tys. zł. Średni pojazd gaśniczy z ratownictwem medycznym ma kosztować pół miliona, a radiowóz dla Straży Miejskiej – 125 tys. zł. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla sopockiej Policji ma kosztować niecałe 50 tys. zł.