Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Konsultacje społeczne

Archiwum: Budżet obywatelski 2014

5 kwietnia 2013 Rada Miasta zleciła przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat budżetu obywatelskiego na rok 2014. Określiła zasady oraz terminy zgłaszania i wyboru projektów do budżetu. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Spotkania informacyjne z mieszkańcami odbędą się w maju, a głosowanie pod koniec czerwca.

Harmonogram konsultacji

składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2014 15.IV-12.V.2013
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miastaw uzgodnieniu z prezydentem 13-26.V.2013
Spotkania z mieszkańcami, przedstawienie zgłoszonych projektów, podanie listy lokali do głosowania 27.V-9.VI.2013
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 10-23.VI.2013
Głosowanie w wyznaczonych lokalach do głosowania na terenie miasta 23.VI.2013
Przekazanie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Prezydentowi wyników głosowania 30.VI.2013
Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę wskazań w projekcie budżetu Miasta Sopotu 15.XI.2012

 

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać pisemnie oraz pocztą elektroniczną do 12 maja 2012. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu, w Urzędzie Miasta oraz w filiach Biblioteki Miejskiej. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzet2014@sopot.pl. Pobierz formularz projektu budżetu obywatelskiego w Sopocie.

Spotkania informacyjne na temat zgłaszania projektów
 • 6.V o 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 6
 • 6.V o 19.00 Dworek Sierakowskich, przy ul. Czyżewskiego 12
 • 8.V o 17.00 Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kraszewskiego 31
 • 8.V o 19.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 23 Marca 77c

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu. Kartę do głosowania można odebrać w urzędzie miasta, w filiach bibliotek lub pobrać w wersji elektronicznej dla danego okręgu:

Wypełnione ankiety można składać od 10 do 21 czerwca w godzinach pracy w urzędu (punkt informacji na parterze) przy ul. Kościuszki 25/27.

23 czerwca ankiety można składać podczas głosowania w godzinach 10.00-15.00 w następujących punktach dla danego okręgu:

Okręg I

 • Urząd Miasta Sopotu, Kościuszki 25/27
 • Państwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2

Okręg II

 • Szkoła Podstawowa nr 8, 3 Maja 41
 • Szkoła Podstawowa nr 1, Armii Krajowej 50/54

Okręg III

 • Przedszkole nr 2,3 Marca 90
 • Straży Pożarnej, Armii Krajowej 105
 • Dom Pomocy Społecznej, Mickiewicza 49

Okręg IV

 • Szkoła Podstawowa nr 9,Kolberga 15
 • Przedszkole nr 2, 23 Marca 90
 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 8, Mazowiecka 26

Ankiety w wersji elektronicznej należy przesyłać do 23 czerwca jako załącznik na adres: budzet2014@sopot.pl. Aby ankieta była ważna należy podać w treści e-maila imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Aktualności

Łącznie oddano 2151 głosów, w tym 556 pocztą elektroniczną, 682 w urzędzie miasta między 10 a 21 czerwca 2013, a 913 w niedzielę 23 czerwca 2013 r. Głosów nieważnych było 32.

Lista wszystkich projektów

Poniżej lista projektów na podstawie materiałów informacyjnych Urzędu Miasta z opisem wnioskodawców

Tytuł wniosku

Liczba głosów Koszt zł (tłustym drukiem projekty zakwalifikowane do realizacji)

Legenda: -zrealizowano; -zrealizowano częściowo; -nie zrealizowano; (wg stanu na dzień 31.12.2020)

Dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów (np. pojemniki podziemne).

720 700tys.

Dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów (np. pojemniki podziemne).

Sopockie błonia - sopocki rodzinny plac relaksu i zabawy.

551 500-800tys.

Stworzenie miejsca na otwartym powietrzu przeznaczonego do zabawy dla całych rodzin - kolejny etap

Teren łąk zostałby podzielony na kilka stref. Całość miałaby być otoczona alejkami, przy których stanęłyby ławki i kosze na śmieci. Coraz więcej sopocian spędza aktywnie czas wolny. Tymczasem nadmorskie alejki oraz istniejące parki są w sezonie mocno zatłoczone. Powstanie nowego parku umożliwiłoby częściowe rozładowanie ruchu pieszego w strefie nadmorskiej.

Program dofinansowania remontów elewacji kamienic sopockich

537 1,3mln

Poprawienie wizerunku Sopotu, aby nasze miasto cieszyło oczy mieszkańców i przyjezdnych

Nadmorski trakt spacerowo-rowerowy

520 500tys.

Przeprowadzenie udrożnienia, rewitalizacji i unifikacji ciągu spacerowo- rowerowego w ciągu alei Franciszka Mamuszki. Nierównomierny, pochodzący z różnego okresu stan nawierzchni spotyka się ze słowami uzasadnionej krytyki.

Renowacja terenu wokół Morskiego Oka

517 150tys.

Zagospodarowanie terenów przy tzw. „Morskim Oku". Teren od lat jest zaniedbany, powinien być oczyszczony i zagospodarowany na teren rekreacyjny.

Bezpieczna komunikacja rowerowa Brodwino - Kamienny Potok - al. Niepodległości

517 1 mln

Stworzenie warunków do sprawnej i bezpiecznej komunikacji rowerowej niekolidującej z ruchem samochodowym i pieszym, pomiędzy Brodwinie i Kamiennym Potokiem, a głównym ciągiem rowerowym wzdłuż al. Niepodległości. Obecny układ rowerowy uniemożliwia takie szybkie, bezpieczne i zgodne z przepisami przemieszczenie się z Brodwina do al. Niepodległości. Proponowane wytyczenie dróg ułatwi wykorzystanie roweru jako alternatywnego środka komunikacji wobec komunikacji samochodowej.

Zagospodarowanie sopockiej plaży

505 100tys.

Dla uatrakcyjnienia plaży należałoby urozmaicić funkcje, poprzez rozmieszczenie większej ilości przebieralni, pryszniców, przy wejściach małe kraniki do obmycia stóp z piasku. Przy każdym wejściu na plaże powinny być deski ułatwiające wejście matkom z wózkami oraz osobom niepełnosprawnym. Umieszczenie stojaków dla rowerzystów. Należy uporządkować wydmy, zwiększyć ilość koszy na śmieci. Plaże nie są odpowiednio przystosowane do spędzania czasu. Place zabaw uatrakcyjniłyby dzieciom przebywanie na plażach. Prysznice, kraniki, przebieralnie i toalety ułatwiłyby plażowiczom przebywanie na plaży.

Sopockie ławki

467 20tys.

W Sopocie zwłaszcza w Górnym, jest bardzo mało ogólnodostępnych ławek. Ustawienie ławek ułatwiłoby odpoczynek przechodniom i rowerzystom. Proponuje postawienie ich w różnych atrakcyjnych miejscach, z ładnym widokiem lub wśród zieleni. Ważne, aby były one trwałe i dostosowane do architektury Sopotu. Główny problem to brak ławek w różnych miejscach Sopotu, które zachęcałyby do spokojnego poruszania się po mieście.

Drugi etap przebudowy - zagospodarowania Placu Przyjaciół Sopotu

382 150-300tys.

Wykonać drugi etap przebudowy Placu Przyjaciół Sopotu.

Remont sopockich cmentarzy - I etap

353 200tys.

Remont cmentarzy sopockich, nowe alejki, schody, oświetlenie, mała architektura, dojścia do cmentarzy, remont bram, remont Placu ks. Gruczy. Powinny być eleganckie, a z drugiej strony funkcjonalne. Powinna być jednakowa mała architektura, oświetlenie pasujące do charakteru miejsca, jednakowe oznakowanie sektorów.

Urządzenie terenu rekreacyjnego Mickiewicza 49

307 2-3mln

boisku po byłej Szkole Podstawowej nr 6

Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego z boiskami i placem zabaw na terenie boiska po byłej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Mickiewicza zgodnie z koncepcją przygotowaną wcześniej przez UM, w tym: placu zabaw, boiska/boisk sportowych, toru dla rolkarzy/deskarzy, miejsc do grania np. w szachy, ścieżki zdrowia. Teren znajduje się w pięknej okolicy, jest to wymarzone miejsce na spędzanie wolnego czasu.

Ustawienie większej ilości śmietników na psie odchody oraz automatów na torebki

268 15tys.

Śmietniki na psie odchody zostały zniszczone. Na ulicach powinno pojawić się więcej śmietników i automatów. Poprawi to czystość miasta. Ulice, chodniki, parki itp. będą ładniejsze.

Rozbudowa parków/miejsc do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych

240 100tys.

Reja Niepodległości Powstańców Warszawy

Rozbudowa istniejących parków do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych przy ul. Powstańców Warszawy oraz przy skrzyżowaniu ul. Reja i Al. Niepodległości m.in. o drążek gimnastyczny do odciągania oraz poręcze gimnastyczne. Wymienione elementy to podstawowe przyrządy do ćwiczeń, które powinny znaleźć się w każdym parku dla młodzieży / dorosłych.

Remont Kraszewskiego

237 5-6mln

Wykonanie całkowicie nowej nawierzchni. Bardzo zły stan nawierzchni ul. Kraszewskiego

Remont Mickiewicza wraz z miejscami parkingowymi

172 1,2mln

Osiedle im. Adama Mickiewicza w Sopocie to obszar silnie zaludniony. Pociąga to za sobą nasilenie ruchu samochodów, który zwiększa się z każdym rokiem. Dodatkowo zimą, część narciarzy i snowboardzistów korzystających z uroków Łysej Góry, jeździ tym odcinkiem oraz korzysta z miejsc parkingowych. W związku z powyższym nawierzchnia dróg jest narażona na przyspieszone zużycie. Projekt dotyczy remontu nawierzchni ul. Adama Mickiewicza wraz z miejscami parkingowymi. Ubytki i pęknięcia są na tyle duże, że zagrażają pojazdom zarówno jadącym ul. Mickiewicza, jak i zaparkowanym na miejscach wyznaczonych do parkowania.

Modernizacja kaplicy cmentarnej - prace projektowe

15 100tys.

w ramach modernizacji kaplicy przeprowadzono by remont obiektu i jej powiększenie. Sopocianie mają prawo do godnego żegnania swoich bliskich

Mali sopoccy rowerzyści

139 15tys.

Proponuję naukę prawidłowej i bezpiecznej jazdy na rowerze oraz zasad poruszania się po mieście dla dzieci w wieku 5-6 lat w celu bezpieczeństwa małych rowerzystów. Głównym problemem jest brak praktycznego przygotowania i wyposażenia dzieci do bezpiecznej jazdy na rowerze po Sopocie.

Skrót przez las - przejście przez las - remont bieżący.

124 40tys.

Konopnickiej Abrahama

Z ul. Konopnickiej (blisko SKLA) do ul. Abrahama (koniec przy ul. Struga), prowadzi przejście skrótem przez las. Obecnie są te schody zniszczone. Głównym problemem jest niemożność pełnego podejścia/zejścia rodzin z wózkami dziecięcymi, osób starszych bądź niepełnosprawnych

Budowa ulicy Świemirowskiej i Leśnej

34 94tys.

Remont Okrężnej

83 1,4mln

Niedawna inwestycja dot. kanalizacji przy ul. Okrężnej (zerwanie asfaltu) może spowoduje kompleksowe podejście do remontu chodników i jezdni

Budowa ulicy Piaskowej

51 900tys.

Stworzenie warunków do sprawnej i bezpiecznej komunikacji rowerowej niekolidującej z ruchem samochodowym i pieszym, pomiędzy Brodwinie i Kamiennym Potokiem, a głównym ciągiem rowerowym wzdłuż al. Niepodległości. Obecny układ rowerowy uniemożliwia takie szybkie, bezpieczne i zgodne z przepisami przemieszczenie się z Brodwina do al. Niepodległości. Proponowane wytyczenie dróg ułatwi wykorzystanie roweru jako alternatywnego środka komunikacji wobec komunikacji samochodowej.

Okręg I

Łączny koszt: 1,9 mln

Wydłużenie trasy autobusu 187

136 140 tys.

Projekt ma na celu wydłużenie trasy linii 187 o następujące przystanki: - KORTY TENISOWE na ul. Powstańców Warszawy, - PLAC KUSOCIŃSKIEGO na ul. Powstańców Warszawy, -GRODZISKO na ul. J.J. Haffnera, przeniesienie na przeciwną stronę ulicy przystanku KORTY TENISOWE na ul. J. Goyki oraz -likwidację przystanku Dolny Sopot Haffnera na ul. J.J. Haffnera. Zmiana przebiegu trasy linii autobusowej nr 187 ma na celu ożywienie rejonu Parku Północnego, Grodziska, Muzeum Archeologicznego.

Remont schodów od Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki do ul. Jana III Sobieskiego - remont bieżący

105 20 tys.

Poprawienie bezpieczeństwa przejścia i estetyki Od 1975 r. nie był przeprowadzany żaden remont tych schodów.

Renowacja schodów z Lipowej do Sobieskiego

103 20 tys.

Remont schodów przy Sobieskiego prowadzących do I LO i gimnazjum, obok przedszkola nr 10

101 80 tys.

3 rok z rzędu mieszkańcy monitują o gruntowną renowację tych schodów (wraz z poręczami), prowadzących do I LO i gimnazjum, do kolejki SKM (po drodze Przedszkole nr 10). Jest to droga wyjątkowo często uczęszczana przez uczniów, matki z dziećmi (przedszkole), skrót do kolejki SKM, sklepu Carrefour. Schody stanowią tor przeszkód -są szpary w stopniach, poręcze, których nie można się trzymać.

Rewitalizacja - uporządkowanie jaru w ciągu Majkowskiego

98 100 tys.

Trwająca obecnie przebudowa tunelu kolejowego u szczytu jaru daje nadzieję na uporządkowanie tunelu jak i gospodarki wodnej w jego okolicy. Dlatego warto zająć się: zamontowaniem oświetlenia, uporządkowaniem zieleni, wyrównaniem dna jaru, nasadzeniem krzewów, postawieniem ławek, koszy. Jar będzie służył mieszkańcom dolnego Sopotu jako szybkie dojście do Al. Niepodległości, jak również mieszkańcom i turystom jako fragment sopockiej przyrody

Oświetlenie diodowe przejść dla pieszych

Grunwaldzkiej i Powstańców Warszawy

90 30 tys.

Oświetlenie diodowe przejść dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej oraz Powstańców Warszawy Poprawa bezpieczeństwa pieszych

Ustawienie dodatkowych ławek na plaży

89 10 tys.

Ławki na plaży ustawione wzdłuż wydm „obsadzonych" Faszyną - najlepiej z ciężkich bali, aby nie "zmieniały" miejsca. Ławki takie spotkać można na wielu plażach (m.in.. Półwysep Helski), a pozwalają na odpoczynek głównie poza sezonem, gdy nie chodzi się na plażę z kocykiem.

Rewitalizacja skarpy sopockiej w okolicy grodziska

86 190 tys. Chodnik wzdłuż Wosia Budzisza wykonano w 2018.

1.Gospodarka zielenią i budowa małej architektury.2. Zagospodarowanie terenów znajdujących się przy Hotelu Haffner i bramy Grodziska w sposób uniemożliwiający parkowanie w strefie do tego nieprzeznaczonej. 3. Budowa chodnika na ulicy Budzysza. Pomimo, że wskazany teren podlega ochronie konserwatora i korzystają z niego tacy beneficjenci jak hotel HAFFNER, Grodzisko, SKT, MOSIR, miejsce to przypomina wysypisko śmieci i dziki parking. W strefie płatnego parkowania brak porządnego chodnika.

Modernizacja ogrodzenia/ muru

na rogu 3 Maja i Dębowej 77

50 60 tys.

Naprawa Chrobrego

73 20 tys.

Naprawa ul. Chrobrego (jezdni) i chodnika (3 rodzaje nawierzchni) na odcinku 30 m od ul. Grunwaldzkiej do Parkowej stale łatane dziury

Modernizacja ścieżki obok UM

72 20 tys.

Zrobić zdatną do przejścia, bez względu na pogodę, ścieżkę obok UM (chodzi o ścieżkę między przejściem do strumyka a przejściem do przedszkola)

Remont chodnika Haffnera

60 300 tys

Ułożenie chodnika przynajmniej na odcinku ul. Haffnera pomiędzy szkołą podstawową nr 7, a Grodziskiem. Docelowo lub w miarę środków finansowych od razu od ul. Morskiej do Al. Niepodległosci po obu stronach ulicy. Chodnik jest w bardzo złym stanie, kilkukrotne naprawy kanalizacji, instalacji elektrycznej spowodowały pogorszenie jego stanu. Ulica Haffnera to jedno z głównych dojść do Monte Cassino i Parku Północnego a dalej Mola.

Uporządkowanie przejścia między ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Czyżewskiego

60 150 tys.

Uporządkowanie terenu, ułożenie nawierzchni drogowej, chodniki. Obok Deptaka „tuż za rogiem” vis a vis Kościoła św. Jerzego znajduje się miejsce, które nie jest chlubą naszego Miasta ani okolicznych mieszkańców.

Rewaloryzacja ul. Parkowej - remont bieżący

46 20 tys.

Rewaloryzacja nawierzchni jezdni (bruk), chodników, ławek i staromodnych latarni ul. Parkowa ciągnie się od łazienek południowych do WDW. Setki tysięcy turystów przechodzą tędy na plażę zmieniając Parkową w coś w rodzaju drugiego deptaku.

Wymiana chodnika na Dębowej

46 300 tys.

Wymiana chodników po obu stronach ul. Dębowej.

Likwidacja tzw. fontanny

3 Maja i Książąt Pomorskich

43 10 tys.

Likwidacja brzydkiej "fontanny" na placu zabaw u zbiegu ulic 3 Maja i Książąt Pomorskich. Obecnie zbiera się woda, która gnije, znajdują się tam różne śmieci. Takie otoczenie dla dzieci jest szkodliwe.

Naprawa chodnika Westerplatte

42 20 tys.

Płyty chodnikowe są popękane, wybrudzone, krawężniki wyszczerbione -projekt winien objąć wymianę ww. elementów lub ułożenie ich na nowo w zależności od oceny specjalistów i środków finansowych. ul. Westerplatte jest zlokalizowana w centrum Sopotu, niechlujne chodniki szpecą wizerunek Miasta.

Dokończenie remontu Ceynowy

39 200 tys.

Dokończenie remontu chodników i jezdni przy ulicy Ceynowy w celu polepszenia atrakcyjności zaułka. Proponuję zachowania ciągu i zastosowania granitu tak jak to zastosowano w reszcie miasta. Podczas remontu, który miał miejsce w 2012 r., pominięto fragment ulicy Ceynowy i pozostawiono go bez remontu. Ponieważ przy tym fragmencie znajduje się 8 dużych budynków mieszkalnych i zamieszkuje go około 120 osób wskazane byłoby całościowe rozwiązanie problemu przez dokończenie remontu.

Naprawa Traugutta - remont bieżący.

34 30 tys.

Trylinka z lat 50-tych nadaje się do wymiany.

Ulica Fiszera spokojna i bezpieczna

27 10 tys.

Ulica Fiszera jest już jedną z niewielu ulic o nawierzchni z kostki brukowej w Sopocie, zaś jej remont na przełomie 2010/2011 poprawił w znaczący sposób i warunki korzystania z niej. Naszym celem jest zamontowanie w ciągu ulicy Fiszera 2 progów spowalniających ruch samochodowy, z powodu uporczywego i nagminnego nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym przez niektórych kierowców. Obecnie ulica Fiszera jest bardzo intensywnie wykorzystywana. Istnieje stała oraz przypadkowa grupa użytkowników, którzy pomimo istniejącego oznakowania i parametrów ulicy wykorzystują ją w sposób niewłaściwy, urządzając sobie z niej tor do testowania swoich pojazdów w zakresie sprawdzania mocy silników.

Spowolnienie ruchu na Morskiej

23 20 tys.

Utworzenie 2 progów w ciągu ul. Morskiej. Ustawienie znaków ograniczających prędkość. Lepsze oznakowanie wyjazdu z ul. Kr. Jadwigi Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej została ułożona niedbale. Ruch samochodów z dużą prędkością powoduje wyrywanie kostki i degradację nawierzchni. Przy dużym natężeniu ruchu powstaje również duży poziom hałasu, który jest uciążliwy dla mieszkańców.

 

Okręg II

Łączny koszt: 1,7 mln

Naprawa chodnika na wiadukcie kolejowym Sopot-Wyścigi

172 10 tys.

Odwodnienie chodnika na wiadukcie przechodnie przechodzą przez most jezdnią, co może spowodować wypadek zagrażający życiu przechodniów.

Wyremontowanie ulicy do Przychodni Zdrowia i CM Kardiotel

137 230 tys.

Jana z Kolna

Budowa placu zabaw koło stawu Reja

107 100 tys.

Celem projektu jest utworzenie placu zabaw w miejscu, które jest chętnie uczęszczane, a nie jest w pełni zagospodarowane. W okolicy brak placu zabaw dla najmłodszych. W dzielnicy pojawia się coraz więcej młodych rodzin.

Renowacja zieleni na skwerze

91 150 tys.

Skwer przy pętli „trajtka” Al. Niepodległości, Reja, Armii Krajowej. Posadzenie drzew w miejsce wywróconych przez wichury (ostatnie dwa lata), w miejsce uschniętych oraz nasadzenie dodatkowych krzewów ozdobnych. Skwer stanowi wizytówkę miasta przy wjeździe i wyjeździe z miasta. Dziś stanowi wątpliwą ozdobę Sopotu.

Położenie nowego chodnika na Reja

82 50 tys.

Położenie nowych płyt chodnikowych pomiędzy Al. Niepodległości do Armii Krajowej wyremontowano chodnik od Armii Krajowej do Słowackiego a w/w odcinek nigdy nie był wymieniony

Dokończenie remontu Kochanowskiego

63 400 tys.

Dokończenie remontu ul. Kochanowskiego (od ul. Kasprowicza).

Remont schodów łączących Kopernika z Reymonta

54 60 tys.

Stopnie schodów są bardzo zapadnięte, ukruszone i wybite. Schody stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Modernizacja jezdni i chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej

50 270 tys.

Modernizacja ulicy Konopnickiej: 1) modernizacja jezdni (nowa nawierzchnia z kostki brukowej), 2) nowy chodnik, 3) remont kanalizacji, 4) wymiana słupów elektrycznych z drewnianych na betonowe Jezdnia i chodniki są w stanie katastrofalnym (jezdnia z licznymi wgłębieniami, płyty chodnikowe połamane). Stare rury ulegają częstym pęknięciom (ostatnie w styczniu), słupy drewniane są zbutwiałe, grozi to ich połamaniem i tragedią.

Wykonanie nowego chodnika przy Łokietka

46 200 tys.

Po prawej stronie ulicy brak jest chodnika, a piesi muszą przechodzić na drugą stronę, po czym kilkaset metrów dalej z powrotem. To dla ludzi jest uciążliwe, tym bardziej, że w niektórych godzinach jest spory ruch samochodowy i trudno wtedy przejść na drugą stronę ulicy (nie ma świateł). Najlepiej byłoby zezwolić na wspólny ruch rowerów i pieszych istniejącą ścieżką rowerową, albo proszę rozważyć budowę sygnalizacji świetlnej - w dwóch miejscach: tam gdzie się kończy chodnik i w miejscu gdzie można przejść z powrotem.

Utwardzenie dojazdu między Słowackiego a Armii Krajowej

45 140 tys.

Dojazd do posesji Słowackiego 19A, 21 i 23. Droga między garażami od ponad 30 lat po każdym deszczu czy roztopach jest trudno przejezdna i wymaga utwardzenia. stan dojazdu i wjazdów do garaży na Słowackiego 19 jest skutkiem m.in. przejazdu pojazdów ciężkich po śmieci (nieutwardzony grunt jest m.in. powodem innych uszkodzeń np. rynny)

Progi zwalniające przy Króla Jana Kazimierza

41 10 tys.

Umieszczenie dwóch progów zwalniających; jeden przed placem zabaw im. A. Grubby, drugi przed wejściem do kościoła p.w.św. Michała Ulica służy kierowcom jadącym z Gdańska w kierunku Gdyni jako skrót. Kierowcy jeżdżą z dużą prędkością, co zagraża bezpieczeństwu dzieci, młodzieży i osób starszych. Położenie dwóch progów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Ustawienie ławek na Łokietka

41 10 tys.

Ustawienie ławek od strony ogródków działkowych, przy ścieżce rowerowej i ciągu pieszo-rowerowym Ul. Łokietka na wymienionym odcinku staje się atrakcyjną przestrzenią publiczną. Jest coraz częściej odwiedzana przez mieszkańców i turystów. Z uwagi na to, że spora część mieszkańców Sopotu jest w podeszłym wieku ustawienie ławek jest zasadne.

Okręg III

Łączny koszt: 1 mln

Dofinansowanie rozbudowy monitoringu SM Przylesie

306 10 tys.

Wykorzystanie istniejącego monitoringu i zamontowanie kamer przy ul. 23 Marca 77C umożliwi monitoring wizyjny ul. 23 Marca i okolic (funkcjonująca już nagrywarka DVD znajdująca się w siedzibie SM Przylesie umożliwia podłączenie nawet 16 kamer). Wniosek jest zgodny z postulatem Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Istniejący monitoring miejski jest przestarzały i uniemożliwia z uwagi na swoją jakość wykrycie wielu sprawców przestępstw.

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu boiska

Mickiewicza 49

289 200 tys.

Uporządkowanie terenu boiska poprzez: - uporządkowanie zieleni (wycięcie krzaków, skoszenie trawy), - naprawa schodów prowadzących na boisko od strony osiedla, - oczyszczenie bieżni, - postawienie ławek, - postawienie koszy na śmieci Boisko jest w opłakanym stanie. Wyrastająca z pękającego asfaltu trawa powoli uniemożliwia korzystanie z niego. Jest to jednak bardzo ważny dla mieszkańców osiedla i okolic teren do rekreacji -zwłaszcza rodziców z dziećmi oraz młodzieży organizującej na boisku mecze piłkarskie i koszykarskie, naukę jazdy na rowerze, naukę jazdy na rolkach.

Zajęcia rekreacyjno - ruchowe Nordic Walking z instruktorem

250 10 tys.

Prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych Nordic Walking, zachęcenie do zdrowego trybu życia. Sygnały mieszkańców o potrzebie prowadzenia zorganizowanych zajęć rekreacyjno-sportowych.

Organizacja w 2014 r. imprezy integracyjnej mieszkańców osiedla Przylesie

230 18 tys.

Impreza rozrywkowo-sportowo-plenerowa z elementami pikniku na boisku MOSiR, placu zabaw, lub ewentualnie na boisku do koszykówki. W ramach festynu: gry sportowe, mecz piłkarski pomiędzy dzielnicami z udziałem radnych, bieg terenowy, wyścig rowerowy, rywalizacja rodzinna, zabawy dla dzieci na placu zabaw z dodatkowymi urządzeniami typu pneumatyczny pałac i zjeżdżalnią, wata cukrowa, grill, grochówka. Muzyka. Nagrody za uczestnictwo w zabawach. Impreza ma na celu integrację mieszkańców dzielnicy, promowanie samorządności lokalnej, promocję idei budżetu obywatelskiego. Optymalnie termin imprezy powinien zbiec się z dniem głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego w 2014 r.

Remont chodnika Abrahama

196 436 tys.

Remont chodnika na odcinku od ronda Niemena do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Zły stan chodnika na ulicy, która jedną z ważniejszych w tym rejonie

Wyrównanie chodnika przy ul. Zacisze

144 30 tys.

Projekt doprowadzenia do bezpiecznego korzystania z chodnika na ulicy Zacisze od posesji nr 2 do posesji nr 6. Prace do wykonania: 1) zdjęcie płyt chodnikowych 2) wyrównanie granitowych krawężników 3) nasypanie podsypki pod płyty chodnikowe 4) ułożenie płyt z wyrównaniem do istniejących na chodniku pokryw studzienek telekomunikacyjnych 5) przełożenie -podwyższenie progu poprzecznego (do spowalniania ruchu) przed wylaniem warstwy asfaltowo bitumicznej na obecną nawierzchnię wykonaną z trylinki. różnice poziomów niektórych elementów chodnika dochodzą do 8-10 cm. Zniszczenie chodnika powstało w czasie rozbudowy kompleksu Chipol Broku. Obecny stan jest niezgodny z przepisami i zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

Remont chodnika przy Prusa

138 90 tys.

Zmiana nawierzchni chodnika przy ul. B. Prusa (lewa strona ) wraz z organizacją miejsc postojowych. Chodnik wymaga remontu, ponieważ jego powierzchnia jest nierówna, częściowo pofałdowana i dziurawa. Prawa strona ulicy ma chodnik wyremontowany, ale jest on miejscami wąski. Z chodnika korzystają także mieszkańcy pobliskiego Domu Seniora.Chodnik stanowi niebezpieczeństwo zwłaszcza dla osób starszych, a zimą jest w niektórych miejscach nie do przejścia. Ponieważ chodnik jest szeroki można w niektórych miejscach wyodrębnić miejsca postojowe.

Remont bieżący ulic Zacisze Piaskowa Tuwima

137 190 tys.

Zaplanowanie i rozpoczęcie remontów ulic i chodników mniejszych ulic w okręgu trzecim. Wyremontowane uliczki, skwerki, stawki itd., świadczą o harmonijnym rozwoju miasta. Sopot jest piękny nie tylko w centrum. Miasto ma wspaniałe uliczki, podwórka, skwerki jednak bardzo często tam czas się zatrzymał.

Zamontowanie bramy wjazdowej na boisko

Mickiewicza 49

127 do 20 tys.

Zamontowanie bramy wjazdowej na teren boiska przy ul. Mickiewicza 49 od strony Domu Seniora – tylko z tej strony jest droga dojazdowa. Obecnie nie ma możliwości wjazdu np. karetki pogotowia na teren boiska. Istnieją natomiast dwa wejścia: - jedno od strony Domu Seniora – furtka, która jest zamknięta (także w czasie festynów urządzanych na terenie Domu Seniora, co powoduje, że zaproszeni mieszkańcy osiedla muszą obchodzić teren dookoła), - drugie od strony osiedla – jest to wąska furtka. W przypadku nieszczęśliwego wypadku nie ma możliwości dojazdu do poszkodowanego.

Dofinansowanie rozbudowy monitoringu budynków Osiedla Mickiewicza

105 10 tys.

Likwidacja żywopłotu przy Okrężnej

93 40 tys.

Naprawa chodników ul. Okrężnej. Na wysokości domów 6-8 posadzono żywopłot ograniczający chodnik do kilkunastu centymetrów. W rezultacie dzieci z przedszkola przy ul. Księżycowej idąc na plac zabaw chodzą ulicą.Powoduje to stan prawdziwego zagrożenia.

 

Okręg IV

Łączny koszt: 1,6 mln

Remont drogi do Kościoła

od Kolberga 2 do schodów w górę kościoła

302 210 tys.

Odcinek ww. drogi położony jest między lasem i domkami jednorodzinnymi. Należy go wykonać z kostki brukowej. Uczęszczają nią piesi oraz sporadycznie jeżdżą samochody osobowe Droga (odcinek) jest bardzo zniszczony. Płytki z trylinki są uszkodzone, mają duże nierówności i wyboje. Stanowi najtrudniejszy odcinek do pokonania w drodze do kościoła. Najgorzej jest jesienią i zimą. Dla osób starszych jest to odcinek niebezpieczny.

Rewitalizacja oczka wodnego na osiedlu Brodwino

286 50-250 tys.

Rewitalizacja oczka powinna polegać na jego oczyszczeniu, wybagrowaniu dna i ewentualnym zasileniu wodami przepływającego w pobliżu Kamiennego Potoku. Oczko znajduje się na terenie NSM mogłoby, więc być finansowane wspólnie z budżetu Spółdzielni i obywatelskiego Miasta. Oczko wodne jest usytuowane w centralnej części osiedla, w pobliżu pawilonów, każdego dnia przechodzi tamtędy wielu mieszkańców. Niestety każdego lata woda „ucieka” ze zbiornika i oczko straszy swoim wyglądem. Z roku na rok jest w coraz marniejszym stanie.

Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy Kolberga

279 30 tys.

Potrzeba: 1) drugi zestaw huśtawek (3 szt. to za mało), 2) 4-5 dodatkowych ławek z oparciami (są takie 4 szt. - to za mało), 3) dodatkowe ze 2 kosze na śmieci (jest 1), 4) jeszcze jedno oświetlenie placu (bardziej po środków w pobliżu wyciągu), 5) zamknięcie drugiego wejścia na plac od strony przedszkola -zasuwa przy furtce nie została wykonana, 6) brak regulaminu dotyczącego korzystania z placu, często wybryki 14-16 latków itp. niszczących urządzenia dla dzieci Pomimo monitoringu umieszczonego na istniejącej lampie, na placu wieczorem jest za ciemno! Urzędują na nim osoby pijące piwo, palące papierosy i zaśmiecające teren placu. Pomimo znaków zakazu na plac są wprowadzane psy i wiązane do ławek! Zwracanie na to uwagi - ich właściciele nie reagują. Policja nie interesuje się za bardzo naszym osiedlem, tak samo Straż Miejska wzywana często nie przyjeżdża.

Przebudowa zatoki przystankowej „Sopot-Brodwino Szkoła”

250 100 tys.

Zatoka w chwili obecnej jest za krótka, co skutkuje częstym powstawaniem sytuacji stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zagospodarowanie skarpy nad Malczewskiego

245 80 tys.

zagospodarowanie terenu lasku na skarpie, poprzez zabezpieczenie ścieżek spacerowych, usunięcie powalonych drzew, zbudowanie schodów do bloków przy ul. Sienkiewicza 23 i 25, zabezpieczanie skarpy przed osuwaniem się lasek jest miejscem spacerowym dla wszystkich mieszkańców tej okolicy i gości odwiedzających cmentarz.

Dofinansowanie rozbudowy systemu monitoringu

Łowicka, Mazowiecka, Kujawska

182 10 tys.

Instalacja kamer obrotowych na ulicach Łostowickiej, Mazowieckiej i Kujawskiej z cyfrowym zapisem obrazu. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja zjawiska podrzucania śmieci i odpadów budowlanych oraz podniesienie prestiżu osiedla.

Remonty chodników przy Kujawskiej i Junaków

156 200 tys.

Obecny stan zagrażający bezpieczeństwu pieszych na ul. Junaków (zniszczona nawierzchnia - głównie przez samochody dojeżdżające do PBS), ul. Kujawska od Małopolskiej do lasu - znaczne odstępstwa od normy zarówno w przekroju podłużnym, jak i poprzecznym, a także lokalne nierówności.

Z miasta w las - uporządkowanie drogi prowadzącej do lasu przy ul. Obodrzyców

148 100 tys.

uporządkowanie terenu miejsko-leśnego tj. drogi prowadzącej do lasu. droga prowadząca do lasu przy ul. Obodrzyców 59 jest często uczęszczana, ponieważ na jej końcu zaczyna się szlak prowadzący przez całą ul. Malczewskiego. Jej stan jest bardzo zły (błoto zasypuje studzienki, dojazd zimą i jesienią do położonych wzdłuż niej budynków jest niekiedy niemożliwy).

Postawienie ławek rekreacyjnych w parku przy ul. Obodrzyców

139 10 tys.

Postawienie ławek w parku wzdłuż alejek. Park leżący wzdłuż ul. Obodrzyców jest miejscem uczęszczanym przez mieszkańców Osiedla Kraszewskiego oraz miejscem spacerów i zabaw dla dzieci. Obecnie w parku jest tylko jedna ławka mocno oblegana od wiosny do jesieni. Dlatego wskazanym jest postawienie minimum 4 ławeczek w celu odpoczynku i podziwiania przyrody.

Remont ulicy Tatrzańskiej wraz z budową parkingu między budynkami

126 120 tys.

Remont ul. Tatrzańskiej wraz z budową parkingu na obecnym niezagospodarowanym, nieposprzątanym terenie. Nie trzeba wylewać kosztownego asfaltu, wystarczą betonowe płyty (ale nie yomb!). Gdy w centrum miasta praktycznie większość ulic jest odnowiona, to w dzielnicach mieszkalnych takich jak Kamienny Potok od wielu lat, nie zmieniło się nic. Konieczny jest parking, ponieważ w tej części Sopotu towarem deficytowym są miejsca parkingowe.

Remont ulicy Sienkiewicza - I etap

119 500 tys.

Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika. Likwidacja krawężników (przebudowa podobna jak ulica Spacerowa) -ciąg pieszo-jezdny nawierzchnia ulicy jest w okropnym stanie, jeszcze niedawno mieszkał tu konsul z Niemiec - to była fatalna wizytówka.

Montaż poręczy przy chodniku na ul. Podgórnej

37 10 tys. zł

Ze względu na duży spadek należy przewidzieć ew. montaż poręczy przy chodniku ułatwiający podejście w okresie zimowym