Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Konsultacje społeczne

Lokalizacja schroniska dla zwierząt

22 grudnia 2014 Rada Miasta zleciła przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat lokalizacji schroniska dla zwierząt. Podano do wyboru trzy lokalizacje. Ponadto każdy mieszkaniec Sopotu może zaproponować własną propozycję lokalizacji schroniska.


 1. Na końcu 23 Marca, w lesie za tymczasową „kompostownią”.ilustracja Teren o powierzchni ok. 4 tys. m², oddalony o około 200 m od granic nieruchomości przeznaczonych na funkcje mieszkaniowe. Projekt planu miejscowego jest gotowy do uchwalenia. Lokalizacja wymaga budowy około 200 metrów przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej.
 2. Naprzeciw cmentarza komunalnego, na wysokości ostatniego wjazdu na cmentarz. ilustracja
  Teren o powierzchni ok. 4 tys. m², położony w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Projekt planu miejscowego jest gotowy do uchwalenia, ale przewiduje teren na potrzeby cmentarza, więc będzie wymagał sporządzenia od nowa. Ta lokalizacja schroniska wymagałaby budowy około 400m sieci wodno-kanalizacyjnej i ponownej przebudowy nawierzchni Malczewskiego.
 3. Początek doliny Brodwino, za ujęciem wody i boiskiem. Teren wokół ujęcia należy do gminy, nie jest otoczony strefą ochronną. Brak strefy ochronnej umożliwia dowolne inwestycje w jego sąsiedztwie. Strefy ochronna jest ustanawiane na wniosek właściciela. Schronisko w tym miejscu nie wymagałoby wcześniejszego odlesienia terenu.
  ilustracja
  Teren o powierzchni ok. 4 tys. m², oddzielony zagajnikiem od pierwszych zabudowań osiedla Brodwino przy Kolberga. Ta lokalizacja wymagałaby częściowej zmiany obowiązującego planu zagospodarowania i budowy około 400m sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zgłaszanie lokalizacji

Pomysły na dodatkowe lokalizacje można zgłaszać pisemnie do 14 lutego 2015 w ogólnej kancelarii Urzędu Miasta. Zgłaszane lokalizacje powinny spełniać następujące kryteria:

 • powierzchnia terenu ok. 3.500 - 4.000 m²,
 • bliskość terenów komunikacji publicznej,
 • możliwość dojazdu środkami komunikacji miejskiej,
 • możliwość włączenia wyznaczonego terenu do sieci uzbrojenie wod-kan, energetycznej,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, które wymagają zachowania odległości co najmniej 150 m od granic terenów mieszkaniowych, użyteczności publicznej, zakładów prowadzących działalność gospodarczą z zakresu produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwarzania środków żywienia zwierząt, zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni, targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierząt.

Założenia funkcji zespołu budynków schroniska

Budynki w nowej lokalizacji będą przeznaczone dla podobnej ilości zwierząt jak obecnie, ponieważ przez ostanie lata liczba zwierząt się zmniejszała. W roku 2014 przebywa w nim 80 psów i tyle samo kotów. Największa powierzchnię użytkową zajęłyby ocieplane boksy z wybiegami, oraz zaplecze weterynaryjne. Dodatkowe funkcje budynków to hotel dla zwierząt oraz sala wielofunkcyjna, która mogłaby być wykorzystana jako miejsce edukacyjne.

Spotkania informacyjne na temat proponowanych lokalizacji

 • 22.I 17.00 Państwowa Galeria Sztuki pl. Zdrojowy 2
 • 24.I 10.00 wycieczka objazdowa spod Urzędu Miasta ul. Kościuszki 25/27
 • 27.I 18.00 Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Kolberga 15
 • 29.I 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 23 Marca 77c
 • Dzień Otwarty Schroniska 24.I 10.00-15.00 ul. 1 Maja 32

Harmonogram konsultacji

składanie przez mieszkańców propozycji nowych lokalizacji schroniska 5.I-7.II.2015
Spotkania z mieszkańcami 22.I-29.I.2015
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 15.II-20.III.2015

 

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. Kartę do głosowania można odebrać w urzędzie miasta, w filiach bibliotek (oprócz biblioteki głównej) lub pobrać w wersji elektronicznej dla danego okręgu.

Wyniki głosowania

Głosy oddało 2560 osób, z czego 50 głosów nie było ważnych.

 1. Malczewskiego za cmentarzem komunalnym – 1580 głosów oraz 342 głosy na wariant B tej lokalizacji (tzw. Wąwóz Lucjana) i 47 głosów na dowolną z tych lokalizacji,
 2. Na końcu 23 Marca, w lesie za tymczasową „kompostownią” – 702 głosy,
 3. Początek doliny Brodwino, za ujęciem wody i boiskiem – 228 głosów.

Poprzednie konsultacje

Konsultacje budżetu obywatelskiego w roku 2013

Konsultacje budżetu obywatelskiego w roku 2012

Konsultacje budżetu obywatelskiego w roku 2011

Konsultacje inwestycyjne 2011

Konsultacje „Zintegrowanego Planu Rozwoju” 2011