Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Konsultacje społeczne

Archiwum: Budżet obywatelski 2015

4 kwietnia 2014 Rada Miasta zleciła przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat budżetu obywatelskiego na rok 2014. Określiła zasady oraz terminy zgłaszania i wyboru projektów do budżetu. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Z tej kwoty 2 miliony zostaną przeznaczone na wybrane zadania ogólnomiejskie i po pół miliona na projekty w każdym okręgu wyborczym. Spotkania informacyjne z mieszkańcami i głosowanie odbędą się w czerwcu.

Harmonogram konsultacji

składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2015 5.IV-28.IV.2014
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta w uzgodnieniu z prezydentem 28.IV-28.V.2014
Przedstawienie zweryfikowanych projektów, podanie listy lokali do głosowania 31.V.2014
Spotkania z mieszkańcami 2.VI-14.VI.2014
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 9-22.VI.2014
Głosowanie w wyznaczonych lokalach do głosowania na terenie miasta 15.VI.2014
Przekazanie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Prezydentowi wyników głosowania 30.VI.2014
Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę wskazań w projekcie budżetu Miasta Sopotu 15.XI.2014

 

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać pisemnie oraz pocztą elektroniczną do 28 kwietnia 2014. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu, w Urzędzie Miasta oraz w filiach Biblioteki Miejskiej. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzet2015@sopot.pl. Pobierz formularz projektu budżetu obywatelskiego w Sopocie. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji.

Spotkania informacyjne na temat zgłaszania projektów
  • 22.IV o 17.00 Dworek Sierakowskich, przy ul. Czyżewskiego 12
  • 22.IV o 19.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 23 Marca 77c
  • 23.IV o 17.00 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 49
  • 23.IV o 19.00 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Armii Krajowej 50/54

Do 28 kwietnia złożono 260 wniosków, które zostaną zweryfikowane przez prezydenta i członków Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem gospodarności oraz formalno-prawnym.

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. Kartę do głosowania można odebrać w urzędzie miasta, w filiach bibliotek lub pobrać w wersji elektronicznej dla danego okręgu:

Głosować można przez postawienie znaku „X” przy maksymalnie pięciu wybranych projektach na karcie do głosowania.

Spotkania na temat głosowanych projektów

15.VI godz. 12-14 Plac Przyjaciół Sopotu - prezentacje autorów projektów

Więcej informacji w pod numerem telefonu 666-011-281.

Aktualności

Głosowało 4 800 osób, czyli 15,14% uprawnionych,  tym przez internet - 2982, a od 9 do 22 czerwca 2014 1818. Zeszłoroczna frekwencja wyniosła 6,78%.

Lista wszystkich projektów

Poniżej lista projektów na podstawie materiałów informacyjnych Urzędu Miasta z opisem wnioskodawców i komentarzem.

Tytuł wniosku

Liczba głosujących i Koszt (tłustym drukiem dla projektów zakwalifikowanych)

Legenda: -zrealizowano; -zrealizowano częściowo; -nie zrealizowano; (wg stanu na dzień 31.12.2020)

Uporządkowanie terenu przy Morskim Oku z małą architekturą

1438 200 tys. Siedziska ławek i odcinek ścieżki zrealizowano w 2018.

Kontynuacja programu rewitalizacji sopockich kamienic

1281 1,3 mln

Budowa dużego placu zabaw dla dzieci na sopockiej plaży

1173 300-600 tys.

Ustawienie punktów z bieżącą wodą do picia wzdłuż tras biegowych przy alejkach nadmorskich

1106 100 tys.

Rewitalizacja Sopockich Błoni

1049 600-900 tys.

Sopot na ptak

858 40 tys.

Sopocki Dzienny Klub Seniora

812 100 tys.

Remont chodnika przy ul. 3 Maja

636 900 tys.

Remont ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Mamuszki

633 500 tys.

Ustawienie pojemników na drobne odpady elektryczne i elektroniczne

598 20 tys.

Świetlica środowiskowa dla osób bezdomnych i wykluczonych

553 290 tys.

Organizacja wiosennego koncertu w Operze Leśnej dla mieszkańców

539 100 tys.

Utwardzenie boiska w Parku Północnym

492 80-280 tys.

Remont ul. Oskara Kolberga

478 1 mln zł.

Wyposażenie przedszkoli publicznych w lampy bakteriobójcze

467 60 tys.

Sopocki Uniwersytet Drugiego Wieku

457 119 tys.

Opracowanie szlaków turystycznych po Sopocie

453 30 tys.

Wydruk broszury dla mieszkańców

Zwiększenie nakładów oczyszczanie Miasta

434 100 tys.

m.in.: z ciągów komunikacyjnych, koniec ul. Kasztanowej, powyżej straży pożarnej, za hotelem Haffner, jar przy Westerplatte, okolice wiaduktu przy ul. 3 Maja, skarpa sopocka

Koncerty promenadowe przy molo

433 100 tys.

Organizacja cyklicznych koncertów promenadowych w okresie letnim w okolicach muszli koncertowej przy sopockim molo

Organizacja w 2015r. pobytu Polaków z Białorusi w Sopocie

411 30 tys.

Rozbudowa sieci Roweru Miejskiego o 3 kolejne stacje

400 300 tys.

Remont chodnika na Al. Niepodległości

391 1,5 mln zł

Remont chodnika na Al. Niepodległości od skrzyżowania z ul. 23 Marca w stronę Gdyni – zadanie realizowane etapami

Skrót przez las Wybickiego-Abrahama

376 25 tys.

Siłownia z prysznicami przy wejściu 40

365 80-90 tys.

Ustawienie urządzeń terenowych do rekreacji ruchowej oraz prysznicy na plaży na wysokości SKŻ i MOSiR - wejście nr 40

Rewitalizacja  Niepodległości

361 520 tys.

Rewitalizacja chodnika na al. Niepodległości oraz rekultywacja terenów zielonych wzdłuż Al. Niepodległości na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Reja.

Remont ulicy Mickiewicza

335 1,9 mln zł

Remont ul. Słowackiego

202 1,3 mln zł

Remont chodników i jezdni ulicy Paderewskiego

126 830 tys.

„Włącznik Obywatelski”

121 20-40 tys.

Projekt społeczny zakładający rozwój społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie inicjatyw obywatelskich - składający się z warsztatów, konkursów oraz organizacji wydarzeń społecznych

Wystawa prac malarzy amatorów na Placu Przyjaciół Sopotu

86 15 tys.

Remont ulic Architektów i Pogodnej wraz z wymianą kanalizacji

82 930 tys.

Wychowanie komunikacyjne w gimnazjach

73 50 tys.

Spotkania szkoleniowe na temat wychowania komunikacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej poprawiające bezpieczeństwo Remont jezdni i chodnika ulicy Wyspiańskiego 70 600 tys.

Monitoring Młodzieżowego Domu Kultury

65 10 tys.

Obiekt kulturalno-rozrywkowy na terenie MDK

47 300 tys.

 

Okręg I

Łączny koszt powyżej 2mln

Budowa trzech placów rekreacji dla młodzieży, dorosłych i seniorów 

357 150 tys.

Narzędzia do ćwiczeń na zasadzie siłowni na wolnym powietrzu usytuowane na rogu ul. Grunwaldzkiej i Chopina, w okolicy Zespołu Szkół Nr 1, w Parku Północnym - rozbudowa istniejącej siłowni

Dostawienie ławek na plaży przy wydmach oraz na ulicach

321 30 tys.

Monitoring Smrodka

308 80-120 tys.

Wykonanie monitoringu w nowopowstałym tunelu pod torami PKP, SKM na przedłużeniu ul. Majkowskiego

Remont schodów od Urzędu Miasta Sopotu do ul. Sobieskiego

284 479 tys.

Renowacja skarpy sopockiej

272 500 tys.

Renowacja skarpy odcinek od ul. 3 Maja do ul. Chopina - renowacja ogrodzeń, uporządkowanie roślinności, nasadzenie drzew, umocnienie skarpy, uzupełnienie podłoża

Uporządkowanie terenów wokół budynku Pogotowia Ratunkowego

260 35 tys.

Chrobrego Mieszka I

Dostawienie ławek, zasadzenie nowej roślinności, miejsca parkingowe

Zagospodarowanie placu za budynkiem przychodni na ul. Kościuszki 38

245 55-80 tys.

Plac rekreacji przy Niepodległości na potrzeby miejsc postojowych, remont chodnika przed przychodnią oraz ustawienie ławek

Renowacja skarpy sopockiej odcinek od ul. Chopina do ul. Chrobrego

210 150 tys.

Renowacja ogrodzeń, uporządkowanie roślinności, nasadzenie drzew, umocnienie skarpy, uzupełnienie podłoża

Remont drogi dojazdowej i parkingu przy kościele Gwiazda Morza

210 10-20 tys.

Realizacja wspólnie z parafią

Rozbudowa placu zabaw przy klubie Sfinks

189 100 tys.

Dostawienie urządzeń

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Muzycznej

186 50-70 tys.

Uwzględnienie miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, posadzenie roślinności.

Remont ulicy Parkowa

162 30 tys.

Uporządkowanie lasu Karlikowskiego

156 50 tys.

Renowacja skarpy sopockiej odcinek od ul. Kubacza do ul. Goyki

150 500 tys.

Renowacja ogrodzeń, uporządkowanie roślinności, nasadzenie drzew, umocnienie skarpy, uzupełnienie podłoża .

Uporządkowanie i rewitalizacja Parku Grodowego

139 100 tys.

Renowacja skarpy sopockiej odcinek od ul. Goyki do Grodziska

111 250 tys.

Renowacja ogrodzeń, uporządkowanie roślinności, nasadzenie drzew, umocnienie skarpy, uzupełnienie podłoża 

Remont Kordeckiego

99 20 tys.

Remont bieżący części ulicy przy parku Kaczyńskich do ul. Grunwaldzkiej

Program społeczny Dom Sąsiedzki Młyńska

83 100 tys.

Zajęcia dla mieszkańców rozwijające zainteresowania i umiejętności

Remont chodnika przy ul. Dębowej

58 300 tys.

Remont bieżący ulicy Jarosława Dąbrowskiego

54 30 tys.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kubacza i Chmielewskiego (między ul. Kubacza, a ul. BMC)

53 20 tys.

Projekt podwórka między Bohaterów Monte Cassino i Czyżewskiego

42 20 tys.

Dokumentacja projektowa do zmiany zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. BMC, ul. Obrońców Westerplatte i ul. Czyżewskiego (za restauracją Złoty Ul)

 

Okręg II

Łączny koszt 2mln

Remont skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Kochanowskiego i Słowackiego

380 150 tys.

Remont ul. Polnej

331 500 tys.

Remont od ul. Łokietka do przystanku SKM

Uporządkowanie i oświetlenie terenu w pobliżu pętli trolejbusowej przy ul. Reja

296 65 tys.

Ustawienie urządzeń do ćwiczeń w okolicy Stawu Reja

289 40 tys.

Naprawa schodów w lesie wraz z uporządkowaniem dojścia z ul. Wybickiego do kościoła św. Bernarda

262 20 tys.

Ustawienie placu zabaw dla dzieci w okolicy Szkoły Podstawowej nr 8

260 80 tys.

Urządzenie terenu do rekreacji przy szkole podstawowej nr 1 z urządzeniami do ćwiczeń

259 70-100 tys.

Plac rekreacji przy Niepodległości 694

249 50 tys.

Plac rekreacji dla dorosłych i seniorów pomiędzy placem zabaw dla dzieci, a budynkami spółdzielni mieszkaniowej pomiędzy al. Niepodległości 694, a ul. Armii Krajowej

Remont chodnika po obu stronach ul. Króla Jana Kazimierza

159 300 tys.

Budowa chodnika na Reja

118 60 tys.

Budowa chodnika po południowej stronie ul. Reja od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego

Remont chodnika i jezdni ul. Bocznej

104 320 tys.

Budowa chodnika Kochanowskiego

101 54 tys.

Remont chodnika po stronie południowej ul. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza do ul. Armii Krajowej

Modernizacja ul. Konopnickiej wraz z wymianą oświetlenia

78 80 tys.

Remont schodów pomiędzy ul. Reymonta, a ul. Kopernika

71 90 tys.

Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Świemirowskiej

66 80 tys.

 

Okręg III

Łączny koszt 1,8 mln

Siłownie w Górnym Sopocie

620 120-150 tys.

Wybudowanie i doposażenie siłowni na wolnym powietrzu. Budowa siłowni na osiedlu Przylesie (przy budynku 91A), doposażenie siłowni na osiedlu Mickiewicza przy DPS oraz przy ul. Armii Krajowej 76/82 (tzw. Ogródek Jordanowski).

Naprawa schodów leśnych w okolicy Łysej Góry, osiedla Mickiewicza, Malczewskiego

591 30 tys.

Naprawa chodnika w wąwozie łączącym ul. Księżycową z ul. 23 Marca

479 30 tys.

Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Armii Krajowej

420 100 tys.

Nasadzenie roślin, dostawieni urządzeń do zabawy dla dzieci, miejsce do gier zespołowych, modernizacja boiska.

Rozbudowa infrastruktury boiska przy ul. Mickiewicza 49

391 250 tys. Zrealizowano w 2018 kosztem 1 mln zł.

Zwiększenie liczby urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych i plac zabaw dla dzieci, wymiana nawierzchni.

Monitoring na osiedlu Przylesie

353 10 tys.

Rozbudowa przy współfinansowaniu spółdzielni mieszkaniowej.

Utworzenie zakątka przyrodniczo- wypoczynkowego przy osiedlu Aquarius

342 40 tys.

Uporządkowanie terenu, pielęgnacja zieleni, przygotowanie koncepcji zagospodarowania u zbiegu ul. Armii Krajowej z al. Niepodległości.

Remont chodnika przy ul. Abrahama

292 450 tys.

Remont chodnika od ul. Paderewskiego do ul. Mickiewicza oraz od ul. Żeromskiego do ul. Mickiewicza - zadanie etapowane na lata 2014 do 2016.

Zagospodarowanie placu przy ul. Malczewskiego

248 60 tys.

Utwardzenie placu, wytyczenie miejsca do zabaw dla dzieci, zieleń, ławki.

Zajęcia Nordic Walking w okolicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

239 8 tys.

Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców dzielnicy Przylesie pod hasłami ekologicznymi

191 15 tys.

Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Mickiewicza

190 40 do 50 tys.

Zamontowanie dodatkowych urządzeń - realizacja wraz ze spółdzielnią mieszkaniową.

Modernizacja chodnika przy ulicy Chodowieckiego

175 140 tys.

Przebudowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Remont chodnika przy ul. Prusa i remont bieżący jezdni

154 100 tys.

Monitoring na osiedlu Mickiewicza

126 10 tys.

Realizacja wraz ze spółdzielnią mieszkaniową.

Remont chodnika na ul. Zamenhoffa

78 35 tys.

Monitoring w sąsiedztwie ul. Grottgera 6-8

65 od 80 do 110 tys.

Remont chodnika i jezdni ul. Poznańskiej

64 245 tys.

Okręg IV

Łączny koszt 1,6 mln

Modernizacja stawu Obodrzyców

439 320 tys.

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych zlewni potoku kamiennego na terenie dzielnicy Kamienny potok w Sopocie wraz z modernizacją oraz zwiększeniem retencji i rewitalizacja terenów zielonych. Ulice objęte planem Obodrzyców, Małopolska, Łużycka, Wejherowska, Kolberga.

Przejście dla pieszych na Malczewskiego

409 15 tys.

Budowa przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic Malczewskiego, Cieszyńskiego i Kolberga - zwiększenie bezpieczeństwa na drodze do przystanku autobusowego linii 181.

Monitoring osiedla Brodwino

408 10 tys.

Realizacja wraz ze spółdzielnią mieszkaniową.

Uniwersytet III Wieku w kościele „Betania”

406 112 tys.

Utworzenie oddziału Uniwersytetu III Wieku oraz programu zajęć ruchowych dla seniorów np. w dawnym kościele „Betania”.

Plac zabaw na Kolberga

402 40-50 tys.

Budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci na Osiedlu Brodwino po między Orlikiem, a przychodnią i blokiem (ul. Kolberga 18) wraz z uporządkowaniem terenu – realizacja przy współudziale spółdzielni mieszkaniowej.

3 siłownie plenerowe

377 od 120-150 tys.

Budowa 3 siłowni na świeżym powietrzu: ul. Mazowiecka powyżej budynków 15,17, ul. Kolberga – w okolicy Orlika na osiedlu Brodwino/doposażenie istniejących, ul. Obodrzyców w parku – realizacja przy współudziale spółdzielni mieszkaniowych.

Zagospodarowanie skweru na Kamiennym Potoku

357 30 tys.

Zagospodarowanie skweru między ulicami Wejherowską, Obodrzyców i Łużycką, doposażenie placu zabaw (tymczasowe – w przygotowaniu duża inwestycja).

Rewitalizacja promenady przy ul. Kolberga

313 15 tys.

Rewitalizacja promenady przy ul. Kolberga (pomiędzy ścieżką rowerową i pasami zieleni) wymiana ławek - realizacja wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową.

Rewitalizacja chodnika przy III LO

287 20 tys.

Przesunięcie chodnika w kierunku ogrodzenia szkoły, w ciągu ulicy Malczewskiego.

Siłownia na Kraszewskiego

256 40-50 tys.

Doposażenie placu zabaw na osiedlu Kraszewskiego w urządzenia do ćwiczeń - realizacja wraz ze spółdzielnią mieszkaniową.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kujawskiej 29, 35, 41

248 40-50 tys.

Doposażenie w sprzęty dla małych dzieci oraz ustawienie urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych - realizacja wraz ze spółdzielnią mieszkaniową.

Remont drogi na polanę

238 10 tys.

Wyrównanie drogi w leśnej pomiędzy osiedlem przy ul. Kolberga (po przejściu przez mostek), a terenem rekreacyjnym (polana w lesie).

Skwer sportowy przy Tatrzańskiej

224 40 tys.

Zagospodarowanie terenu na skwer, z elementami sportowymi okolice ul. Tatrzańskiej 2 i Obodrzyców 1.

Remont ul. Sienkiewicza

218 500 tys.

Ogrodzenie skateparku przy szkole nr 9

211 16 tys.

Ogrodzenie skateparku przy szkole nr 9 i Orliku wraz z posadzeniem krzewów wzdłuż ogrodzenia.

Urządzenia do ćwiczeń przy Mazowieckiej

211 40-50 tys.

Ustawienie urządzeń do ćwiczeń przy ul. Mazowieckiej w okolicy budynków nr 15 i 17 - realizacja wraz ze spółdzielnią mieszkaniową.

Uporządkowanie polany w dolinie Brodwino

188 30 tys.

Bieżące naprawy i uporządkowanie zieleni na polanie w lesie na końcu ul. Kolberga.

Utwardzenie dojścia do Gimnazjum nr 2

167 65 tys.

Wykonanie utwardzonego dojścia do Gimnazjum nr 2 od ul. Wejherowskiej.

Naprawa chodnika wzdłuż ul. Tatrzańskiej

165 50 tys.

Parking przy Gimnazjum

152 85,5 tys.

Wykonanie parkingu przylegającego do Gimnazjum Nr 2 przy ul. Wejherowskiej.

Remont chodnika na ul. Junaków

130 40 tys.

Remont ulicy Podgórnej

115 500 tys.