Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Archiwum: Budżet obywatelski 2017

Rada miasta na sesji 21 marca 2016 przyjęła harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia, a głosowanie odbędzie się we wrześniu. Te same terminy będą obowiązywać również w Gdańsku, Gdyni i Rumi. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie mniej niż 4 miliony zł. Projekty lokalne będą dotyczyły 8 nowych podokręgów. Utworzono je po to, aby w każdym z nich zakwalifikował się do realizacji minimum 1 projekt, jeśli otrzyma ponad 20% poparcia w okręgu.

Harmonogram konsultacji

Składanie propozycji zadań do budżetu 21.III - 30.IV.2016
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta w uzgodnieniu z prezydentem 30.IV - 15.VI.2016
Publikacja zweryfikowanych projektów, podanie listy lokali do głosowania 15.VI.2016
Odwołania wnioskodawców 15-30.VI.2016
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 1-8.VII.2016
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 12-25.IX.2016
Głosowanie w wyznaczonych lokalach do głosowania na terenie miasta 18.IX.2016
Ogłoszenie wyników przez Komisję Lokalową i Budżetu Obywatelskiego i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 3.X.2016

 

ilustracja

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia 2016. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu, w Urzędzie Miasta oraz w filiach Biblioteki Miejskiej. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać przez internet. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji.
Pobierz formularz projektu budżetu obywatelskiego w Sopocie.

Spotkania informacyjne

 • 16.IV o 11.00 Dom Sąsiedzki Dwie Zmiany, Bohaterów Monte Cassino 31
 • 16.IV o 13.00 Szkoła Podstawowa nr 8, 3 Maja 41
 • 23.IV o 11.00 Skwer na skrzyżowaniu Obodrzyców i Wejherowskiej
 • 23.IV o 19.00 plac zabaw przy 23 Marca 91B

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. Kartę do głosowania można odebrać w urzędzie miasta, w filiach bibliotek lub pobrać w wersji elektronicznej dla danego okręgu.

Mapa podokręgów

Głosować można przez postawienie znaku „X” przy maksymalnie pięciu wybranych projektach na karcie do głosowania.

Lokale do głosowania 18 września

 • Okręg nr 1
  • Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2
  • Mobilny punkt do głosowania w parku Herbstów lub w Urzędzie Miasta Kościuszki 25/27 (w razie deszczu)
 • Okręg nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 8 3 Maja 41
  • Szkoła Podstawowa nr 1 Armii Krajowej 50/54
  • Mobilny punkt do głosowania (przy dobrej pogodzie) na Sopockich Błoniach
 • Okręg nr 3
  • Przedszkole nr 2, ul. 23 Marca 90
  • Dom Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 49
  • Mobilny punkt do głosowania (przy dobrej pogodzie) na parkingu przy cmentarzu Malczewskiego 27 9:00-14:00
 • Okręg nr 4
  • Szkoła Podstawowa nr 9 Kolberga 15
  • Filia nr 8 biblioteki miejskiej Mazowiecka 26
  • Mobilny punkt do głosownia w parku na skrzyżowaniu Obodrzyców i Wejherowskiej lub w Spółdzielni Mieszkaniowej Kraszewskiego 3 (w razie deszczu)

Spotkania na temat głosowanych projektów

17 września 10.00 Piknik na Błoniach – podczas pikniku będzie można oddać głos oraz zapoznać się ze szczegółami głosowanych projektów.

Aktualności

Spotkanie przygotowawcze

18 listopada 2015

18 listopada 2015 o godz. 17.00 zorganizowano w Urzędzie Miasta spotkanie na temat przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Omawiane propozycje dotyczyły między innymi wysokości środków finansowych na poszczególne zadania i nowego podziału miasta na pojedyncze okręgi, których będą mogły dotyczyć projekty. Sam harmonogram budżetu obywatelskiego ma być jednakowy dla Gdańska, Sopotu, Gdyni i innych gmin w województwie pomorskim.

Mieszkańcy przedstawili swoje propozycje. Znalazła się wśród nich m.in. propozycja podziału na 9 okręgów zamiast dotychczasowych 4. Podział taki miałby pozwolić wyrównać szanse i integrować pobliskich mieszkańców. Autorzy projektów mieliby też być podawani do publicznej wiadomości. Najdalej posuniętą propozycją w stosunku do dotychczas stosowanych procedur miałby być udział wyłonionych losowo mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w ocenie projektów.

Uwagę poświęcono też możliwym ograniczeniom merytorycznym zgłaszanych projektów. Gdyby wykluczyć z nich remonty, większe szanse miałyby bardziej innowacyjne pomysły.

Wyniki głosowania

7 listopada 2016

W głosowaniu udział wzięło 3312 osób. 69% procent głosujących oddało głos przez internet – 2265 osób. 438 mieszkańców głosowało w Urzędzie Miasta w dniach 12-15 września, 608 głosowało w punktach konsultacyjnych 18 września 2016.

Lista wszystkich projektów

Zgłoszono 209 projektów. Pod głosowanie zostanie poddanych 97 z nich.

Poniżej lista projektów na podstawie materiałów informacyjnych Urzędu Miasta z opisem wnioskodawców i komentarzem.

Legenda: -zrealizowano; -zrealizowano częściowo; -nie zrealizowano; (wg stanu na dzień 31.12.2020)

Projekty ogólnomiejskie

Liczba głosów Koszt (tłustym drukiem projekty zakwalifikowane do realizacji)

Kontynuacja programu rewitalizacji sopockich kamienic

803 1 mln zł

Kontynuacja rewitalizacji Sopockich Błoni

802 600 tys. zł

Uwagi: projekt połączony z dwóch wniosków jako Rozbudowa wielopokoleniowego ekologicznego placu zabaw, ustawienie niskiej ścianki do wspinaczki bez asekuracji, ustawienie ekologicznych punktów świetlnych wykorzystujących energie słoneczną oświetlających główną alej spacerową.

Kontynuacja wieloletniego projektu Sopockie Błonia - rewitalizacji terenów między ulicami Polna, Łokietka, Bitwy Pod Płowcami, a Aleja Dębów przy Ergo Arenie. Projekt służący wszystkim grupom społecznym. Należy zwrócić szczególna uwagę na fakt zaangażowania w projekt osób zagrożonych wykluczeniem.Szczegoly projektu zostały zapisane w poprzednich edycjach BO. Realizacja projektu musi uwzględniać fakt lokalizacji terenów wśród ujęć wody oraz występowania unikatowych organizmów (badania UG).Projekt przewidywał m.in. powstanie wielopokoleniowego placu zabaw, siłowni pod chmurka, wybiegu dla psów, ogólnodostępnej polany, miejsc grillowo-ogniskowych, rewitalizacji skarpy, powstania małej architektury I ścieżek dostosowanych do biegaczy i rowerzystów.

Kontynuacja rewitalizacji Sopockich Błoni - rozbudowa wielopokoleniowego ekologicznego placu zabaw, ustawienie niskiej ścianki do wspinaczki bez asekuracji, ustawienie ekologicznych punktów świetlnych wykorzystujących energie słoneczną oświetlających główną alej spacerową. Ścianka wspinaczkowa (do bulderingu) w plenerze Przykładowa lokalizacja- przy Sopockich Błoniach. Lokalizacja musiałaby zostać skonsultowana przez specjalistów ds. Planowania Przestrzennego i uwzględniać istniejący już plan zagospodarowania miasta. Ścianka będzie miała wysokość do 4 m, całość powierzchni użytkowej ścianki powinna wynosić do 200 m². Będzie zaprojektowana w sposób, który umożliwi bezpieczne wspinanie bez dodatkowej asekuracji. Będzie wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i ewentualne akty wandalizmu, wyglądem będzie przypominać naturalna skałę. Preferowany materiał to bloki betonowe, żywice syntetyczne i epoksydowe, sklejka wodoodporna. Projekt będzie służył dorosłym i dzieciom, może też służyć całym rodzinom w celu przyjemnego wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu . Będzie skierowany do amatorów, osób które maja już doświadczenie we wspinaniu oraz do zawodowców. Podobne projekty ścianki do bulderingu w plenerze zostały zrealizowane w kilku miastach w Polsce (m.in. Wrocław, Poznań) i cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Sopot miasto magnolii

748 20 tys. - 100 krzewów

Nasadzenie 50 dużych krzewów magnolii (ok. 1,2-1,5 m) w różnych lokalizacjach na gruntach miejskich. Będą nawiązaniem do przedwojennego wizerunku miasta kwitnących magnolii. Uatrakcyjni do Sopot zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Przewidywane koszt ~ 100 zł = 5000 zł, ziemia i nasadzenia ~2500 zł, razem ~7500 zł.

100 magnolii dla Sopotu! parki, zieleńce, otoczenie szkół, przedszkoli, urzędów Celem projektu będą nasadzenia wyrośniętych, już obficie kwitnących magnolii na terenach publicznych, ogólna dostępnych. Mongolie są bardzo powszechne w przydomowych ogrodach, natomiast wprowadzenie tych spektakularnie kwitnących roślin do przestrzeni publicznej niewątpliwie poprawi estetykę i wyrazistość miasta. Magnolie są charakterystyczne dla historii i tożsamości Sopotu, a dodatkowe nasadzenia mogą przyczynić się do nowego postrzegania miasta jako miasta-ogrodu i miasta-magnolii. Drzewka mogą być sadzone przez uczniów szkół i przedszkolaków w ramach lekcji przyrody. Projekt ten spełniał by zatem funkcje nie tylko estetyczne ale i społeczne. Tak posadzone magnolie nie były by "anonimowe", a młodzi mieszkańcy miasta mogą się z nimi utożsamiać.

Defibrylatory dla Policji i Straży Miejskiej

598 30 tys. zł

Defibrylatory będą stanowić wyposażenie pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej Celem projektu jest zakup dwóch defibrylatorów, które stanowić będą wyposażenie pojazdów patrolujących teren miasta Sopotu. Policjanci i strażnicy miejscy bardzo często podejmują interwencje w stosunku do osób potrzebujących pomocy. Niejednokrotnie mundurowi docierają na miejsce wypadku, czy też udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej przed przybyciem zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wyposażenie radiowozów w defibrylatory podniesie poziom bezpieczeństwa w naszym kurorcie.

Pies w kurorcie

534 20 tys.

zwiększenie ilości koszy na psie odchody, zainstalowanie dyspenserów z torebkami oraz akcja edukacyjna "sprzątaj po swoim psie" Pies w kurorcie Cały Sopot w szczególności Dolny Sopot i Sopot Wyścigi -> najczęściej uczęszczane szlaki komunikacyjne piesze i spacerowe. Założenie - poprawa czystości w mieście i przede wszystkim poprawa komfortu dla mieszkańców zarówno posiadających psy jak i nieposiadających, a co za tym indzie poprawa wizerunku miasta jako kurortu. Działanie : 1. Ustawienie dodatkowych koszy na śmieci oraz psie odchody na każdej ulicy . 2. Zainstalowanie dyspenserów z torebkami na psie odchody ( wg wzoru z Gdyni). 3. Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej pt np. "Kupa wstydu" Realizacja projektu posłuży wszystkim mieszkańcom, władzom oraz turystom. Uwagi: koszt do uzupełnienia połączenie z projektem nr 90

Ustawienie 100 koszy na śmieci na terenie całego miasta.

533 45 tys. zł

Brak koszy: Armii Krajowej brakuje 14 koszy, Abrahama brakuje 8 koszy, Żeromskiego brakuje 4 koszy, Prusa brakuje 2 koszy, Mickiewicza brakuje 12 koszy, Paderewskiego brakuje 6 koszy, Andersa brakuje 5 koszy, Krasickiego brakuje 4 koszy, Kochanowskiego brakuje 3 koszy, Kasprowicza - brakuje 3 koszy, Reymonta brakuje 2 koszy, Wybickiego brakuje 6 koszy, Kopernika brakuje 2 koszy, Krótka brakuje 2 koszy, Boczna brakuje 2 koszy, 23 Marca brakuje 12 koszy, Reja brakuje 5 koszy. Suma +/- 100 koszy.

Zakup 11 lipca 2018.

Budowa dwóch kładek drewnianych na plaży

532 320 tys. zł

Udostępnienie plaży dla osób starszych i niepełnosprawnych plaża Stworzenie przyjaznych dojść i wejść na plażę dla osób starszych i niepełnosprawnych, tak, aby w 2-3 miejscach osoby te mogły dojść jak najbliżej wody będąc na wózku. Uwagi: W ramach przedsięwzięcia strategicznego Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska została wskazana realizacja kładki drewnianej na wejściu na plażę nr 23 – Łazienki Pd. o pow. ok. 320 m² z kosztem wykonania 160.000 zł , która znalazła się na liście realizacji rezerwowych - to mogłoby być pierwsze miejsce. Rozpatrujemy tylko przestrzenie plaży należące do miasta i jako drugie proponujemy – Łazienki Pn. wejście nieoznakowane na przedłużeniu dojścia od betonowych śmietników do morza – pow. i koszt można powtórzyć.

Kampania „koperta ratująca życie”

Uwagi: projekt niewydrukowany na karcie do głosowania bez podania przyczyn.Zakup kopert odpornych na wilgoć i kampania informacyjna dotycząca przechowywania najważniejszych informacji medycznych w lodówce. Koperta ratująca życie - zawierać będzie dane ratujące pacjenta - od grupy krwi do leków Sopot, w mieszkaniach (prawdopodobnie w lodówkach) Koperta ratująca życie przedstawiona będzie po konsultacjach medycznych z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej i Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie pod kierownictwem lek. Med. Ryszarda Karpińskiego w dniu 15.06. podczas weryfikacji projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Uprzejmie prosimy o przyjęcie propozycji koperty w dniu 15 czerwca 2016 r. Projekt KOPERTA RATUJĄCA ŻYCIE (dla osób 65+). 1.Choroby przewlekłe 2. Cukrzyca 3. Udar 4. Zawał 5. Choroby nadciśnieniowe 6. jakie leki bierze "pacjent" (leki aktualnie przyjmowane, ile razy dziennie, o których godzinach), 7. Grupa krwi 8. Nr telefonu - do sąsiadów, członków rodziny, przyjaciół, bliskich osób 9. Miejsce przechowywania (lodówka) - koperta odporna na wilgoć. Rozpowszechnianie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Oświaty (młodzież szkolna), służba zdrowia (lekarze pierwszego kontaktu - lekarz rodzinny), SPZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, Gdańsku i Gdyni. Propozycja poszerzenia karty o Gdańsk i Gdynię.

Sprzątanie lasów komunalnych

522 30 tys.

W ramach tego zadania należy wydzielić wystarczające środki finansowe, które pozwolą Zarządowi Dróg i Zieleni na zintensyfikowanie działań porządkowych na terenie Lasów Komunalnych okalających dzielnice Górnego Sopotu. Działania te powinny polegać na częstszej kontroli czystości lasów (wzdłuż ścieżek oraz poza nimi) i w razie konieczności usuwaniu śmieci (chodzi o bieżące sprzątanie butelek, worków foliowych i innych pozostałości). Obecnie działania te, mimo podejmowanych starań, są zdecydowanie niewystarczające do skali problemu. Śmieci nie są sprzątane wystarczająco często i potrafią zalegać w różnych miejscach całymi tygodniami. Odpowiedź na odwołanie: rozdzielono projekty 135 i 110 oraz zmieniono nazwę projektu 110. Komisja zdecydowała o poddaniu pod głosowanie sprzątania lasów komunalnych wokół osiedli (te miejsca są najczęściej zaśmiecane, cały obszar lasów komunalnych byłby niemożliwy do stałego nadzoru).

Wniosek dołączony: Tereny leśne w Sopocie, graniczące z osiedlami i domami jednorodzinnymi w kwestii ładu i porządku pozostawiają wiele do życzenia. Spółdzielnie dbają o czystość w granicach osiedli, a właściciele domków - w promieniu kilkunastu metrów od swoich posiadłości. Trudno spodziewać się z resztą innego stanu rzeczy, gdyż ani jedni, ani drudzy nie są ani właścicielami, ani zarządcami przylegających terenów, dbają jedynie o swoje mienie. Tymczasem jednak skraje sopockich lasów pozostają stale bez należytej opieki, często zaniedbane i zaśmiecone. Po wejściu do lasu, niekiedy już na pierwszym metrze można zauważyć porozrzucane butelki, papiery, folie, czasem nawet odpady o większych gabarytach - meble, gruz, agd. Niewątpliwie śmieci bywają uprzątane, jednak jak widać niedostatecznie często, gdyż przez większą część roku, wybierając się do lasu, stale napotykamy bałagan. Pora zadbać nie tylko o ład wokół nas, ale i również o porządek jeden krok w stronę lasu. Działaniem, które w ramach realizacji niniejszej propozycji do budżetu obywatelskiego można zaproponować, to wynajęcie i sfinansowanie cyklicznie sprzątającej i monitorującej skraje lasu ekipy. Niestety, samo postawienie koszy na śmieci to za mało. Sfinansowanie projektu mogłoby przysłużyć się nie tylko mieszkańcom Sopotu i turystom, ale przede wszystkim zredukowałoby szkody wyrządzane w środowisku naturalnym. Zadbane skraje sopockich lasów mogłyby stać się wizytówką naszego kurortu, świadczącą o tym, że dbamy o środowisko naturalne i czystość nie tylko w centrum, ale i w każdym punkcie miasta. Porządek w lesie to również wyraz zrównoważonego rozwoju Sopotu. Uwagi: Sprzątanie - do bieżącej realizacji.

Dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości do budowy podziemnych pojemników na odpady.

494 400 tys. zł.

budowa wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Przylesie w Sopocie nowoczesnego systemu podziemnej segregacji odpadów. Na terenie należącym do Spółdzielni / będącym własnością lub w użytkowaniu wieczystym / oraz w miejscach przyległych do SM a znajdujących się na terenie Gminy Sopot wyznaczono 8 miejsc w których potencjalnie można zlokalizować system podziemnych lub półpodziemnych ogólnodostępnych śmietników przeznaczonych do segregacji odpadów. Np. przy planowanym Szpitalu Geriatrycznym vis a vis budynku 23 Marca 91 / grunt Gminy Sopot /, w pasie ul. 23 Marca przy 23 Marca 79 / grunt Gminy Sopot /, w rejonie 23 Marca 77D do użytku również dla budynku socjalnego przy ul. Zacisze / Sopot i jego Mieszkańcy w rankingach przedstawiani są jako najlepiej segregujący w Polsce. W poprzednich latach zgłoszony projekt nowoczesnej segregacji odpadów zgłoszony przez Mieszkańców Przylesia uzyskał najwięcej głosów w Sopocie w ramach projektów ogólnomiejskich. Nowoczesna segregacja odpadów może odbywać się w śmietnikach podziemnych lub półpodziemnych. Systemy te są coraz powszechniejsze ze względu na funkcjonalność i estetykę. Ponadto śmietniki takie są już zamontowane w Sopocie. ZOM Sopot jest przygotowany do ich obsługi. Ilość śmieci będzie przybywać. Produkujemy ich zdecydowanie mniej niż w krajach bardzie rozwiniętych. Unia Europejska ale i sama ochrona środowiska naturalnego wymaga od nas jeszcze skuteczniejszej segregacji. Nie należy do przyjemności mieszkanie w otoczeniu kilkunastu kontenerów na śmieci. Szczególnie gdy nie są systematycznie opróżniane a ponadto "poszukiwacze skarbów" w śmietnikach wybebeszają ich zawartość na całą okolicę śmietnika. Śmietniki podziemne eliminują również odór, hałas przy wrzucaniu np. szkła, ograniczają istotnie częstotliwość wywozu / mają do 5 m3 każdy np. na tworzywa sztuczne / a przez to i koszty transportu, zajmują mniej powierzchni, są estetyczne. Spółdzielnia deklaruje pokrycie wszystkich kosztów robót związanych z przygotowaniem terenu i montażem śmietników. Pokryjemy koszty transportu i uatrakcyjnienia terenu wokół śmietników po ich zamontowaniu. Ważna jest też kampania informacyjna. Spółdzielnia jest przygotowana do pokrycia 50% całkowitych kosztów powstania systemu na terenie osiedla i w bezpośredniej okolicy. Śmietniki proponowanego typu to przyszłość dla Sopotu.

Budowa systemu śmietników podziemnych lub półpodziemnych na ogólnodostępnej działce Gminy Sopot pomiędzy budynkami mieszkalnymi 23 Marca 98, 100, 102, 104, 106/108. System powinien się składać optymalnie z 4 pojemników - zgodnie z zasadami segregacji wprowadzonymi w Sopocie. Ogólnodostępna działka której właścicielem jest Gmina Sopot pomiędzy budynkami mieszkalnymi 23 Marca 98, 100, 102, 104, 106/108. Miejsce obecnego śmietnika nadziemnego - zasiek i ustawionych wolno 4 kontenerów na śmieci. Sopot i jego Mieszkańcy w rankingach przedstawiani są jako najlepiej segregujący w Polsce. (...) Ważna jest też kampania informacyjna. Wspólnoty wstępnie deklarują pokrycie do 50% całkowitych kosztów powstania systemu śmietników podziemnych w ich bezpośredniej okolicy. Zainteresowanie inicjatywą zgłosił również inwestor - deweloper budujący kamienicę mieszkalną przy ul. 23 Marca 98, Spółka BMC Sp. z o.o.

Montaż 300 stojaków rowerowych

469 40 tys. zł

Parkingi rowerowe w całym Mieście całe miasto Projekt zakłada montaż 300 stojaków rowerowych na obszarze całego Sopotu. Stanęły by one przy wejściach na plażę, w miejscach ważnych z punktu widzenia funkcjonowania miasta (rynki, przychodnie, duże sklepy, obiekty kultury itp.) oraz w miejscach wskazanych przez mieszkańców w konkursie internetowym. Umożliwi to bezpieczne pozostawienie roweru w niemal każdym miejscu w Sopocie, oraz wpłynie na popularyzację tej formy transportu.

Urząd SMS

402 100 tys. zł

Projekt „Urząd SMS” to mobilny system mający na celu ostrzeganie oraz informowanie o imprezach kulturalnych i sportowych, konsultacjach społecznych, zagrożeniach meteorologicznych, przetargach miejskich, opłatach lokalnych – czyli o wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących Miasta Sopot. Użytkownikami mogą być wszyscy posiadacze telefonu komórkowego. Głównym celem projektu jest ułatwienie kontaktu na linii Urząd Miasta Sopotu – Mieszkańcy (czyli największa wartość naszego miasta), zaoszczędzenie czasu obu stron, a dzięki wysokiej jakości przekazywanych informacji – zadowolenie użytkowników. Prosty i praktyczny. Takie rozwiązanie pod nazwą „Gminny Informator SMS” istnieje we Władysławowie i jest bardzo zachwalane przez mieszkańców dzięki swojej użyteczności.

Piramida linowa dla dzieci

400 60 tys. zł

Ustawienie linarium (przestrzennej zabawki dla dzieci do wspinaczki) na sopockiej plaży jako rozbudowa istniejącego placu zabaw. Linarium na plaży (podobne jak w Garnizonie w Gdańsku) plaża , do zdefiniowania, np. okolice mola (od strony Gdańska) lub w pobliżu istniejącego placu zabaw (Plaża Piratów) linarium wzorowane na tym z Garnizonu posłuży starszym dzieciom oraz dorosłym, plaża to jego idealna lokalizacja, pozwoli na aktywne spędzanie tam czasu przez cały rok. Dodatkową atrakcją, jest fakt, iż wspinając się ma się coraz lepszy i szerszy widok na morze i okolice.

Przy wejściu numer 17 na szerokiej plaży w miejscu tym w czasach mojej młodości stał metalowy prymitywny plac zabaw bardzo oblegany przez wszystkie dzieci z okolicy. Proponuję postawienie tam nowoczesnego urządzenia dla dzieci, pełniącego funkcję całorocznego placu zabaw, doskonale nadającego się na warunki plażowe jak i trwałego ze względu na swoją konstrukcję. To urządzenie to piramida linowa np. firmy Sinope. W całej Europie urządzenia tego typu cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieci a plaża w tym miejscu jest odpowiednio szeroka by takie urządzenie na niej postawić. Szacunkowy koszt urządzenia z montażem to 60.000 Wskazane miejsce realizacji jest nie możliwe gdyż plaża ta jest wydzierżawiona. Możliwe miejsce ustawienia takiej zabawki to rozbudowa istniejącego placu zabaw przy wejściu nr 15.

Montaż wind w przejściu podziemnym pod al. Niepodległości

ul. 1 Maja Małe Monte Cassino.

378 200 tys. zł.

Ułatwienie dostępu poprzez przebudowę istniejących przejść podziemnych. Monte Cassino (przejście stanowiące część deptaku pomiędzy nr 10,11 a nr 12,13 oraz przejście pod Al. Niepodległości) Opis stanu aktualnego. Aktualnie dostęp do górnej części deptaku tzw. małe Monte Cassino jest utrudniony przez mało przyjazne przejścia podziemne (od strony głównego ciągu deptaku Monte Cassino oraz Al. Niepodległości ). W przejściach generalnie jest ciemno i brudno, a mimo założonego monitoringu zdarzają się często przypadki wandalizmu. Przy przejściu od głównej części deptaku Monte Casino zamontowane są dwie windy, które miały ułatwić korzystanie z przejścia przez osoby niepełnosprawne i z wózkami dziecięcymi. Niestety windy bardzo często są niesprawne i wykorzystywane do załatwienia potrzeb fizjologicznych przez podejrzany element, co skutecznie zniechęca do korzystania z przejścia i pogłębia wykluczenie tej części deptaku (małe Monte Casino).Opis przedsięwzięcia. Modernizacja przejścia podziemnego (zarówno od strony Monte Cassino jak i al. Niepodległości) poprzez takie przeprojektowanie i przebudowanie wejścia do tunelu, które będzie zachęcało do odwiedzenia tzw. małego Monte Cassino. Przykładem podobnej realizacji istniejącej w Sopocie może być wejście do przejścia podziemnego pod al. Niepodległości od strony ul. Marynarzy w kierunku ul. Ignacego Krasińskiego. Należałoby przygotować w pierwszym etapie projekt przebudowy przejścia podziemnego wraz z odnowieniem wewnętrznej elewacji, wymianą oświetlenia tak by uczynić przejście bardziej przyjaznym dla przechodzących oraz poprawić jego estetykę. Następnie w drugim etapie zrealizować ten projekt. Rezultat wdrożenia projektu. Poprawa płynności ruchu pieszego pomiędzy główna częścią deptaku Monte Cassino a górną częścią deptaku tzw. małym Monte Cassino. Inwestycja pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału małego Monte Cassino. Realizacja projektu zachęci turystów i mieszkańców do korzystania z lokali gastronomicznych, sklepów oraz obiektów usługowych a także poprawi dostęp do przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w bezpośredniej bliskości małego Monte Cassino (trolejbusy, autobusy). Ułatwienie dostępu do mniej znanej części Monte Cassino uatrakcyjni ofertę miasta Sopot dla osób odwiedzających miasto jak również dla samych mieszkańców, wydłuży trasy spacerowe oraz poprawi rentowność lokalnych przedsiębiorców prowadzących tam działalność gospodarczą. Uwagi: Przejście pod tunelem PKP - niemożliwe do wykonania ze względu, iż jest to teren PKP. Tunel pod al. Niepodległości - przebudowa na rampę jest niemożliwa ze względu na możliwości terenowe (regulowane w przepisach max spadek pochylni wymaga dużo miejsca); inne rozwiązanie to budowa dwóch wind.

Organizacja zajęć sportowych z jogi

330 30 tys. zł.

Aktywność sportowa szansą dla twojego zdrowia - joga dla mieszkańców Sopotu Dla realizacji projektu potrzebna jest sala o wielkości 70-150m² z drewnianą podłogą (lub podobnym materiałem), na której uczestnicy mogliby rozłożyć maty do ćwiczeń. Któraś z sal należących do miasta Sopot: Mosir, Klub Żeglarski, Hipodrom itp. Projekt organizacji zajęć sportowych z jogi dla mieszkańców Sopotu a zwłaszcza dla osób starszych, ciężarnych, matek z dziećmi (potrzeba zorganizowania kącika dla dzieci z opieką na czas zajęć), bezrobotnych, osób po leczeniu nowotworowym oraz innych zainteresowanych chcących dbać o zdrowie. Joga ma niezliczone korzyści zdrowotne, poprawia samopoczucie, zwiększa elastyczność oraz świadomość ciała, wzmacnia mięśnie, uspokaja, uczy poprawnego oddechu i postawy ciała oraz daje pozytywną energię.

Budowa skateparku i pumptracku

319 500 tys.

Lokalizacja obiektu zostanie wybrana i zatwierdzona z pomocą urzędu miasta, by obiekt jak najlepiej komponował się do zabudowy Sopotu. Kreatywne oraz bezkolizyjne połączenie asfaltowego pumptrack'u oraz betonowego skatepark'u. Jedną z wizytówek Sopotu jest aktywny wypoczynek, Fuzja skatepark'u oraz pumptrack'u pozwalałby profesjonalistom jak i amatorom spędzać czynnie czas. Dzięki specjalnie zaprojektowanych przeszkodach, płynnie połączonych w całość, na terenie całego obiektu można poruszać się bez potrzeby odpychania się oraz pedałowania. Jest to idealne miejsce do organizowania zawodów różnej kategorii wiekowej, które dzięki rywalizacji sportowej, zmobilizują do rozwoju. Obszar na jakim miałby się znajdować to około 500 metrów kwadratowych, a cena w granicach od 400 do 500 tysięcy złotych. Uwagi: Prawdopodobnym terenem do realizacji będzie teren przy Ergo Arenie

100 nowych drzew na skarpie sopockiej.

284 20 tys. zł

skarpa sopocka wzdłuż ulicy Jana Winieckiego i Jana III Sobieskiego Celem projektu będzie usunięcie najbardziej schorowanych drzew na skarpie sopockiej wzdłuż ulic Jana Winieckiego i Jana III Sobieskiego oraz nasadzenie 100 nowych. Część buków porastających skarpę wydaje się mocno schorowana, próchniejąca i zamierająca. Drzewa są w podobnym wieku, brak jest młodszych które mogą "zająć ich miejsce". Konieczne są zatem nowe nasadzenia, które będą zastępowały te istniejące. Dodatkowo nowe drzewa mogą być urozmaiceniem istniejących poprzez nasadzenia buków w odmianie purpurowej oraz zwisającej. Przegląd i wymiana drzew na skarpie jest istotna z punktu widzenia zeszłorocznego, jesiennego tragicznego wypadku.

Myjnia mobilna pojemników na śmieci

271 550 tys. zł

Myjnia mobilna (preferowana) lub stacjonarna pojemników, może też pomieszczeń, gromadzenia odpadów z gospodarstw domowych. 1. Myjnia mobilna - pojazd może mieć swoją bazę w Zakładzie Oczyszczania Miasta 2. Myjnia stacjonarna - lokalizacja wg decyzji Urzędu Miasta Pojemniki, używane od wielu lat, są zanieczyszczane od wewnątrz różnymi brudami pochodzącymi z resztek płynów z wyrzucanych opakowań łączą się one z innymi substancjami oblepiając ścianki pojemników. Brudy nie usuwane gniją, fermentują, wydzielają smród, Stanowi to groźbę epidemiologiczną, zniechęca do korzystających do wchodzenia do w głąb pomieszczeń do dedykowanych pojemników. Śmieci wyrzucane gdziekolwiek brudzą pomieszczenie z pojemnikami.

Ustawienie tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci na terenie lasów komunalnych.

268 15 tys.

"Stop" olewaniu Lasu Komunalnego w Sopocie Lasy komunalne miasta Sopotu Las komunalny – czyścić!. Nie oglądać się na Leśnictwo. Ich interesuje wyłącznie drewno. Ekologię, ład przestrzenny, estetykę Parku Krajobrazowego (w tym Lasu Komunalnego w Sopocie) mają w czterech literach. Postuluję! 1 – zainstalować i opróżniać na alejkach kosze do śmieci (okolice Opery Leśnej, Łysej Góry, sanatorium Leśnik, stadionu lekkoatletycznego, stadionu Przylesie, itp.) . 2 – sprzątać las co tydzień z puszek , 3 – odsłonić schody w lesie z ziemi , liści i igliwia (niektóre są już niewidoczne). 4 – że o remoncie ławek nie wspomnę.

Remont schodów Jagiełły

257 1,5 mln zł

Piękne i zadbane schody Schody łączące ulicę Władysława Jagiełły z ulicą Sobieskiego. PORZĄDNY remont schodów (nie prowizorka, która została wykonana w 2014r.) oraz uruchomienie monitoringu z systemem kamer (który Pan Jacek Karnowski obiecał mieszkańcom ul. Jagiełły jeszcze w 2006r). Monitoring spełniłby rolę stróża i mobilizowałby grupy młodzieży imprezujące na powyższych schodach do dbania o miejsce i nie zaśmiecania go opróżnionymi butelkami po alkoholu. Powyższe działanie przysłużą się:
-mieszkańcom ul. Jagiełły oraz ul. Sobieskiego w najbliższej okolicy schodów
-turystom, korzystającym ze schodów.

Dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

242 50 tys.

Bardzo duża część dzieci ma obecnie różne problemy z postawą ciała. W naszej rodzinie w zasadzie każde z dzieci miało lub ma jakąś wadę postawy. W Przedszkolu nr 5 do którego uczęszczały nasze młodsze dzieci miały odbywać się zajęcia korekcyjne, ale ostatecznie ich nie było. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 7, której są uczniami, są prowadzone takie zajęcia, ale tylko dla klas drugich. I mimo, że nasz synek jest uczniem klasy drugiej i ma zaświadczenie lekarskie o potrzebie rehabilitacji, nie może z nich korzystać, bo odbywają się tylko raz w tygodniu, w czasie, gdy ma inne zajęcia. W tej szkole zajęcia prowadzone są rzeczywiście profesjonalnie. Mogę tak stwierdzić, gdyż nasza córka po roku tych zajęć na kontroli u lekarza rehabilitacji została oceniona jako „całkowicie wyprostowana”. Rodzice dzieci z wadami postawy wiedzą, że zarówno oczekiwanie na wizytę u lekarza ortopedy lub lekarza rehabilitacji, a następnie dowożenie dzieci na rehabilitację jest uciążliwe. A tego typu zajęcia powinny odbywać się systematycznie i przez dłuższy czas, a nie tylko np. 10 spotkań w ciągu dwóch tygodni jak to ma miejsce w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Polanki. Zorganizowanie gimnastyki korekcyjnej w każdym przedszkolu i szkole podstawowej w Sopocie i objęcie tymi zajęciami dzieci z wszystkich grup wiekowych z pewnością wpłynęłoby korzystnie na obecny i przyszły stan zdrowia dzieci. Zajęcia te musiałyby być prowadzone przez profesjonalnych rehabilitantów i w każdej placówce musiałby być kilka grup, aby każdy potrzebujący mógł brać w nich udział. Myślę, że taka inwestycja w zdrowie młodych Sopocian jest nie mniej ważna niż dodatkowa lekcja matematyki, czy języka obcego.

Mama w Sopocie

225 45 tys. zł

strona www.mamawsopocie. pl , sala do spotkań na terenie Sopotu Sopot jest wspaniałym kurortem o wysokim standardzie życia mieszkańców. Zaproponowany przeze mnie projekt skierowany jest do grupy młodych mam, które w Sopocie mieszkają i doskonale wpisuje się w prorodzinną politykę miasta. W ramach projektu Mama w Sopocie planuję m.in.: 1. Organizację Szkoły Rodzenia dla kobiet w ciąży na preferencyjnych, dofinansowanych z BO warunkach dla osób z kartą Sopociaka. Szkoła Rodzenia jest zaniedbaną przez NFZ działką pracy z wyszkolonym personelem medycznym. Popyt na nią jest duży jednak dostępność szkoleń ze względu na wysoki koszt i lokalizację poza Sopotem dla sopockich mam jest ograniczona. Szkoła Rodzenia jest wsparciem dla matek rodzących po raz pierwszy jak i dla tych, które po pierwszym porodzie chcą przez kolejny przejść lepiej, bardziej świadomie. Jest też doskonałą lekcją początkowej pielęgnacji noworodka zarówno dla mam jak i ojców. Sopot jako nowoczesna gmina, poprzez rozgłos medialny takiego wydarzenia, zyskałby na wizerunku sprzyjającego rodzinom miasta. W ramach Szkoły Rodzenia przewiduję cykl cotygodniowych zajęć (w obrębie pełnego kursu dla jednej matki - dziesięć spotkań) powtarzających się i zróżnicowanych tematycznie. Kobiety ze względu na cykliczne powtarzanie się tematów co 10 spotkań, mogą dołączyć do nich na każdym etapie. Szacunkowy koszt takich zajęć dla jednej osoby to 30zł. Ze względu na nawiązanie zobowiązania uczęszczania proponowałabym symboliczną opłatę w kwocie 5zł od uczestniczki (50zł za cały kurs) a reszta dofinansowana byłaby z BO. Dla mam spoza Sopotu zajęcia pełnopłatne. Wszelkie informację na temat kwot zajęć uzyskałam od Instytutu Rozwoju Psychoseksualnego w Gdyni, który przeprowadza tego rodzaju szkolenia we współpracy z położnymi. 1. Utworzenie strony ww.mamawsopocie.pl o charakterze informacyjno- szkoleniowym, dotyczącym wszystkiego co wiąże się z byciem mamą w Sopocie (wydarzenia, giełdy ubrań/zabawek, informacje o wydarzeniach dla dzieci, ranking miejsc przyjaznych dzieciom, współpraca z MOPS, Pracownią Pedagogiczno-Psychologiczną w Sopocie, UM). Administrator Aleksandra Gosk- koszt 0zł. Patronat UM Sopot-0zł. 2. Warsztaty z cyklu „Szkoła Radzenia od urodzenia” dla mam dzieci do lat 3. Podobnie jak w przypadku Szkoły Rodzenia są to warsztaty dofinansowane dla Sopocianek (karta Sopociaka) i pełnopłatne dla mam spoza Sopotu. Dokładny przebieg i cel warsztatów w załączniku. Realizacją warsztatów zająłby się ponownie Instytut Rozwoju 45 tys. zł

Uzupełnienie wyposażenia Sopoteki

189 52 tys. zł

Więcej stanowisk komputerowych w Sopotece (na 2. piętrze w kompleksie Dworca Głównego) Galeria kultury multimedialnej - Sopoteka w nowym kompleksie Dworca Głównego w Sopocie (poziom +2), ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot Sopoteka to wyjątkowa Galeria Kultury Multimedialnej w Sopocie, która oferuje książki, gry komputerowe, muzykę, audiobooki, e-booki i filmy. Działają w niej: wypożyczalnia, czytelnia i konsole do gry. Jest miejscem wystaw, warsztatów, koncertów i spotkań z różnymi ciekawymi osobowościami, artystami, pisarzami, muzykami, podróżnikami itd. Jest to przydatna strefa dla podróżnych oczekujących na pociągi, osób czytających książki oraz prasę, jaki i świetne miejsce do zabaw dla dzieci. Sporo osób korzysta ze stanowisk komputerowych (z dostępem do internetu), których jest kilkanaście, ale jak się okazuje: jest ich za mało, bo bardzo często, gdy chce się z nich skorzystać, to większość komputerów i tabletów jest już zajęta, a część sprzętów jest nieczynna lub zarezerwowana. Sopoteka ma taką przestrzeń, że warto byłoby zaopatrzyć to miejsce w więcej czynnych stanowisk komputerowych, bo chętnych do korzystania z nich na pewno nie zabraknie. :-)

Ustawienie tablic informacyjnych, śmietników oraz miejsca do czerpania wody na cmentarzu.

183 25 tys. zł

ZIELONY CMENTARZ Cmentarz Komunalny w Sopocie Projekt ma na celu podniesienie standardu naszego Cmentarza. Na Cmentarzu spoczywa kilka pokoleń Sopocian, w tym wielu bardzo znanych. Cmentarz powinien być wizytówką miasta bo to świadczy o naszej pamięci i szacunku do historii. Jadąc do Lwowa odwiedzamy cmentarz Orląt, w Wilnie cmentarz na Rosie a w Warszawie Powązki. Cmentarz w Sopocie też mógłby prócz miejsca pochówku pełnić rolę historyczno - edukacyjną , ale.... 1. Przy wejściu od strony ul. Malczewskiego przy Kaplicy ( mam nadzieję, że niedługo WYREMONTOWANEJ) powinny stanąć estetyczne tablice z dokładnym planem cmentarza z podziałem na rejony i informacjami o miejscu spoczynku ( jak również tablice indywidualne z informacjami ) znanych osób, których działalność miała wpływ na nasze miasto, województwo czy kraj. Takie tablice są przy niektórych kamienicach. 2. Koszmarne stare śmietniki powinny zostać zastąpione współczesnymi pojemnikami na odpady SEGREGOWANE- tak jak to ma miejsce na innych cmentarzach ( również na Cmentarzu Katolickim!!!). Sopot podobno przoduje w segregacji odpadów - na Cmentarzu zupełnie tego nie widać. 3. Miejsca czerpania wody też powinny zostać zmodernizowane, bo sterczące rury z kranikami przypominają III Świat- polecam Cmentarz Srebrzysko czy Witomiński - rozwiązania do zastosowania gotowe.Jeżeli zainwestujemy w ten Cmentarz to będzie go można polecać turystom do odwiedzania, bo jest to część historii Sopotu tak jak odremontowane kamienice, Grodzisko itp. - można wytyczyć po Cmentarzu Szlak z miejscami spoczynku znanych Sopocian. ZAINWESTUJMY W HISTORIĘ !!! Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Sopotu - każdy ma kogoś bliskiego na tym Cmentarzu i większość z nas tam spocznie.

Potańcówka dla Sopocian 50+

Domy Sąsiedzkie

176 80 tys. zł

Zorganizowanie potańcówek dla osób dojrzałych

Modernizacja ul. Mickiewicza etap I

od Andersa do nr 16

173 I etap 900 tys. zł Całość: 3,2 mln zł

Dzięki przebudowie zły stan zarówno nawierzchni tej drogi jak i chodnika zostanie wyremontowany. Jezdnia oraz chodniki zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej. Pozwoli to na wygodne i bezwypadkowe użytkowanie tego ciągu pieszo jezdnego przez licznych mieszkańców. Ze względu na sporą ilość osób mieszkających w pobliżu w znaczący sposób wpłynie to na poprawę ich komfort oraz estetykę okolicy.

Remont ul. Bolesława Chrobrego

od ul. Mieszka 1 do ul. Parkowej

167 ponad 1 mln zł

ul. Bolesława Chrobrego - remont jezdni remont jezdni , na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka 1 do skrzyżowania z ul. Parkową remont nawierzchni szczególnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Grunwaldzkiej po każdym nawet najmniejszym deszczu na ulicy utrzymują się kałuże , woda nie spływa do studzienek burzowych ale utrzymuje się na powierzchni jezdni . kierowcy muszą bardzo uważać , żeby nie ochlapać przechodniów .

Mama wraca do pracy

160 20 tys. zł

Zadanie: zrealizowanie cyklu szkoleń dla kobiet wychowujących dzieci, chcących podjąć lub zmienić aktywność zawodową. Cel szkolenia: nabycie przez uczestniczki umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz skutecznego przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych oraz rozwinięcie umiejętności autoprezentacji. Dodatkowym celem szkolenia jest zbudowanie sieci kontaktów wśród sopockich mam, poprzez zainicjowanie platformy komunikacji, dzięki której będą mogły wzajemnie się wspierać oraz wymieniać doświadczeniem. Cykl będzie składał się z trzech pięciogodzinnych spotkań (realizowanych w odstępach dwutygodniowych), dodatkowo każda uczestniczka będzie mogła skorzystać z jednorazowej indywidualnej dwugodzinnej konsultacji. W roku 2017 zrealizowane zostaną cztery cykle (jeden na kwartał). Szkolenia prowadzone będą przez mieszkańców Sopotu, ekspertów w dziedzinie rekrutacji, posiadających wieloletnie doświadczenie na trójmiejskim rynku pracy. Do zrealizowania zadania zapewniona musi być sala szkoleniowa (np. Sopocka Mediateka lub scena teatru BOTO) oraz miejsce do indywidualnych spotkań. Szacowany koszt na 2017 rok (bez uwzględnienia kosztów lokalu): 20 000 PLN.

Modernizacja ul. Zacisze - I etap

od Piaskowej do nr 16

120 I etap 960 tys. zł (projekt + realizacja) Całość 1,53 mln

Modernizacja ul. Zacisze Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej sześciokątnej tzw. trylinki, częściowo zalanej asfaltobetonem która jest nierówna oraz posiada ubytki. Pobliski chodnik zbudowany jest z starych płyt betonowych. Modernizacja zakłada wykonanie projektu oraz przebudowę, która pozwoli wykonać nowe nawierzchnie drogi oraz chodnika z kostki betonowej. W znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania, jak i bezpieczeństwo ciągu pieszo jezdnego. Uwagi: Pod głosowanie poddano I etap gdyż nie ma możliwości wykonania całości w ciągu jednego roku.

Renowacja Dębowej

102 1,75 mln

przebudowa chodników i ponowne ułożenie jezdni z kostki kamiennej. Jezdnia posiada nierówną nawierzchnię z kostki kamiennej, która zostanie rozebrana i ułożona na nowo, wraz z wykonaniem podbudowy. Powierzchnia chodnika z starych płyt betonowych będzie zastąpiona nową kostką betonową. Zapewni to wielu osobom wygodniejsze podróżowanie oraz okolicznym mieszkańcom w znaczący sposób ułatwi przemieszczanie zarówno pieszo jak i samochodami.

Przebudowa ul. Paderewskiego

81 540 tys. zł

Remont/naprawa chodników i jezdni ul. Paderewskiego Chodniki i jezdnia ul. Paderewskiego Chodniki i jezdnia od kilkudziesięciu lat są w opłakanym stanie. Projekt ma służyć mieszkańcom i użytkownikom i poprawić estetykę tej części Sopotu. W bezpośrednim sąsiedztwie wykonano już podobne prace np. ul. ul. Andersa, Abrahama. Uwagi: Projekt podobny do nr 78, tam tylko przebudowa chodnika. Pod głosowanie proponujemy poddać oba wnioski jeden w projektach ogólnomiejskich a drugi w lokalnych.

Sopot – kurort bez stresu

78 30 tys.

Czyli jak Sopocianie mogą nauczyć się redukować stres i poprawiać stan zdrowia. Sopot, różne lokalizacje ZAŁOŻENIA: Dzięki udziałowi w projekcie mieszkanki i mieszkańcy Sopotu/Brodwina/Przylesia: - będą lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami codziennego życia, - wzmocnią i poprawią swoje zdrowie i sprawność fizyczną, - zyskają nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, - poznają proste i zawsze dostępne techniki redukcji stresu, - odczują wzrost satysfakcji i radości w życiu. DZIAŁANIA: W trakcie roku szkolnego (styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) zaprosimy Mieszkanki i Mieszkańców Brodwina/Przylesia/Sopotu do udziału w regularnych cotygodniowych zajęciach obejmujących warsztaty, wykłady, ćwiczenia fizyczne (średnio ok. 4 godz./tydz). Podstawą programową zajęć jest profesjonalny amerykański Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności (MBSR – Mindfulness-Based StressReduction) stosowany w wielu klinikach i ośrodkach w USA na świecie, nakierowany na profilaktykę zdrowia, realizowany przez certyfikowanego nauczyciela Programu. W czasie zajęć uczestnicy poznają różne formy i techniki redukcji stresu oparte na uważności (mindfulness),w tym: uczą się technik relaksacji, wykonują łagodne ćwiczenia fizyczne, poznają techniki oddechowe poznają przyczyny odczuwanego stresu, otrzymują proste i zawsze dostępne narzędzia jak sobie lepiej radzić z codziennymi trudnościami. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) zaprosimy Sopocianki i Sopocian co niedzielę do udziału w opracowanych na podstawie ww. Programu zajęciach ruchowych (1,5 godz.) na trawniku w Parku Północnym. DLA KOGO: Dla dorosłych Mieszkanek i Mieszkańców Brodwina/Przylesia/Sopotu w każdym wieku poszukujących sposobów na wzmocnienie lub odzyskanie zdrowia, nowych, sprawdzonych sposobów redukcji stresu, a także dla osób potrzebujących chwili relaksu i odprężenia oraz poprawienia jakości swojego życia.

„Czytamy bajki dorosłym”

39 10 tys. zł

„Czytamy bajki dorosłym” – warsztaty inteligencji emocjonalnej dla rodziców pozwalające spojrzeć na świat oczyma dziecka. Sopot, w ramach projektu zostałaby wynajęta sala Szkoły Językowej Helen Doron, gdzie odbywałyby się warsztaty Proponujemy Państwu roczny cykl warsztatów dla rodziców, wprowadzający w złożony świat emocji dziecka oraz pozwalający zrozumieć psychologiczne problemy najmłodszych. Każde warsztaty rozpoczynałyby się wspólnym czytaniem wybranych „bajek” terapeutycznych, traktujących o konkretnych trudnościach z jakimi dzieci borykają się w swoim życiu. Książki te poruszają takie tematy jak: dziecięce lęki i niepokoje, trudności w przeżywaniu rozwodu rodziców, depresyjność rodzica, trudności w relacjach z rówieśnikami, przemoc (w rodzinie lub rówieśniczą), czy też doświadczanie niepowodzeń lub strat. Z naszego doświadczenia pracy z dziećmi i z rodzinami wynika, że rodzice często opatrznie rozumieją zachowania lub słowa dziecka. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami kiedy rodzic jest niepewny, zagubiony w swojej roli. Nierzadko jest to wynikiem niewiedzy na temat rozwoju dziecka oraz jego sposobu postrzegania świata. „Bajka” staje się swoistą bramą do świata uczuć dziecka, jego wewnętrznych przeżyć. Na jej bazie byłaby prowadzona dalsza część warsztatów, której celem jest lepsze zrozumienie świata psychologicznego dziecka, a co za tym idzie poprawa relacji rodzic-dziecko. Podczas warsztatów duży nacisk kładziony jest na edukację psychologiczną rodziców (rozumienie faz rozwoju dziecka, jego reakcji w kontekście danych wydarzeń, rozpoznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami). Dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu uczestników możemy mieć nadzieję na wzrost ich empatii, umiejętności odróżniania własnego świata przeżyć od świata dziecka. Poprawa zdolności do widzenia i rozpoznawania potrzeb dziecka, zaowocuje zaś umiejętnością reagowania na nie a także szukania adekwatnej pomocy gdy zajdzie taka potrzeba. Planujemy stworzenie 15 osobowej grupy potrzebujących tego typu wsparcia rodziców z Sopotu. Spotkania odbywałyby się cyklicznie raz w miesiącu, przez okres roku (z wykluczeniem miesięcy letni, czyli razem 10 spotkań). Czas trwania pojedynczego spotkania to 2,5 h. Warsztaty byłyby prowadzone przez dwie osoby – psychologów, psychoterapeutów, na co dzień zajmujących się pracą psychoterapeutyczną z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Równocześnie mogą być stworzone dwie-trzy grupy. Szacowany koszt całkowity projektu dla jednej grupy to 5 000 zł.

Okręg I

Doświetlenie przejść dla pieszych

369 250 tys. zł

Doświetlenie przejść dla pieszych (tak jak w gdańsku np. na ul. Myśliwskiej) - ul. Podjazd (przejście do dworca), przejścia na ul. Kościuszki, przy wszystkich wyjściach z dworca i SKM (3 przejścia dla pieszych), oraz na ul. Grunwaldzkiej i Powstańców Warszawy w miejscach najbardziej uczęszczanych)

Monitoring skweru

między Książąt Pomorskich i 3 Maja.

1B 230 80 tys. zł

Uwagi: projekt złożony w 3 wnioskach:

Objęcie monitoringiem skweru między ulicami Książąt Pomorskich i 3 Maja Skwer tzw. jordanek(fontanna i plac zabaw) pomiędzy ulicami: 3 Maja, Książąt Pomorskich, Kazimierza Wielkiego i Jana Sobieskiego. Projekt ma na celu przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom występującym na w/w terenie z bardzo wysoką częstotliwością. 90% z nich jest związane ze spożywaniem alkoholu. Jako lokator mieszkania komunalnego w budynku przy ul. 3 Maja 18A praktycznie codziennie obserwuję z okna spożycie alkoholu w miejscu przeznaczonym do zabaw i rekreacji licznych miejscowych dzieci. Następstwa tego procesu są klasyczne: oddawanie moczu (m.in. na placu zabaw), zakłócanie ciszy nocnej, śmiecenie oraz awantury.

Objęcie skweru monitoringiem jest niezbędne aby przerwać spotkania alkoholowe jakie odbywają się tu bardzo często. Do tego nocne krzyki bawiących się tutaj zarówno bezdomnych jak i miłośników taniego wina zakłócają ciszę nocną . Przy okazji na porządku dziennym i nocnym jest tutaj załatwianie potrzeb fizjologicznych przez pijących alkohol. Ponadto w roku szkolnym zbiera się tutaj na każdej przerwie młodzież z pobliskiego liceum na papierosie. W najbliższym czasie, w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r skwer wraz z fontanną poddany zostanie rewitalizacji, monitoring mógłby uchronić go przed dewastacją przez ww osoby. W przylegającym do skweru budynku komunalnym, mieszkają rodziny z małymi dziećmi, takie towarzystwo na pewno nie sprzyja rekreacji na placu zabaw a monitoring mógłby to zahamować.

Plac zabaw oraz przyległy teren rekreacyjny w parku jordanowskim między ulicami Książąt Pomorskich i 3 Maja Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych domów oraz wszystkich osób korzystających z placu zabaw i terenu rekreacyjnego w parku jordanowskim. Skwer obecnie jest miejscem spotkań młodzieży z pobliskiego Zespołu Szkół nr 1 w Sopocie. W ciągu dnia, w czasie każdej przerwy lekcyjnej park zamienia się w "palarnię pod chmurką". Popołudniami oraz wieczorami pojawią się natomiast osoby spożywające alkohol , które stwarzają realne niebezpieczeństwo, zakłócają ciszę nocną oraz zaśmiecają teren skweru. Często, zwłaszcza w sezonie letnim, mieszkańcy okolicznych domów wzywają straż miejską na interwencję. Wyżej wymienione sytuacje mają miejsce bezpośrednio pod oknami m.in mieszkańców bloku komunalnego przy ulicy 3 Maja 18a. Mając na uwadze fakt, iż w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego przeprowadzona zostanie rewitalizacja terenu skweru oraz odtworzone oczko wodne, warto dołożyć dodatkowych starań aby teren ten służył przede wszystkim tym, którzy w miłej i bezpiecznej atmosferze chcą spędzać czas ze swoimi rodzinami.

Zamek na placu zabaw w Parku

przy klubie Sfinks

1A 286 180 tys. zł

Powiększenie placu zabaw w Parku Północnym przy klubie Sfinks o zespół atrakcyjnych zabawek tworzących zamek

Rozbudowa siłowni na powietrzu w Parku Północnym

1A 233 25 tys. zł

Celem projektu jest umożliwienie większej ilości osób korzystanie z siłowni na wolnym powietrzu zlokalizowanej w Łazienkach Północnych. Obecnie często zdarza się, że niektóre osoby rezygnują z ćwiczeń z uwagi na "zatłoczenie" siłowni. Problem ten mógłby być rozwiązany poprzez umieszczenie na tym terenie dodatkowych urządzeń do ćwiczeń. Popularność tego miejsca sprawia również, że wskazane byłoby odnowienie istniejących urządzeń.

Remont boiska

miedzy Książąt Pomorskich i 3 Maja

1B 206 300 tys. zł

Odtworzenie oczka wodnego z fontanną i rewitalizacja przyległych terenów rekreacyjnych w parku jordanowskim między ulicami Książąt Pomorskich i 3 Maja - Etap II. Zieleniec z fontanną pomiędzy ulicami 3 Maja, Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich, Jana Sobieskiego Głównym elementem projektu ma być zamontowanie monitoringu oraz remont istniejącego boiska sportowego jako kolejny etap prac związanych z rewitalizacją zieleńca. Dotychczasowe prace sprawiły, że zieleniec cieszy się co raz większa popularnością osób w każdym wieku, w szczególności dzieci. Wykorzystywany jest plac zabaw oraz nowo zamontowana siłownia zewnętrzna. W II kwartale br planuje się modernizację fontanny (BO 2016). Brakującym elementem infrastruktury placu pozostaje remont boiska. Obecna asfaltowa nawierzchnia oraz uboga infrastruktura sportowa nie zachęcają do uprawiania sportu. Sukces wizerunkowy tego miejsca powoduje, że szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych grupy osób spożywają alkohol, zachowują się głośno, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, co jest szczególnie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. W godzinach lekcyjnych pobliskiej szkoły na terenie zieleńca uczniowie palą papierosy, czasami zachowując się głośno i wulgarnie. Dodatkowo na obiekcie boiska często odbywają się głośne libacje alkoholowe, a butelki tłuczone są na boiskowym asfalcie. Dlatego istotne jest zamontowanie monitoringu na placu, który poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, turystów oraz uchroni przed aktami wandalizmu wyposażenie placu. Uwagi: monitoring terenu uwzględniony w osobnej pozycji na karcie do głosowania patrz projekt nr 57

Remont chodników Sobieskiego

1B 194 480 tys. zł

Ulica Sobieskiego od ul. Pułaskiego do ul. Chopina to ścisłe centrum miasta. Obecny stan ulicy i chodnika to wstyd dla miasta. Odcinek od ul. Chrobrego do ul. 3-go Maja to bardzo zły stan drogi, prawego chodnika i umocnienia betonowego skarpy.

Naprawa ciągu komunikacyjnego

Boh. Monte Cassino z Kubacza

1B 185 240 tys. zł

Naprawa ciągu komunikacyjnego na działce 155/9 KM 23 łączącego ul. Boh. Monte Cassino z ul. Fr. Kubacza działka 155/9 KM23 łącząca ul. Boh. Monte Cassino z ul. Fr. Kubacza Naprawa ciągu komunikacyjnego na działce 155/9 KM 23 łączącego ul. Boh. Monte Cassino z ul. Fr. Kubacza służąca mieszkańcom Sopotu, okolicznych Wspólnot Mieszkaniowych, turystom, przyjezdnym, wczasowiczom, wszystkim osobom z kraju i również z zagranicy odwiedzającym Sopot. Remont ulicy i chodników, połączenia głównej ulicy sopockiej z ogólnodostępnym podwórkiem należącym do gminy, z którego korzystają dostawcy sklepów i restauracji położonych na ulicy Bohaterów Monte Cassino.

Naprawa chodników na Kazimierza Wielkiego

1B 181 100 tys. zł

Chodniki są bardzo zniszczone, krzywe. W tym rejonie mieszkają głównie starsi ludzie, którzy potykają się i przewracają. Latarnie są stare, bardzo wysokie, latem całkowicie ukryte w liściach drzew, nie spełniając funkcji oświetlenia ulic. Uwagi: wymiana oświetlenia ujęta w programie unijnym

Rewitalizacja parku i budowa siłowni zewnętrznej

Bitwy pod Płowcami i Na wydmach

1B 180 480 tys. zł

Powstanie pomysłu tego projektu wynika z faktu, że ten region Sopotu nie doczekał się jeszcze takiej przestrzeni. Przedstawiony przeze mnie projekt zakłada uporządkowanie terenu tego parku / lasku, przygotowanie dodatkowych alejek oraz postawienie kilku urządzeń siłowni zewnętrznej. Dodatkowym elementem mogłyby być stoliki z ławkami - by część rodziny mogła usiąść, a część odbyć trening na urządzeniach. Tym, co wyróżnia tę lokalizację od innych spośród najbliższego otoczenia jest przeznaczenie do uprawiania sportu, a także położenie w cieniu - w przeciwieństwie do odnowionego zbiornika retencyjnego. Miejsce to mogłoby służyć zarówno osobom aktywnie ćwiczącym, jak i rodzinom, które "chcą się poruszać", a także seniorom pragnącym zachować sprawność fizyczną.

Rewitalizacja chodnika 3 Maja

od ul. Kazimierza Wielkiego do posesji nr 26.

1B 165 300 tys. zł

Rewitalizacja chodnika wzdłuż ul. 3 Maja od ul. Władysława IV w dół do ul. Grunwaldzkiej zwłaszcza po stronie parzystej. Chodnik jest w fatalnym stanie. Po drugiej stronie w okolicach sklepu Lewiatan kawałek chodnika jest wymieniony. Ulica 3 Maja jest jedną z głównych ulic i traktu pieszego w stronę plaży. ul 3 Maja od Władysława IV do ul. Grunwaldzkiej po stronie parzystej Realizacja projektu ma z założenia służyć mieszkańcom oraz licznym pieszym turystom. Uwagi: ZDiZ wskazał iż możliwa jest realizacja zadania na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do posesji nr 26

Ustawienie ławek w parku północnym

wzdłuż trasy rolkarskiej

1A 130 30 tys. zł

Ławki w parku tor rolkowo-rowerowy Wzdłuż cudnej trasy dla rolkarzy brakuje chociaż kilku ławek. W licznych rozmowach zauważyłam, iż ich obecność byłaby mile widziana.

Naprawa nawierzchni placu przed kościołem św. Jerzego

1B 122 320 tys. zł

W ramach tego zadania należy:
• zrobić przegląd nawierzchni placu (który znajduje się pomiędzy wejściem do kościoła a zieleńcem), a także stopni schodów przy ul. Boh. Monte Cassino
• dokonać niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń

Odpowiedź na odwołanie: nie ma możliwości wymiany pojedynczych, uszkodzonych fragmentów nawierzchni gdyż nie ma możliwości zamówienia tego samego materiału z którego wykonana była nawierzchnia (brak materioału u producenta). W przypadku remontu konieczna jest wymiana całej nawierzchni.

Modernizacja chodnika Grunwaldzkiej

od ul. Na Wydmach do 3 Maja

1B 97 130 tys. zł

Stara nawierzchnia chodnika z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową z kostki betonowej. Poprawi to zarówno estetykę nawierzchni jak i komfort jej użytkowania. Bliskość morza dodatkowo wpływa na użytkowanie tego ciągu pieszego przez licznych turystów przybywających w sezonie do Sopotu. Zarówno im jak i okolicznym mieszkańcom ułatwi to poruszanie się i zwiększy jego bezpieczeństwo.

Strefa Pieszych na Placu Rybaków

1B 91 60 tys. zł

Wyłączenie ruchu kołowego przez Plac Rybaków. Rewitalizacja zieleni, adaptacja dróg na deptak. Pod głosowanie można poddano rewitalizację zieleni. Kwestię wyłączenia z ruchu przekazano do komisji inżynierii do rozpatrzenia.

Naprawa chodnika Sępia

od Pensjonatu Maryla do Aqua Parku.

1A 46 145 tys. zł

1.Naprawa chodnika na ulicy Sępia od Pensjonatu Maryla do Aqua Parku - piesza trasa bardzo niebezpieczna Pas nadmorski ulica Sępia -chodnik Wymiana nawierzchni dla ciągu pieszego

Okręg II

Przebudowa chodników Władysława IV

od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna

2A 277 325 tys. zł

Proponuję, aby w ramach kontynuacji remontu ul. Wł. Łokietka wyremontować chodniki od ul. Jana z Kolna do ul. Langiewicza oraz dokończyć remont chodnika na ul. Władysława IV od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna. Są to bardzo uczęszczane trasy przez mieszkańców, (których coraz więcej przez nowo wybudowane osiedla) oraz przez osoby odwiedzające Ergo Arenę.

Naprawa schodów

Kopernika Wybickiego Abrahama

2B 276 84 tys. zł

Naprawa schodów w lesie i uporządkowanie dojścia z ulicy Kopernika przez ulicę Wybickiego do ulicy Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu Seniora Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów leśnych, będących własnością gminy (sprawdziłam w Wydziale Geodezji UM Sopot) znajdujących się w okolicy Stadionu Lekkoatletycznego i łączących ulicę Wybickiego i Abrahama. Teren ten jest bardzo zaniedbany – dokumentacja zdjęciowa – a jest, właściwie, jedynym przejściem do kościoła św. Bernarda znajdującego się przy ulicy Abrahama i do Domu Seniora, np. na rehabilitację, znajdującego się na ul. Mickiewicza. Większość mieszkańców tej dzielnicy jest osobami w podeszłym wieku i ma wielkie trudności z pokonaniem tej drogi (czasami się zdarza, że członkowie rodzin podwożą samochodem starsze osoby do tych obiektów, objeżdżając dużą cześć Sopotu, ale to nie jest rozwiązanie). Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie – niech się wypowiedzą fachowcy), poręcze, usunąć korzenie, kamienie, głazy, uzupełnić schody z drugiego dojścia, sprawdzić oświetlenie, wykonać odpowiednie dojście z ulicy Wybickiego i z ulicy Abrahama do ścieżek leśnych. To nie jest wielki koszt zrealizowania tego projektu.

Wyniesione skrzyżowanie Władysława IV z Jana z Kolna

2A 240 190 tys. zł

Budowa wyniesionego skrzyżowania w miejscu istniejącego pozwoli na bezpieczne i bezwypadkowe pokonywanie tego przecięcia dróg pieszym, samochodom i rowerzystom. Wykonane zostanie ono z kostki betonowej z wydzielonymi pasami przejść dla pieszych.

Przebudowa chodników Wł. Łokietka

od Jana z Kolna do Langiewicza

2A 230 150 tys. zł

jw. - projekt rozdzielono na dwa od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna i od Jana z Kolna do Langiewicza

Remont nawierzchni dojazdu na stadion

2B 220 120 tys. zł

Uporządkowanie dojazdu od ul. Wybickiego do wejścia na Stadion Lekkoatletyczny i uporządkowanie terenu wokół Stadionu Lekkoatletycznego Płyty dojazdu od ul. Wybickiego do wejścia na Stadion Lekkoatletyczny są tak uszkodzone, że każdy pojazd wydaje takie odgłosy jakby to był wybuch wulkanu, a na dodatek trzęsą się wszystkie ściany, okna okolicznych budynków, a śpiące dzieci (i dorośli) zrywają się z łóżek. Hałas jest tak niesamowity, że coraz trudniej to wytrzymać. Nie jest wielkim kosztem wykonanie odpowiedniej nawierzchni dla niedużej inwestycji.

Wymiana lewej strony chodnika ul. Armii Krajowej

od Reja do ul. Kochanowskiego

2B 203 130 tys. zł

Wymiana lub naprawa (!) chodnika lewa strona ul. Armii Krajowej na odcinku od Reja do ul. Kochanowskiego

Modernizacja dojścia z Wybickiego do lasu

2B 198 180 tys. zł

Wykonanie wygodnego dojścia od Wybickiego przy Stadionie Lekkoatletycznym przez las do ulicy Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu Seniora Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów leśnych, będących własnością gminy (sprawdziłam w Wydziale Geodezji UM Sopot) znajdujących się w okolicy Stadionu Lekkoatletycznego i łączących ulicę Wybickiego i Abrahama. Teren ten jest bardzo zaniedbany – dokumentacja zdjęciowa – a jest, właściwie, jedynym przejściem do kościoła św. Bernarda znajdującego się przy ulicy Abrahama i do Domu Seniora, np. na rehabilitację, znajdującego się na ul. Mickiewicza. Większość mieszkańców tej dzielnicy jest osobami w podeszłym wieku i ma wielkie trudności z pokonaniem tej drogi (czasami się zdarza, że członkowie rodzin podwożą samochodem starsze osoby do tych obiektów, objeżdżając dużą cześć Sopotu, ale to nie jest rozwiązanie). Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie – niech się wypowiedzą fachowcy), poręcze, usunąć korzenie, kamienie, głazy, uzupełnić schody z drugiego dojścia, sprawdzić oświetlenie, wykonać odpowiednie dojście z ulicy Wybickiego i z ulicy Abrahama do ścieżek leśnych. To nie jest wielki koszt zrealizowania tego projektu.

Nowe boisko do koszykówki

między Al. Niepodległości, a blokiem nr 694

2B 179 280 tys. zł

Teren osiedla NSM Sopot Dolny, między blokami Al. Niepodległości 690 i 694, za parkingiem. Na osiedlu NSM Sopot Dolny jest coraz więcej młodych osób, widać zmianę pokolenia. Na terenie osiedla jest już spory plac zabaw dla najmłodszych. Teren wskazany w lokalizacji nadaje się idealnie na małe boisko tartanowe do koszykówki (rozmiar podobny do tego przy Ergo Arenie). Z boiska korzystaliby wszyscy mieszkańcy osiedla i okolic, chcący aktywnie spędzić czas, grając w koszykówkę.

Modernizacja chodników ul. Paderewskiego

2B 57 240 tys. zł

Zniszczone chodniki z starych płyt betonowych zostaną rozebrane. Nowe chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej. Przebudowa pozwoli odnowić mocno wyeksploatowaną nawierzchnię chodnika oraz przyczyni się do dostosowania go do wygodnego i bezpiecznego poruszania się po nim.

Okręg III

Renowacja przejścia pod ul. Niepodległości w ciągu ulicy 1 Maja.

3B 293 30 tys.

Odnowienie i zakonserwowanie murali, lepsze oświetlenie, zakaz handlu, ewentualny monitoring przejścia.

Modernizacja i uatrakcyjnienie Bohaterów Monte Cassino

pomiędzy przejściami podziemnymi

3B 295 30 tys. zł

Zwracam się z prośbą o modernizację i uatrakcyjnienie ciągu pieszego ul. Bohaterów Monte Cassino pomiędzy przejściami podziemnymi tj. torem kolejowym a al. Niepodległości. Wnoszę o ustawienie ławek (były dwie, ale znikły), zasadzenie gazonów kwiatowych oraz postawienie pojemników na śmieci.

Zrealizowano w 2018.

Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie "Morskie Oko"

3B 245 35 tys. zł

Siłownie plenerowe Park Północny, Park Południowy, W pobliżu stawu "Morskie Oko" Celem byłoby zainstalowanie w paru miejscach miasta po kilka rządzeń do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu. Urządzenia miałyby służyć mieszkańcom i turystom w wieku od dzieci do seniorów a nawet osobom niepełnosprawnym. Widziałem takie siłownie plenerowe w dużych miastach jak Szczecin czy Toruń ale tez w mniejszych np. Ciechocinek. Cieszyły się one dużą popularnością. Uwagi: W Parku Południowym nie ma miejsca na budowę siłowni, pod uwagę zostały wzięte pozostałe lokalizacje).

Doposażenie boiska przy Mickiewicza 49

3B 221 60 tys. zł

Zwiększenie ilości sprzętów do zabawy dla dzieci, ławek, koszy na śmieci i sprzętów do ćwiczeń na siłowni na świeżym powietrzu, "ścieżka zdrowia" na boisku, ustawienie miejsca do grillowania oraz linarium dla dzieci na osiedlu Mickiewicza. Nowe urządzenia dla dzieci i dorosłych (linarium, stół do ping ponga) na boisku przy ul. Mickiewicza boisko przy ul. Mickiewicza 49 Montaż linarium dla starszych dzieci oraz stołu do ping ponga. Starsze dzieci szybko opanowały sprawne wykorzystywanie ustawionych w ubiegłym roku urządzeń sprawnościowych. Zainstalowano wtedy równoważnie i drążki do przewrotów i podciągania (podciągać się na nich mogą jednak tylko mniejsze dzieci). Starsze dzieci szukają na boisku i w jego okolicy okazji do wspinania. Wchodzą i siadają na urządzeniach dla dorosłych i na jabłoni rosnącej przy furtce. Same mówią, że brakuje im czegoś, na co można wejść i najlepiej jeszcze usiąść. Stół do ping ponga miałby służyć wszystkim od najmłodszych do seniorów. Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla i okolicznych domów – są to przede wszystkim dzieci z rodzicami oraz młodzież.

Projekt połączony z projektem nr 15 Zwiększenie ilości: sprzętów do zabawy dla dzieci, ławek, koszy na śmieci i sprzętów do ćwiczeń na siłowni na świeżym powietrzu, "ścieżka zdrowia" na boisku + miejsce do grillowania + monitoring na Osiedlu Adama Mickiewicza Boisko na Osiedlu Mickiewicza przy ul. Adama Mickiewicza w Sopocie Inwestycję związaną z przebudową boiska na osiedlu Mickiewicza mieszkańcy wybrali w głosowaniu w 2014 roku. Jednakże (bez informowania mieszkańców) wycofano z realizacji ten projekt. Do tej pory uporządkowano tylko skarpę przy boisku, stworzono mały plac zabaw z ławeczkami, a także siłownię na świeżym powietrzu. Nie wymieniono jednak (o co najbardziej zabiegali mieszkańcy) samej nawierzchni boiska. Okazało się, że sprawa ma związek z rozbudową Domu Pomocy Społecznej obok boiska. Pojawiły się głosy, że część osób korzystających z niego wymaga stałej, całodobowej opieki, a takich możliwości w chwili obecnej w Sopocie nie ma. Nie można podobno wyremontować samego boiska dopóki nie powstanie koncepcja, która określi, gdzie i w którym miejscu pojawi się nowy budynek (rzekomo konkurs na stworzenie tej koncepcji ma zostać rozpisany w pierwszej połowie 2016 roku, a gdy zostanie rozstrzygnięty, urzędnicy podejmą decyzję o ostatecznym wyglądzie nowego boiska i jego remoncie). Ta sprawa może się jednak przeciągnąć w czasie, więc warto pomyśleć o tym, aby za tyle lat oczekiwania mieszkańców na remont wyjątkowo zaniedbanego, szpetnego boiska znów zainwestować przynajmniej w kolejne sprzęty do zabawy dla dzieci, ławeczki, kosze na śmieci oraz sprzęty do ćwiczeń dla wszystkich korzystających z siłowni na świeżym powietrzu. Mieszkańcy wnioskują zatem m.in. o: "ścieżkę zdrowia", miejsce do grillowania oraz monitoring na Osiedlu Adama Mickiewicza.

Renowacja zegara na budynku II LO

3B 205 30 tys. zł

Renowacja zabytkowego zegara na elewacji frontowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Budynek na Al. Niepodległości 751, w którym mieści się II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Zabytkowy zegar na frontowej ścianie obiektu, umiejscowiony u szczytu elewacji. Dostęp do zegara (mechanizmu) z wnętrza budynku szkoły (strych). Celem projektu jest odrestaurowanie i naprawa zabytkowego zegara znajdującego się na elewacji frontowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz wyeksponowanie go poprzez zamontowanie dedykowanego systemu podświetlającego. Pozwoliłoby to wzbogacić listę sopockich zabytków o kolejną atrakcję turystyczną, co znalazłoby potwierdzenie na tablicy informacyjnej zawierającej opis zegara, a także informacje o przeprowadzonej renowacji. Zegar jest bardzo dobrze widoczny od strony wyjazdu z ulicy Ignacego Krasickiego oraz przystanku, który znajduje się po drugiej stronie Al. Niepodległości i komunikuje kilka linii autobusowych. Al. Niepodległości jest ulicą przelotową, biegnącą przez cały Sopot, dzięki czemu zegar (również oświetlony w nocy) staje się zabytkową atrakcją, co ważne – jednocześnie funkcjonalną, dla wielu Sopocian i podróżnych przejeżdżających przez miasto. W pobliżu znajduje się przejście podziemne na perony SKM i PKP, co powoduje, iż w okolicy budynku II LO przemieszcza się znaczna liczba osób. Sam budynek, na którym znajduje się zabytkowy zegar, liczy ponad 110 lat. Szacunkowy koszt renowacji to 15 tys. złotych. Planowane działania: 1. Przygotowanie programu prac konserwatorskich w oparciu o istniejący projekt kompleksowej renowacji elewacji budynku II LO oraz uzgodnienie go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 2. Wybór wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia do renowacji zabytków zgodnie z procedurami określonymi przez PZP. 3. Realizacja uzgodnionego programu prac konserwatorskich pod nadzorem konserwatorskim.

Uporządkowanie i estetyzacja terenu zielonego

Armii Krajowej Niepodległości przy wjeździe do Sopotu od strony Gdyni

188 220 tys. zł

Wykonanie inwentaryzacji i projektu zagospodarowania do przeprowadzenia późniejszej inwestycji.

Modernizacja chodnika ul. 23 Marca

przy sanatorium „Leśnik”

3A 176 35 tys. zł

Istniejący chodnik znajdujący się przy przystanku autobusowym utrudnia, ze względu na zbyt dużą wysokość w stosunku do jezdni poprawne wjeżdżanie autobusom. Zostanie on rozebrany i dostosowany wysokością, wraz z wymianą nawierzchni na nową.

Remont i modernizacja ul. Moniuszki - I etap:

3B 170 Chodnik koszt około 180 tys. zł

Remont i modernizacja ul. Moniuszki ze szczególnym uwzględnieniem drogi dojazdowej do numerów 3,5 i 7 oraz wykonaniem oświetlenia ul. Moniuszki Projekt dotyczy remontu ulicy Moniuszki wraz z chodnikami a w szczególności części ulicy Moniuszki prowadzącej do numerów 3,5 i 7 (wąskiej uliczki) wraz z budową oświetlenia w tej części ulicy Moniuszki i remontem schodów łączących ul. Moniuszki. Remont ul. Moniuszki pojawiał się w różnych planach od dawna. Z ostatnich ustaleń wynikało, że miał on zostać przeprowadzony zaraz po zakończeniu inwestycji remontu Opery Leśnej i zagospodarowywania terenu przy Stawie Nowowiejskiego czyli tzw. Morskiego Oka, o którym mowa jest już od ponad dekady. Pierwsza z wymienionych inwestycji została zakończona w lipcu 2012 roku a jej realizacja ostatecznie zrujnowała stan ulicy Moniuszki ze względu na dużą ilość ciężkiego sprzętu budowlanego, który jeździł tamtędy podczas remontu Opery Leśnej i trasy ewakuacyjnej z Opery Leśnej. Natomiast jeśli chodzi o ulice dojazdową do numerów 3,5 i 7, droga stromo prowadząca do Wzgórza Olimpijskiego ulica ta nigdy nie była remontowana co znamienne tak naprawdę nigdy nie została nawet wykonana. Wytoczona na miejscu dawnej ścieżki leśnej, poszerzona i utwardzona ok. 1908 roku. Jej stan pogorszył się w ostatnim czasie z uwagi na remont zbiornika wody "Wzgórze Trzech Gracji" w lesie pomiędzy ulicami Herberta i Moniuszki. Ulica ta nie jest przystosowana do przejazdu ciężkiego sprzętu. Realizacja tego projektu jest bardzo ważna dla mieszkańców tej ulicy oraz turystów podążających do Opery Leśnej i Cmentarza Wojennego. Jest to teren bardzo popularny jako teren do spacerów. Ulica znajduje się na trasie należącej do ścieżek o nazwie Sopockie Szlaki Spacerowe. Tu szlak brązowy spacerowy łączy się z czarnym turystycznym. Jest to najczęściej odwiedzana poza pasażem nadmorskim i ul. Bohaterów Monte Cassino część Sopotu. Z uwagi na lokalizację Cmentarza Wojennego jest to trasa przebywana przez liczne delegacje składające hołd poległym w obronie Sopotu. Na marginesie należy dodać, że Pomnik, który stoi u stóp Wzgórza Olimpijskiego przy ul. Moniuszki poświęcony Żołnierzom Armii Radzieckiej – obrzydliwa betonowa płyta, obsmarowany białą farbą uwłacza godności bohaterów, których ma upamiętniać, nie spełnia żadnej funkcji, której pomnik ma służyć, jest miejscem spotkań miejscowych alkoholików i narkomanów, a swoją szpetotą budzi przerażenie zagranicznych gości, którzy mijają go w drodze do Opery Leśnej (załączona fotografia). Stan techniczny całej ulicy w tym schodów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Przemieszczanie się ciemną ulicą jest nie tylko... Uwagi: inwestycję podzielono na etapy. I etap który jako pierwszy należy poddać pod głosowanie obejmowałby wykonanie projektu na schody, drogę i oświetlenie. Chodnik możliwy do wykonania.

Plac zabaw przy Okrężnej

3A 165 350 tys.

Głównym założeniem projektu jest powiększenie placu zabaw przy ul. Okrężnej o nieużytkowany fragment terenu pomiędzy istniejącym placem, a teren osiedla Invest Komfort. Teren ten od momentu oddzielenia się przez osiedle Invest Komfort nie jest w żaden sposób użytkowany. Pojawia się tam coraz więcej samosiejek oraz jest to miejsce regularnego wyrzucania śmieci przez amatorów procentów „pod chmurką”. Niewielkim nakładem pracy można by ten teren przyłączyć do istniejącego placu zabaw. Prace do wykonania: - połączenie istniejącego ogrodzenia placu z ogrodzeniem Invest Komfortu celem odcięcia od zwierząt wbiegających na plac od strony Al. Niepodległości; - wycięcie samosiejek, uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie ciągów komunikacyjnych; - montaż atrakcji dla dzieci, ławek, ewentualnie siłownia na otwartym powietrzu; - demontaż istniejącego wygorzenia, które w żaden sposób nie jest barierą od strony Al. Niepodległości; - utwardzenie zejścia w kierunku Al. Niepodległości. Dodatkowym udogodnieniem byłby montaż oświetlenia na placu zabaw, co umożliwiłoby dłuższe z niego korzystanie oraz zniechęciło by niepowołane osoby do przebywania na tym placu.

Uwagi projekt połączony z projektem nr. 20 Siłownia plenerowa dla osób dorosłych usytuowana na placu zabaw przy ul. Okrężnej w Sopocie Sopot ul. Okrężna ( plac zabaw dla dzieci) Główne założenia projektu to: profilaktyka chorób układu krążenia, układu kostno-stawowego, redukcja stresu i zwalczanie otyłości, zatem poprawa kondycji fizycznej . Działania to wyposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej w urządzenia do ćwiczeń w plenerze. Odbiorcami projektu będą rodzice dzieci korzystających z placu zabaw, mieszkańcy ul . Okrężnej i okolic, a także przybywający na punkt widokowy liczni turyści.

Zrealizowano w 2018.

Kontynuacja zagospodarowania placu

Malczewskiego 19A, 11A, 21, 18

3A 162 50 tys. zł

ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci, wykonanie drogi dojazdowej Kontynuacja zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego 19A, 11A, 21, 19 Plac zabaw dla dzieci na nowym zielonym skwerze, oświetlenie skweru, droga dojazdowa od ul. Malczewskiego do placu i dalsze zagospodarowanie placu. Uwagi: Realizacja całej drogi to koszt 1,2 mln (konieczność budowy sieci, kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Do realizacji możliwe ustawienie niewielkiego placu zabaw, wykonanie drogi dojazdowej (wymiana trylinki) oraz wyrównanie placu. Odpowiedź na odwołanie: na prośbę wnioskodawcy dopisano do projektu ustawienie urządzeń do ćwiczeń (1-2 szt.) dla dorosłych.

Ustawienie większej ilości koszy na śmieci

przy ulicy 23 Marca

3A 158 9 tys. zł

Chodnik przylegający do posesji ul. 23 Marca Brak koszy powoduje zaśmiecanie chodnika częściej używanego

Ustawienie koszy na leśnej ścieżce

Mickiewicza kościół Św. Bernarda Abrahama ścieżka treningowa

3B 158 30 tys. zł

Ustawienie koszy na leśnej ścieżce pomiędzy Mickiewicza a kościołem Św. Bernarda i dalej przy wylocie ul. Abrahama i ścieżce treningowej. Szerszym zagadnieniem jest również ustawienie w całym mieście, a szczególnie w miejscach uczęszczanych przez właścicieli psów, dystrybutorów torebek za psie kupy (jak w Gdyni) leśna ścieżka pomiędzy ul. Mickiewicza (na tyłach od numeru 13, 15) a kościołem Św. Bernarda i dalej przy wylocie ul. Abrahama i ścieżka treningowa, za ul. Struga Lokalizacja projektu to bardzo uczęszczana trasa spacerów z psami i , niestety, jest pełna psich odchodów. To również ścieżka uczęszczana przez spacerowiczów i wiernych, idących do kościoła, niestety brak śmietników nie zachęca właścicieli psów do sprzątania po nich i teren ten jest po prostu brudny, a ryzyko wdepnięcia w kupę bardzo wysokie. Posłuży wszystkim mieszkańcom tej dzielnicy oraz spacerującym. Natomiast dystrybutory torebek na psie odchody (bezpłatne, finansowane częściowo przynajmniej z podatku od psów), przysłużą się do edukowania właścicieli psów i może choć w części, rozwiążą problem psich kup na chodnikach i trawnikach.

Monitoring na osiedlu Mickiewicza

realizacja razem ze spółdzielnią mieszkaniową.

3B 143 15 tys. zł

Uwagi: Projekt połączono z projektem nr 55 pod względem doposażenia boiska przy DPS, Oddzielono monitoring osiedla jako osobny punkt z uwagi na inne miejsce i charakter inwestycji. Monitoring zostanie poddany pod głosowanie jeśli spółdzielnia mieszkaniowa wyrazi zgodę.

Renowacja placu przy ul. 1 Maja

3B 143 35 tys. zł

pielęgnacja zieleni, naprawa małej architektury. Renowacja placu przy ul. 1 Maja Proszę o renowację placu przy ul. 1 Maja tj. za przejściem podziemnym al. Niepodległości (brak oczyszczania, pielenia dwu nasadzeń), gdzie urzędują bezdomni utrudniając odpoczynek ludziom idącym na spacer w kierunku Opery Leśnej.

Remont przejścia

między Armii Krajowej a al. Niepodległości 832-836

3B 135 ok 150 tys zł

Przejście między Armii Krajowej a al. Niepodległości 832-836 Należy do miasta - brak chodnika (nierówne kamienie są w małej części ulicy).

Osiedlowy skwerek rekreacyjny 23 Marca

3B 124 85 tys. zł.

Ulica 23 Marca, plac (teren należący do gminy) między blokami 100, 102, 106, 108. Kiedyś był tu płac zabaw. Była piaskownica, drabinki. Obecnie jest brzydki, niewykorzystany, rozjeżdżony przez samochody. Kierowcy zrobili sobie z niego dziki przydomowy parking. My mieszkańcy wspólnoty bloku nr 100 występowaliśmy do pozostałych wspólnot otaczających płac z propozycją o wspólne zagospodarowanie placu i zlikwidowanie nielegalnego parkingu, lecz skończyło się tylko na rozmowach. Ponieważ teren nie należy do żadnej wspólnoty, nikt też nie chce inwestować we wspólne koszty. Ponieważ w naszych blokach mieszka dużo ludzi starszych, wiec nasza propozycja jest taka, aby zrobić w tym miejscu mały, zaciszny, osiedlowy płac rekreacyjny z 2-3 ławkami plus np. jakieś drabinki i zjeżdżalnia dla dzieci. Każda wspólnota liczy każdy wydany grosz i nie bardzo kwapi się do wspólnego przedsięwzięcia, tak jak nie możemy dogadać się co do zabudowy śmietnika, natomiast dla budżetu miasta jest to niewielki koszt, a efekt może być zachwycający. Uwagi: Po konsultacji z mieszkańcami ustalono, iż projekt dotyczyć ma zasadniczo utworzenia przestrzeni rekreacyjnej w zamian z istniejący w tym miejscu dziki parking. Ponieważ najbliższy plac zabaw oddalony jest o 100m dlatego ZDiZ zaproponuje jak mógłby wyglądać skwer po rewitalizacji uwzględniający zarówno zieleń jak i urządzenia wypoczynkowe. Natomiast wnioskodawcy odstąpili od ustawienia w tym miejscu urządzeń zabawowych.

Utwardzenie przejścia między ul. Piaskową a Moniuszki

3B 111 Koszt utwardzenia kruszywem łamanym ok. 60 tys.

Utwardzenie nawierzchni i oświetlenie wygodnego skrótu pomiędzy Przylesiem a centrum Sopotu a także ścieżka spacerowa nad staw Morskie Oko. Uwagi: pod głosowanie może być poddane tylko utwardzenie ścieżki gdyż nie jest możliwe ułożenie oświetlenia.

Odtworzenie napisu na pomniku Otto Gericke

Żeromskiego

3B 79 15 tys. zł

Odtworzyć napis na pomniku Otto Gericke na końcu ul. Żeromskiego (wejście do lasu) koniec ul. Żeromskiego, Wilczy Jar, początek Alei Daglezjowej (za garażami ul. Żeromskiego 41) Na cześć Przewodniczącego Komisji Upiększania Sopotu mieszkańcy w podzięce wystawili mu pamiątkową tablicę wykutą w głazie polodowcowym w towarzystwie 2-óch mniejszych głazów w roku Jego śmierci – 1933. Po wojnie zacierając ślady niemieckie w odwiecznie słowiańskim Sopocie tablicę skuto. W latach 80-tych harcerze próbowali ją „regenerować” przy pomocy farby olejnej. Czas tego zasłużonego na miarę burmistrza Kollatha sopockiego działacza przywrócić sopockiej pamięci niemal bez kosztowo (kamień pomnikowy stoi i czeka).

Wykonanie schodów przy murze oporowym przy Malczewskiego

3A 80 90 tys. zł

Wykonanie schodów przy murze oporowym, w publicznym ciągu pieszym prowadzącym od ul. Malczewskiego pomiędzy budynkami Malczewskiego 19A i Malczewskiego 23A do ciągu spacerowego przez Wzgórze Augusty do Osiedla Kraszewskiego na działce 90/2, arkusz mapy ewidencyjnej nr 13, KW 610, właściciel Gmina-Miasto Sopot, schody bezpośrednio przylegają do dziaełk 89 i 90/2, a wchodzi się na nie z działki 30/13 Aktualnie w tym miejscu istnieją stare schody betonowe. Ich stan techniczny jest bardzo zły, poszczególne stopnie są wyszczerbione, zjazd dla wózków jest połamany. Stopnie mają różną wysokość, a wielokrotnie doraźne uzupełnianie betonu sprawiło, że są bardzo nierówne i niebezpieczne. Schody, które są konstrukcją monolityczną są podmyte, co było widać przez dziurę w jednym ze stopni. Pod schodami znajduje się pustka, a więc nie mają one podparcia, co grozi ich zawaleniem. Projekt wskazuje na konieczność wykonania nowych schodów składających się z dwóch odrębnych biegów (zaznaczonych na mapce) ze zjazdami dla wózków i poręczami. Schody te są elementem publicznego ciągu pieszego i spacerowego prowadzącego przez Wzgórze Augusty na osiedle Kraszewskiego. W ramach Budżetu Obywatelskiego na trasie tego ciągu spacerowego (w odległości kilkunastu metrów od zgłaszanych schodów) zostały już wykonane schody terenowe wraz z poręczą. Zgłaszane w ramach projektu, BO schody służą i będą służyły okolicznym mieszkańcom, jak również spacerowiczom, którzy leśnymi ścieżkami spacerowymi pokonują trasę pomiędzy ulicą Malczewskiego a osiedlem Kraszewskiego.

Okręg IV

Uporządkowanie potoku Kamiennego 3 etap

4B 356 40 tys. zł

Brodwino ul. Kolberga Uporządkowanie terenu potoku Kamiennego od wypłynięcia z terenu ujęcia wody Brodwino do wysokości budynków 29 i 31 – 23 i 25 (do miejsca, gdzie zakończono prace w roku ubiegłym). Wycięcie dzikich samosiejek – krzaków, przycięcie drzew, ofaszynowanie potoku. Jest to miejsce w pobliżu uczęszczanej trasy spacerowej, powinno być zadbane i bezpieczne dla dzieci.

Budowa wielofunkcyjnego boiska

między ul. Kraszewskiego a cmentarzem

4A 260 195 tys. zł

BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE, OGRODZONE TEREN POMIĘDZY KRASZEWSKIEGO 30 I 32 A CMENTARZEM , FRAGMENT DZIAŁKI 166/7 ZANIEDBANY TEREN ZIELONY "TZW. STARE BOISKO" SŁUŻYĆ BĘDZIE WSZYSTKIM GRUPOM WIEKOWYM

Wymiana latarni ulicznych przy Kolberga

4B 253 150 tys. zł

Wymiana latarni ulicznych Ulica Oskara Kolberga od budynku przychodni, aż do skrzyżowania z ulicą Sopocką (przy bloku 31) wraz z uliczkami przy blokach ( 17 -31) Wymiana lamp ulicznych ma na celu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Brodwina, oraz doświetlenie miejsc z deficytem światła. Nowoczesne latarnie – takie jak na wyremontowanej ulicy Obodrzyców wpłyną również na estetykę tej części osiedla. Przywołana ulica Obodrzyców powinna być wyznacznikiem architektonicznym dla latarń (małych) przy chodnikach i głównej drodze (dużych).

Zrealizowano w 2018.

Siłownia zewnętrzna przy Obodrzyców i Wejherowskiej

4A 222 50 tys. zł

Teren rekreacyjny przy ul. Obodrzyców i ul. Wejherowskiej Zastąpienie istniejących ławek ławkami z oparciem, zdecydowanie wygodniejszych dla osób starszych, ustawienie przyrządów do ćwiczeń (ze wskazaniem na osoby starsze) na wolnym powietrzu.

Ustawienie dodatkowych zabawek dla maluchów i śmietników na psie odchody

na skwerze między Obodrzyców, a Wejherowską

4A 220 30 tys. zł

Huśtawki dla maluchów, większe place zabaw, parking dla samochodów, śmietniki ogólnodostępne, śmietniki dla odchodów psów, większa ochrona między budynkiem Obodrzyców a Kamienny Potok

Nasadzenie krzewów na skarpie

Malczewskiego i Cieszyńskiego

4B 213 18 tys. zł

Zabezpieczenie mieszkańców ul. Cieszyńskiego w Sopocie przed spalinami skarpa przy ul. Malczewskiego na wysokości bloków 14, 12, 10 ul. Cieszyńskiego Projekt dotyczyłby zabezpieczenia mieszkańców ul. Cieszyńskiego w Sopocie przed spalinami pojazdów samochodowych poprzez nasadzenie krzewów na skarpie przy ul. Malczewskiego i ul. Cieszyńskiego. Nasilenie transportu samochodowego powoduje zwiększenie zagrożenia ze strony spalin, dla zdrowia mieszkańców przy ul. Cieszyńskiego co jest sprawą oczywistą. Uwzględnienie projektu w budżecie przyśpieszyłoby jego realizację.

Nasadzenie drzew i krzewów pomiędzy ul. Cieszyńskiego a ul. Malczewskiego na terenie należącym do ZDiZ Sopot W związku z nasileniem ruchu na ul. Malczewskiego w celu zmniejszenia hałasu oraz zanieczyszczeń i emisji spalin należy nasadzić drzewa i krzewy. Projekt będzie służył mieszkańcom ul. Cieszyńskiego od nr 10 do nr 18.

Dwa prędkościomierze na Brodwinie

4B 205 40 tys. zł

Ustawienie dwóch prędkościomierzy na osiedlu Brodwino pokazujących prędkość (bez jej rejestracji) jako ostrzeżenie dla kierowcy. 1. Od "góry Brodwina" - oznakowanie powinno być w okolicy zjazdu z "ronda" na ul. Kolberga - przed przejściem dla pieszych (w takie odległości, aby nie zasłonić znaku) 2. Od "dołu Brodwina" - tuż za rozwidleniem Kolberga/Cieszyńskiego, po prawej stronie drogi na ul. Kolberga Cel projektu - zmniejszenie prędkości samochodów przejeżdżających przez osiedle, zachęcenie w "miękki" sposób do stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Wygląd prędkościomierzy: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nowe-predkosciomierze-dziekuja-i-sie-usmiechaja,177444.html http://katowice.tvp.pl/22332245/predkosciomierz-nagradza-kierowcow-usmiechem Nie spełniają one funkcji radarów, jedynie przez pozytywny przez obligują kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu, ponieważ prędkość auta będzie widoczna z daleka przez osoby postronne. Służyć to będzie wszystkim mieszkańcom i będzie dodatkowym elementem przyciągającym uwagę na osiedlu.

Budowa brakującego fragmentu chodnika

Cieszyńskiego od nr 10 do parkingu strzeżonego.

4B 186 45 tys. zł

Likwidacja wstydliwego problemu braku chodnika wydłuż ulicy W.Cieszyńskiego od budynku nr 14 do parkingu strzeżonego za blokiem nr 10. Kilkukrotnie zgłaszano sprawę do Zarządu spółdzielni NSM "Brodwino" ale ta twierdziła ulica jest "miejska" a miasto z kolei odpowiada ,że chodnik byłby na terenach spółdzielni. Ostatnimi czasy obniżono wysokość progów zwalniających na ulicy co dodatkowo "motywuje" szczególnie zamiejscowych kierowców do rozwijania znaczących prędkości co przy braku chodnika czyni to miejsce szczególnie niebezpiecznym. Liczę na konstruktywne podejście obu instytucji do rozwiązania problemu i wspólne przeprowadzenie inwestycji.

Remont ul. Cieszyńskiego wraz z wykonaniem brakującego chodnika na wysokości budynków przy ul. Cieszyńskiego 10 i Cieszyńskiego 12, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2016 r. Sopot, ul. Cieszyńskiego Remont nawierzchni oraz wykonanie brakującego chodnika na wysokości budynków Cieszyńskiego 10 i Cieszyńskiego 12 poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i pieszego.

Ogrodzony wybieg i toalety dla psów na osiedlu Brodwino

4B 184 30 tys. zł

Ogrodzony wybieg dla psów na osiedlu Brodwino pomiędzy ul. Cieszyńskiego a ul. Malczewskiego na terenie należącym do ZDiZ Sopot W związku ze zwiększającą się ilością psów należy utworzyć wydzielone, ogrodzone miejsce spaceru i zabawy dla psów w celu bezpieczeństwa.

zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2016 r. przy mostku naprzeciwko budynku Kolberga 23 oraz za budynkiem Kolberga 31 przy wejściu do lasu oraz promenadzie przy ul. Kolberga Zwiększenie ilości psich toalet spowoduje zapewnienie czystości dróg, chodników oraz ścieżki rowerowej.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży na osiedlu Brodwino

4B 181 60 tys. zł

Spotkania (2 razy w miesiącu) dla dzieci i młodzieży o charakterze warsztatowym. Tematyka spotkań: 1. warsztaty z kroju i szycia - szycie maskotek, poduszek na maszynach pod okiem instruktora); 2. warsztaty przygotowywania zdrowych przekąsek (słoikowe sałatki, pancakes bezglutenowe, itp.) 3. warsztaty plastyczne (nauka rysunku przestrzennego, tworzenie zakładek do książek, zaproszeń) 4. warsztaty muzyczne 5. warsztaty taneczne 6. zajęcia prowadzone przez terapeutę dla młodszych dzieci z integracji sensorycznej 7. zajęcia rehabilitacyjne dla najmłodszych Czas trwania spotkania - do 2 godzin Wiek: 4-10 lat

Skwer rekreacyjny dla dzieci.

Tatrzańska Obodrzyców

4A 179 60 tys. zł.

Zagospodarowanie terenu na skwer, z elementami sportowymi dla dzieci Sopot, Okolice bloku Tatrzańska 2 oraz Obodrzyców 1, działka 116/4, 117/1, 117/2 Opis projektu : Na działce o łącznej powierzchni około 800 m² proponuję rewitalizacje obecnie mocno zaniedbanego tereny zielonego. Wskazana jest posadzenie trawy oraz roślinności. W centralnym punkcie skweru proponuje umieszczenie trwałego elementu dla dzieci np. betonowego stołu pingpongowego. Wzdłuż skweru może biec utwardzona ścieżka do spacerów. Uzasadnienie: Obecnie teren ten jest zdegradowany. Rewitalizacja terenu powinna wspomóc mieszkańców w dbaniu o własne otoczenie. Projekt powinien integrować lokalną społeczność umożliwiając im wspólne spacerowanie i uprawianie sportu dobrego zarówno dla studentów jak i emerytów zamieszkujących blok numer 2 oraz inne sąsiednie. Komu będzie służył ten projekt: Mieszkańcom kamiennego potoku w szczególności ulicy Tatrzańskiej 2 oraz Obodrzyców 1. Uwagi:Na prośbę wnioskodawcy dodano do tytułu projektu oraz do zakresu realizacji miejsca postojowe wykonane w ten sposób aby mogła na nich rosnąć trawa.

Siłownia zewnętrzna przy Kraszewskiego

przed wejściem do biblioteki

4A 176 70 tys. zł

Siłownia pod chmurką ul. Kraszewskiego, teren przy Spółdzielni Mieszkaniowej/ teren przy sklepie Oprócz siłowni, zajęcia fizyczne na wolnym powietrzu z trenerem. Uwagi: Ustawienie siłowni przy partycypacji spółdzielni mieszkaniowej oraz po jej zgodzie.

Modernizacja chodnika Kujawskiej

od Małopolskiej do lasu

4A 167 65 tys. zł

Chodnik wymaga modernizacji (bezpieczeństwo pieszych) – zmiany spadku podłużnego np. przez zastosowanie stopni oraz wykonania w 2%-owym spadku poprzecznym (również na wjazdach na posesje). Uważamy, że modernizacja może być wykonana również z budżetu miasta, (a może powinna).

Wyposażenie terenu zielonego w urządzenia sportowe

(koło budynku Sienkiewicza 23)

4A 149 20 tys. zł

Wyposażenie terenu zielonego w urządzenia sportowe dla dorosłych i dzieci (kołu budynku Sienkiewicza 23) Fragment działki nr 21/88 pod lasem, przy budynku Sienkiewicza 23 zaniedbany teren zielony (część dawnego boiska) kołu budynku Sienkiewicza 23, służyć będzie wszystkim grupom wiekowym.

Plac zabaw na Kamionce

za budynkiem Kujawska 35

4A 122 35 tys. zł

Kompleksowy remont placu zabaw, znajdującego się na tyle budynku przy ul. Kujawskiej 35. Wymiana starych huśtawek oponowych, na dwie nowe takie, w których może się bujać bezpiecznie niemowlę i małe dziecko oraz starsze dzieci. Nowy zamek wraz z zjeżdżalnią i drabinkami do wspinania się, przechodzenia, zjazdu na rurze "strażackiej". Dołożenie kolejnych "zabawek" do placu. Tak by był przyjazny wszystkim maluchom z okolicy. Kosz do bujania. Wymiana strefy z piaskownicą. Obniżenie płyt chodnikowych przy stole do pingponga. Dobudowanie w dalszej części strefy z elementami siłowni miejskiej.

Budowa miejsc postojowych

Tatrzańska 2

4A 116 30 tys. zł

Miejsca postojowe przy budynku wielorodzinnym Tatrzańska 2 Obok budynku Tatrzańska 2, dot. działek nr 116/4, 117/1, 117/2 brak miejsc postojowych dla mieszkańców okolicznych budynków (m.in. z budynku Tatrzańska 2)

Przebudowa chodnika i jezdni Junaków

4A 98 395 tys. zł

Chodnik na przeważającej długości wymaga korekty spadków poprzecznych i napraw lokalnych, a na długości PBS całkowitej wymiany (może z budżetu miasta?).

niszczone chodniki z starej kostki betonowej oraz nierówna nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu zostaną rozebrane. Nowe chodniki oraz nawierzchnia drogi zostaną wykonane z kostki betonowej. Przebudowa pozwoli odnowić mocno wyeksploatowaną nawierzchnię oraz przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowania.

Doposażenie siłowni zewnętrznej

Kujawska 24

4A 81 30 tys. zł

Na ogólnodostępnym terenie, przeznaczonym do rekreacji, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok, z inicjatywy Zarządu Spółdzielni i we współpracy z ZDiZ, realizowany jest drugi etap budowy siłowni, wyposażonej dotychczas w trzy urządzenia. Cały ciąg do ćwiczeń, zdaniem mieszkańców, z którymi konsultowano projekt, winien składać się z kilkunastu urządzeń, stąd wniosek o zakup w ramach BO trzech kolejnych sprzętów.

Umocnienie i rewitalizacja skarpy przy Łowickiej

4A 65 20 tys. zł

Umocnienie skarpy tzn.: umieszczenie palików poziomych albo pionowych oraz nawiezienie ziemi zapobiegnie powolnemu osuwaniu i niszczeniu skarpy. Na skarpie rosną drzewa, które mają obnażone korzenie. W tej okolicy mieszkam od 1985r. Przez te wszystkie lata nie wykonano żadnych prac związanych z ochroną skarpy. Skarpa jest bardzo rzadko sprzątana (zbieranie butelek, worków foliowych, papierów). Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamienny Potok twierdzi, że skarpa należy do Gminy i Spółdzielnia nie ma obowiązku zajmowania się skarpą.

Modernizacja Podgórnej

4A 53 250 tys. zł

Jezdnia posiada nierówną nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB, zostanie ona zastąpiona nową z kostki betonowej. Ze względu na spory spadek terenu nowa droga zapewni wygodny i bezpieczny dojazd dla okolicznych mieszkańców.

Projekty zweryfikowane negatywnie – odrzucone

Komisja ds. budżetu obywatelskiego przed głosowaniem odrzuciła projekty, których koszt realizacji uznała za przekraczający limity kwot budżetu obywatelskiego:

 • całoroczne lodowisko
 • hala do siatkówki plażowej (w okolicy Aquaparku)
 • przebudowa skrzyżowania Kolberga, Cieszyńskiego i Obodrzyców
 • monitoring trasy Brodwino-Kamienny-Koliba-Plaża
 • kanalizacja deszczowa (na Lipowej)
 • modernizacja chodnika Chodowieckiego
 • zespół całorocznych basenów kąpielowych pn. „Termy Sopockie”
 • renowacja Figury Matki Bożej (na początku Malczewskiego)
 • oświetlenie wybiegu dla psów oraz ścieżki (przy Sopockich Błoniach)

Komisja wykluczyła też spod głosowania zgłoszone projekty, które dotyczyły terenów nienależących do gminy lub wydzierżawionych:

 • naprawa boiska i kortów tenisowych (przy Kolberga i Cieszyńskiego)
 • uporządkowanie zieleni (na promenadzie na Brodwinie)
 • rewitalizacja brzegu Stawu Mazowieckiego (na Kamiennym Potoku)
 • monitoring Kolberga i Cieszyńskiego
 • wymiana nawierzchni ciągu pieszego (wzdłuż pawilonów handlowych przy Alei Niepodległości 700-712)
 • remont przejścia (pomiędzy ulicami Mazowiecką i Kujawską)
 • remont podwórka (między budynkiem ZUS-u a 1 Maja)
 • remont schodów do kościoła pw. Gwiazdy Morza (z Sobieskiego)
 • pochylnie dla wózków w tunelu pod torami kolejowymi (na Boh. Monte Cassino)
 • remont nawierzchni w tzw. „podkowie” (przy Książąt Pomorskich)
 • integracja Błoni Sopockich z Parkiem im. Reagana w Gdańsku
 • boja zwrotna przy molo dla regat żeglarskich

Podobnie odrzucono projekty dotyczące terenów znajdujących się we własności i w dyspozycji gminy, ale przeznaczonych na inne cele. Na terenie przeznaczonym pod budynki komunalne odrzucono dwa wnioski:

 • Budowa toalety publicznej (obok sklepu Żabka przy ul. Wejherowskiej)
 • Wybieg dla psów (plac między parkingiem przy przychodni Bolesława Chrobrego 6/8 a boiskiem przy zespole szkół Książąt Pomorskich 16)

Dwa wnioski odrzucono w całości z powodu przeznaczenia terenu boiska przy Mickiewicza 49 na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

 • Regeneracja bieżni (na boisku przy ul. Mickiewicza)
 • Dostosowanie starej bieżni (przy byłej Szkole Podstawowej nr 6)

a jeden częściowo:

 • Zwiększenie ilości sprzętów na siłowni na świeżym powietrzu, "ścieżka zdrowia" na boisku + miejsce do grillowania + monitoring (na Osiedlu Adama Mickiewicza)

Uzasadnienie odrzucenia wniosków dotyczących tego terenu sformułowano następująco:

„W przyszłości cześć byłego boiska szkolnego zostanie zabudowana przez Zakład Opieki Leczniczej, który uzupełniać będzie ofertę Domu Pomocy Społecznej. Zabudowa dotyczyć będzie jedynie fragmentu boiska, a w chwili obecnej trwa konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu (jej wynik będzie znany jesienią 2016). Przewiduje się, że pozostały teren przeznaczony będzie pod funkcje rekreacyjno-sportowe i będzie on ogólnodostępny. Projekt nie zostaje poddany pod głosowanie gdyż podobny projekt pojawił się już w Budżecie Obywatelskim w 2014 roku i uzyskał on znaczne poparcie mieszkańców oraz został przeznaczony do realizacji. Wobec powyższego miasto jest zobowiązane do wykonania inwestycji. Po rozstrzygnięciu konkursu na zagospodarowanie terenu planowane jest spotkanie z mieszkańcami przedstawiające koncepcję budynku.

Oddzielono monitoring osiedla jako osobny punkt z uwagi na inne miejsce i charakter inwestycji. Monitoring zostanie poddany pod głosowanie jeśli spółdzielnia mieszkaniowa wyrazi zgodę.”

Odrzucono również kilka pomysłów, które uznano za niecelowe lub sprzeczne z innymi działaniami podjętymi wcześniej:

 • bezpłatne parkowanie dla seniorów poza sezonem
 • bezpłatne przejazdy autobusowe dla seniorów na terenie miasta
 • buspas na Grunwaldzkiej
 • zakaz parkowania samochodów przynajmniej w weekendy (przy Grottgera)
 • parkometry (przy Mieszka I)
 • położenie chodnika (na Smolnej)
 • przedłużenie traktu pieszo - rowerowego (od Polnej w kierunku Ergo Areny)
 • miejsca postojowe przed sklepem „Carrefoura” (zamiast obecnego postoju taxi przy Kościuszki)
 • miejsca postojowe na Kamiennym Potoku (w okolicy budynku Wejherowska 5)
 • słupki energochłonne (wzdłuż al. Niepodległości pomiędzy Podjazdem i 23 Marca)
 • przebudowa kamiennych schodów (Jana z Kolna i Polna)
 • modernizacja schodów (na skarpie w wąwozie przy ul. Księżycowej)
 • odbudowa leśnej strzelnicy (między krańcem Abrahama a os. Mickiewicza)
 • dom sąsiedzki w DPS (przy ul. Mickiewicza)
 • murale socjalne
 • rewitalizowanie i zagospodarowanie całości posiadłości Herbstów

Za niemożliwe do zrealizowania przez gminę uznano również wniosek postulujący plażowe kosze na śmieci, które w ⅓ swojej objętości będą wkopane w piach, ponieważ byłby to „technicznie trudny projekt do realizacji”. Nie poddano również pod głosowanie wniosku przedłużenie linii autobusowej 187 na osiedle Mickiewicza, ponieważ uznano go za inwestycję wieloletnią. Wniosek ten odrzucono mimo, że w roku 2013 pod głosowanie poddany i zrealizowany został podobny wniosek pt: „Wydłużenie trasy autobusu 187”.

Zgłoszono również kilkanaście projektów, które wcześniej zostały zaplanowane do zrealizowania w najbliższych latach, lub są już realizowane z wykorzystaniem środków spoza budżetu obywatelskiego. Takie wnioski również wyłączono z listy do głosowania:

 • park północny - dziurawy odcinek alejki (między wejściami 14 - 18)
 • przycięcie wyrównujące lipy rosnące przy ul. Haffnera i na przylegających do ulicy posesjach
 • ławki zbyt niskie przy Szpitalu Reumatologicznym i na ulicy
 • tablice informujące o plaży przyjaznej psiakom Wejścia na plażę nr 43, 44 i 45
 • montaż barierek na chodnikach przy skrzyżowaniu Kraszewskiego i Wejherowskiej
 • pas dla rowerzystów między Malczewskiego a Goyki
 • przedłużyć chodnik na Sobieskiego (od Potoku Elizy do przystanku autobusowego)
 • spowolnienie ruchu na Chrobrego (pomiędzy Parkową a Al. Wojska Polskiego)
 • wyniesienie dwuczęściowe (jak na ulicy Bitwy pod Płowcami) na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Herberta)
 • samoobsługowa stacja rowerowa
 • renowacja wąwozu ul. Księżycowej
 • modernizacja + remont i parkingi dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kolejowej
 • rewitalizacja drogi rowerowej w Parku Północnym Modernizacja al. Mamuszki na odc. Zatoka Sztuki - Park Północny
 • stylizacja oświetlenia ulicznego okolic i ul. Chmielewskiego
 • dodatkowe toalety (na cmentarzu komunalnym przy kaplicy)
 • remont Wejherowskiej
 • remont chodnika Traugutta