Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Konsultacje społeczne

Archiwum: Budżet obywatelski 2012

6 maja 2011 Rada Miasta podjęła rezolucję w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie nie więcej niż 3 miliony zł. Spotkania informacyjne z mieszkańcami odbędą się z początkiem września oraz w listopadzie, kiedy zgłoszone projekty zostaną przedstawione mieszkańcom.

Harmonogram konsultacji

składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2012 1.XI-14.X.2011
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez radnych i prezydenta 15-24.X.2011
Głosowanie 2-7.XI.2011

 

Zgłaszanie wniosków

Wnioski można zgłaszać pisemnie oraz pocztą elektroniczną do 14 października 2011. Formularz zgłaszania wniosków jest dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu, w Urzędzie Miasta oraz w filiach Biblioteki Miejskiej. Wypełnione wnioski można zostawić w punkcie informacji w holu na parterze Urzędu Miasta lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzet2012@sopot.pl. Pobierz wniosek budżetowy budżetu obywatelskiego w Sopocie.

Spotkania informacyjne

 • 1.IX o 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Obrońców Westerplatte 16
 • 1.IX o 19.00 Urząd Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 - sala nr 36
 • 2.IX o 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Cieszyńskiego 22
 • 2.IX o 19.00 Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kraszewskiego 31
 • 5.IX o 17.00 Dom Seniora przy ul. Mickiewicza 49
 • 5.IX o 19.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 23 Marca 77c
 • 6.IX o 17.00 Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz, ul. 3 Maja 17
 • 6.IX o 19.00 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Armii Krajowej 50/54
 • 7.IX o 19.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Mazowieckiej 26
 • 7.IX o 17.00 Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Haffnera 55
 • 8.IX o 17.00 Komenda Miejskiej Straży Pożarnej, przy ul. Armii Krajowej 105
 • 8.IX o 19.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 6

Wybór projektów w głosowaniu

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu. Może on odebrać ankietę w urzędzie miasta, w filiach bibliotek lub pobrać w wersji elektronicznej dla danego okręgu:

Na każdej ankiecie można wybrać maksymalnie pięć najważniejszych inwestycji. Inwestycje, które uzyskają największą liczbę wskazań, zostaną włączone do budżetu na rok 2012. Wypełnione ankiety można składać od 2 do 7 listopada w godzinach pracy w urzędu (punkt informacji na parterze) przy ul. Kościuszki 25/27 i podczas spotkań dotyczących Budżetu Miasta Sopotu na rok 2012:

 • 2.XI o 17.00 Urząd Miasta Sopotu w sali nr 36, przy ul. Kościuszki 25/27
 • 3.XI o 17.00 Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. 3 Maja 41
 • 4.XI o 17.00 Dom Seniora przy ul. Mickiewicza 49
 • 7.XI o 17.00 II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kolberga 15

Ankiety w wersji elektronicznej należy przesyłać jako załącznik na adres: budzet2012@sopot.pl. Aby ankieta była ważna należy podać w treści e-maila imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia. Wyniki zostaną obliczone wg średniej punktów przyznanych każdemu projektowi.

Więcej informacji w pok. 44 Urzędu Miasta Sopotu (Marcin Skwierawski).

Aktualności

Budżet obywatelski w Kamiennym Potoku

2września

O godz. 19.00 2 września 2011 w sali spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Kraszewskiego 31 odbyło się spotkanie w ramach konsultacji budżetowych. Spotkanie prowadzili radni Jarosław Kempa, Paweł Miękus i Lesław Orski.

Mieszkańcy pytali o zapisane w budżecie 2011 fundusze na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Kraszewskiego i Wejherowskiej. Projekt przebudowy tego skrzyżowania nie uzyskał dofinansowania z programu dróg lokalnych. Mieszkańcy pytali o szanse realizacji następujących pomysłów:

 • odnowienia boiska nad Swelinią poniżej parkingu przy Mazowieckiej
 • odnowienia schodów w kierunku cmentarza za budynkiem przy Kraszewskiego 32
 • uwzględnienia należącego do spółdzielni mieszkaniowej terenu przy garażach przy Sienkiewicza w programie odśnieżania
 • wykorzystania nieużywanych boisk za budynkami przy ul. Sienkiewicza na miejsca postojowe
 • udrożnienia lub poszerzenia ulicy Kraszewskiego, ponieważ zjeżdżający nią autobus musi hamować aby ominąć zaparkowane jeśli jednocześnie z przeciwka pojazdy jadą w górę

Budżet obywatelski na Przylesiu

5września

O godz. 17.00 5 września 2011 w sali miejskiej biblioteki przy ulicy 23 Marca 77 odbyło się spotkanie w ramach konsultacji budżetowych. Na spotkaniu obecni byli radni Piotr Bagiński, Wojciech Fułek, Henryk Hryszkiewicz, Lesław Orski oraz wiceprezydent Bartosz Piotrusiewicz.

Radni poinformowali, że w projekcie budżetu na rok 2012 znajdą się środki na odnowienie pętli autobusowej przy ulicy 23 Marca. Mieszkańcy zgłaszali uwagi do obecnej trasy autobusu 117, która przebiega aleją Niepodległości w kierunku Gdańska i ulicą Kościuszki w kierunku Przylesia. Padały argumenty zarówno za pozostawieniem dotychczasowej trasy jak i za przywróceniem jej przebiegu wyłącznie ulicą Kościuszki.Mieszkańcy pytali o szanse realizacji następujących pomysłów:

 • budowy basenu miejskiego na działce przy ulicy Sobieskiego (między przychodnią a szkołą)
 • powołania bezpłatnych szkółek sportowych pod nadzorem Wydziału Oświaty urzędu miasta
 • budowy ścieżek rowerowych z centrum przez las do Wielkiej i Małej Gwiazdy

Budżet obywatelski w Karlikowie

7września

O godz. 19.00 7 września 2011 w sali w sali szkoły podstawowej nr 1 przy al. Armii Krajowej 50/54 odbyło się spotkanie w ramach konsultacji budżetowych. Spotkanie prowadzili radni Kazimierz Jeleński, Grażyna Gierak-Pilarczyk oraz Wieczesław Augustyniak, a otworzył je Bartosz Piotrusiewicz. Na spotkanie przyszło trzech mieszkańców. Pytali głównie o hałas i o możliwości ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych wzdłuż al. Niepodległości.

Budżet obywatelski w Górnym Sopocie

8września

O godz. 17.00 8 września 2011 w sali nowego budynku straży miejskiej przy al. Armii Krajowej 105 odbyło się spotkanie w ramach konsultacji budżetowych. Spotkanie prowadzili radni Grażyna Czajkowska, Piotr Bagiński i Piotr Kurdziel. Obecnych było czterech mieszkańców. Jeden z nich złożył wniosek budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 23 Marca.

Mieszkańcy pytali o szanse realizacji następujących pomysłów:

 • wyrównania nawierzchni ścieżek rowerowych
 • utworzenia ryneczku z podstawowymi artykułami na ulicy Kolejowej
 • regularnego sprzątanie ścieżek leśnych przez Zakład Oczyszczania Miasta
 • budowy przejścia podziemnego pod al. Niepodległości przy pętli trolejbusowej

 

Wyniki konsultacji

Uprawnionych do konsultacji było 33227 mieszkańców Sopotu. Do Urzędu Miasta wpłynęło 2448 ankiet, uwzględniono też 452 podpisów popierających modernizację Stadionu Ogniwa, które zgłoszono poza regulaminem konsultacji. Poniżej opisane wcześniej projekty wraz z liczbą punktów przyznanych przez mieszkańców. 18 listopada prezydent Karnowski rekomendował radnym realizację wybranych inwestycji, za kwotę łączną 7 mln zł - zaznaczono w tabeli tłustym drukiem.

Lista projektów

Poniżej lista projektów według ilości głosów oddanych na każdy pomysł. Ich opisu nie przedstawiono w materiałach informacyjnych Urzędu Miasta.

Legenda: -zrealizowano; -zrealizowano częściowo; -nie zrealizowano; (wg stanu na dzień 31.12.2020)

Projekty ogólnomiejskie

nazwa zadania
orientacyjny koszt czas realizacji
punkty

Segregacja odpadów komunalnych – 20 zestawów do segregacji w mieście

60 tys. (200 tys.)* 2012
1000

Dofinansowanie i modernizacja schroniska dla zwierząt

400 tys. 2012
856

Remont ul. 23 Marca wraz z pętlą autobusową, ścieżką rowerową, oświetleniem i chodnikiem

20 mln (457tys.)** 2012
849

Wsparcie spółdzielni mieszkaniowych oraz małych firm prowadzących działalność w Sopocie (w zakresie pozyskiwania środków unijnych, promocji, targów)

200 tys. 2012
727

Połączenie autobusowe między Sopotem a Gdańskiem Osową przez Gdańsk Oliwa

200 tys.(100tys.)* 2012
618
Ścieżka rowerowa od ul. 3 Maja wzdłuż skarpy, obok szkoły  podstawowej nr 8 do Ergo Areny
1,5 mln (100tys.)** 2012
483

Zagospodarowanie terenów przy ulicy Bitwy pod Płowcami i ul. Polnej z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i do uprawiania sportu (miejsce dla rodzin z dziećmi, place zabaw – błonia sportowe)

2 mln 2012
437
Remont ul. Malczewskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z Kolberga i Cieszyńskiego
4,3 mln 2012-2013
360
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Malczewskiego i ul. Kolberga
4, 3 mln 2013
352
Remont ul. Kolberga wraz ze ścieżką rowerową  i przebudową miejsc parkingowych
1,1 mln 2012
348
Pokoleniowe Centrum Rekreacji, Rehabilitacji, Wypoczynku i Sportu (boisko przy Sopockim Centrum Seniora przy ul. Mickiewicza 49)
2 mln 2012
323
Budowa nowego żłobka
2,5-3 mln 2012
312
Remont jezdni wraz z chodnikiem ulicy Księżycowa
1,86 mln 2012
261
Remont ul. Cieszyńskiego
2 mln 2012
248
Budowa nowej ulicy łączącej ul. Polną z ul. 3 Maja
5 mln 2012
237
Modernizacja Stadionu  Ogniwa Sopot:
Przebudowa płyty głównej i boiska treningowego
4-7 mln 2012
234
Remont ul. Kraszewskiego
3,5 mln 2012
178
Remont ul. Mazowieckiej wraz z chodnikiem
4 mln 2012
137
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
40 mln 2012
119
Budowa ul.  Leśnej i Świemirowskiej
6 mln 2012/2013
104
Remont jezdni wraz z chodnikiem ul. Okrężnej
1,46 mln 2012
102
Remont jezdni wraz z chodnikiem ul. Chodowieckiego
1,33 mln 2012
39

Sopot Centrum

nazwa zadania
orientacyjny koszt czas realizacji
punkty

Remont schodów z ul. Jagiełły do ulicy Sobieskiego

100 tys. (50 tys.)* 2012 176

Remont schodów na skarpie pomiędzy ul. Czyżewskiego a Winieckiego

60 tys. 2012 140

Monitoring na ul. Bohaterów Monte Cassino [odcinek między tunelami]

50 tys. 2012 135

Remont schodów na skarpie sopockiej od parkingu przy Urzędzie Miasta do ulicy Sobieskiego

300 tys. 2012 130

Naprawa chodnika przy ulicy Podjazd

150 tys. 2012 109

Remont i umocnienie skarpy sopockiej w okolicach Szkoły Muzycznej

150 tys. 2012

107

Remont schodów  z ul. Lipowej na ul. Sobieskiego

100 tys. 2012
103

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Haffnera (rozwiązanie tymczasowe)

50-70 tys. 2012 101

Budowa placu zabaw na plaży

200 tys. (100 tys.) 2012 98

Remont ul. Ceynowy(uporządkowanie zieleni: drzewa, zieleńce,  położenie bruku)

900 tys. 2012 90

Położenie nowego chodnika na przesmyku ul. Czyżewskiego z ul. Bohaterów Monte Cassino

120-150 tys. 2012
44

Wykonanie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 38

200 tys. 2012
31


Sopot Południe

nazwa zadania
orientacyjny koszt czas realizacji
punkty

Remont drogi dla pieszych położonej wzdłuż torów kolejowych  od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna (wraz z nasadzeniem krzewów i drzew)

75 tys. 2012
138

Remont schodów ze stacji SKM Wyścigi w stronę rynku

15 tys. 2012
136

Dokończenie inwestycji okolicach ul. Łokietka 49-55: nowy chodnik, montaż oświetlenia, kosze na śmieci, pojemnik na psie odchody, posadzenie zieleni.

100 tys. (50 tys.)* 2012
82

Założenie na stałe ławek na targowisku przy ulicy Polnej

10 tys. 2012
81

Budowa nowego placu zabaw przy pętli autobusowej Reja

100 tys. 2012
76

Połączenie ul. Jana Kazimierza z ulicą  3 Maja przy kościele św. Michała

250 tys.(150tys.) 2012
71
Remont schodów łączących ul. Reymonta i Kopernika
30 tys. 2012
33
Remont ul. Langiewicza wraz z chodnikiem
550 tys. 2013
25
Budowa nowego boiska do gier zespołowych w okolicach Sopot Wyścigi
1 mln 2012
24


Sopot Górny

nazwa zadania
orientacyjny koszt czas realizacji
punkty

Postawienie większej ilości ławek i śmietników przy ul. 23 Marca

20 tys. 2012
570

Ochrona drzewostanu kasztanowca przy ulicy 23 Marca

10 tys. 2012
511

Remont schodów z 23 Marca do kościoła (drogi)

30 tys. 2012
467

Budowa nowego placu zabaw przy ul. 23 Marca

60 tys. 2012
409

Postawienie nowych ławek w drodze (z 23 Marca) do kościoła

5 tys. 2012
398

Zwiększenie nakładów na zagospodarowanie sopockich lasów: uporządkowanie drzewostanu, remonty ścieżek, ławki i kosze

30 tys. 2012
295

Remont leśnej drogi do ulicy Malczewskiego

30 tys. 2012
272

Remont chodnika przy ulicy Grottgera

240 tys. 2012
138
Remont ul. Zacisze
600 tys. 2012
124
Remont ulicy Piaskowej
1 mln 2012
73
Remont ul. Broniewskiego wraz z chodnikiem
80 tys. 2012
55
Remont chodnika przy ul. Moniuszki przy wejściu  do lasu (obok pomnika żołnierzy armii radzieckiej)
30 tys. 2012
38


Kamienny Potok i Brodwino

nazwa zadania
orientacyjny koszt czas realizacji
punkty

Urządzenie terenów rekreacyjnych między rz. Kamienny Potok a boiskiem „Orlik” i b. ogrodnictwem

500 tys. (200tys.)* 2012
373

Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska „Orlik” przy ulicy Kolberga: parking, ogrodzenie, plac zabaw

140 tys. 2012
371

Nowy plac zabaw przy przedszkolu na Brodwinie

50 tys. 2012
293

Uporządkowanie zieleni miejskiej, więcej ławek i koszy na śmiecie na osiedlu Brodwino

40 tys. 2012
265

Budowa kilkustanowiskowego parkingu przy Przedszkolu na Brodwinie

100 tys. 2012
242

Modernizacja dojścia do kościoła od ul. Kolberga

200 tys. 2012
232

Ścieżka rowerowa łącząca Sopot Górny z Dolnym np. ul. Haffnera (rozwiązanie tymczasowe)

250 tys. 2012
153

Remont schodów od budynku przy ul. Kraszewskiego 31 w dół ul. Obodrzyców na wysokości ul. Junaków do przystanku linii 187

15 tys. 2012
141
Remont ul. Sienkiewicza
1 mln 2012
125
Remont chodnika przy ul. Kraszewskiego
300 tys. 2012
106
Remont schodów od ul. Kraszewskiego do ul. Obodrzyców (patrząc w dół lewa strona)
300 tys. 2012
104
Umocnienie skarpy przy bud. Sienkiewicza 17 wraz z budową schodów na cmentarz przy budynku Kraszewskiego 32
60 tys. 2012
82
Budowa parkingu osiedlowego przy ulicy Sienkiewicza
220 tys. 2012
60
Budowa parkingu na byłym boisku przy ulicy Sienkiewicza
220 tys. 2012
53
Zagospodarowanie terenu koło ul. Tatrzańskiej 2 (naprzeciwko ul Tatrzańska 3,5,7)
240 tys. 2012
49
Remont chodnika przy ul. Tatrzańskiej
90 tys. 2012
45

*po ogłoszeniu wyników głosowania zmieniono informację o poziomie kosztów

**w budżecie na rok 2012 zaplanowano jedynie sfinansowanie prac projektowych