Konsultacje społeczne

Poprzednie konsultacje

Budżet obywatelski 2023

Rada miasta na sesji 10 marca 2022 przyjęła harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia, a głosowanie odbędzie się pod koniec września. Łączny koszt realizowanych zadań wyniesie maksymalnie 3.570 tys. zł. Projekty lokalne będą dotyczyły 8 podokręgów wyznaczonych jak w poprzednich latach. Utworzono je po to, aby w każdym z nich zakwalifikował się do realizacji minimum 1 projekt, jeśli otrzyma ponad 20% poparcia w okręgu.

Harmonogram konsultacji

Składanie propozycji zadań do budżetu do 30.IV.2022
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez komisję Rady Miasta oraz prezydenta 30.IV - 3.VI.2022
Publikacja zweryfikowanych projektów 6.VI.2022
Odwołania wnioskodawców 7-19.VI.2022
Publikacja projektów przeznaczonych do głosowania 30.VI.2022
Głosowanie przez internet i w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach urzędowania 5-19.IX.2022
Ogłoszenie wyników przez komisję Rady Miasta i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Sopotu 30.IX.2022
Podsumowanie, przekazanie wniosków ewaluacyjnych przez komisję Rady Miasta 31.X.2022

 

ilustracja

Zgłaszanie projektów

Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia. Pomysły można składać się w wersji pisemnej w punkcie informacji Urzędu Miasta lub przesłać przez internet. Powinny zawierać nazwę, opis, wnioskodawcę, lokalizację, kontakt do wnioskodawcy lub przedstawiciela. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta zaopatrzy zgłoszone projekty w szacunkowe kosztorysy i planowany termin realizacji za wyjątkiem tych, które odrzuci np. z powodu sprzeczności z obwiązującymi w mieście strategiami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Spotkania informacyjne na temat zgłaszania projektów

W sobotę 23 kwietnia zaplanowano spotkania w formie pikników dla mieszkańców ze stolikiem konsultacyjnym, przy którym będzie można złożyć swój projekt do budżetu obywatelskiego.

  • Brodwino 11.00-14.00 przy oczku wodnym przy Kolberga.
  • 3 Maja 18 12.00-15.00 za sklepem EkoSopot
  • Plaża 11.00-14.00 przy wejściu nr 40

Wybór projektów w głosowaniu i przez internet

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu niezależnie od wieku. Głosować można w Urzędzie Miasta (5-19 września) i po zarejestrowaniu na stronie sopot.budzet-obywatelski.org. Głosowanie nie jest anonimowe. Oddanie głosu w dowolny sposób wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z podaniem imienia, nazwiska adresu zamieszkania i roku urodzenia.

Mapa podokręgów

Głosować można przez zakreślenie maksymalnie pięciu wybranych projektów na karcie do głosowania z zadaniami ogólnomiejskimi oraz kolejnych pięciu na karcie do głosowania z zadaniami lokalnymi. Zadania lokalne wybierane w głosowaniu mogą pochodzić z różnych okręgów.

Ponadto jeden projekt z każdej karty do głosowania można zaopiniować negatywnie. Jeśli liczba głosów negatywnych na projekt zakwalifikowany do realizacji będzie większa niż 50% liczby głosów oddanych na tę inwestycję, komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami będzie miała możliwość wyłączyć ją z realizacji.

Lista wszystkich projektów

Projekty ogólnomiejskie

Zestaw do ratowania i poszukiwań ludzi w płytkich wodach przybrzeżnych

300 tys. zł

Człowiek może przeżyć 3 tygodnie bez jedzenia, 3 dni bez wody, ale tylko 3 minuty bez powietrza. Dlatego czas dotarcia na miejsce zaginięcia osoby w wodzie oraz skuteczne jej odnalezienie jest kluczem do uratowania życia. Celem projektu jest zakup ratowniczego skutera wodnego z platformą oraz uruchomienie programu dronowego z zastosowaniem kamery termowizyjnej wraz z niezbędnymi szkoleniami. W służbie Ratowników Sopockiego WOPR obecnie jest tylko jeden sprawny skuter –17 letnia jednostka. Zadania stawiane przed ratownikami podczas codziennej służby wymagają nowego i sprawnego skutera wodnego z platformą. Największą zaletą skutera jest skuteczność działania w płytkich wodach, tam gdzie większe jednostki nie mogą już działać. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w ratownictwie wodnym znacznie zwiększa szanse na uratowanie życia ludzkiego. Mają bardzo szerokie zastosowanie: można przeszukać obszerny teren wody w krótkim czasie, skutecznie szukać w nocy, zastosować kamerę termowizyjną, reflektor LED czy głośnik. Można dostarczyć na miejsce podręczny sprzęt ratowniczy lub AED, można nawet holować tonącego do brzegu. Drony są idealne do monitoringu zanieczyszczeń oraz skażenia wody – np. sinice. Obecnie wykorzystujemy dron do działań poszukiwawczo-ratowniczych jest prywatną własnością naszego ratownika. W ramach projektu wyszkolonych zostanie zespół 6 ratowników-pilotów. Program będzie uruchomiony oraz nadzorowany przez naszego Ratownika - Instruktora pilotów dronów oraz Instruktora ratownictwa wodnego. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Sopockiego WOPR, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z analizy bezpieczeństwa obszaru wodnego i plaży oraz obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Jednocześnie ratownicy zgodnie z nazwą organizacji: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonują przeważającą liczbę zadań na rzecz mieszkańców nieodpłatnie, skuter wodny oraz uruchomienie programu dronowego jest nam niezbędny do takich działań jak m.in patrolowanie plaży czy bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności, wynikającej zarówno ze zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego - zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych nr 44/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, jak również ze statutu Sopockiego WOPR, jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy. Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100. Sopockie WOPR jest w gotowości do niesienia pomocy od 18 lat przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Celem projektu jest zakup ratowniczego skutera wodnego z platformą oraz uruchomienie programu dronowego z zastosowaniem kamery termowizyjnej wraz ze sprzętem szkoleniowym oraz niezbędnymi szkoleniami ratowników. Szczegóły: - Skuter ratowniczy + pokrowiec - Platforma do skutera - Przyczepa transportowa - Kamizelki dla ratowników 2 szt. - Kaski dla ratowników 2 szt. - Radia dla ratowników 2 szt. - Nawigacja GPS na rękę dla sternika - Szkolenie z ratownictwa skuterowego dla 6 osób - Dron ratowniczy z termowizją DJI M30T + akcesoria - Dron szkoleniowy DJI PH4 + akcesoria - Dron szkoleniowy DJI MINI 2s + akcesoria - Agregat inwertorowy lub przenośna zewnętrzna stacja zasilania - Zewnętrzne dodatkowe lokalizatory GPS do lotów BVLOS - Zewnętrzne dodatkowe oświetlenie nawigacyjne do lotów nocnych - Szkolenia 6x pilot z uprawnieniami do lotów w kategorii szczególnej NSTS-6 - Ubezpieczenie OC dla pilotów - Szkolenie 6x pilot z prowadzenia operacji ratowniczych „Search and rescue DRON PILOT” - Szkolenie 6x pilot z prowadzenia operacji ratowniczych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej - Symulator lotu DJI Flight Simulator

Bezpieczne stojaki rowerowe na plaży

Plaża

45 tys. zł

Budowa stojaków rowerowych na plaży przy wejściach, przy których nie ma parkingów rowerowych. Dzięki temu plażowicze będą widzieli swoje rowery. Projekt zakłada montaż stojaków rowerowych na plaży, w bezpośrednim sąsiedztwie wejść między molo a Gdańskiem.

Ogrodzony wybieg z placem zabaw dla psów

Moniuszki 1 Maja

80 tys. zł

Ogrodzenie istniejącego wybiegu dla psów i dodanie instalacji psiego placu zabaw: kładki i tory przeszkód. Główne założenia to takie, że na istniejącym obecnie wybiegu nie ma ogrodzenia, w zawiązku z czym teren nie jest zabezpieczony przed wbiegnięciem psa pod samochód. Ogrodzenie będzie służyło bezpieczeństwu psów oraz przechodniów, którzy tam spacerują. Dodatkowo instalacje pomogą zwierzęciu w rozwoju psychoruchowym oraz zapewnią ciekawy program szkoleniowy.
opinia pozytywna, sugeruje się aby ogrodzenie nie było wyższe niż 1,50m

Pisuar dla psów

10 tys. zł

Miejski pisuar dla psów Pi(e)suary mają chronić rośliny i elewacje przed zgubnym działaniem psiego moczu. W czystości psie WC utrzymywać ma naturalna myjnia - deszcz i wiatr. Pisuar dla psów to betonowy słupek, nasączony jest wewnątrz zapachami wyczuwalnymi wyłącznie przez psy. Prosta konstrukcja i feromony mają za zadanie zachęcać czworonogi do oddawania moczu w pi(e)suarze, by chronić pobliskie rośliny, ławki czy ściany budynków.

Wymiana oświetlenia

23 Marca

200 tys. zł

Wymiana starych betonowych latarni na nowe energooszczędne LED . Odcinek UL. 23 Marca od Armii Krajowej do Al. Niepodległości. Wymiana starych betonowych latarni . Światło które dają stare latarnie jest bardzo słabe w wyniku czego na dolnym odcinku Ul. 23 Marca panuje półmrok. Zmiana oświetlenia posłuży wszystkim mieszkańcom . Zapewni bezpieczne i komfortowe poruszanie się po ulicy.

Punkt widokowy Rysie Wzgórze.

Rysie Wzgórze.

1,5 mln zł

Wykonanie wieży widokowej na Rysim Wzgórzu. Projekt polega na demontażu nieczynnej dawnej wieży telekomunikacyjnej i wykonanie w jej miejscu nowego wieży widokowej z dojściem od sąsiedniego szlaku spacerowego.
Projekt wraz z wykonaniem to koszt około 1,5 mln zł (lub więcej, bo z projektu mogą wyjść dodatkowe prace).

Ścieżka rekreacyjno-spacerowa wokół Błoni Sopockich

parki

300 tys. zł

Wykonanie utwardzenia oraz całorocznego oświetlenia ścieżki rekreacyjno-spacerowej Sopockie Błonie - Ergo Arena - zaplecze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Władysława Łokietka wraz z rewitalizacją terenu wokół ogródków działkowych. Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Sopotu mający na celu stworzenie alternatywnej ścieżki spacerowo-rekreacyjnej dla ścieżki wzdłuż plaży. Wnioskowana ścieżka byłaby szczególnie przydatna w okresie letnim, kiedy ścieżki wzdłuż plaż sopockich są przepełnione. Przygotowanie właściwego podłoża na poszczególnych fragmentach ścieżki, storzenie drobnej infrastruktury miejskiej (ławki, poidełka, śmietniki, itd.), oraz instalacja całorocznego oświetlenia pozwoli na powstanie kameralnej trasy dla spacerowiczów oraz amatorów sportów w otoczeniu zieleni.

Poidełka dla ludzi i zwierząt

300 tys. zł

"Dostęp do wody pitnej jest podstawową potrzebą każdego stworzenia. Dzięki uruchomieniu poideł na uczęszczanych trasach pieszych ograniczymy zaśmiecenie miasta plastikiem poprzez umożliwienie napełniania wielorazowych butelek kranówką. Jest to także promocja picia ,,Sopocianki". Z dolnego poidła skorzystają zwierzęta, zarówno towarzyszące nam na co dzień, jak i dzikie np. jeże czy ptaki." Ustawienie ok. 10 poideł z wodą z górnym i dolnym piętrem (dla ludzi i zwierząt), górne poidło powinno umożliwiać napełnienie butelki z wodą (tzn. nie może to być fontanna).

Nowy Parkiet na Hali Sportowej w 3 LO.

III LO

690 tys. zł

Pełno wymiarowa Hala Sportowa w 3 LO potrzebuje nowego parkietu dla młodzieży , która uczęszcza do 3 LO , jak również dla wszystkich mieszkańców. Poprawi to standard prowadzenia zajęć i będzie wizytówka całej szkoły i miasta Sopotu. Lepsza rekrutacja , polepszenie warunków dla uczniów i korzystających z Hali poza lekcjami.

Harcówka dla harcerzy - wyremontowanie pomieszczeń hufca do działania z dziećmi i młodzieżą, a także realizowania służby na rzecz mieszkańców.

Niepodległości 679

250 tys. zł

Hufiec ZHP Sopot zrzesza dzieci i młodzież - nasz wolontariat polega na prowadzeniu regularnych zbiórek i realizowaniu służby na rzecz lokalnej społeczności np. pandemia, Centrum Wsparcia Ukrainy. Codzienna służba daje nam dużo radości, dlatego potrzebujemy wsparcia mieszkańców by zapewnić harcerzom bezpieczne i przyjazne miejsce. Najwyższym priorytetem jest modernizacja instalacji elektrycznej. Jako harcerze z Hufca Sopot od lat aktywnie działamy na terenie miasta, uczestniczymy we wszystkich akcjach miejskich, dwukrotnie otrzymaliśmy Sopockie Serce od Prezydenta miasta Sopotu. Reagujemy na potrzeby mieszkańców, aktywnie wspieramy seniorów (również w trakcie pandemii). Aktualnie dużo naszej energii kierujemy w działania przy Centrum Wsparcia Ukrainy, a w naszej codziennej służbie wspieramy lokalną społeczność. Działania w hufcu nadzorują i prowadzą instruktorzy - wolontariusze, którzy poprzez indywidualne podejście dają możliwość rozwoju każdemu uczestnikowi. W naszej społeczności młodzi ludzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych oraz zdobywają umiejętności na całe życie. Od lat uczestniczymy w życiu miasta, pojawiamy się na ważnych uroczystościach miejskich, blisko współpracujemy z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych, wspieramy działania sopockich szkół oraz reagujemy na potrzeby seniorów i kombatantów. Należy nadmienić, że wszystkie wymienione działania podejmujemy z dużym entuzjazmem i chęcią niesienia pomocy. W siedzibie przy al. Niepodległości 679 jesteśmy od 1997 roku, pomieszczenie usytuowane jest w suterenie budynku. Na początku nie mieliśmy w niej prądu, podłogi i drzwi, w jednym z pomieszczeń znajdował się skład węgla. Wszystkie prace takie jak: wymiana okien, sadzenie ogródka, betonowe miejsce parkingowe, wstawienie drzwi, ogrzewanie i odświeżanie budynku wykonywaliśmy własnymi zasobami. Często w pomoc angażowali się rodzice i przyjaciele sopockiego harcerstwa, sami też regularnie zajmujemy się sprzątaniem fosy i terenu wokół budynku. Przyszedł jednak czas, w którym potrzebujemy solidnego wsparcia w przeprowadzeniu gruntownych zmian. Najważniejsza dla nas jest kosztowna modernizacja instalacji elektrycznej, następnie wstawienie drzwi w niektórych pomieszczeniach hufca oraz ich porządne przemalowanie i odświeżenie. W pomieszczeniach hufca spędzamy dużo czasu między innymi: organizujemy zbiórki dla każdej grupy wiekowej, przygotowujemy obozy/ zimowiska/ biwaki, przeprowadzamy indywidualne spotkania z harcerzami i harcerkami. Hufiec na co dzień pełen jest ludzi, realizujących harcerskie działania, dlatego chcielibyśmy zapewnić wszystkim członkom sopockiego harcerstwa wspaniałe warunki do pełnienia służby. Pomieszczenia hufca zostają również udostępniane innym organizacjom, czy podmiotom przeprowadzającym różne szkolenia i zajęcia, gościliśmy również w hufcu aktora z teatru Wybrzeże Piotra Biedronia, który pomagał naszym harcerzom przygotować się do występu na deskach Teatru Szekspirowskiego. Ponadto organizujemy w hufcu spotkania z rodzicami i sojusznikami naszej organizacji, chcielibyśmy częściej organizować w hufcu spotkania z różnymi osobistościami. Dzięki przeprowadzeniu remontu zachęcimy uczestników oraz kadrę do częstszego przebywania w pomieszczeniach hufca. Będziemy mogli również swobodnie organizować nocowania i biwaki drużyn. Przypomnijmy, że w naszej organizacji dzieci i młodzież rozwijają się poprzez zdobywanie stopni i sprawności, niekiedy wiąże się to z odkrywaniem pasji i realizowaniem jej później w życiu dorosłym. W ramach programu harcerskiego nasi uczestnicy mogą wziąć udział w wielu atrakcyjnych zajęciach m.in.: pierwsza pomoc, zajęcia z kaligrafii, zajęcia językowe, zajęcia historyczne, zajęcia z komunikacji, zajęcia teatralne, działania ekologiczne i wiele innych. Chcielibyśmy zapewnić młodym ludziom bezpieczną przestrzeń do swobodnego rozwoju i realizowania swoich pasji. Będziemy niezwykle wdzięczni jeśli mieszkańcy Sopotu zechcą nam pomóc w realizacji tego celu.

Joga dla seniorów

7 tys. zł

Joga dla seniorów to łagodne ćwiczenia uelastyczniające i wzmacniające ciało, redukujące bóle i napięcia. Joga wpływa korzystne na kręgosłup, postawę, działanie wszystkich układów w ciele i prace narządów. Praktyka także redukuje stres i niepokój, medytacna postawa wpływa na funkcjonowanie i struktury mózgu, poprawia koncentracje, pamięć i daje dobre samopoczucie na codzień. Projekt zajęć jogi i redukcji stresu dla seniorów- całorocznie (48 tygodni w roku) Regularalna i długoterminowa praktyka ma o wiele korzystniejszy wpływ na ciało i umysł niż okazjonalne ćwiczenia. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu 1h, w godzinach dopoludniowych w Sopotece. Obecnie prowadzę tam jogę dla seniorów w ramach projektu Miasto Seniora. Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże i komunikują jak bardzo potrzebują zajęć, które przede wszystkim redukujących stres, który ma wpływ na wszelkie choroby, samopoczucie i funkcjonowanie na codzień. Tym samym zgłaszam swoją kandydaturę do poprowadzenia tych zajęć. Koszt poprowadzenia przeze mnie 48 zajęć w roku to byłoby 7200 zł.

Joga i techniki redukcji stresu dla młodzieży - zajęcia w sopockich liceach

31 tys. zł

Joga wpływa korzystnie zarówno na zdrowie fizyczne i psychiczne. Są to zajęcia zdrowego ruchu- uelastyczniamy i wzmacniamy ciało, wpływamy na prawidłową postawę, jest to nauka zdrowego oddechu, technik relaksacyjnych i opanowania trudnych emocji. Praktyka ta wpływa korzystnie także na koncentracje, pamięć i naukę, a przede wszystkim dobre samopoczucie, uczy szacunku do ciała i Siebie. Projekt „ Joga i techniki redukcji stresu dla młodzieży - zajęcia w sopockich liceach” zakłada realizacje zajęć w każdym z 3 sopockich liceów raz w tygodniu po 60 min w trakcie roku akademickiego styczeń-czerwiec, później wrzesień-grudzień, wyłączając ferie zimowe. Ostatnie lata mocno narażają nasze zdrowie psychiczne. Jako społeczeństwo coraz bardziej uświadamiamy sobie w Polsce, że jest ono równie ważne jak zdrowie fizyczne i właśnie stres, niepokój oddziałują na wszelkie choroby. Ilość chorób psychicznych w naszym kraju wsród dzieci jest bardzo duża i dlatego uważam, że młodzież powinna mieć dostęp do technik, które redukują stres, wpływają na zdrowie ciała i higienę umysłu. Jestem nauczycielka jogi dla dorosłych i certyfikowana nauczycielka jogi dla dzieci - zgłaszam swoją kandydaturę do poprowadzenia takich zajęć. Koszt prowadzenia przeze mnie zajęć przez 42 tygodnie w roku w 3 liceach, z wynajmem sal to byłoby 31500 zł

Remont ulicy pułaskiego

600 tys. zł

Myślę, że przydał by się remont ulicy Pułaskiego, są na niej liczne dziury. W czasie dużych opadów deszczu ciężko się tam porusza, przez duże kałuże. Witam serdecznie, uważam, że ulica Pułaskiego zasługuje na remont, jest to jedna z głównych ulic, prowadzących do Bochaterow Monte Cassino, wygląda ona naprawdę nie ciekawie.
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej.

Sporty wodne dostępne dla wszystkich

50 tys. zł

Dofinansowanie szkoleń z żeglarstwa, katamaranów, windsurfingu i kitesurfingu dla mieszkańców Sopotu oraz dofinansowanie na wypożyczanie sprzętu wodnego z Sopockiego Klubu Żeglarskiego i innych punktów, które wypożyczają sprzęt wodny. Zachęcenie mieszkańców do korzystania z bardzo dobrej infrastruktury do uprawiania sportów wodnych. Projekt ma na celu dofinansowanie szkoleń z żeglarstwa, katamaranów, windsurfingu i kitesurfingu dla mieszkańców Sopotu oraz dofinansowanie na wypożyczanie sprzętu wodnego z Sopockiego Klubu Żeglarskiego i innych punktów na terenie miasta, które wypożyczają sprzęt wodny. Sopot ma wspaniałą infrastrukturę do uprawiania sportów wodnych - w sezonie letnim i nie tylko. Dofinansowanie szkoleń, czy niższy koszt wypożyczenia sprzętu wodnego zachęci mieszkańców do rozwijania swojej pasji, blisko domu, a także przyczyni się do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów. Projekt będzie służył mieszkańcom, zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, jak i osobom dorosłym i seniorom. Cena nie będzie barierą do rozwoju nowej pasji oraz zwiększy się aktywność fizyczna mieszkańców, co sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Stworzenie nowych murali i trasy spacerowej szlakiem sopockich murali

330 tys. zł

Zrobienie nowej trasy spacerowej szlakiem sopockich murali – nowa atrakcja dla mieszkańców i turystów. Projekt ma na celu zaprojektowanie i stworzenie nowych malowideł ściennych i wytyczenie nowej trasy spacerowej po Sopocie - szlakiem sopockich murali. Murale to ciekawa alternatywa na spacer po mieście. Duża dawka sztuki ulicznej, ruchu na świeżym powietrzu i odkrywanie mniej znanych zakątków miasta, to gratka zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Murale to ciekawy sposób, aby ożywić ściany zapomnianych lub bardziej zniszczonych budynków. Coraz więcej osób odwiedzając dane miasto szuka alternatywnego spaceru po mieście. Taki nowy szlak byłby atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, którzy lubią urozmaicenie i coraz bardziej doceniają street art i odkrywanie dotychczas nieznanych zakątków miasta. Projekt będzie służył zarówno mieszkańcom całego miasta, jak i turystom odwiedzającym Sopot, którzy będą mogli poznać alternatywnie miasto. Poszukując murali często trafia się na tajemnicze zaułki i mniej znane rejony miasta. Warto pokazać, że w Sopocie wiele jest do zobaczenia, a jeszcze więcej do odkrycia.

Zakup Ambulansu dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wraz z wyposażeniem

800 tys. zł

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sopocie posiada 4 karetki systemowe (1 rezerwowa).Najstarsza z nich ma 6 lat i jest znacznie wyeksploatowana oraz posiada przestarzałe wyposażenie. Odmłodzenie floty Pogotowia Ratunkowego wpłynie na podniesienie jakości świadczeń usług dla mieszkańców oraz turystów. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sopocie od kliku lat stara się pozyskać środki pieniężne na zakup oraz wymianę sprzętu od Wojewody Pomorskiego ale bez rezultatu. Dlatego możemy pomóc my jako mieszkańcy naszym ratownikom pracować na nowoczesnym sprzęcie oraz nowych ambulansach. Odmłodzenie floty wpłynie na polepszenie jakości usług oraz czasu dotarcia do pacjenta. Nowe lepsze wyposażenie pozwoli na przeprowadzenie diagnostyki/części badań pacjenta już w ambulansie podczas przejazdu do placówki medycznej. Co wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na SOR.

Domki dla jeży

20 tys. zł

Domki dla jeży całoroczne (w tym zimowe).

Domek dla nietoperzy

20 tys. zł

Podobna akcja jak dla akcji domki dla ptaków lęgowych.

Butelkomaty na PET i szkło w zamian za butelki kupony rabatowe

220 tys. zł

Czyste miasto, motywacja do segregowania.

Torba ratownicza R1 oraz defibrylator

75 tys. zł

Jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sopocie. Prowadzimy w ramach wolontariatu szeroko zakrojone poszukiwania osób zaginionych na terenie Trójmiasta. W naszym stowarzyszeniu są zrzeszeni ratownicy i osoby, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. Torba R1 jest nam niezbędna do działań ratowniczych. Koszt ok. 11 tys. złotych (5 tys. torba + 6 tys. AED). Jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sopocie. Prowadzimy w ramach wolontariatu szeroko zakrojone poszukiwania osób zaginionych na terenie Trójmiasta. W naszym stowarzyszeniu są zrzeszeni ratownicy i osoby, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. Współpracujemy z gminą Sopot w zakresie pomocy Ukrainie, współpracujemy z policją, WOPR-em i innymi służbami. Torba R1 jest nam niezbędna do działań ratowniczych. Koszt ok. 11 tys. złotych (5 tys. torba + 6 tys. AED).

Tablice i drogowskazy z nazwami potoków

100 tys. zł

Wielu Sopocian nie wie o istnieniu potoków (11), ponieważ na większości odcinków są skanalizowane. Zachowały się jednak miejsca, w których płyną w naturalnych korytach – niekiedy zaledwie kilka lub kilkadziesiąt metrów od ulicy (np. przy ul. J.J. Haffnera). Stanowią relikty dawnego Sopotu o wyjątkowych walorach rekreacyjno-turystycznych. Tablice umożliwiłyby dotarcie do tych urokliwych miejsc. Tablice i drogowskazy zgodne z obowiązującymi przepisami. Miejsca, w których by je umieszczono skonsultowane powinny być np. z Działem Kanalizacji Deszczowej i Melioracji ZDiZ oraz z Biurem Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Projekt ma służyć nie tylko mieszkańcom Sopotu, bo i turystom, a także np. uczestnikom jednodniowych wycieczek autokarowych parkujących często obok Grodziska. Długoletni mieszkańcy Sopotu podczas okazjonalnych grupowych wycieczek często stwierdzają, że po raz pierwszy odwiedzili tak ciekawe, urokliwe miejsca, nie zdając sobie ponadto sprawy z istnienia potoków, nie wspominając już o nazwach tych potoków.

Wymiana starych ciemnych lamp na LEDy

250 tys. zł

Wymiana lamp na LED`owe. Wymiana żółtych, starych ciemnych i energochłonnych lamp przy ulicy na nowe nowoczesne lampy LED`owe.

Wieża widokowa na Lisim Wzgórzu

Las komunalny ul. Księżycowa/23 Marca/ Okrężna

150 tys. zł

Wieża - platforma widokowa na Lisim Wzgórzu istniała w latach 70 - tych. Warto odbudować ten punkt widokowy w Naszych komunalnych, sopockich lasach. Widok z Lisiego Wzgórza będzie bezcenną atrakcją dla Sopocian i gości naszego miasta. Można będzie oglądać praktycznie całą Zatokę Gdańską. Sopockie punkty widokowe są ogromną atrakcją dla wszystkich którzy odwiedzają nasz las. Wieża - platforma widokowa na Lisim Wzgórzu istniała w latach 70 - tych. Warto odbudować ten punkt widokowy w Naszych komunalnych, sopockich lasach. Widok z Lisiego Wzgórza będzie bezcenną atrakcją dla Sopocian i gości naszego miasta. Można będzie oglądać praktycznie całą Zatokę Gdańską. Celem projektu jest powstanie punktu widokowego na Lisim Wzgórzu. Zakres prac do wykonania: - uporządkowanie istniejących ścieżek, - wykonanie konstrukcji drewnianej wieży/platformy widokowej, - w miejscu punktu montaż ławek. Istniejące punkty w Sopocie ( Zajęcze Wzgórze, Strzeleckie Wzgórze itp.) cieszą się dużą popularnością i są częstym miejscem spacerów zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Dlatego też punkt „Lisie Wzgórze” byłby dobrym ich uzupełnieniem. Zaletą tej lokalizacji w porównaniu do sąsiedniego punktu, np. przy ul. Okrężnej jest widok na Kamienny Potok i linię brzegową od strony Gdyni.
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej.

Mobilne miasteczko ruchu rowerowego.

60 tys. zł

Mobilne miasteczko ruchu drogowego, składające się z wielu elementów tj. miasteczko rowerowe, zestaw znaków do nauki dla szkół, sygnalizatory edukacyjne, maty gumowe, rowerowy tor przeszkód polecamy do praktycznej nauki przepisów ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży. Zastosowanie miasteczka rowerowego przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych na drogach dojazdowych do szkół i ścieżka Edukacyjne miasteczka ruchu drogowego to kompleks obiektów dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze i hulajnodze. Oferowane produkty mają na celu przede wszystkim poprzez praktyczną edukację zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze. Oferowane rozwiązanie nadaje się do zastosowania w przestrzeni zamkniętej oraz otwartej. W skład zestawów wchodzą takie elementy miasteczka ruchu drogowego jak: znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, kolejowa oraz maty antypoślizgowe – drogi, ścieżki rowerowe, ronda. Wszystkie oferowane produkty zgodne są z ogólnymi dyrektywami odnośnie bezpieczeństwa.

Znicze i ich drugie życie

2 tys. zł

Półki na znicze do ponownego wykorzystania. Przy wejściach na cmentarz komunalny ustawiamy półki , na których każda wychodząca z cmentarza osoba może zostawić czysty nieuszkodzony znicz. Inna osoba , która wchodzi na cmentarz, może go wziąć, włożyć tam jedynie wkład i postawić na grobie bliskiej osoby. W ten sposób zużyty znicz zyskuje drugie życie. Po co wyrzucać na śmietnik dobry niezniszczony znicz - komuś może przydać. Celem tego projektu jest ograniczenie ilości odpadów powstających na cmentarzu oraz zadbanie o finanse mieszkańców.

Zielony przystanek.

50 tys. zł

Zielony przystanek to dodatkowa zieleń w przestrzeni miejskiej – ponad 10 m2 zielonego dachu i 9 m2 roślinnej ściany z pnączy. Rośliny posadzone wokół niego produkują w ciągu roku nawet 10 kg tlenu, poprawiają jakość powietrza, zmniejszają ilość pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń. Dzięki nasadzeniom pnączy oczekiwanie na pojazd komunikacji miejskiej stanie się przyjemniejsze. Projekt zakłada utworzenie zielonych przystanków w wybranych lokalizacjach w Sopocie poprzez obsadzenie ich konstrukcji roślinami pnącymi. Roślinność rosłaby w skrzynkach i zostałaby wyprowadzona na kratownice lub linki wzdłuż bocznych oraz tylnej ściany wiat, bez ingerencji w ich konstrukcję. Dzięki nasadzeniom pnączy oczekiwanie na pojazd komunikacji miejskiej stanie się przyjemniejsze, a wiaty przystankowe zyskają nową, bardziej estetyczną formę. Projekt, nadaje nowy walor estetyczny przestrzeni miejskiej i wprowadza zieleń w miejsca, które były do tej pory jej pozbawione. Podobne konstrukcje z powodzeniem funkcjonują od lat w wielu miastach m.in. w Londynie, Eindhoven, Nowym Sadzie. Do nasadzeń należy wybrać gatunki odporne i szybko rosnące (clematis, milin amerykański, bluszcz hedera, cytryniec chiński), ale nie ekspansywne z obawy o możliwość uszkodzenia wiat przystankowych. Donice powinny posiadać izolację zabezpieczającą rośliny przed przemarzaniem. Sugeruję zamontowanie rynny na tyłach przystanku celem odprowadzania wody bezpośrednio do donic z roślinami.

HIPODROMIK - Miejsce aktywności fizycznej pełniącej funkcję placu zabaw dla dzieci w każdym wieku - Hobby Horsing.

10 tys. zł

Miejsce aktywności fizycznej pełniącej funkcję placu zabaw dla dzieci w każdym wieku - Hobby Horsing. Projekt polega na wykonaniu ogrodzonego parkuru z przeszkodami do skoków, stylizowanym na relanym parkurze w zawodach jezdzieckich. Hobby Horsing jest jedynym w swoim rodzaju sportem jeździeckim, który polega na tym, że zawodnicy symulują zawody jeździeckie "jeżdząc" po specjalnie przygotowanym parkurze na kukiełkach - ręcznie wykonana głowa konia na patyku. Zabawy odbywają się w 4 kategoriach: skoki przez przeszkody, ujeżdzanie, cross, western. Są to bardzo inponujące wysokości, sięgające nawet 120-130 cm- potęga skoku. Dyscyplina sportowa miała swe początki u naszych sąsiadów - w krajach Skandynawskich, a oficjalnie wystartowało w Finlandii w 2011 roku i wkrótce uzyskało popularność wśród dzieci w Europie, Usa, Australi, a także wśród dorosłych. W Polsce również zaczyna cieszyć się sporą popularnością, tak samo jak wśród Sopockich dzieci. Jest klasyfikowany jako prawdziwy sport, gdzie organizowane są zawody krajowe, jak i międzynarodowe. W Polsce są już organizowane zawody, jednak żadne miasto nie posiada takiego placu zabaw. Posiadając w Sopocie tak piękny i z tak bogatą historią Hipodrom, nie może zabraknąć parkuru do Hobby Horsingu, aby dzieci miały przestrzeń do zabawy i ćwiczeń opartych na prawdziwych dyscyplinach jeździeckich oraz rozwijania swojej kreatywności i sprawności fizycznej. Projekt polega na wykonaniu ogrodzonego parkuru, o wymiarach minimum 10 x15 m, a jego powierzchnia pokryta byłaby piachem lub trawą. Na samym parkurze znajdowałyby się przenośne lub na stałe przymontowane, drewniane przeszkody, stylizowane na prawdziwych przeszkodach jeździeckich, nawiązujących do miasta Sopotu, np. żaglówka, muszelka, latarnia morska, lody, gofry itp. Przeszkody będą miały ruchome drągi o szerokości 80 cm, aby moc zmieniać wysokość przeszkód, co 10 cm. Dodatkowo na placu umieszczono by podium, stojaki z napisem start oraz finish oraz stojaki, lub uchwyty dla Hobby Horsów, a także ławeczka, znajdująca się przy parkurze, służącą do odpoczynku. W załączniku do projektu dołączono zdjęcia poglądowe przykładowych przeszkód i parkuru.

Więcej ławek w Sopocie

30 tys. zł

W Sopocie potrzeba więcej ławek, szczególnie dla starszych osób.
Poddany pod głosowanie jako kontynuacja projektu Sopocka Ławeczka.

kurtyny wodne, zdroje uliczne wody pitnej

350 tys. zł

Woda to zdrowie. Woda to źródło życia. Uciążliwością dla mieszkańców miasta jest kurz uliczny, spaliny pyłki oraz wysokie temperatury. Sopot posiada własne ujęcia wody głębinowej o wysokiej jakości. Warto wykorzystać nasze bogactwo w celu polepszenia warunków życia w mieście. Kurtyny wodne i zamgławiacze oraz zdroje pomogą przetrwać w mieście. Będą pomocne - obniżając temperaturę w ich otoczeniu chłodząc mieszkańców, ograniczając ilość kurzu, pyłu i spalin. Sopocka kranówka będzie alternatywą dla butelkowanych napojów. Woda będzie też źródłem życia dla okolicznej roślinności - nawilżając powietrze.

Całoroczny fortepian zewnętrzny na Placu Przyjaciół Sopotu.

100 tys. zł

Celem projektu jest tworzenie i wzmacnianie relacji społecznych w mieście poprzez wprowadzenie muzyki w przestrzeń publiczną. Do realizacji celu ma służyć stworzenie ogólnodostępnej strefy muzycznej, w której centrum znajdzie się całoroczny fortepian zewnętrzny, a każdy chętny będzie mógł zatrzymać się i zagrać na instrumencie klawiszowym lub posłuchać muzyki na żywo. Celem projektu jest tworzenie i wzmacnianie relacji społecznych w mieście poprzez wprowadzenie muzyki w przestrzeń publiczną. Do realizacji celu ma służyć stworzenie ogólnodostępnego miejsca, swoistej strefy muzycznej, w której każdy będzie mógł zatrzymać się i zagrać na instrumencie klawiszowym lub aby posłuchać muzyki na żywo. Punktem centralnym strefy będzie nowoczesny całoroczny fortepian zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej i betonu. Dostęp do strefy będzie całkowicie nieodpłatny i całodobowy (aczkolwiek zarządca przestrzeni będzie mógł decydować o godzinach, w których fortepian będzie włączony). Idealną lokalizacją dla instrumentu będzie Plac Przyjaciół Sopotu. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców Sopotu, jak i turystów. Kojarzy się z kulturą i wypoczynkiem, jednak brakuje w jego przestrzeni miejsca, w którym można by zaktywizować zdolnych muzyków do dzielenia się swoim talentem. Otoczenie strefy byłoby także naturalną strefą dla słuchaczy, dzięki obecności ławek parkowych oraz rozległych terenów zielonych. Obecność instrumentu pozwoli na spontaniczne wykonania, jak i organizację większych koncertów z muzyką na żywo na wolnym powietrzu. Wykorzystanie fortepianu odpornego na warunki pogodowe - mróz, wysokie temperatury, deszcz, czy śnieg - sprawi, że miejsce wokół fortepianu będzie tętniło życiem przez cały rok. Elektroniczny system zdalnego zarządzania pozwoli zarządcom terenu na dostosowanie głośności instrumentu, ustalenie harmonogramu grania oraz włączanie i wyłączanie na życzenie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Fortepian posiada ważoną klawiaturę Fortepian posiada również możliwość podłączenia zewnętrznego systemu nagłośnienia, dzięki czemu możliwe będzie organizowanie koncertów dla większej liczby słuchaczy i zapewnienie optymalnego komfortu akustycznego. W zestawie z fortepianem znajduje się też siedzisko wykonane z betonu architektonicznego, kotwione do podłoża. Sam fortepian zaprojektowany został specjalnie z myślą o użytku zewnętrznym. Jest to instrument sprawdzony w przestrzeniach publicznych polskich miast. W tej chwili trzy fortepiany użytkowane są w Katowicach. Wcześniej fortepiany były zainstalowane czasowo w Gliwicach, Dusznikach-Zdroju, Cieszynie, Krośnie czy Łodzi. Instrument posiada konstrukcję odporną na działania warunków atmosferycznych oraz akty wandalizmu. Jego utrzymanie jest niezwykle proste. Fortepian jest cyfrowy, więc potrzebuje dostępu do źródła zasilania (roczny pobór prądu <420 kWh). Jego obsługa ogranicza się do regularnego przetarcia klawiszy oraz obudowy. Wszystkie problemy techniczne rozwiązywane są w ramach 2-letniej gwarancji przez ekipę serwisową producenta instrumentu. Zalecane jest objęcie miejsca rezydowania fortepianu monitoringiem, aby mieć pewność, że instrument jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.Jest to proponowana lokalizacja dla Fortepianu, ale można zmienić lokalizację na całym odcinku Placu Przyjaciół Sopotu lub jednej z kilku innych zaproponowanych lokalizacji: 1. Plac Przyjaciół Sopotu 2. Skwer przy molo, przed hotelem, obok fontanny - Plac Zdrojowy 3. Skwer Arkadiusza Rybickiego w Parku Herbstów 3. Przestrzeń przy dworcu Sopot Centrum. 4. Park przy Art Inkubatorze Goyki 3.
Sugerowana lokalizacja park Herbstów.

Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych

70 tys. zł

Mobilny symulator zagrożeń pożarowych budynku mieszkalnego. Celem projektu jest zakup inteligentnego modelu domu jednorodzinnego, w którym prezentowane są możliwe przyczyny powstawania pożarów w domu, a także elementy związane z ochroną środowiska, takie jak panele fotowoltaiczne, segregacja śmieci, czy palenie w piecu nieodpowiednimi paliwami. W symulatorze w dynamiczny sposób prezentowane są zagrożenia pożarowe i inne niebezpieczne zdarzenia, jakie mogą wystąpić w domu jednorodzinnym. Sterowane przez komputery efekty świetlne, dźwiękowe oraz wydobywający się dym realnie oddają grozę sytuacji, pobudzając zainteresowanie widzów. Intuicyjne sterowanie oświetleniem, drzwiami, czujkami dymu, czujkami czadu i innymi elementami wnętrza symulatora odbywa się z poziomu dedykowanej aplikacji. (źródło: https://www.mobilnysymulator.com.pl/dj) Zakupiony symulator będzie prezentowany podczas pogadanek z dziećmi i młodzieżą w sopockich przedszkolach, szkołach, jak również innych instytucjach organizacjach które wyrażą chęć na przeprowadzenie prezentacji i pogadanek czy też podczas spotkań z mieszkańcami. W trakcie prezentacji omawiane będą zagrożenia jakie mogą wystąpić w mieszkaniach i domach jak również sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Świetlica dla Osób Doświadczających Bezdomności

260 tys. zł

Placówka dla osób bez dachu nad głową w Sopocie, przeciwdziałająca problemowi społecznemu, stwarzająca tym ludziom możliwości do aktywizowania się, do zmiany sposobu myślenia i życia. Z pomocą zatrudnionych w świetlicy animatorów społecznych osoby w kryzysie bezdomności będą mieli okazję bezpiecznie i aktywnie spędzić dzień. Wiele osób bezdomnych boryka się z przede wszystkim z głębokim poczuciem samotności. Osoby bezdomne potrzebują kompleksowej, nieszablonowej pomocy budowanej przede wszystkim na akceptacji i relacji. Nikt z nas nie lubi jak mu się coś narzuca. Świetlica Dla Osób Bezdomnych będzie miała za zadanie rozwiązywać problemy formalne oraz integrować osoby wykluczone co być może umożliwi im zmianę dotychczasowego życia. Będzie to miejsce dla każdej osoby, która potrzebuje pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb i potrzebuje wsparcia. Osoby w kryzysie nie posiadają adresu , telefonu i żadnych innych możliwości kontaktowania się z rodziną, przyjaciółmi i ewentualnymi pracodawcami. Świetlica mogłaby pełnić taką rolę punktu kontaktowego. Problem bezdomności jest wielopłaszczyznowy, co za tym idzie nie da się stworzyć jednego modelu pomocy. Placówka byłaby uzupełnieniem istniejącego systemu.

Sopocka Orkiestra FORMACJA22

26 tys. zł

FORMACJA22 postawiła sobie za cel, tworzenie widowisk muzycznych odbiegającyh od tradycyjnych koncertów muzyki poważnej. Prezentować będzie muzykę klasyczną, filmową, polskie i zagraniczne utwory popkulturowe, a wszystko to w zaskakujących aranżacjach. Podczas koncertów, publiczność zobaczy dedykowane do utworów wizualizacje oraz wiele elemntów scenografii w pełnej oprawie oświetleniowej. Sopocka Orkiestra FORMACJA 22 to projekt muzyczny na sopockiej scenie kulturalnej. Orkiestra została powołana przez Kaję Morawiec absolwentkę uczelni muzycznych w Polsce i w Szwecji oraz Magdę „Bąbel” Adamowską współzałożycielkę Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis. Orkiestra postawiła sobie za cel tworzenie widowisk muzycznych odbiegającyh od tradycyjnych koncertów muzyki poważnej. Prezentować będzie muzykę klasyczną, filmową, polskie i zagraniczne utwory popkulturowe, a wszystko to w zaskakujących, nieoczywistych aranżacjach. Podczas koncertów, publiczność zobaczy dedykowane do utworów wizualizacje oraz wiele elemntów scenografii w pełnej oprawie oświetleniowej. Artyści zaprezentują wiele niespodzewanych zwrotow akcji a odbiorcy zaproszeni zostaną do interaktywnego uczestniczenia w widowisku. Sopocka Orkiestra Formacja22 będzie czasem wzruszać, czasem rozśmieszać, ale przede wszystkim wyzwalać w słuchaczach ważne obszary wrażliwości na dźwięk, obraz i wszelkie przejawy artystycznych działań. Sceną na, której pracuje FORMACJA22 jest scena Teatru Atelier w Sopocie. Skład Formacji22 to około 20 muzyków, absolwentów uczelni muzycznych oraz towarzyszący im zespół artystyczno-techniczny. Koncepcja Artystyczna: Kaja Morawiec Scenografia/scenariusz/konferansjerka: Magda „Bąbel“ Adamowska, Kaja Morawiec Reżyseria światła/wizualizacje: Mateusz Gierc Produkcja: Magda Adamowska, Mateusz Gierc, Kaja Morawiec

Usuwanie jemioły z drzew obszaru miejskiego.

300 tys. zł

Pasożyty pogarszają jakość drzewostanu. Oprócz sadzenia nowych, należy dbać o istniejące. Zlecić Zakładowi Dróg i Zieleni Miejskiej likwidację jemioły w trakcie dotychczasowej corocznej akcji przycinania gałęzi drzew. Projekt będzie służył mieszkańcom i turystom odwiedzającym nasze miasto.

Czystość plaż i lasów w uzdrowisku Sopot

10 tys. zł

Poprawa czystości naturalnego otoczenia, w którym żyjemy. Aktywne przeciwdziałanie narastającej ilości odpadów niedegradowalnych, uznanie dotychczasowych sposobów radzenia sobie z problemom jako niewystarczający, a czasem nieskuteczny, wręcz szkodliwy ("zamiatanie pod dywan" oraniem brzegu morskiego i wrzucanie nieczystości do morza). Przedstawiam pomysły na poprawę sytuacji. 1. Rozpisanie konkursu na projekt plakatu odpornego na działania czynników atmosferycznych w minimum dwóch językach (polski, angielski) dobitnie, czytelnie i wyraźnie (najlepiej z humorem) informującego o konieczności dbania o nie pozostawianie odpadów w otwartej przestrzeni naszej pięknej natury (plaże, lasy), 2. Zaprojektowanie trwałego, wysoko zawieszonego umocowania przy każdym wejściu na plażę i do lasu 3. W sezonie wiosenno-letnio-jesiennym zainstalowanie dobrze umocowanych koszy na śmieci w połowie szerokości plaż na poziomie połowy odległości od wejść na plażę. 4. Większa ilość publicznych toalet wzdłuż wejść na plażę z nie zaporowymi cenami z ich korzystania. Projekt ma służyć wszystkim przebywającym w Sopocie stwarzając lepsze warunki kontaktu z naturą, co jest podstawowym czynnikiem zdrowia i zadowolenia mieszkańców, atrakcyjności uzdrowiska. Wystosowanie wniosku o rozpisanie projektu jest sensowne bowiem zainicjowanie zbiorowej aktywności w tym temacie jest dobrym kierunkiem dającym szansę na wykreowanie super pomysłu dydaktyczno-informacyjnego.
Projekt jest zbyt ogólnie opisany. Ciężko ocenić jednoznacznie. Powinien być podzielony na 4 projekty. ad 1. oceniam pozytywnie ad. 2. oceniam negatywnie . Przy wejściu na plażę stoją ją tablice, jedna z numerem druga o linii brzegowej. Stawianie kolejnych słupów wprowadzi chaos. ad. 3.temat koszy powinien ocenić mosir - może wystarczyłoby zwiększyć częstotliwość opróżniania koszy ad 4. negatywnie - właściciele restauracji maja obowiązek udostępniać toalety w swoich lokalach. Pod głosowanie poddane zostanie w zakresie konkursu na plakat

Sfinansowanie karnetów na basen MOSiR-u dla rodzin 3+

10 tys. zł

Nauczmy dzieci pływać na miejskim basenie. Sfinansowanie karnetów dla sopockich dużych rodzin pomoże rodzinom wielodzietnym w nauce pływania dla dzieci. Wspólne wyjście na basen dla pięcioosobowej rodziny to koszt przynajmniej 35 złotych. Korzystanie z basenu trzy razy w tygodniu to wydatek rzędu 420 złotych miesięcznie co stanowi dla wielu rodzin barierę finansową trudną do pokonania. Przeznaczenie 50000 zł pozwoli na skorzystanie z ok. 5000 godzinnych wejść na basen czyli ok 15 osobogodzin dziennie.

Sfinansowanie przez gminę Sopot przewozu dzieci na zajęcia pływackie w ramach zajęć lekcyjnych.

100 tys. zł

Sfinansowanie przez gminę Sopot przewozu sopockich dzieci na zajęcia pływackie na miejskim basenie. Gmina Sopot nie posiada własnego autobusu. W związku z tym konieczne jest wynajmowanie pojazdów na zasadach komercyjnych co stanowi ok. 1000 zł dziennie. Sfinansowanie przewozów przez ok. 100 dni w roku to koszt 100 000 zł.

Kastracja kotów wolnobytujących

40 tys. zł

Darmowa kastracja kotów żyjących zewnętrznie, tak aby nie zwiększać ich populacji. Darmowa kastracja kotów wolnobytujących mogłaby odbywać się w porozumieniu z kliniką weterynaryjną, która wykonywałaby zabiegi oraz do której mogliby zgłaszać się mieszkańcy, którzy odłowiliby takie zwierzęta. Pomoże to kontrolować rozmnażanie się zwierząt bez obciążania kosztami mieszkańców miasta.

MURAL Solidarności z Ukrainą

150 tys. zł

Mural dla Ukrainy będzie wizualnym wyrazem wsparcia dla niezłomnej postawy narodu Ukraińskiego i ponad 2 tys. uchodźców, którzy przyjechali do Sopotu szukając schronienia. Mural będzie trwałym śladem dzisiejszych wydarzeń, przypominającym przyszłym pokoleniom historię naszej solidarności z narodem Ukraińskim. Wpisze się on w krajobraz naszego miasta, jak znany w całej Polsce - Mural Turystki. Od początku trwania wojny w Ukrainie nasze miasto i Sopocianie bardzo aktywnie wspierają mieszkańców Ukrainy, którzy przyjechali do Sopotu szukając schronienia, jak i tych, którzy pozostali min. w mieście Białogród nad Dniestrem (w mieście partnerskim Sopotu- w Ukrainie). Mural stworzony na terenie naszego miasta w eksponowanym miejscu (jak np. boczna ściana szkoły, obiektu użyteczności publicznej, czy budynku mieszkalnego) pozwoli przypomnieć uchodźcom i uchodźczyniom, że są teraz w bezpiecznym mieście, którego mieszkańcy i samorząd wspierają ich tu na miejscu oraz w toczącym walki ojczystym kraju. Dajmy naszym gościom z Ukrainy wizualny znak naszej jedności i wspierającej postawy, którą Sopocianie prezentują od początku wybuchu wojny. Mural będzie trwałym śladem dzisiejszych wydarzeń przypominającym przyszłym pokoleniom historię naszej solidarności z narodem Ukraińskim. Mural będzie stałym elementem, który wpisze się w krajobraz naszego miasta jak znany w całej Polsce Mural Turystki. Podobne murale zostały stworzone na terenach innych miast w Polsce, m. in. w Gdańsku, czy Kędzierzynie-Koźlu (załączam przykładowe zdjęcia). Projekt muralu i dokładna lokalizacja będzie ustalona przed dedykowany zespół.

Odnowienie oznaczeń w Sopockich Lasach

300 tys. zł

W czasie pandemii Sopockie Lasy stały się naturalnym miejscem spacerów jeszcze większej liczby sopocian. W czasie leśnych wędrówek można będzie czasem zrobić przystanek na ławie z naturalnych bali oraz przeczytać informację o szlaku, którym aktualnie wędrujemy, a nawet poznać niezwykłą historię dawnych obiektów sportowych, jak skocznia, której pozostałości wciąż kryją się na sopockich szlakach. Odnowienie istniejących tablic informacyjnych oraz postawienie nowych z nazwami szlaków i krótką informacją dotyczącą szlaku, rodzaju fauny i flory, przy wejściach na szlak oraz przypominająco na skrzyżowaniach szlaków oraz odświeżenie oznaczeń szlaków. Postawienie w kilku miejscach ław do siedzenia z naturalnych i oszlifowanych drewnianych bali z ewentualnymi ławami przy których można spokojnie zjeść kanapkę i wypić herbatę z termosu - na wzór ław z pni drzew na górskich szlakach. Miejsca wypoczynku z naturalnych bali pozwolą na stworzenie przestrzeni wytchnienia podczas długich i wymagających wędrówek sopockimi szlakami dla zaprawionych piechurów jak i naszych sopockich seniorów, którzy potrzebują częściej robić przystanki podczas spacerów. Postawienie tablic informacyjnych w kilku kluczowych miejscach z ciekawostkami historycznymi dotyczącymi dawnej skoczni narciarskiej, czy toru saneczkowego, będzie interesującym urozmaiceniem i źródłem wiedzy zarówno dla mieszkańców naszego miasta, naszych najmłodszych sopocian jaki i gości przyjeżdżających do naszego miasta.

Remont nawierzchni na ulicy Łowickiej

Ulica Łowicka

300 tys. zł

Remont nawierzchni przy ulicy Łowickiej. Zgłaszam ten odcinek drogi do remontu.
Prace musi poprzedzić sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej m.in. badania geotechniczne (osuwająca się skarpa). Pod głosowanie można poddać projekt dotyczący sporządzenia dokumentacji. Koszt dokumentacji to około 300 tys. zł

Miejsce z duszą. Sklep społeczny w Sopocie. Żywność dla Osób w kryzysie.

500 tys. zł

Sklepy Społeczne powstają jako innowacyjna forma pomocy, łącząca wsparcie żywnościowe z integracją społeczną. Sklep Społeczny to miejsce, do którego trafia żywność uratowana przed zmarnowaniem ze sklepów i marketów, a korzystać z niej mogą osoby w trudnej sytuacji życiowej. Sklep Społeczny powinien być zaaranżowaliśmy tak, by nie było w nim odhumanizowanego, mechanicznego wydawania paczek żywnościowych. Będzie to miejsce do którego trafiać będzie żywność krótkoterminowa przekazywana przez sklepy, a odbierana przez osoby potrzebujące nie w formie przygotowanych wcześniej paczek, lecz wybierana wprost z półek zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Celem stworzenia Sklepu Społecznego jest przekazywanie godnej żywności, w godnych warunkach i w godny sposób. Przychodzący do Sklepu powinni poczuć się jak w prawdziwym sklepie, w którym sami mogą wybierać. Różnica jest taka, że tutaj się nie płaci. Podstawą funkcjonowania Sklepu Społecznego jest współpraca z wyłonioną w konkursie organizacją pozarządową wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu żywności działająca na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i prowadzącą podobne placówki .
Projekt zasadny.

Poszerzenie akcji Nie SChlebiaj mi

10 tys. zł

Rozszerzenie Akcji mającej na celu uświadomienie by nie karmić chlebem ptaków, o bezpośrednie działania na plażach Sopotu. Odwiedzający plaże często nie rozumieją zasad tej akcji lub przynoszą chleb by zrobić sobie zdjęcie z łabędziami. Działania osób z identyfikatorami , służb lub wolontariuszy, poprzez zwracanie uwagi i przypominanie o właściwym pokarmie, miałoby uniemożliwić krzywdzenie łabędzi Mieszkańcy i turyści pragnący dokarmiać ptaki na plażach Sopotu, często traktują to jako atrakcję i używają chleba jako najłatwiejszej, najbardziej dostępnej karmy. Nawet wiedząc, że nie jest to właściwe zanęcają chlebem łabędzie by zrobić sobie zdjęcie lub przynoszą stare pieczywo i rozrzucają nad morzem. Zasady Akcji Nie SChlebiaj mi nie są szeroko znane odwiedzającym plaże. Konieczne jest więc rozmawianie z ludźmi w takich przypadkach i wyjaśnianie bądź przypominanie o właściwym sposobie dokarmiania ptaków. Osoby chętne to takich akcji, rozmów i ochrony ptaków należało by przeszkolić, zaopatrzyć w identyfikatory miejskie i wysyłać na dyżury na plaże aby wykorzenić ten niewłaściwy nawyk doprowadzający łabędzie do śmierci.

Paśniki dla zwierząt w lasach komunalnych

15 tys. zł

Paśniki będą służyły dzikim zwierzętom w sopockim lasach i tym samym ograniczą ich obecność na osiedlach. 10 sztuk. Paśniki będą służyły dzikim zwierzętom w sopockim lasach i tym samym ograniczą ich obecność na osiedlach.

Zjazd rowerowy w tunelu przy 1 maja

5 tys. zł

Zjazd rowery pozwoli w sposób komfortowy i bezpieczny przeprowadzać rower przez tunel.

Budowa przy plaży 2-4 stałych toalet i postawienie kilku mobilnych

1,5 mln zł

Szanowni Radni, Jestem od niedawna mieszkanką Sopotu i nie tylko mnie ale i moim znajomym odwiedzającym nas z Niemiec, USA, Hiszpanii i Meksyku rzuciło się w oczy katastrofalne zaplecze sanitarne w Sopocie. Jest przy plaży dużo szyldów wskazujących WC, ale w rzeczywistości są w okolicach Mola tylko dwie publiczne drogo płatne toalety (jedna z nich była po Wielkanocy częściowo nieczynna). Poza tym były tylko te WC czynne, gdzie są restauracje. Ktoś, kto chce tylko pospacerować wzdłuż plaży nie ma możliwości załatwienia się. Widzieliśmy dzieci z wycieczki szkolnej załatwiające potrzeby w lesie (3 lub 4 zł za toaletę za 1 osobę jest dla ucznia lub niezamożnej rodziny dużo). W Hiszpanii są przy plaży co około 300 m publiczne bezpłatne ale bardzo estetyczne a przy tym i czyste toalety (w załączeniu 2 zdjęcia). To samo jest w USA. Załatwianie potrzeb fizjologicznych w normalnych czystych warunkach nie powinno być luksusem, tylko dostępne dla każdego. Moja prośba jest, żeby przeznaczyć pewną kwotę na budowę przynajmniej 2-4 stałych toalet i postawienie kilku toalet mobilnych. Może są jakieś dofinansowania z UE? Skoro każda hiszpańska gmina daje finansowo radę utrzymać toalety, to takie bogate i reprezentacyjne miasto jak Sopot chyba też dałoby radę? Byłoby to na pewno dobrą wizytówką Sopotu i przykładem dla innych polskich miast. Dziękuje i pozdrawiam
Ze względu na koszty możliwy wariant z 2 toaletami.

SOPOT - MIASTO MAGNOLII

30 tys. zł

Jest to powtórzona akcja do tej z roku 2017, ale wówczas posadzono magnolie tylko na osiedlach. Kwitną pięknie, warto posadzić dalsze krzewy na skwerach i w parkach. Odwołując się do historii - Sopot jako przedwojenny kurort był słynny ze swoich pięknych magnolii, bo kwitną późną wiosną, przyciągając turystów jeszcze przed tzw. wysokim sezonem. W mieście jest trochę krzewów, ale głównie starych, na prywatnych posesjach. Ozdóbmy także centrum miasta!

Wieczorki Taneczne dla Seniorów

45 tys. zł

Dużym problemem dla wielu seniorów, szczególnie dla tych samotnych, jest brak bodźców do wychodzenia z domu, do spotykania się z ludźmi. Jestem członkiem Rady Seniorów, wiem też z racji wieku, jakie są potrzeby w wieku senioralnym. Korzyści z tańca dla ludzi starszych: 1) Potrzeba wyjścia z domu, zadbania o siebie, o strój 2) Ruch, jako elementarny czynnik do dobrego funkcjonowania organizmu osób starszych 3) Korzystny wpływ na psychikę ludzi samotnych, nie mających do kogo "ust otworzyć". 4) Możliwość nawiązania znajomości, przyjaźni. Sporo podróżowałam po Europie z Sopockim Związkiem Emerytów, w wielu miastach typowo turystycznych, nadmorskich - takie wieczorki taneczne to codzienność w okresie wakacji.

Wsparcie psychologiczne dla uczniów sopockich szkół

400 tys. zł

W związku z palącą potrzebą opieki psychologicznej dedykowanej dzieciom i młodzieży, proponuje się zorganizowanie samorządowego punktu opieki psychologicznej dla sopockich dzieci i młodzieży we współpracy z placówkami edukacyjnymi.

Zamgławiacze i kurtyny wodne, zdroje uliczne wody pitnej i sanitarnej

350 tys. zł

Woda źródłem życia/woda to życie. Wysokie temperatury, kurz uliczny, pyłki, spaliny. Wszystko to stanowi uciążliwość dla mieszkańców miasta. Sopot ma własne ujęcia wody głębinowej o wysokiej jakości . Warto wykorzystać nasze bogactwo w celu polepszenia warunków życia w mieście. Kurtyny wodne i zamgławiacze oraz zdroje pomogą przetrwać w dżungli miejskiej. Będą pomocne obniżając temperaturę w ich otoczeniu, chłodząc przechodniów, ograniczając ilość kurzu, pyłu i spalin. Spocka kranówka będzie alternatywą dla butelkowanych napojów. Woda będzie też źródłem życia dla okolicznej roślinności - nawilżając powietrze. Pomoże adaptować ludzi i miasto do zmian klimatu. Realizacja przy udziel Aqua, MOSiR, spółdzielnie mieszkaniowe na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych gminy i instytucji.

Okręg 1

Miernik jakości powietrza na SP 7

1A 30 tys. zł

Wyposażenie szkoły w miernik jakości powietrza (pyłu zawieszonego), który na bieżąco monitorowałby jakość powietrza Mierniki mógłby być wpięty do sieci ARMAAG, lub być miernikiem poglądowym, dostarczanym przez firmy komercyjne (np. airly). Wskazania miernika byłyby ogólnodostępne.

Licznik rowerów przy nadmorskiej ścieżce rowerowej

Alejka Nadmorska

1A i 1B 40 tys. zł

Licznik ruchu rowerowego jest bardzo dobrym narzędziem statystycznym i ciekawym elementem na trasie rowerzystów. Byłby to pierwszy taki licznik w Sopocie. Zakup, montaż i kalibracja urządzenia do automatycznego zliczania rowerzystów i totem z wyświetlaczem. Instalacja licznika przy nadmorskiej ścieżce rowerowej będzie sprzyjać tworzeniu statystyk i będzie ciekawym elementem dla rowerzystów.

Przebudowa publicznej drogi dojazdu do Osiedla Kolejarz

Karlikowska

1A i 1B 150 tys. zł

Publiczna droga dojazdu do osiedla mieszkaniowego "Kolejarz" jest drogą należącą do miasta,powinna być przebudowana tak by ułatwić dojazd dla mieszkańców osiedla "Kolejarz" i sąsiednich posesji, a przede wszystkim służb miejskich takich jak śmieciarki,Straż Pożarna czy Pogotwie Ratunkowe,Droga ta od wielu lat nie była nigdy przebudowana, jest w fatalnym stanie, pomimo że należy do miasta. Głównym założeniem projektu,jest całkowita przebudowa nawierzchni, naprawa chodników z progami po obu stronach dojazdu, tak by uniemozliwić dzikie parkowanie samochodów,,które utrudniają dojazd dla służb miejskich, wyznaczenie miejsc parkowania tylko dla mieszkańców osiedla "kolejarz".
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej.

Remont ul. Jakuba Goyki

Niepodległości Haffnera

1B 400 tys. zł

Modernizacja oraz remont ul. Jakuba Goyki, zmiana oświetlenia, poprawienie widoczności, wyznaczenie pasa rowerowego. 1. Bezpieczeństwo, 2. Pewność 3. Udogodnienia Szanowni Państwo, Ul. Jakuba Goyki, od zawsze stanowiła trasę na której kierowcy, byli zmuszeni do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdu. Ze względu na ograniczoną widoczność podczas wyjazdu, najczęściej używano pasa autobusowego do wyjazdu na Al. Niepodległości. (zanim zmieniono kierunek ruchu pojazdów.) Dodatkowo piesi przemieszczający się wzdłuż ulicy stwarzali zagrożenie poprzez zignorowanie norm poruszania się po wyznaczonej trasie. Ulica wymaga remontu ze względu na trasę dojazdową do szczególnych dla Sopotu miejsc. Jak Wiadomo jest to jedna z podstawowych dróg dojazdowych do : Art inkubatora, Hali stulecia, Szkoły muzycznej. Modernizacja obejmuje: 1. Poprawienia widoczności podczas wyjazdu na Al. Niepodległości (usunięcie elementów zasłaniających widoczność) 2. Wymianę oświetlenia 3. Remont infrastruktury drogowej z uwzględnieniem szlaku trasy rowerowej ( od Al. Niepodległości do Hali 100-lecia ) 4. Remont chodnika dla pieszych oraz wstawienie barierek wzdłuż trasy chodnika. 5. Odświeżenie wiaduktu kolejowego ( w możliwością wykorzystania przestrzeni w celach artystycznych ) Z wyrazami szacunku, Stefan Karwowski
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej.

Modernizacja ul. Emilii Plater od nr 22 do nr 32

Emilli Plater 22-32

1B 400 tys. zł

Modernizacja nawierzchni jezdni oraz chodnika ul. Emilii Plater od nr 22 do nr 32. Projekt posłuży mieszkańcom Sopotu i Trójmiasta, turystom z całej Polski przyjeżdżającym na sopocką plażę oraz do baru Przystań, którzy codziennie parkują tam samochody oraz mieszkańcom tego konkretnego odcinka Emilii Plater 22-32. Miejsce to jest codziennie odwiedzane przez setki osób z całej Polski i negatywnie wpływa na wizerunek miasta Sopot poprzez fatalny stan nawierzchni (dziurawa nawierzchnia i nierówny, popękany chodnik). Projekt był już zgłaszany wielokrotnie.
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej.

Zajęcia dla Dzieci. Aktywność dla najmłodszych. Wyjść z Pandemii.

1A i 1B 15 tys. zł

Zajęcia dla najmłodszych. Każde dziecko potrzebuje ruchu i aktywności wśród rówieśników. Zajęcia poprzez aktywizację z Trenerem. Zajęcia z dyscyplin karate , koszykówki , lekkoatletyki , tenisa , żeglarstwa. Zajęcia w różnych kategoriach wiekowych dla sopockich dzieci. W danym okręgu wybrana dyscyplina i prowadzenie zajęć dla dzieci. Wiek 7-15.

Wiatka edukacyjna na placu skwerze Andrzeja Grubby

Skwer Andrzeja Grubby

1B 130 tys. zł

Wiatka o wymiarach ok 4x6 m wykonana z przeźroczystych materiałów znajdująca się na skwerze Andrzeja Grubby obok placu zabaw. Wiatka ma być usytuowana tak by stała nad stołem do ping ponga, da to możliwość całorocznego grania druga część ma dać możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu w szczególności dotyczących patrona placu jak i zielonych lekcji. Kolejną funkcja ma być możliwość ochrony dla dzieci przed warunkami pogodowymi. Wykonanie zadaszenia nad stołem do ping ponga które musi zapewnić dobra widoczność wewnątrz, rama wykonana z materiałów metalowych dach wykonany z materiału przeźroczystego ściany boczne do wysokości 1m wykonane z metalu powyżej z materiału przeźroczystego ściany dwie ściany otwarte bez żadnej zabudowy, wewnątrz posadzka naturalna (ziemia), wewnątrz ustawiony stół oraz ławki. Budowla powinna w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Wiatka ma służyć lokalnej społeczności szczególnie dzieciom.

remont i naprawa ulicy Krasickiego w Sopocie

1A 80 tys. zł

remont i naprawa ulicy Krasickiego w Sopocie

Zielony skwer sąsiedzki i rewitalizacja placu zabaw

Grunwaldzka

1B 300 tys. zł

Projekt zakłada aranżację przestrzeni publicznej na funkcję sąsiedzkiego skweru i odnowienie placu zabaw. W ramach działań przewiduje się rozbiórkę obecnego placu zabaw, wykonanie prac ziemnych, posadzenie drzew, krzewów i kwiatów (stworzenie zieleni miejskiej), wybudowanie drążka do ćwiczeń, zjeżdżalni i ławki, aby teren mógł być miejscem relaksu i wypoczynku mieszkańców. Niniejszy projekt pozwoli na wprowadzenie pięknej zieleni za budynkiem Poczty Polskiej przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt zakłada stworzenie reprezentacyjnego skweru sąsiedzkiego na ziemi należącej do Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz"- zgodę pisemną na realizację projektu załączam we wniosku. Teren obecnie jest zaniedbany, a plac zabaw zniszczony. W ramach działań przewiduje się przeprowadzenie rozbiórki istniejącego placu zbaw, wykonanie niezbędnych prac ziemnych, wyrównanie i usunięcie terenu by przygotować go do budowy jakościowej przestrzeni publicznej. Prace zakładają posadzenie drzew, krzewów i kwiatów oraz wybudowanie drążka do ćwiczeń, zjeżdżalni i ławki, aby teren ten mógł być przestrzenią relaksu dla mieszkańców (seniorów, rodzin, osób z sąsiedztwa). Projekt obejmuje również powstanie kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem. W najbliższej okolicy brakuje miejsc do odpoczynku i zabawy i ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Joga dla sopockich Seniorów (osób w wieku 50+)

Bohaterów Monte Cassino

1A i 1B 15 tys. zł

W ramach projektu chcielibyśmy zaproponować regularne, bezpłatne zajęcia jogi dla sopockich Seniorów (osób w wieku 50+). Zajęcia dwa razy w tygodniu przez cały rok, w stałych porannych godzinach. Poprzez nasz projekt chcielibyśmy pokazać dostępność ćwiczeń jogi dla każdego i ich korzystny wpływ na poprawę zdrowia i codziennego samopoczucia. Oprócz działań typowo prozdrowotnych związanych z ruchem fizycznym, chcielibyśmy stworzyć platformę spotkań dla lokalnej społeczności Seniorów. Proponujemy zajęcia dwa razy w tygodniu przez cały rok, w stałych porannych godzinach (między 10 a 12). Czas trwania sesji jogi to 1 godzina. Spotkania odbywałyby się w Studio Morze Jogi na ulicy Bohaterów Monte Cassino 25 w Sopocie. Studio Morze Jogi to nowe, kameralne miejsce zlokalizowane w samym sercu Sopotu. Dwoje sopocian Jarek Barton i Szymon Kobylec stworzyli miejsce ćwiczeń jogi, otwarte dla każdego niezależnie od wieku, ograniczeń, miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Więcej informacji o Studio znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/studiomorzejogi Zajęcia w Studio prowadzone są metodą BKS Iyengara przez certyfikowanych nauczycieli. W metodzie Iyengara poprzez użycie licznych pomocy: kocy, kostel drewnianych, pasków, lin, krzeseł, wałków ćwiczenia jogi stają się dostępne dla każdego i dedykowane dla osób w każdym wieku, niezależnie od możliwości psychofizycznych.
W przypadku wybrania projektu do realizacji zostanie rozpisany konkurs na realizację zadania. Nie jest to jednoznaczne ze zleceniem wykonania usługi wnioskodawcy.

Artystyczno-muzyczny Plac Zabaw

Goyki 3

1A 700 tys. zł

Ustawienie artystycznego placu zabaw z instrumentami muzycznymi w parku przy Goyki, przy bibliotece dla dzieci. Przeznaczony dla dzieci w wieku 3+, które przez zabawę będą mogły uczyć się i poznawać muzykę oraz sztukę. Dodatkowo plac zabaw zachęci dzieci do zainteresowania bogatą ofertą Miniteki. Naturalnie wkomponowany w park i otoczenie, wykonany z naturalnych materiałów. Art Inkubator Goyki3 to unikatowe i nowe miejsce na mapie Sopotu, służy artystom oraz mieszkańcom i jest ciekawą atrakcją turystyczną. By zaciekawić najmłodszych sztuką i muzyką potrzebne jest utworzenie miejsca, które przez zabawę będzie rozwijać - artystyczny plac zabaw z instrumentami, który zachęci rodziców i dzieci do odwiedzenia parku, biblioteki czy planowanej restauracji. Sopot jest miejscem przyjaznym dzieciom, gdzie w wielu miejscach znaleźć możemy bezpieczne i ciekawe place zabaw. Brakuje jednak placu zabaw, które dodatkowo mogłoby zaciekawić najmłodszych sztuką czy muzyką i umożliwią im rozwój w tym kierunku, tak by w przyszłości być częścią artystycznego Sopotu. Projekt zakłada zaprojektowanie, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie artystycznego placu zabaw w pobliżu Miniteki oraz Art Inkubatora Goyki3, który oprócz podstawowych przyrządów typowych dla placów zabaw: - zjeżdżalnia razem ze ścianką wspinaczkową i torem przeszkód, - huśtawka, - bujak, - mini-piaskownica, - itp. wyposażony byłby w instrumenty muzyczne: - handpan, - marimba, - ksylofon, - gongi/dzwony tybetaśkie, - dzwony rurowe, - bębny Płac zabaw zaprojektowany będzie tak, by naturalnie wpisywał się w otoczenie parku oraz budynków i nie zaburzał harmonii tego miejsca, dlatego istotne jest wykorzystanie materiałów naturalnych oraz stonowanych kolorów, jednakże projekt wykorzystywać będzie nietypowe kształty, tak by podkreślić artystyczny wymiar jego otoczenia. Plac zabaw służyć ma mieszkańcom i gościom Sopotu i zaprojektowany będzie tak, by z większości atrakcji (zwłaszcza muzycznych) będą mogły korzystać także najmłodsi z niepełnosprawnością.

Kurs języka ukraińskiego dla mieszkańców Sopotu

1A i 1B 40 tys. zł

Chciałbyś rozumieć język naszych gości z Ukrainy - naucz się ukraińskiego. W ramach projektu przewidziane jest sfinansowanie przez gminę Sopot kursu języka ukraińskiego dla Sopocian. Lekcje grupowe to koszt około 100 zł za dobę. W przypadku zgłoszenia się 50 osób i stworzenia grup 10-osobowych, przy zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu koszt wynagrodzenia dla lektora oraz wynajmu sali, wyniósłby miesięcznie około 4000 złotych. Kurs trwający 10 miesięcy to koszt 40 000 zł.

Przywrócenie zabytkowego tarasu wejściowego Szkoły Muzycznej

Obrońców Westerplatte 18/20

1A 400 tys. zł

Ganek wejściowy z tarasem był częścią zabytkowego budynku Sopockiej Szkoły Muzycznej. Zadaszenie do lat 50-tych , kiedy wspomniany budynek Westerplatte 18 służył również artystom Szkoły Sopockiej. Odbudowanie rozległego, eleganckiego przykrytego dachem tarasu będzie nie tylko przywróceniem dawnej urody Szkoły ale miejscem funkcjonalnym, służącym edukacji, kulturze i sztuce. Ganek wejściowy z tarasem był częścią zabytkowego budynku Sopockiej Szkoły Muzycznej. Odbudowanie rozległego, eleganckiego przykrytego dachem tarasu będzie nie tylko przywróceniem dawnej urody Szkoły ale miejscem funkcjonalnym, służącym edukacji, kulturze i sztuce. Ganek był przykrytym dachem, ozdobnym, eleganckim tarasem wejściowym na froncie budynku Sopockiej Szkoły Muzycznej i istniał do końca lat 50-tych, jednocześnie dzięki swoim mieszkańcom wpisał sie w historię Szkoły Sopockiej( ASP). Taras wykonany z drewna, ażurowy, funkcjonalny, przykryty dachem, całość typowa dla zabytkowej architektury Sopotu. Odbudowany, przywróci pierwotna urodę budynku i jednocześnie otworzy nowe możliwości dla szkoły i jej uczniów, powstanie efektowna, otwarta, zadaszona, a przez to komfortowa przestrzeń. Rekonstrukcja ta przyczyni się do ożywienia ulicy i podkreśli jej artystyczny klimat. Bedzie służył nie tylko uczniom szkoły, ale może być miejscem koncertów i wydarzeń należących do większych miejskich wydarzeń kulturalnych. Przedsięwzięcie będzie wymagało przygotowań w postaci opracowania projektu budowlanego i przeprowadzenia stosownych uzgodnień, gdyż obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków.

Ławki przy wydmach

1A i 1B 100 tys. zł

Mieszkamy od 4 lat w pięknym Sopocie , dużo spacerujemy nad morzem, zauważyliśmy, że brakuje miejsc do siedzenia , nie przy promenadzie, bo tych jest wystarczająco, ale tuż przy wydmach, ustawionych w stronę morza, ludzie lubią siedzieć i patrzeć na zatokę, a nie wszyscy chcą to robić na piasku no i zimą też można przysiąść na relax . Ławki nie mają być drogie i piękne.

Zagospodarowanie plaży jako miejsce spotkań sopocian

wejście 23

1B 70 tys. zł

Morze przysporzyło nam wielką plażę na prawo od mola. Cieszmy się z tego, zróbmy tam coś pięknego: miejsce spotkań z brodzikiem z wody morskiej, z dwoma kolorami ławek i piękną mewą zrobioną na przykład z traw białych, wydmowych. Na żółtych ławeczkach przodem do brodzika mogą siadać rodzice brodzących w brodziku dzieci. W epoce dronów, jestem pewna, że taki herb Sopotu zobaczy szybko cały świat! A plotkarzom dyskutującym n.t. powiększonej plaży zatkają się usta. Cieszmy się tą plażą.
Projekt niemożliwy do zrealizowania. Pod głosowanie można poddać wyłącznie brodzik dla dzieci.

Projekt ciągu spacerowego ul. Haffnera - II etap

Haffnera od 1 do 12

1A 200 tys. zł

Kontynuacja rozpoczętej zmiany funkcji parkingu na ciąg spacerowy z możliwością dostawy towarów do sklepów i dojazdu mieszkańców budynków przy ul. Boh. Monte Cassino 47 i 49. Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu i gościom przyjezdnym jako poszerzenie strefy pieszej i zastąpienie miejsc parkingowych, ogródkami gastronomicznymi przy istniejących restauracjach i barach. Kontynuacja rozpoczętej zmiany funkcji parkingu na ciąg spacerowy z możliwością dostawy towarów do sklepów i dojazdu mieszkańców budynków przy ul. Boh. Monte Cassino 47 i 49. Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu i gościom przyjezdnym jako poszerzenie strefy pieszej i zastąpienie miejsc parkingowych, poprzez odsunięcie do dalszej części ul. Haffnera, ogródkami gastronomicznymi przy istniejących restauracjach i barach. Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę sopocką jak w pierwszym etapie. Mam dodatkowe materiały, które mogę udostępnić.

Okręg 2

Przyjazny park - sprzątnięcie lasku za działkami przy ul. Łokietka

Za działkami przy ul. Łokietka

2A 470 tys. zł

Teren lasku jest bardzo zapuszczony i zaniedbany, nie pasuje do sopockich standardów. Po realizacji projektu mógłby być atrakcyjnym terenem rekreacji, przestrzenią spacerów. Jest to jedyny lasek w tej okolicy. Projekt zakłada: - przycinkę drzew i krzewów, eliminację chaszczy - uporządkowanie terenu - estetyzację

Renowacja toru rowerowego (bikepark) przy ul. Smolnej

Leśny tor rowerowy przy ul. Smolnej

2A 45 tys. zł

Renowacja leśnego toru rowerowego, wykonanie bramy informującej, tablic ostrzegawczych dla spacerowiczów, poprawa nawierzchni tras Renowacja leśnego toru rowerowego, wykonanie drewnianej bramy informującej, tablic ostrzegawczych dla spacerowiczów, poprawa nawierzchni tras, zabezpieczenie drzew.

Miernik jakości powietrza przy SP 1

2B 30 tys. zł

Wyposażenie szkoły w miernik jakości powietrza (pyłu zawieszonego), który na bieżąco monitorowałby jakość powietrza Mierniki mógłby być wpięty do sieci ARMAAG, lub być miernikiem poglądowym, dostarczanym przez firmy komercyjne (np. airly). Wskazania mierników byłyby ogólnodostępne.

Licznik rowerów przy ścieżce rowerowej na ul. Armii Krajowej

Armii Krajowej

2A i 2B 55 tys. zł

Licznik ruchu rowerowego jest bardzo dobrym narzędziem statystycznym i ciekawym elementem na trasie rowerzystów. Byłby to pierwszy taki licznik w Sopocie. Zakup, montaż i kalibracja urządzenia do automatycznego zliczania rowerzystów i totem z wyświetlaczem. Instalacja licznika przy nadmorskiej ścieżce rowerowej będzie sprzyjać tworzeniu statystyk i będzie ciekawym elementem dla rowerzystów.

Duży hotel dla dzikich zapylaczy

lasy, parki, ogródki działkowe

2A 10 tys. zł

Duży hotel dla dzikich zapylaczy będzie ukłonem w stronę miejskiego ekosystemu. Dziko żyjące owady zapylające nie produkują miodu i nie mają swoich opiekunów, i tak jak w wypadku pszczół miodnych, jest ich coraz mniej. Ponad 220 gatunków pszczół samotnic znajduje się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Tworząc dom dla zapylaczy dbamy o bioróżnorodność. Minimalne wymiary hotelu: 2mx1,5m,0,5m. Zbudowanie hotelu dla zapylaczy wymiary ok. 2 m wysoki x 2 m szeroki x 0,5-1 m głęboki, umiejscowienie w parku, przy łące kwietnej lub dużej ilości roślin kwitnących. Na obiekcie tablica informacyjna z przykładami zapylaczy mieszkających w mieście, o istocie bioróżnorodności i dlaczego zapylacze są takie ważne. Obiekt będzie służył edukacji ekologicznej, obserwacji przyrody oraz oczywiście samym zapylaczom.

Duży hotel dla dzikich zapylaczy

Wybickiego

2B 14 tys. zł

Duży hotel dla dzikich zapylaczy będzie ukłonem w stronę miejskiego ekosystemu. Dziko żyjące owady zapylające nie produkują miodu i nie mają swoich opiekunów, i tak jak w wypadku pszczół miodnych, jest ich coraz mniej. Ponad 220 gatunków pszczół samotnic znajduje się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Tworząc dom dla zapylaczy dbamy o bioróżnorodność. Minimalne wymiary hotelu: 2mx1,5m,0,5m. Zbudowanie hotelu dla zapylaczy wymiary ok. 2 m wysoki x 2 m szeroki x 0,5-1 m głęboki, umiejscowienie w parku, przy łące kwietnej lub dużej ilości roślin kwitnących. Na obiekcie tablica informacyjna z przykładami zapylaczy mieszkających w mieście, o istocie bioróżnorodności i dlaczego zapylacze są takie ważne. Obiekt będzie służył edukacji ekologicznej, obserwacji przyrody oraz oczywiście samym zapylaczom.

Sopocki Ogród Społeczny

2A 100 tys. zł

Ogród Społeczny to miejsce integracji lokalnej społeczności , skupiającej miłośników ogrodnictwa, chcących zbliżyć się do natury i wypocząć w otoczeniu zieleni. Sopocki Ogród dałby możliwość uprawy własnej grządki zainteresowanym osobom oraz byłby miejscem organizowania wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rodzinnych pikników, warsztatów i wykładów o tematyce ekologicznej, a także formą terapii. Ogród Społeczny to forma ogólnodostępnej miejskiej zieleni (działającej na zasadach zaufania społecznego). Wyjątkowość ogrodów społecznych polega na ich wspólnotowym charakterze. Ogrodoterapia poprzez bliski kontakt z roślinami i prace ogrodowe wpływa pozytywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne, obniża poziom stresu i poprawia nastrój. Korzystają z niej głównie osoby z niedomaganiami na podłożu rozwojowym, chorobowym i urazowym. Na terenie ogrodu powstałyby podwyższane grządki do upraw (udostępnione mieszkańcom), ogród leśny, wyodrębniona strefa edukacyjna, rekreacyjna i wypoczynkowa lub nawet hodowlana (pasieka). Oprócz tego powstać mogą elementy małej architektury przeznaczone do wypoczynku – hamaki, miejsca do siedzenia i spożywania posiłków, zadaszenie oraz inne np. zbiornik na deszczówkę, kompostownik, budki lęgowe, hotele dla owadów, poidełka i karmniki. Taka przestrzeń daje możliwość do zacieśniania więzi sąsiedzkich, rozwijania wrażliwości na otoczenie, poszerzania świadomości ekologicznej, kreatywnego działania. Ogrody społeczne zachęcają do kontaktu z przyrodą i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, wspierają dbanie o bioróżnorodność w mieście.
Może zostać poddany pod głosowanie jako rozszerzenie ogrodu sensorycznego.

Zajęcia dla Dzieci. Aktywność dla najmłodszych. Wyjść z Pandemii.

2A i 2B 15 tys. zł

Zajęcia dla najmłodszych. Każde dziecko potrzebuje ruchu i aktywności wśród rówieśników. Zajęcia poprzez aktywizację z Trenerem. Zajęcia z dyscyplin karate , koszykówki , lekkoatletyki , tenisa , żeglarstwa. Zajęcia w różnych kategoriach wiekowych dla sopockich dzieci. Zajęcia dla najmłodszych. Każde dziecko potrzebuje ruchu i aktywności wśród rówieśników. Zajęcia poprzez aktywizację z Trenerem. Zajęcia z dyscyplin karate , koszykówki , lekkoatletyki , tenisa , żeglarstwa , rugby. Zajęcia w różnych kategoriach wiekowych dla sopockich dzieci. W danym okręgu wybrana dyscyplina i prowadzenie zajęć dla dzieci. Wiek 7-15.

Czysta Świemirowska

Ulica Świemirowska

2A i 2B 10 tys. zł

Zadbajmy wspólnie o czystość naszej dzielnicy! Zagłosujmy za śmietnikami, których brakuje na całej ulicy. Wrzucajmy śmieci i psie kupy do śmietników, nie zostawiajmy ich na trawniku. W 2017 zgłaszałam Państwu konieczność zadbania o czystość ulicy Świemirowskiej i postawienie śmietników. Projekt nie został zakwalifikowany, gdyż te potrzeby miały być realizowane w ramach podstawowych zobowiązań miasta. Minęło kilka lat - przybyło więcej mieszkańców w związku z nowymi blokami komunalnymi, niestety stan śmietników na ulicy Świemirowskiej - 0. Śmieci, psie kupy fruwają po całej ulicy. Dodatkowo postawiony został paczkomat na rogu ulic Smolnej i Świemirowskiej, więc odbiorcy paczek wyrzucają puste opakowania tam gdzie stoją.
Koszt jednego śmietnika betonowego to około 1 tys. zł

Miejski Sad Edukacyjny

2A 30 tys. zł

Posadzenie drzew i krzewów owocujących pozwoli na stworzenie nowego, edukacyjnego miejsca na mapie Sopotu. Różne gatunki i odmiany roślin jadalnych będą doskonałą przestrzenią do nauki i odpoczynku dla spacerujących po Sopockich Błoniach. Pomiędzy jabłoniami, gruszami i innymi roślinami mógłby powstać kącik wypoczynkowy pod postacią stołu i siedzeń oraz tablica informacyjna i domek dla zapylaczy. Posadzenie przynajmniej 15 drzew owocowych i z rodziny orzechowatych, 30 krzewów owocowych. Dobrze dobrane gatunki, odmiany i podkładki pozwolą na stworzenie silnego, odpornego na choroby sadu, który praktycznie nie będzie wymagał działań pielęgnacyjnych i będzie cieszył oczy i żołądki przez wiele lat. Projekt konsultowałam z profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który udzielił stosownych rad. Dodatkowo można by stworzyć przestrzeń wypoczynkową - elementy naturalnej małej architektury, altana z pędów wierzby, siedziska i stół, ewentualnie grill, zabawki edukacyjne, domek dla zapylaczy.
Koszt około 30 tys. zł. Wymagane uzgodnienie z Aqua Sopot i MOSIR.

Hotele dla Zapylaczy na Terenie Ogródków Działkowych

2A i 2B 5 tys. zł

Na terenie Sopotu systematycznie ubywa przestrzeni zielonych. Te, które jeszcze pozostały wymagają dodatkowej ochrony i wsparcia ze strony miasta oraz mieszkańców. Taką ochronę można zapewnić przez budowę hoteli dla zapylaczy na zamkniętych terenach ogródków działkowych. Dzięki temu, zapylacze będą miały możliwość bezpiecznej pracy, a Sopocki mikroklimat ma szanse się poprawić. Na terenie Sopotu systematycznie ubywa przestrzeni zielonych. Te, które jeszcze pozostały wymagają dodatkowej ochrony i wsparcie ze strony miasta i mieszkańców. Taką ochronę można zapewnić przez budowę hoteli dla zapylaczy na zamkniętych terenach ogródków działkowych. Dzięki temu, zapylacze będą miały możliwość bezpiecznej pracy, a Sopocki mikroklimat ma szanse się poprawić. Terenami, które znacząco wpływają na jakość życia mieszkańców Sopotu, zarówno ludzi jak i zwierząt, są ogródki działkowe. Tam zapylacze są w stanie zgromadzić najwięcej pożywienia, przez co mają możliwość do rozmnażania się i zapylania terenu całego miasta, co jest kluczowe dla lokalnego mikroklimatu. Fakt, iż ogórki działkowe pozostają zamknięte dla osób, które z nich na co dzień nie korzystają, są dodatkowym atutem, ponieważ hotele nie zostaną zdewastowane, jak również zapylaczy będą miały większą przestrzeń do pracy. Hotele dla zapylaczy powinny być możliwie jak największe, np. ok. 40 x 90 x 120 cm, tak by była możliwość zamieszkania w nich możliwie największej ilości gatunków. Hoteli powinno znaleźć się kilka na terenie wszystkich ogródków działkowych. Dobrze było by zacząć od 10 sztuk. Inwestycja nie wymaga przygotowania, specjalnej infrastruktury czy prac budowlanych. Wystarczy taki hotel postawić na cegłach lub płytach betonowych, wypoziomować i postawić w zasadzie gdziekolwiek. Życie sopockich owadów jest kluczowe dla życia sopockich mieszkańców, należy o nie dbać szczególnie.

Park Kieszonkowy przy ul. Króla Jana Kazimierza

Króla Jana Kazimierza 6a-10

2A 300 tys. zł

Park kieszonkowy przy ul. Króla jana Kazimierza Przy ulicy Króla Jana Kazimierza ( pomiędzy numerami 6a , a numerem 10) znajduje się zaniedbany obszar zielony porośnięty drzewami i krzewami. Jest on oddzielony nie wiadomo dlaczego od chodnika płotem w rozpaczliwym stanie, który nadaje nowe znaczenie wyrazowi ohyda. Obszar ten będący kiedyś doliną potoku Karlikowskiego jest zaniedbany i niesprzątany. Istota projektu jest udostępnienie tego terenu mieszkańcom Sopotu poprzez likwidację płotu. Na części terenu graniczącego z ulicą Króla Jana Kazimierza urządzenie miniparku ( parku kieszonkowego) . Wyposażenie go w kilka ławek, obsadzenie kwiatami i krzewami. Pozostała część terenu , położona dalej od ulicy, mogłaby pozostać w obecnym stanie (porośnięta drzewami( Ewentualnie uzupełniona o zieleń niższą. No i koniecznie wysprzątana..
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej.

Mural na przystanku SKM Wyścigi

SKM Wyścigi

2A 150 tys. zł

Pomalowanie ściany widocznej z peronu SKM Wyścigi.

Owocarium

Golca Skarpowa

2A i 2B 15 tys. zł

Mały sad owocowy - na skarpie między ul Okrzei i Skarpową. Posadźmy drzewa owocowe by dbać o bioróżnorodność, wspomóc pszczoły i organizować co roku dzielnicowe jabłkobranie. Projekt zakłada posadzenie kilkunastu drzewek owocowych na terenie zielonym przy skarpie na wysokości ul. Skarpowej. Jabłonie, czereśnie, grusze i śliwy. Koszt posadzenia jednego drzewka to około 50 zł, więc posadzenie 15 drzewek to koszt 750 zł

Kurs języka ukraińskiego dla mieszkańców Sopotu

2A i 2B 40 tys. zł

Chciałbyś rozumieć język naszych gości z Ukrainy - naucz się ukraińskiego. W ramach projektu przewidziane jest sfinansowanie przez gminę Sopot kursu języka ukraińskiego dla Sopocian. Lekcje grupowe to koszt około 100 zł za dobę. W przypadku zgłoszenia się 50 osób i stworzenia grup 10-osobowych, przy zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu koszt wynagrodzenia dla lektora oraz wynajmu sali, wyniósłby miesięcznie około 4000 złotych. Kurs trwający 10 miesięcy to koszt 40 000 zł.

Odkrycie Potoku Karlikowskiego przy ul. Jana Kazimierza i stworzenie zielonego skweru.

2A i 2B 300 tys. zł

Między ulicą Jana Kaziemierza, Osiedlem Karlikowski Młyn oraz stadionem Ogniwa płynie zakryty betonowymi płytami Potok Karlikowski. Projekt zakłada usunięcie płyt celem otwarcia koryta potoku i ustawienie obok niego kilku ławek, tworząc w ten sposób nowy dostępny dla mieszkańców teren zielony. Możliwe jest także utworzenie przejścia skracającego dojście z centrum miasta na stadion Ogniwa.
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej.

Toaleta automatyczna przy Stawie Reja

Staw Reja

2A i 2B 500 tys. zł

Toaleta automatyczna przy Stawie Reja będzie mogła służyć tym, którzy jeżdżą na rowerach, bawiąc się na placu zabaw lub spacerują w pobliżu Stawu i okolicach.

Oczko wodne przy pętli trolejbusowej Reja

2A i 2B 100 tys. zł

Duże oczko wodne, z bujną wodną zielenią, ławkami i niskim oświetleniem sprawni, że miejsce to wreszcie będzie przyjazne dla mieszkańców i przestanie straszyć swoim wyglądem.

Słupki ograniczające parkowanie

Polna

2A 38 tys. zł

Założeniem projektu ma być ustawienie słupków ograniczających wjazd samochodów na chodniki wzdłuż ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Głowackiego w kierunku sopockiego rynku. Pięknie wyremontowany chodnik powinien służyć głównie pieszym. Niestety tak nie jest. Im większy samochód tym większy wjazd na chodnik, aż pod sam krawężnik przy SWPS (sytuacja dotyczy dni targowych - wtorek i piątek). Straż Miejska pojawia się tam bardzo rzadko. Przejście osób z zakupami jest bardzo utrudnione. Przejazd matek z małymi dziećmi w wózkach i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich zupełnie niemożliwe.

Remont/przebudowa schodów terenowych

Polna Jana z Kolna

2A 30 tys. zł

Istniejące schody terenowe wg mnie wymagają remontu/przebudowy w zakresie stopni oraz balustrad. Pomimo, że schody są węższe niż 2m, sugeruję usytuowanie balustrad z obu stron stopni/biegów. Istniejąca jest niewygodna, tym samym niebezpieczna! Ludzie schodzą i wchodzą od SKM oraz komunikacji miejskiej od alei Niepodległości. Szczególnie we wtorki i piątki korzystają seniorzy i idący na rynek.

Okręg 3

Zajęcia dla Dzieci. Aktywność dla najmłodszych. Wyjść z Pandemii.

3A i 3B 15 tys. zł

Zajęcia dla najmłodszych. Każde dziecko potrzebuje ruchu i aktywności wśród rówieśników. Zajęcia poprzez aktywizację z Trenerem. Zajęcia z dyscyplin karate , koszykówki , lekkoatletyki , tenisa , żeglarstwa , rugby. Zajęcia w różnych kategoriach wiekowych dla sopockich dzieci. Zajęcia dla najmłodszych. Każde dziecko potrzebuje ruchu i aktywności wśród rówieśników. Zajęcia poprzez aktywizację z Trenerem. Zajęcia z dyscyplin karate , koszykówki , lekkoatletyki , tenisa , żeglarstwa. Zajęcia w różnych kategoriach wiekowych dla sopockich dzieci. W danym okręgu wybrana dyscyplina i prowadzenie zajęć dla dzieci. Wiek 7-15.

Urządzenia treningowe przy Stawku Reja

otoczenie Stawu na ul. Mikołaja Reja

3A 65 tys. zł

Wymiana lub modernizacja urządzeń treningowych umiejscowionych przy stawku na ulicy M.Reja Urządzenia tam zamontowane odbiegają swą funkcjonalnością i jakością od wielu innych zamontowanych w różnych miejscach naszego miasta.. Zupełnie nie "zachęcają" do korzystania z nich a np. "rowerek" to porażka konstrukcyjna.... proszę "wskoczyć" na ten przyrząd i samemu się przekonać cóż to za "cudo" Jest na terenie Naszego Miasta kilka świetnie działających punktów gdzie na ciekawych i funkcjonalnych przyrządach treningowych można z pełnym zadowoleniem ćwiczyć na świeżym powietrzu. Zestaw przyrządów do ćwiczeń znajdujący się przy stawku na ul.M.Reja to wielkie nieporozumienie , konstrukcyjne i jakościowe. Dlatego tak nieliczni okoliczni mieszkańcy tylko czasami tam się angażują w swój rozwój fizyczny. Jest wielu aktywnych ruchowo obywateli, którzy korzystają z pięknego terenu nad Stawkiem i na pewno korzystali by z urządzeń treningowych gdyby były one po prostu bardziej nowoczesne w swej konstrukcji i funkcjonalności.

Progi zwalniające przy placu zabaw na ul. Okrężnej

Przy placu zabaw na ul. Okrężnej

3A 40 tys. zł

Wykonanie progów zwalniających na ul. Okrężnej. Po modernizacji placu zabaw przy ul. Okrężnej , ulica ta staję się coraz częściej odwiedzana przez rodziny z dziećmi oraz same dzieci. Niestety wielu kierowców o tym zapomina, ignorując również znak D-40 ( strefa zamieszkania ) i znacznie przekraczając prędkość, co jest coraz większym zagrożeniem dla pieszych. Projekt zakłada wykonanie dwóch progów zwalniających przed placem zabaw, które spowolnią samochody jadące zarówno od ul. Słonecznej (pierwszy próg ) jak i ul. Księżycowej i 23 Marca. ( drugi próg )

Modlitwa Lasu - Drewniana Tablica

3B 20 tys. zł

Drewniana Tablica z wyryta na niej modlitwa lasu. Umieszczona przy stoku Lysej Gory. Caly projekt to dwa wkopane w ziemie drewniane bale na ktorych zawieszona jest tablica ze zbitych surowych desek na ktorych wyryte beda strofy modlitwy lasu. Do realizacji projeku potrzeba 2 bali o dlugosci ok. 2.5 metra, okolo 15-20 desek o dlugosci ok 2m, lancuchy oraz srube mocujace oraz impregnant do drewna. Rzemieslnik umiejacy wyryc strofy modlitwy w drewnie. Projekt sluzyc ma zarowno mieszkancom Sopotu jak i przyjezdnym. Ma na celu odrodzenie w spoleczenstwie wyzszych uczuc zwiazanych z ochrona ostepow lesnych i traktowaniem ich jak miejsc swietych. Tak jak traktowali bory i lasy nasi slowianscy przodkowie. Modlitwa Lasu od ponad pol wieku umieszczana jest przy wejsciach do ostepow lesnych Ameryki Polnocnej. Jej moc sprawia, ze ludzie bedacy w lesie przestaja go zasmiecac i niszczyc. Mieszkajac za oceanem prawie 40 lat zdumiony jak olbrzymia moc moze miec ta skromna portugalska modlitwa. Oto, przetlumaczona z angielskiego tresc tej modlitwy: MODLITWA LASU JESTEM SERCEM TWEGO DOMOWEGO OGNISKA W CZASIE CHLODNYCH ZIMOWYCH NOCY, PRZYJACIELSKIM CIENIEM CHRONIACYM CIE OD LETNIEGO SLONCA, MOJE OWOCE SA ODSWIEZAJACYM NEKTAREM GASZACYM TWE PRAGNIENIE W CZASIE PODROZY. JESTEM BELKA WSPIERAJACA TWOJ DOM, BLATEM TWEGO STOLU, LOZKIEM NA KTORYM SPOCZYWASZ, I TARCICA Z KTOREJ ZBUDOWANA JEST TWOJA LODZ, JESTEM REKOJESCIA TWOJEJ MOTYKI, DRZWIAMI TWEGO DOMOSTWA, DREWNEM TWEJ KOLYSKI, ORAZ POWLOKA TWOJEJ TRUMNY. JESTEM CHLEBEM ZYCZLIWOSCI I KWIATEM PIEKNOSCI. PRZECHODNIU, WSLUCHAJ SIE W MOJA MODLITWE. NIE KRZYWDZ MNIE. TEN WZRUSZAJACY NAPIS UMIESZCZANY JEST W OSTEPACH LESNYCH PORTUGALII OD PONAD 1,000 LAT

Zielony zaułek - miejsce odpoczynku, zabawy i integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców

Grottgera

3B 100 tys. zł

Zielony zaułek na ul.Artura Grottgera (na tyłach budynku POLICJI) stanie się codziennym miejscem odpoczynku, zabawy i integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców. Proponujemy stół do pingponga, kosz do koszykówki, stół do szachów / warcabów, huśtawkę dziecięcą, wygodne siedziska wśród zieleni, a do tego, dla bezpieczeństwa mieszkańców, defibrylator półautomatyczny i instrukcję pierwszej pomocy. Zielony zaułek na ul.Artura Grottgera (na tyłach budynku POLICJI) stanie się codziennym miejscem odpoczynku, zabawy i integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców. Proponujemy : stół do pingponga, jeden kosz do dziecięcej koszykówki (niższy niż kosz dla dorosłych), stół do szachów / warcabów, jedna huśtawka dziecięca, siedziska i kącik pierwszej pomocy z defibrylatorem półautomatycznym. W miejscu nieużywanego i bardzo zaniedbanego skrawka zieleni proponujemy stworzenie, na wzór innych europejskich pięknych miast, miejsca gdzie lokalna społeczność spędzałaby wspólnie czas grając na świeżym powietrzu w szachy, warcaby lub inne gry usprawniające umysł i dające ogrom przyjemności wspólnie spędzanego czasu, co wpłynęłoby pozytywnie na jakość życia i kondycję mieszkańców. Dodatkowo byłby to lokalny skwerek integrujący różne pokolenia, gdzie dzieci po szkole mogłyby pograć w koszykówkę, gdzie seniorzy mogliby posiedzieć wśród drzew i pograć w szachy, co byłoby pięknym przykładem dla dzieci i młodzieży, gdzie rodzice z dziećmi mogliby zagrać szybką popołudniową partyjkę w pingponga i wrócić do swoich codzienny obowiązków, gdzie rodzic z malutkim dzieckiem mógłby pobujać malucha bez wybierania się na plac zabaw oddalony od miejsca zamieszkania z całym majdanem potencjalnie potrzebnych rzeczy "na wszelki wypadek" - każdy rodzić małego dziecka wie o czym mówię :). Do tego bardzo ważny aspekt dotyczący bezpieczeństwa mieszkańców - kącik z instrukcją udzielania pierwszej pomocy i defibrylatorem półautomatycznym dostępnym z ulicy, dla każdego, kto potrzebuje pomocy. Jako osoba, która przechodziła kilka szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wiem, jak istotne są pierwsze minuty od momentu jakiegoś niebezpiecznego dla zdrowia lub życia zdarzenia. Użycie defibrylatora zwiększa szanse przeżycia poszkodowanego o kilkadziesiąt procent. Defibrylatory półautomatyczne prowadzą osobę udzielającą pierwszej pomocy przez wszystkie kolejne etapy procedury, są bezpieczne w użyciu, proste w obsłudze. Koszt takiego urządzenia to ok. 5000 zł brutto. Myślę, że taki kącik pierwszej pomocy w "Zielony zaułku" mógłby zainteresować lokalne dzieci i młodzież do poznania zasad udzielania pierwszej pomocy, odczarowałby trochę ogólną postawę społeczeństwa do udzielania pierwszej pomocy, gdzie większość osób boi się tego, głównie z powodu niewiedzy, braku obycia z tym tematem. Motywacją do stworzenia takiego skwerku przy ul.Artura Grottgera jest dla mnie również fakt, że obecnie ten kawałek terenu jest zupełnie bezużyteczny, zaniedbany, śmieciogenny i smutny. W Sopocie, pięknym mieście, gdzie każdy metr kwadratowy przestrzenni miejskiej jest policzony, gdzie nie ma dodatkowych zasobów gruntów do wykorzystania przez mieszkańców, smutkiem i żalem napawa mnie codziennie ten kawałek nieużytku. Widzę potencjał tego miejsca i widzę brak lokalnego miejsca spotkań mieszkańców. Na plac zabaw z dziećmi trzeba się "wybrać" - albo do Dolnego Sopotu, albo w okolicę Opery Leśnej, albo w okolicę Szkoły Podstawowej 1 przy ul.Armii Krajowej. Niby blisko ale są to już odległości wymuszające planowanie logistyczne wyjścia. Mając taki uroczy "Zielony zaułek" tuż tuż, można puścić dzieci same, wiedząc, że będą bezpieczne pod okiem sąsiadów, można wybrać się na chwilkę na wspólną zabawę z dzieckiem bez pakowania ekwipunku na kilka godzin. Lokalnie w tym przypadku to znaczy również użytecznie i bezpiecznie. Dzieci, żeby pograć w kosza lub spędzić czas z rówieśnikami obecnie muszą gdzieś dalej się przemieszczać, seniorzy z mojej okolicy, tych których znam, najczęściej nie wychodzą na spacery dalej niż do najbliższego sklepu (Biedronka w jedną stronę lub Aldi w drugą stronę). Taki "Zielony zaułek" pośrodku najczęściej przemierzanej trasy pozwoliłby spotkać się z innymi osobami, usiąść i poobserwować lokalne życie, może zintegrować się z innymi osobami podczas wspólnej gry. Przy ul.Artura Grottgera i w bliskiej okolicy naszej ulicy mieści się, poza kamienicami, kilkanaście dużych wielolokalowych budynków, gdzie mieszkają osoby w różnym wieku : seniorzy, młodzież, rodzice z małymi dziećmi i wszystkie inne grupy wiekowe.

Monitoring na Osiedlu Adama Mickiewicza

Osiedle Adama Mickiewicza

3B 100 tys. zł

Na osiedlu Adama Mickiewicza bardzo przydałby się monitoring. Na osiedlu zdarzają się różnego typu sytuacje (m.in. kradzieże), więc montaż kamer byłby bardzo przydatny, zwiększyłby bezpieczeństwo, ułatwiałby / przyspieszałby poszukiwanie zgub itd.

Widoczne Morskie Oko - lampy solarne.

Schody zejściowe do Morskiego Oka.

3B 150 tys. zł

Oświetlenie schodów prowadzących do Morskiego Oko, poprzez zainstalowanie lamp solarnych. Pozyskiwana energia elektryczna do tego typu lamp jest bardzo ekonomiczna i ekologiczna. Prąd drożeje z roku na rok. Stąd na popularności zyskuje pozyskiwanie energii ze słońca. Nowoczesne, stylowe uliczne lampy solarne, działające w oparciu o energooszczędną technologię bardzo by się sprawdziły. Lampy solarne mają wiele zalet. Przede wszystkim są to: Doświetlenie Morskiego Oka, a w szczególności schodów zejściowych z całą pewnością przyczyni się uatrakcyjnienia tego urokliwego zakątka Sopotu. Zalety takiego rozwiązania: Oszczędność - oświetlenie solarne nie wymaga zasilania energią elektryczną, więc nie trzeba płacić za prąd. Brak okablowania - lampy solarne nie wymagają doprowadzania zasilania sieciowego, więc można je postawić w miejscach, gdzie poprowadzenie przewodów jest niemożliwe lub nieopłacalne. Ekologiczne rozwiązanie - lampy solarne wykorzystują darmową energię słoneczną, czyli czerpią z odnawialnych źródeł. Są korzystne dla środowiska, a więc także ekologiczne. Na pewno na ten fakt powinny zwrócić uwagę osoby, którym leży na sercu dobro naszej planety. Design - solarne lampy uliczne mogą być ozdobą miejsc takich jak parki miejskie, skwery, ogrody, place zabaw, prywatne posesje, rekreacyjne deptaki, obiekty sportowe. Wytrzymałość - ponieważ nasze lampy solarne wyposażone są w LED-owe źródła światła, mogą przetrwać naprawdę bardzo długo. Specjalne akumulatory zapewniają światło nawet przez kilka dni. Łatwy montaż - nasze lampy solarne sprzedawane są jako gotowe rozwiązania, wystarczy je tylko odpowiednio zainstalować.

Leśna rekreacyjna polana

23 Marca 55

3A 70 tys. zł

Leśna polana położona jest przy ulicy 23 Marca na wysokości posesji 55. Jest to naturalna polana leśna na której dzieci w sposób aktywny spędzają swój wolny czas. Celem tego projektu jest powstanie przyjaznego miejsca - leśnego placu zabaw dla dzieci, rodziców. Celem tego projektu jest powstanie na leśnej polanie przyjaznego, naturalnego placu zabaw dla dzieci, rodziców i całych rodzin. Miejsce te ma służyć do aktywnego spędzania czasu wolnego dla wszystkich niezależnie od wieku. Zakres prac do wykonania to uporządkowanie terenu, ustawienie sprzętu rekreacyjnego i dwóch ławek. Zaletą tego projektu jest położenie tej polany i niskie koszty i prac do wykonania.

Remont schodów prowadzących do kościoła pw św Bernarda

Mickiewicza 23

3A 250 tys. zł

Remont schodów prowadzących z ul. Adama Mickiewicza do kościoła pw św Bernarda Remont uszkodzonych i nierównych schodów prowadzących z ul. Adama Mickiewicza do kościoła pw św Bernarda. Może na tych schodach dojść do wypadku zwłaszcza, że użytkują je starsze osoby i dzieci. Schody maja długosz około 30m i są strome. Będą głównie słuzyły wiernym parafii św Bernarda i pozostałym mieszkańcom Sopotu.. Obecnie ul. Adama Mickiewicza znajduje się w końcowym etapie generalnego remontu. A schody które zaczynają się na tej ulicy stanowią niechlubna wizytówkę miasta..

Zielone dachy przejścia podziemnego pod Aleją Niepodległości

Niepodległości

3B 200 tys. zł

Projekt dotyczy obsadzenia zimozielonymi pnączami trzech zadaszeń przejścia podziemnego obok II Liceum w Sopocie. Zieleń taka jak kwitnący wiciokrzew czy bluszcz poprawi wygląd tego rejonu i pomoże w pozbywaniu się zanieczyszczeń z najruchliwszej ulicy w Sopocie. Obecne dachy, ze względu na położenie są stale brudne od ulicznego pyłu i ptasich odchodów, a mogą być zielone i kwitnące latem. Puszczenie pnączy po konstrukcji jeśli waga na to pozwoli, a jeśli nie - zamontowanie dodatkowych linek stalowych nad dachami. Odbetonowanie części kostki brukowej wokół i posadzenie zimozielonych pnączy.
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej remontu zadaszenia wraz z roślinnością.

Uporządkowanie terenu w pobliżu Domu Dziecka

3B 50 tys. zł

Niedaleko Domu Dziecka przy ul. 23 Marca było Wzgórze Królewskie. Przy parkingu są pozostałości schodów, trzeba to miejsce uporządkować, zrobić przed ogrodzeniem ławki i śmietnik. Na dole jest kamień na którym chcę, aby umieścić tabliczkę z informacją, że tam było Wzgórze Królewskie.
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej.

PSI PARK- DLA AKTYWNYCH CZWORONOGÓW

3A i 3B 90 tys. zł

Budowa drewnianych urządzeń dedykowanych psom i ich opiekunom, mających na celu umożliwienie aktywnego spędzenia czasu w lesie, w przestrzeni przyjaznej ludziom i zwierzętom. PSI PARK- to zespół urządzeń drewnianych typu: równoważnia, huśtawka, tunele, poprzeczki z regulowaną wysokością, obręcze, tyczki do slalomu. Przestrzeń powinna być ogrodzona- np. przęsła z siatki w kolorze antracytowym, tak, by wtopiły się w otoczenie. Przy furtce powinien znaleźć się kosz na śmieci oraz podajnik woreczkami na psie nieczystości. Psi park ma znajdować się w lesie - oddalony od ruchliwych ulic, jednocześnie łatwo dostępny dla licznych miłośników czworonogów mieszkających w Sopocie oraz gości.

Owocarium w Górnym Sopocie

1 Maja Moniuszki

3A i 3B 15 tys. zł

Mały sad owocowy - w Górnym Sopocie. Posadźmy drzewa owocowe by dbać o bioróżnorodność, wspomóc pszczoły i organizować co roku dzielnicowe jabłkobranie. Projekt zakłada posadzenie kilkunastu drzewek owocowych na skwerze u zbiegu ulic Moniuszki i 1 Maja. Jabłonie, czereśnie, grusze i śliwy. Koszt posadzenia jednego drzewka to około 50 zł, więc posadzenie 15 drzewek to koszt 750 zł. Stworzenie owocarium to początek przywracania Sopotowi funkcji miasta - ogrodu, co zwiększy atrakcyjność i komfort życia mieszkańców i będzie pierwszym dobrym krokiem do uzyskania samowystarczalności żywnościowej miasta.

Kurs języka ukraińskiego dla mieszkańców Sopotu

3A i 3B 40 tys. zł

Chciałbyś rozumieć język naszych gości z Ukrainy - naucz się ukraińskiego. W ramach projektu przewidziane jest sfinansowanie przez gminę Sopot kursu języka ukraińskiego dla Sopocian. Lekcje grupowe to koszt około 100 zł za dobę. W przypadku zgłoszenia się 50 osób i stworzenia grup 10-osobowych, przy zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu koszt wynagrodzenia dla lektora oraz wynajmu sali, wyniósłby miesięcznie około 4000 złotych. Kurs trwający 10 miesięcy to koszt 40 000 zł.

Linarium przy boisku

Osiedle Adama Mickiewicza

3B 150 tys. zł

Linarium przy boisku na Osiedlu Adama Mickiewicza Linarium będzie służyło nie tylko mieszkańcom Osiedla, ale osobom z innych rejonów miasta oraz przyjezdnych.
1. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu. 2. Konieczne doprecyzowanie zakresu projektu w związku z dużą ilością zgłoszonych projektów w tej lokalizacji. Proszę o pilny kontakt wnioskodawcy.

Budowa dodatkowych miejsc postojowych

3B 350 tys. zł

Budowa dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów na terenie Osiedla Adama Mickiewicza w Sopocie Bardzo przydałoby się wybudować dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów na terenie Osiedla Adama Mickiewicza w Sopocie, bo aut sukcesywnie przybywa i coraz ciężej jest zaparkować pod blokami. To jest uciążliwe codziennie wieczorami, a jeszcze bardziej, gdy dużo osób przyjeżdża autami w sezonie na koncerty do Opery Leśnej lub zimą na stok na Łysej Górze.
1. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu. 2. Konieczne doprecyzowanie zakresu projektu w związku z dużą ilością zgłoszonych projektów w tej lokalizacji. Proszę o pilny kontakt wnioskodawcy.

Rozbudowa placu zabaw przy boisku na Osiedlu Adama Mickiewicza

3B 350 tys. zł

Rozbudowa placu zabaw przy boisku na Osiedlu Adama Mickiewicza To boisko i place zabaw aż proszą się o doposażenie, aby okoliczna młodzież i dzieci miały się gdzie i na czym bawić, spotykać, rozmawiać, edukować, rozwijać, aby najmłodsze pokolenie mądrze i efektywnie, w duchu sportowym i koleżeńskim spędzało wolny czas blisko swoich domów.
1. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu. 2. Konieczne doprecyzowanie zakresu projektu w związku z dużą ilością zgłoszonych projektów w tej lokalizacji. Proszę o pilny kontakt wnioskodawcy.

Innowacyjna ławka solarna z WiFi i ładowarkami do urządzeń mobilnych, zewnętrzny przewijak oraz ławka mały-duży dla dzieci i ich rodziców

3B 40 tys. zł

Innowacyjna ławka solarna z WiFi i ładowarkami do urządzeń mobilnych, zewnętrzny przewijak oraz ławka mały-duży dla dzieci i ich rodziców Takie ławki czy przewijak znacznie ułatwiłyby dłuższe przebywanie na świeżym powietrzu rodzicom, opiekunom, dziadkom bedącym na spacerach z maluszkami.

Zjazd linowy - tyrolka przy boisku na Osiedlu Adama Mickiewicza

3B 150 tys. zł

Zjazd linowy - tyrolka przy boisku na Osiedlu Adama Mickiewicza Takiej atrakcji brakuje na Osiedlu Adama Mickiewicza, a dzieci chętnie zjeżdżałyby na takiej tyrolce.
1. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu. 2. Konieczne doprecyzowanie zakresu projektu w związku z dużą ilością zgłoszonych projektów w tej lokalizacji. Proszę o pilny kontakt wnioskodawcy.

Dla dzieci i dorosłych przy Malczewskiego

MAlczewskiego

3A 300 tys. zł

Uporządkowanie niezagospodarowanej części placu, instalacja oświetlenia, ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci i ćwiczeń dla dorosłych, usuniecie toksycznego pyłu wokół placu. Przy wcześniejszej realizacji z BO dotyczącej zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego uporządkowana została jedynie część terenu. Nam mieszkańcom zależy na funkcjonalnym i estetycznym wyglądzie całości ale przede wszystkim zdrowym miejscu do życia. Część terenu, która nie została uporządkowana jest w fatalnym stanie. Dziury, błoto, kałuże, unoszący się popiół żwiru po starej kotłowni. Wpływ na ten stan miała również realizacja pierwszego zadania BO, kiedy to pojazdy obsługujące "budowę" zieleńca przyczyniły się do zniszczeń uklepanej nawierzchni (popiół). Zależy nam na usunięciu nawierzchni, utwardzeniu, wyrównania wokół placu terenu i drogi dojazdowej. Zabiegi też te spowodują, że szlam zalegający na podłożu podczas deszczu nie będzie wpływał i zalewał zieleniec powodując ogromne kałuże co przyczyniają się do gnicia trawnika i posadzonych tam krzewów z budżetu miasta. Dodatkowym problemem i utrudnieniem jest brak oświetlenia. Ogranicza to w pełnym stopniu możliwości korzystania z zieleńca powstałego z BO, dzieci bawiących się na trawniku, biegających wokół wysepki na środku i osób siedzących na ławkach. Już samo dojście do mieszkań po zmroku, czyli np. w czasie zimy już po godzinie 16 w zupełnej ciemności, może stwarzać niebezpiecznie sytuacje jak i obłocenie odzieży idąc po kałużach i błocie po kostki. Ustawienie choćby dwóch punktów świetlnych zdecydowanie poprawi ten stan. Ponadto na istniejących już, trawiastych miejscach, przydałyby się sprzęt do ćwiczeń i urządzenia do zabawy dla dzieci. Bez ustawienie oświetlenia nie będzie z kolei możliwości korzystania z nich po zmroku jak wspomniano powyżej. Zależy nam na pełnym korzystaniu z tego terenu cały rok. Wierzymy, że poprawa wyglądu, estetyki placu oraz dodanie mu funkcji (sportowo-zabawowej) przyczyni się do większego zainteresowania wśród społeczności lokalnej tj. wszystkich mieszkańców ulicy Malczewskiego
Działania musi poprzedzić sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt sporządzenia dokumentacji to około 300 tys. zł.

Modernizacja fragmentu ul Mickiewicza -naprawa jezdni i dodatkowe miejsca postojowe

Mickiewicza

3B 250 tys. zł

Remont ulicy Mickiewicza od nr 55 do 63 wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych Wykonanie remontu jezdni i budowa dodatkowych miejsc postojowych poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Mickiewicza. Podstawą tego projektu jest dokumentacja częściowo już realizowana ze środków Spółdzielni Mieszkaniowe im. A .Mickiewicza . Z uwagi na to ,że teren ten jest przestrzenią publiczną partycypacja w kosztach powinna dotyczyć zarówno Gminy jak i Spółdzielni Kosztorys na remont jezdni i wykonanie dodatkowych 22 miejsc postojowych to kwota 160 000 zł
Projekt możliwy do realizacji w zakresie sporządzenia dokumentacji wielobranżowej.

Uatrakcyjnienie placu zabaw

Osiedle Adama Mickiewicza

3A i 3B 350 tys. zł

Uatrakcyjnienie placu zabaw przy boisku na Osiedlu Adama Mickiewicza, tj. ukwiecenie, zadbanie o roślinność i ławki dla rodzin, montaż nowych sprzętów i urządzeń, m.in.: bezpiecznych huśtawek, ścianki wspinaczkowej, piaskownic, instalacji gimnastycznych, przejść, tuneli, drabinek, uchwytów, ślizgawki, tyrolki, nowego domku, kuchenki + demontaż uszkodzonych elementów na zaniedbanym terenie do zabaw. Powyższa inwestycja sprawi, że to miejsce będzie chętniej odwiedzane przez rodziny z Górnego Sopotu i nie tylko. Lokalizacja jest wspaniała (bo w cichej, spokojnej, zielonej dzielnicy Sopotu), a place zabaw - niedoinwestowane i proszą się o renowację i doposażenie.
1. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu. 2. Konieczne doprecyzowanie zakresu projektu w związku z dużą ilością zgłoszonych projektów w tej lokalizacji. Proszę o pilny kontakt wnioskodawcy.

Woda to życie

Osiedle Przylesie, Os Mickiewicza.

3A i 3B 350 tys. zł

Sopot wodą stoi. Zamgławiacze, kurtyny wodne, dwufunkcyjne zdroje uliczne z wodą do picia i celów sanitarnych. Urządzenia te będą wykorzystywały nasze największy atut - zdrową wodę. Będzie to służyć ulżeniu w czasie wysokich temperatur, jednocześnie to promocja miasta i jego skarbu - wody. COVID pokazał jak ważna jest higiena rąk. Stąd sanitarne zdroje uliczne są jak najbardziej na czasie. Proponuję montaż w centrum miasta, w pasie plażowym i na osiedlach mieszkaniowych i w rejonie placów zabaw zraszaczy, zamgławiaczy, kurtyn wodnych oraz zdrojów ulicznych w wersji sanitarnej jak i źródło wody pitnej. Zmiana klimatu, gorące dni, zwiększająca się ilość pojazdów, spaliny i kurz. Woda w postaci punktowej mgły obniżać będzie temperaturę, chłodzić, ograniczać ilość kurzu i spalin. Wykorzystamy jeszcze lepiej infrastrukturę miasta i gminną spółkę Aqua.

Miejsce do familijnego grillowania

Osiedle Adama Mickiewicza

3B 100 tys. zł

Wydzielone miejsce do familijnego grillowania na terenach rekreacyjnych w okolicy boiska na Osiedlu Mickiewicza(takie miejsce było zapowiadane w projekcie/projektach,gdy powstawał Dom Seniora przy ul.Mickiewicza).Ostatecznie nie doszło do realizacji.Warto byłoby powrócić do tej idei,tj.wyznaczyć nieduży teren w zapowiadanym miejscu właśnie na takie gillowanie,z zadaszeniem ze stołem,z ławkami itd. Wydzielone miejsce do familijnego grillowania na terenach rekreacyjnych w okolicy boiska na Osiedlu Mickiewicza (takie miejsce było zapowiadane w projekcie/projektach, gdy powstawał Dom Seniora przy ul. Adama Mickiewicza). Ostatecznie nie doszło do realizacji. Warto byłoby powrócić do tej idei, tj. wyznaczyć nieduży teren w zapowiadanym miejscu właśnie na takie gillowanie, z zadaszeniem ze stołem,z ławkami,z koszem na śmieci itd. Takie miejsce zintegrowałoby lokalną społeczność, sprawiłoby, że sąsiedzi jeszcze chętniej spędzaliby czas z rodziną i z przyjaciółmi na świeżym powietrzu, ćwiczyliby na pobliskiej siłowni zewnętrznej itd.
1. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu. 2. Konieczne doprecyzowanie zakresu projektu w związku z dużą ilością zgłoszonych projektów w tej lokalizacji. Proszę o pilny kontakt wnioskodawcy.

Poszerzenie ulicy Władysława Broniewskiego

ul. W. Broniewskiego

3B 250 tys. zł

Poszerzenie ulicy Władysława Broniewskiego o 1 m na wysokości skarpy boiska sportowego. Szerokość będzie służyła służbom porządkowym (MPO) i mieszkańcom, ponieważ chodnik nie będzie rozjechany.

Okręg 4

Zadaszony parking rowerowy na 100 rowerów przy SP 9

Szkoła Podstawowa nr 9

4B 180 tys. zł

Budowa na terenie szkoły profesjonalnego, zadaszonego parkingu rowerowego na co najmniej 100 rowerów, tak aby uczniowie mogli bezpiecznie dojeżdżać do szkoły rowerami zamiast być podwożonymi samochodami.

Zegar od zewnętrznej strony stacji SKM odmierzający czas do odjazdu pociągu

SKM Kamienny Potok

4A 100 tys. zł

Zamontowanie od zewnętrznej strony na stacji SKM Sopot Kamienny Potok zegarów, które będą wskazywały RZECZYWISTY czas odjazdu pociągów. Każdy zegar wskazywałby za ile minut podjedzie pociąg SKM w kierunku Gdyni i Gdańska. Pierwszy zegar od strony pętli autobusowej (ul. Wejherowskiej), drugi od strony Al. Niepodległości. Zamontowanie od zewnętrznej strony na stacji SKM Sopot Kamienny Potok zegarów, które będą wskazywały RZECZYWISTY czas odjazdu pociągów. Każdy zegar wskazywałby za ile minut podjedzie pociąg SKM w kierunku Gdyni i Gdańska. Pierwszy zegar od strony pętli autobusowej (ul. Wejherowskiej), drugi od strony Al. Niepodległości - proponowane miejsca montażu na zdjęciach. Takie zegary były już na tej stacji wcześniej zamontowane (z niewiadomych przyczyn zostały zdemontowane). Projekt jest tak na prawdę ich odtworzeniem (w załączniku zdjęcie z 2017 roku, gdy zegary widniały na stacji).

Remont ul Łowickiej

ul. Łowicka

4A 300 tys. zł

Remont ul. Łowickiej
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej.

Miejsce piknikowe (z paleniskiem) w pobliżu brodwińskiej polanki

4B 75 tys. zł

W Trójmieście dużą popularnością cieszą się miejsce ogniskowe okolicach Gołębiewa. Harcerze jak i osoby prywatne z Brodwina i Kamiennego Potoku chcące legalnie rozpalić ognisko skazane są na długą podróż. Z powodu ograniczonej ilości palenisk mają małą szansę na zastanie wolnego miejsca. Dlatego proponujemy utworzenie podobnego miejsca w okolicach Brodwina. W Trójmieście dużą popularnością cieszą się miejsca ogniskowe okolicach Gołębiewa. Harcerze jak i osoby prywatne z Brodwina i Kamiennego Potoku chcące legalnie rozpalić ognisko skazane są na długą podróż. Z powodu ograniczonej ilości palenisk mają małą szansę na zastanie wolnego miejsca. Dlatego proponujemy utworzenie podobnych miejsc piknikowych do tych w Gdyni (np. na ul. Sieradzkiej), ale w okolicach Brodwina. Miejsce piknikowe zawierałoby palenisko, ławki oraz małą altankę. Ze względów bezpieczeństwa warunkiem skorzystania z takiego miejsca mogłoby być zadzwonienie do odpowiednich służb i poinformowanie ich o chęci rozpalenia ogniska. Dodatkowo obok paleniska stałby pojemnik z piaskiem do gaszenia ognia. Aby przygotować teren pod projekt należałoby oczyścić go z gałęzi oraz krzaków.

Sopot dla dzieci i dla nas. Zdrowe nawyki.

Sopot Kamienny Potok

4A i 4B 200 tys. zł

Miejsce dla dzieci i dorosłych, z dużą ilością zieleni i fontanna Na naszym osiedlu tj Brodwino i Kamienny Potok funkcjonuje za mało placów zabaw. W ciagu dnia jedyny plac zabawy, który de facto jest bardzo mały, na Kamiennym Potoku jest oblegany przez prywatne żłobki i przedszkola i tym samym funkcjonująca tam tylko jedna huśtawka czy zjeżdżalnia dla dzieci młodszych jest zawsze zajęta. Brakuje miejsca z przyjaznym podłożem i miejscem zabawy dla najmłodszych. Brakuje miejsca gdzie mamy moglyby usiąść ( nie przechodząc przez hałdy piachu) i wymienić spostrzeżenia na temat wychowania dzieci itd a dzieci mogłyby się swobodnie bawić/raczkować bez tony piachu w ustach. Na pewno można by to okrasic fontanna, która ma nie tylko kojący wpływ na dzieci i dorosłych ale również dobrze wpływa na jakość powietrza. Projekt zakłada rozbudowę istniejącego mikro placu zabaw na Kamienny Potoku. Wzbogacenie go o miękkie elastyczne podłoże tak aby dzieci w każdym wieku mogły z niego korzystać i rozwijać się prawidłowo korzystając ze świeżego powietrza. Dodatkowo na płacu powinny znaleść się szerokie lawki ( nawet ze stolikiem) aby można było swobodnie przygotować przysłowiowe mleko dla dzieci czy podać coś do jedzenia. Uważam ze wychowanie zdrowych dzieci to nie tylko zdrowe jedzenie ale cala kultura spędzenia czasu na świeżym powietrzu a takich miejsc na naszym osiedlu najzwyczajnej nie ma więc wszystkie mamy w większość uciekają do Gdyni, a Sopot przypomina miasto wymarłe. Uczmy dzieci spędzania czasu na dworze a nie przed komputerem. Uważam ze to nasz obowiązek stworzyć takie rodzinne miejsce. Podróżując po całym świecie jestem przekonana ze taki plac byłby oblegany i cieszył się ogromna popularnością.
Projekt możliwy do realizacji. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu.

Doświetlenie schodów

Sienkiewicza Kraszewskiego

4A 60 tys. zł

Schody prowadzące od ul. Sienkiewicza do ul. Kraszewskiego są w dużej części niedoświetlone. Dodatkowe oświetlenie środkowej i dolnej części schodów znacznie poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tego przejścia. Te schody są używane przez mieszkańców ul. Sienkiewicza bloki i Sienkiewicza domki przy górnej części schodów i powyżej schodów jako część podstawowej drogi z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, skm-ki, sklepów osiedlowych itd. Schody są zniedoświetlone przez co korzystanie z nich po zapadnięciu zmroku jest niebezpieczne. Lampa zamontowana w połowie schodów nie oświetla środkowej i dolnej ich części, ponieważ jej światło nie przebija się przez gałęzie drzew i krzewów wychodzące z prywatnych posesji nad schody. Potrzebne jest dodatkowe oświetlenie środkowej i dolnej części schodów i być może przycięcie zieleni nad schodami. Oczywiście najciemniej jest wtedy, kiedy są liście na krzewach i drzewach, najniebezpieczniej jesienią, nie widać mokrych liści na schodach....

Instalacja progów zwalniających na ul. Księżycowej

Księżycowa Słoneczna

4A 40 tys. zł

Instalacja progów zwalniających na ul. Księżycowej pomiędzy wylotem wąwozu a posesją nr 4b. Z uwagi na to, że ul. Księżycowa stała się przelotowa dla wielu kierowców, którzy pomimo ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz istnienia słabo widocznych zakrętów jeżdżą bardzo szybko proponuję zainstalowanie progów zwalniających na odcinku od wylotu wąwozu do posesji nr 4b. Jeden powinien się znaleźć w okolicy wylotu z wąwozu a drugi w okolicy posesji 4a/4b. Powinno to ograniczyć prędkosść pojazdów i zwiększyć bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Nadmienię, że takie progi zostały wybudowane na wielu sopockich uliczkach o zdecydowanie mniejszym natężeniu ruchu i dużo lepszej widoczności ( np. Poniatowskiego, Wybickiego, Abrahama).

Wybieg dla piesełów

4A i 4B 100 tys. zł

W związku z brakiem przestrzeni w okolicach Kamiennego Potoku, gdzie psy mogą zaznać swobodnego wybiegu, wnioskujemy o stworzenie zabezpieczonego ogrodzeniem i oznaczonego wybiegu dla psów. Plac ten mógłby posiadać również kilka przeszkód, ławeczki dla właścicieli oraz śmietnik na odchody. Proponowana lokalizacja: park (lokalizacja 54.45591091862133, 18.551788874249194 ) - skrzyżowanie ulic Łużycka / Obodrzyców.
ok. 100 tys. zł

Zajęcia dla Dzieci. Aktywność dla najmłodszych. Wyjść z Pandemii.

4A i 4B 15 tys. zł

Zajęcia dla najmłodszych. Każde dziecko potrzebuje ruchu i aktywności wśród rówieśników. Zajęcia poprzez aktywizację z Trenerem. Zajęcia z dyscyplin karate , koszykówki , lekkoatletyki , tenisa , żeglarstwa , rugby. Zajęcia w różnych kategoriach wiekowych dla sopockich dzieci. Zajęcia dla najmłodszych. Każde dziecko potrzebuje ruchu i aktywności wśród rówieśników. Zajęcia poprzez aktywizację z Trenerem. Zajęcia z dyscyplin karate , koszykówki , lekkoatletyki , tenisa , żeglarstwa. Zajęcia w różnych kategoriach wiekowych dla sopockich dzieci. W danym okręgu wybrana dyscyplina i prowadzenie zajęć dla dzieci. Wiek 7-15.

Zagospodarowanie nieużytku przy boisku Orlik na Brodwinie

Kolberga

4B 300 tys. zł

Plac do ćwiczeń wyposażony w drążki, liny oraz poręcze Wykonanie placu do ćwiczeń kalistenicznych, który posłuży lokalnym mieszkańcom oraz szkole w rozwoju zdrowego trybu życia. Plac powinien być wyposażony w szereg drążków o różnej wysokości, poręcze treningowe na 2 wysokościach, zestaw ławeczek, linę oraz koła do podciągania. W jego bezpośrednim otoczeniu powinny znajdować się również ławki do odpoczynku oraz stół. Posłużą one nie tylko ćwiczącym, ale również osobom oczekującym na zakończenie meczu. Oświetlenie powinno zostać wykonane z istniejących już lamp oświetlających boisko Orlik. Na wskazanej przestrzeni jest na tyle dużo miejsca, że można również zorganizować ogrodzony wybieg dla zwierząt domowych

Park osiedlowy i plac zabaw

Kolberga

4B 350 tys. zł

Wykonanie parku na terenie byłych 2 kotów tenisowych wykonanie przestrzeni zielonej w miejscu starych kortów tenisowych w bezpośrednim otoczeniu ośrodka zdrowia. Osłonięcie zamurowanego potoku oraz wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci. Przestrzeń ta może zostać zagospodarowana przez klomby, ławki lub fontannę, jeziorko. Powinny zostać zachowane naturalne ciągi komunikacyjne z i do ośrodka zdrowia, w kierunku lasu, do szkoły. Plac zabaw powienin zostać powiększony aby mogły się w nim bawić również większe dzieci. Posłuży on również osobo odwiedzającym ośrodek zdrowia, stanie się punktem spotkań mieszkańców
Projekt możliwy do realizacji. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu.

Zróbmy klimat na Broadway'u! Żywopłot i całoroczna girlanda przy promenadzie

Kolberga

4B 100 tys. zł

Całoroczna girlanda zawieszona nad promenadą przy ul. Oskara Kolberga tworzyłaby wyjątkową atmosferę. Dodatkowo żywopłot, który mógłby zostać posadzony wzdłuż popularnego brodwińskiego deptaka, izolowałby spacerowiczów od dźwięku samochodów czy widoku niezbyt estetycznych miejsc parkingowych. Takie rozwiązanie poprawiłby również bezpieczeństwo rodzin z dziećmi czy właścicieli zwierząt... Po modernizacji promenady na Osiedlu Brodwino przestrzeń ta stała się znaczniej bardziej przyjazna dla mieszkańców. Chcąc uczynić ją jeszcze bardziej atrakcyjną, uważam, że warto byłoby podjąć kolejne kroki, które sprawią, że centrum dzielnicy będzie tętniło życiem. Jak wyobrażam sobie brodwińską promenadę, która mogłaby realizować taki cel? Kluczem do tego byłoby stworzenie odpowiedniej atmosfery. Całoroczna girlanda zawieszona nad promenadą przy ul. Oskara Kolberga tworzyłaby nastrój rodem z festynów sąsiedzkich czy przestrzeni takich jak sopockie LASY. Jednak, żeby miejsce to mogło nabrać odpowiedniego charakteru, warto byłoby je również nieco odizolować od pobliskiej ulicy. W tym celu proponuję zasadzenie żywopłotu, który uchroniłby spacerowiczów od dźwięku samochodów czy widoku niezbyt estetycznych miejsc parkingowych. Dodatkowo takie rozwiązanie poprawiłby bezpieczeństwo rodzin z dziećmi czy właścicieli zwierząt, bo wiązałoby się z mniejszym ryzykiem wybiegnięcia naszych podopiecznych na jezdnię. Tak zaaranżowana przestrzeń byłaby solidną bazą do tego, aby w przyszłości nadal rozwijać ten obszar dzielnicy - np. poprzez tworzenie galerii plenerowych, tymczasowych przestrzeni wystawienniczych dla miejskich instytucji kultury czy stołów piknikowych dla mieszkańców. W miłej i względnie cichej przestrzeni mogłyby stanąć w przyszłości również stoły szachowe, rzeźby roślinne czy rozmaite elementy małej architektury ogrodowej.
Projekt możliwy do realizacji. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu.

Wymiana lamp ulicznych na ledowe

Cieszyńskiego

4B 400 tys. zł

Wymiana lamp ulicznych na ledowe na ul. Cieszyńskiego oraz dodatkowa lampa przy wjeździe do byłej kotłowni

Przywrócić sprzątanie lasku

między ul. Cieszyńskiego a Malczewskiego

4B 10 tys. zł

Przywrócić sprzątanie lasku między ul. Cieszyńskiego a Malczewskiego (przy kotłowni) lub zamontować kosze na śmieci w tym miejscu.

Przejście nad Sweliną

Mazowiecka

4A 200 tys. zł

Przejście w postaci schodów wraz z podjazdem dla wózków i rowerów łączące Kamienny Potok z Kolibkami w okolicy GPZ Sopot Kamienny Potok przy ul. Mazowieckiej 28 oraz osiedla Rivus. Przejście w postaci chodnika i schodów wraz z podjazdem dla wózków i rowerów łączące Kamienny Potok z Kolibkami w okolicy GPZ Sopot Kamienny Potok przy ul. Mazowieckiej oraz osiedla Rivus. Aktualnie w tym miejscu po stronie Sopotu, nie ma bezpiecznego przejścia. Są jedynie stopnie zrobione metodą chałupniczą - bardzo chybotliwe i niebezpieczne. Brak jest możliwości przejazdu wózkiem. Po stronie Gdyni jest utwardzona ścieżka oraz stabilny, drewniany mostek nad Sweliną.
Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem uzyskania zgody od właściciela terenu - Energa SA przez Urząd Miasta Sopotu.

DISC GOLF - POLE DO GRY na Brodwinie

Brodwino

4B 150 tys. zł

Budowa pola służącego do gry podobnej do „zwykłego” golfa, z tym wyjątkiem, że gra się w nią latającymi dyskami Projekt zakłada dostosowanie terenu w lesie przy Brodwinie do gry w disc golfa. Disc golf to gra podobna do „zwykłego” golfa, z tym wyjątkiem, że gra się w nią latającymi dyskami (frisbee). Gracze rzucają dyskami jak najbliżej specjalnie zaprojektowanego celu zwanego koszem, a następnie rzucają ponownie z miejsca, w którym wylądowały dyski, próbując dostać się do kosza w najmniejszej liczbie rzutów. Disc golf jest prostą do opanowania grą w którą mogą grać wszyscy. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu, aby w niego zagrać wystarczy posiadać tylko dysk do rzucania. Grać mogą w nią osoby o bardzo różnym stopniu sprawności. Dzięki zbudowaniu pola mieszkańcy odkryją znany teren na nowo. Znajdą pretekst do obserwowania piękna krajobrazu i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Grać na polu może w jednym czasie swobodnie około 70 osób. Aktywność ta w pewien naturalny sposób pozwala również nawiązywać i budować relację z innymi użytkownikami pola. Pole do disc golfa będzie wykorzystywane do organizowania towarzyskiego i sportowego współzawodnictwa, prowadzenia otwartych treningów, promocji dyscypliny i aktywnego wypoczynku. Dostosowanie terenu nie zmieni jego przeznaczenia, nie przeszkodzi w korzystaniu z niego w dotychczasowy sposób. Pole przygotowane będzie w sposób nie ingerujący w otoczenie i nie zmieniający ukształtowania terenu.
Projekt możliwy do realizacji. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu.

Więcej ławek na Brodwinie

4B 30 tys. zł

Na Brodwinie potrzeba więcej ławek, szczególnie dla starszych osób. Np. nie ma żadnej ławki pod blokiem przy ul. Kolberga 18.
Poddany pod głosowanie jako kontynuacja projektu Sopocka Ławeczka

kurtyny wodne, zdroje uliczne wody pitnej, zamgławiacze

Brodwino

4B 350 tys. zł

Kurtyny wodne i zamgławiacze oraz zdroje pomogą przetrwać w mieście. Będą pomocne - obniżając temperaturę w ich otoczeniu chłodząc mieszkańców, ograniczając ilość kurzu, pyłu i spalin. Woda to życie. Wysokie temperatury, kurz uliczny, pyłki, spaliny - wszystko to stanowi uciążliwość dla mieszkańców. Sopot ma własne ujęcia wody głębinowej o wysokiej jakości. warto wykorzystać nasze bogactwo w celu polepszenia warunków życia. Kurtyny wodne i zamgławiacze oraz zdroje pomogą przetrwać w mieście. Będą pomocne obniżając temperaturę w ich otoczeniu, chłodząc przechodniów, ograniczając ilość kurzu, pyłu i spalin. Sopocka kranów będzie alternatywą dla wody butelkowanej. Woda będzie również źródłem życia dla okolicznej roślinności - nawilżając powietrze.

Remont ulicy Sienkiewicza

4A 70 tys. zł

Dokończenie remontu ulicy Sienkiewicza (od ul. Kraszewskiego do cmentarza komunalnego).
Projekt poddany pod głosowanie w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej.

Park rzeźby współczesnej

Brodwino / Kamienny Potok

4A i 4B 470 tys. zł

Kontakt ze sztuką w przestrzeni miasta ma znaczący wpły na jakość spędzanego czasu. Pobudza wyobraźnię, wybija z rutyny i czyni okolicę jeszcze bardziej wyjątkową. Proponuję umieszczenie na terenach zielonych i parkach Kamiennego Potoku i Brodwina rzeźb plenerowych współczesnych artystów. Rzeźby miały by być umieszczone na stałe i wykonane z trwałych materiałów. Charakter Rzeźby nie wzbudzający kontrowersji. Artyści zapraszani do realizacji w ramach pleneru. Rzeźby kupowane przez urząd miejski (w ramach wspiernia artystów) I montowane na uzgodnionych terenach miejskich i spółdzielni. Projekt zaplanowany na 5 lat - co roku powstaje od jednej do 3 realizacji. Grupa docelową projektu są mieszkancy dzielnic Kamienny Potok i Brodwino jak i również turysci odwiedzających te dzielnice. Celem jest ubogacanie estetyczne przestrzeni wyżej wymienionych dzielc. Nawiązanie do artystycznych tradycji Sopotu. Mieszkańcy chętniej by spędzali czas na wolnym obcując że sztuką.

Owocarium w parku przy Obodrzyców

Obodrzyców

4A i 4B 15 tys. zł

Mały sad owocowy - w parku na Kamiennym Potoku. Posadźmy drzewa owocowe by dbać o bioróżnorodność, wspomóc pszczoły i organizować co roku dzielnicowe jabłkobranie. Projekt zakłada posadzenie kilkunastu drzewek owocowych w parku przy ul. Obodrzyców. Jabłonie, czereśnie, grusze i śliwy. Koszt posadzenia jednego drzewka to około 50 zł, więc posadzenie 15 drzewek to koszt 750 zł. Stworzenie owocarium to początek przywracania Sopotowi funkcji miasta - ogrodu, co zwiększy atrakcyjność i komfort życia mieszkańców i będzie pierwszym dobrym krokiem do uzyskania samowystarczalności żywnościowej miasta.

Budowa budek lęgowych dla jerzyków

4B 10 tys. zł

Wybudowanie budek lęgowych dla jerzyków, dzięki którym zmniejszy się ilość owadów uciążliwa dla mieszkańców osiedla. Budowa budek lęgowych dla jerzyków, w porozumieniu ze specjalistami ornitologii, tak, aby zwiększyć populację ptaków w bezpiecznych miejscach. Budki będą budowane tak, aby nie przeszkadzały mieszkańcom osiedla, a większa populacja tych ptaków spowoduje zmniejszenie się ilości uciążliwych owadów.

Zwiększenie ilości śmietników miejskich

4B 400 tys. zł

Postawienie większej ilości śmietników w okolicach bloków mieszkalnych oraz alejek spacerowych, dzięki którym właściciele psów oraz przechodnie będą mieli szansę utrzymywać osiedle w większym porządku. Na Brodwinie mieszka bardzo duża ilość właścicieli psów, którym utrudnia sprzątanie po swoich pupilach bardzo mała ilość śmietników na osiedlu. Stąd rosnąca ilość zanieczyszczeń na chodnikach, a także porozrzucane śmieci, którym brakuje pojemników na odpady. Szczególnie takich punktów brakuje w okolicach bloków mieszkalnych wzdłuż ulicy Kolberga. Ze względu na dużą aktywność dzików oraz ptactwa, śmietniki powinny zostać zaprojektowane tak, aby były odporne na przewracanie i rozrzucanie odpadów przez ptaki.

Łąki kwietne z hotelami dla owadów

4A i 4B 20 tys. zł

Wygrodzenie terenów do łąk kwietnych wraz z przystosowaniem go do rozrostu roślin pszczołolubnych oraz postawienie hotelików dla owadów na terenie tychże łąk, dzięki którym owady mogłyby bezpiecznie zimować. Ubarwi to krajobraz osiedla o bujne kwietne łąki oraz wspomoże populację niezbędnych owadów. Wytyczenie terenów do łąk kwietnych i wygrodzenie ich, przygotowanie ziemi pod nasadzenie, wysianie roślin pszczołolubnych, pielęgnacja terenu (koszenie dwa razy w roku oraz w przypadku dużych okresów suchych- podlewanie) i postawienie budek dla owadów w centrum takiej łąki. Ogromną zaletą takich łąk jest nie tylko duża poprawa wizerunku osiedla ze względu na urodę kwiatów, ale również filtracja powietrza i obniżanie temperatury w nagrzanych miastach, poprawa retencji wód opadowych i zapobieganie suszy, utworzone w pasach między ruchliwymi arteriami działają przeciwsmogowo, a do tego są tańsze w kreacji i utrzymaniu niż trawniki, a ich bioróżnorodność sprzyja powrotowi pożytecznych owadów do miast.

Kurs języka ukraińskiego dla mieszkańców Sopotu

4A i 4B 40 tys. zł

Chciałbyś rozumieć język naszych gości z Ukrainy - naucz się ukraińskiego. W ramach projektu przewidziane jest sfinansowanie przez gminę Sopot kursu języka ukraińskiego dla Sopocian. Lekcje grupowe to koszt około 100 zł za dobę. W przypadku zgłoszenia się 50 osób i stworzenia grup 10-osobowych, przy zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu koszt wynagrodzenia dla lektora oraz wynajmu sali, wyniósłby miesięcznie około 4000 złotych. Kurs trwający 10 miesięcy to koszt 40 000 zł.

Przekształcenie starych boisk przy przychodni w park kieszonkowy

Kolberga 7 i 18

4B 300 tys. zł

Przekształcenie starych zniszczonych boisk do siatkówki przy przychodni lekarskiej na ulicy Kolberga w park kieszonkowy, który stałby się miejscem przyjaznym do spotkań dla mieszkańców wszystkich pokoleń oraz okazją do większego spędzania czasu na zewnątrz. Stare boiska do siatkówki znajdujące się pomiędzy przychodnią lekarską, a blokiem Kolberga 18 są zniszczone i brzydkie. Obecnie w miastach całej Polski coraz częściej przekształca się takie niewielkie miejsca w kieszonkowe parki, które poprawiają wizerunek miast, ale również prowokują do spędzania czasu na zewnątrz. Ze względu na bliską obecność placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego Orlik, brakuje miejsca, z którego mogliby skorzystać również seniorzy naszego osiedla. Taki park kieszonkowy byłby wspaniałym miejscem do spotkań, dlatego można w nim znaleźć miejsce na murowaną szachownicę i leżaki.
Projekt możliwy do realizacji. Projekt zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem dostarczenia zgody właściciela/użytkownika terenu.

Renowacja zabytkowego budynku ujęcia wody na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej

4B 400 tys. zł

Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku drenażowego ujęcia wody „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów, udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzacej od głazu narzutowego do budynku i wyprowadzenie przejścia na drugą stronę do ścieżki prowadzącej na polanę, utworzenie placyku wokół budynku ujęcia i postawienie ławek Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku drenażowego ujęcia wody „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów, udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzacej od głazu narzutowego do budynku i wyprowadzenie przejścia na drugą stronę (do ścieżki prowadzącej na polanę), utworzenie placyku np. żwirowego wokół budynku ujęcia i postawienie ławek, kosza na śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowego budynku ujęcia drenażowego oraz głazu narzutowego. Proponuje się montaż ławek nawiązujących do stylu budynku - np. zbudowanych z czerwonych cegieł i drewna. Dodatkowo pożądane byłoby wyeksponowanie głazu narzutowego - poprzez włączenie go w obręb ścieżki.

LEŚNY KLUB

Kolberga 31

4A i 4B 85 tys. zł

Otoczenie natury, zapach lasu, zielona, otwarta przestrzeń, duży okrągły stół...i wiele pomysłów na wspólny czas, zabawę, aktywny wypoczynek, spotkanie...dla dzieci, dla rodziny. To nasza wizja Leśnego Klubu, miejsca na polanie, na skraju lasu, zaplanowanego i urządzonego tak, aby sprzyjało integracji lokalnej społeczności. Leśny Klub w Sopocie - jedyne takie miejsce w Polsce! Leśny Klub to pomysł stworzenia plenerowej, otwartej przestrzeni aktywności - zabawy, edukacji i integracji - dla dzieci, rodzin, dla mieszkańców Sopotu, usytuowanej na skraju lasu na wysokości osiedla Brodwino. Zielony teren zaprojektowany i urządzony w poszanowaniu natury, a jednocześnie tak, aby dawał możliwość prowadzenia aktywnych, kreatywnych zajęć, był miejscem spotkania i odpoczynku. Teren z wydzielonymi 3 obszarami spełniającymi różne funkcje: 1. NATURALNY PLAC ZABAW - przestrzeń do zabawy, spontanicznej aktywności dla dzieci – domek/domki na drzewie, mini park linowy, tor przeszkód.+ urządzenia, które już znajdują się na wskazanym przez nas terenie - kształt i elementy architektury wynikać będą z tego, co oferuje natura, niejako wpisując się w naturalny kształt terenu. Szczegółowy plan tej części Klubu mógłby powstać w bezpośredniej konsultacji z najbardziej zainteresowanymi, z ‘ekspertami’ w tej dziedzinie– z dziećmi. Pierwsze, dziecięce pomysły na urządzenie Zielonego Klubu prezentujemy w załączniku. 2. DOMEK KOPUŁOWY - przestrzeń spotkania i edukacji–domek kopułowy/namiot typu eko-jurta stworzony na planie koła (idea spotkań w kręgu)- z możliwością organizowania warsztatów i zajęć kreatywnych, artystycznych, ekologicznych i ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży, dla seniorów, dla rodzin. 3. OGRÓD z miejscem do relaksu, rekreacji – ogród kwiatowy, zielnik i warzywnik, stworzony i pielęgnowany wspólnie przez użytkowników Leśnego Klubu (idea ogrodu społecznego). W tym obszarze ekspertami byliby starsi mieszkańcy osiedla – to często doświadczeni działkowcy. W momencie tworzenia szczegółowego planu ogrodu, warto więc zapytać ich o zdanie i zaprosić do współpracy. Leśny Klub byłby miejscem otwartym, ale jednocześnie zaopiekowanym i prowadzonym przez animatorów organizujących aktywności dla dzieci i rodzin, dbających o to, aby przestrzeń była żywa, interaktywna, ale też bezpieczna, a jej potencjał maksymalnie wykorzystany dla dobra mieszkańców w poszanowaniu zasad ekologii. Skąd pomysł? Od wielu lat prowadzimy w Sopocie Klub dla Dzieci i Młodzieży - Grandklub Meander, który w tej chwili ma siedzibę w niewielkim pomieszczeniu użyczonym Fundacji przez III LO. Klub Meander to miejsce, gdzie dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania, spędzają swój wolny czas, otrzymują wsparcie i pomoc. Od początku pandemii straciliśmy możliwość organizowania stacjonarnych spotkań z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami. W pierwszych miesiącach nasze działania przenieśliśmy do Internetu, korzystając z komunikatorów. Szybko jednak zdaliśmy sobie sprawę, że musimy znaleźć sposób, aby umożliwić dzieciom powrót do kontaktów w realnym świecie, że nasi podopieczni potrzebują możliwości bycia razem, wolności i spontaniczności zabawy, wytchnienia od rutyny zdalnej nauki, od izolacji. Zdecydowaliśmy się na organizację zajęć plenerowych - początkowo były to spacery, wyprawy do pobliskiej stajni, do gdyńskich Kolibek. Z czasem zaczęliśmy organizować spotkania 'za mostkiem' - na polanie - ogrodzonym terenie przy ujęciu wody - miejsce to stało się naszym punktem spotkań, naszą 'bazą’ wypadową na leśne wyprawy. Początkowa konieczność organizowania zajęć w plenerze, szybko stała się przyjemnością i przygodą, która trwa do tej pory. Jednak spontaniczne wyprawy zamieniliśmy teraz na regularne leśne warsztaty. Odkrywamy wraz z naszymi podopiecznymi potencjał takich aktywności, widzimy jak bardzo przebywanie w otoczeniu natury, w otwartej przestrzeni wyzwala kreatywność, angażuje i otwiera, koi, pomaga odnaleźć równowagę. Doświadczenie to zainspirowało nas i obudziło wspólne marzenie stworzenia „Leśnego Klubu” - zielonej, dostępnej przestrzeni aktywności i spotkania, miejsca, które pozwoli w pełni korzystać z dobrostanu natury. Marzenie zrodziło się rok temu, ale dzisiaj towarzyszy nam jeszcze silniej ze względu na naszych nowych ukraińskich sąsiadów, którzy zmaga się z bolesną traumą, potrzebuje wsparcia i ukojenia. Oddajemy więc w Państwa ręce nasz pomysł z ogromną nadzieją, że zobaczycie w nim wartość i potencjał oraz miejsce dla siebie i swoich bliskich i pomożecie w jego realizacji oddając swój głos. Do zobaczenia w Leśnym Klubie

Naprawa i umocnienie grobli między stawem i rzeką Swelinią

Mazowiecka 34

4A 250 tys. zł

Naprawa i umocnienie grobli między stawem i rzeką Swelinią. Obecnie na tej grobli tworzą się dziury i szczeliny, co stwarza niebezpieczeństwo dla przechodzących osób. Bardzo wiele osób korzysta z tej drogi. Jest to jedyne przejście w kierunku Gdynia (Bernardowska), gdzie można przejechać wózkiem lub rowerem. Po stronie Gdyni są przedszkola, Adventure Park, dojście do plaży, a także do środków komunikacji, jak również do celów rekreacji i spacerów.

Dojście i schodki do mostku na rzece Swelini

Mazowiecka 28-20

4A 45 tys. zł

Schody z poręczą do zejścia na mostek na Swelini. Obecnie są bardzo zniszczone i wręcz niebezpieczne. Każdego dnia przechodzi tą trasą kilkadziesiąt osób (często z dziećmi). Jest to najbliższe przejście do ul Bernardowskiej, al. Niepodległości i droga do morza. Służy ono bardzo wielu mieszkańcom nie tylko spacerowo, a także jako dojście do przedszkoli i środków komunikacji miejskiej.
Zgoda pod warunkiem uzyskania zgody właściciela terenu firmy Energa o którą wystąpi Urząd Miasta Sopotu.

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego od Osiedla Kraszewskiego ku ul. Obodrzyców

4A 195 tys. zł

Modernizacja uczęszczanego ciągu pieszo-jezdnego biegnącego wzdłuż wschodniej elewacji budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego ku schodom prowadzącym w dół do ul. Obodrzyców, z możliwością parkowania pojazdów w odległości 3 metrów od ww. budynku Kraszewskiego 31. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa. Opis projektu: Modernizacja uczęszczanego ciągu pieszo-jezdnego biegnącego wzdłuż wschodniej elewacji budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego ku schodom prowadzącym w dół do ul. Obodrzyców, z możliwością parkowania pojazdów w odległości 3 metrów od ww. budynku Kraszewskiego 31. Cel projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego od osiedla ku ul Obodrzyców, uporządkowanie parkowania w tym rejonie i zwiększenie bezpieczeństwa na powierzchni ~200 m2, która jest fragmentem działki 103/28. Uzasadnienie: Budowa chodnika na tym odcinku uporządkuje ruch pieszy oraz parkowanie samochodów na uczęszczanym terenie (obecnie z powodu braku chodnika często trzeba przeciskać się między samochodami, by dojść do schodów). Wykonanie powyższych prac jest zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.